SANGERS, W., Adellijke valsmunters in Limburg in de 16de en 17de eeuw 62, 1983, 108-112
SANGERS, W., Bijdrage tot de geschiedenis van de R.K. kerk te Stevensweert 28, 1948-1949, 36-40, 59-65
SANGERS, W., De kantharos van Stevensweert 31, 1952, 184-193
SANGERS, W., In memoriam kruisheer Sygbrandus Drost 26, 1946-1947, 159-160
SAUWEN, A., Aan Hendrik van Veldeke 9, 1927-1928, 162-163
SAUWEN, A., Aan Mr. X... 21, 1939-1940, 255
SAUWEN, A., Ballade van den Kaartridder 10, 1928-1929, 29-31
SAUWEN, A., De hut op de heide 4, 1922-1923, 11
SAUWEN, A., De molens 1, 1919-1920, 15-16
SAUWEN, A., De spoel 1, 1919-1920, 131
SAUWEN, A., De wanmolen 4, 1922-1923, 203
SAUWEN, A., Het avondgebed 9, 1927-1928, 72
SAUWEN, A., Het koren 16, 1934-1935, 31
SAUWEN, A., Het Maasland 5, 1923-1924, 147
SAUWEN, A., Hool euver 10, 1928-1929, 236
SAUWEN, A., Jagersgenot 4, 1922-1923, 239-240
SAUWEN, A., Uchteravond 14, 1932-1933, 20
SAUWEN, [A.], De kruidwisch 2, 1920-1921, 15
SAVENAY, [J.], Afvalkuilen van een Romeins landhuis ontdekt te Zichen-Zussen-Bolder 48, 1969, 205-206
SCHALTIN, J., (rec.) C. Godelaine, Een letterkundige herschepping van de Limburgsche Kempen 18, 1936-1937, 247-248
SCHALTIN, J., (rec.) C. Godelaine, Osc. De Gruyter. De flamingant en de toneelman in het licht van het modernisme 22, 1940-1941, 28
SCHALTIN, J., (rec.) C. Godelaine, Zuid-Nederlandsche theaterkunst 23, 1941-1942, 61-63
SCHALTIN, J., (rec.) C. Van der Straeten, Hasselt 17, 1935-1936, 78-79
SCHALTIN, J., Conscience 15, 1933-1934, 143-155, 211
SCHEYS, F., Adam van Landwijk 36, 1957, 88-90
SCHOLL, S., Maak ons fijn van bewegen, Heer 23, 1941-1942, 55
SCHOLL, S., Ode aan de Kempen 23, 1941-1942, 181-182
SCHOLL, S., Rust 23, 1941-1942, 55
SCHOOFS, H., De heiboer 22, 1940-1941, 199
SCHOOFS, H., Kempenland 23, 1941-1942, 182
SCHOOFS, H., Klein Kerstlied 24, 1942-1943, 20
SCHOOFS, H., Twee Paaschliederen 24, 1942-1943, 113-114
SCHOOLMEESTERS, H., Bemerking over een recensie 13, 1931-1932, 120
SCHREURS, A., Muntvondst te Alken 53, 1974, 215-219
SCHREURS, E., Varia uit het archief van de collegiale O.-L.-Vrouwkerk van Tongeren 67, 1988, 149-152
SEGHERS, R., De klok 23, 1941-1942, 9-10
SEGHERS, R., Les apprenti-sorciers 23, 1941-1942, 139-140
SEGHERS, R., Mijn handen 22, 1940-1941, 68
SEGHERS,R., Eerste ochtend 22, 1940-1941, 13
SELINGER, R.-F., (rec.), Leden van de Duitse Orde in de balije Biesen 74, 1995, 143-147
SEURS, J., Pastoor Coenen 22, 1940-1941, 116-118
SEVENS, Th., Boodschappen 3, 1921-1922, 25-29
SEVENS, Th., De slag van Othée 9, 1927-1928, 16-17
SEVENS, Th., De Yser 5, 1923-1924, 34
SEVENS, Th., Eene reis door Limburg in 1749 6, 1924-1925, 23-24
SEVENS, Th., Geschiedenis der gemeente Kinroy 4, 1922-1923, 25-31, 54-64
SEVENS, Th., Onze hennen 1, 1919-1920, 90
SEVENS, Th., Wetenswaardigheden uit Vlaanderen rakend[e] Limburg 4, 1922-1923, 186; 6, 1924-1925, 283-286
SEVENS, Th., Wetenswaardigheden uit Vlaanderen rakende het Luiksche 2, 1920-1921, 20, 60
SEVERIJNS, P., (rec.), R. Driessen, Daar de Maas door deze gemeente stroomt 69, 1990, 61
SEVERIJNS, P., In memoriam Willy Moermans (1920-1994) 73, 1994, 65-66
SEVERIJNS, P. (& W. MOERMANS), Willem Claes, een opkoper van domeingoederen 64, 1985, 247-252
SILVERYSER, F., De Holsteen te Zonhoven 16, 1934-1935, 209-213
SILVERYSER, F., De wijnkruik (oenoehê) der begraafplaats van Eygenbilsen 1, 1919-1920, 85-89
SILVERYSER, F., Een groot Limburger. Govaart Wendelen 3, 1921-1922, 81-86, 158-160, 176-178
SILVERYSER, F., Een kijk in Limburg's oergeschiedenis 3, 1921-1922, 195-199
SILVERYSER, F., Een kijk in Limburg's vóórgeschiedenis 4, 1922-1923, 14-19
SILVERYSER, F., Een kijk in Limburg's grondgeschiedenis 4, 1922-1923, 79-84; 5, 1923-1924, 9-13
SILVERYSER, F., Een kijk in Limburg's grond- voor- en oergeschiedenis 3, 1921-1922, 211-217
SILVERYSER, F., Een kijk in Limburg's aardkunde 3, 1921-1922, 225-236
SILVERYSER, F., Eenige staaltje van humanistische letterkunde bij Wendelen en zijne vrienden 7, 1925-1926, 54-57
SILVERYSER, F., Govaert Wendelen pastoor te Geet-Bets 1620-1632 4, 1922-1923, 65-68
SILVERYSER, F., Govaert Wendelen pastoor te Wuest-Herck 1633-1650 4, 1922-1923, 198-202, 224-229
SILVERYSER, F., Govaert Wendelen te Wuest-Herck 1612-1620 4, 1922-1923, 45-48
SILVERYSER, F., Limburg's oergeschiedenis 6, 1924-1925, 26-33, 73-78
SILVERYSER, F., Limburg's Vóórgeschiedenis 5, 1923-1924, 271-276; 6, 1924-1925, 6-12
SILVERYSER, F., Wendelen te Doornijk 1650-1659 4, 1922-1923, 229-231
SILVERYSER, F., Wendelen's laatste jaren 1659-1667 4, 1922-1923, 231-232
SILVERYSER, F.; Een kijk in de grond-, voor- en oergeschiedenis van Limburg 3, 1921-1922, 161-166
SIMENON, W., Baron de Borman 1, 1919-1920, 82-84
SIMENON, W., O.L. Vrouw-basiliek van Tongeren 13, 1931-1932, 105-109
SIMONS, B., Het cijnsregister van de pastoor van Wijshagen... 1595 65, 1986, 185-188
SIMONS, H., De doopnaamgeving te Overpelt (1563-1714) 47, 1968, 3-9
SMEESTERS, J., Bibliografie over het Romeinse Tongeren 55, 1976, 250-253
SMEESTERS, J., Bibliografie van baron Philippe de Shaetzen 52, 1973, 243-245
SMEESTERS, J., Bij de 25ste verjaardag van het Provinciaal Gallo-Romeins Museum 55, 1976, 280-285
SMEESTERS, J., Brustempoort te Sint-Truiden 49, 1970, 22-24
SMEESTERS, J., Epigrafisch nieuws uit Tongeren 57, 1978, 193-200
SMEESTERS, J., Fragment van een nieuwe Romeinse inscriptie te Tongeren 51, 1972, 145-152
SMEESTERS, J., Numismatisch kleingoed 53, 1974, 132-138
SMEETS, A., Dagboek van J.L. Wagemans van Godsheide, soldaat in het leger van Napoleon I 24, 1942-1943, 128-138, 177-183, 198-206, 224-231
SMEULDERS, F.V., Is Arnold Ywanni Peelt wel de oudst gekende pastoor van Lommel? 54, 1975, 25-27
SMITS, G., Voorhistorische vondsten 35, 1956, 212-213
SMOLDERS, A., Diepenbeek's wonderdokters 6, 1924-1925, 203-205
SMOLDERS, A., Meigebruiken te Diepenbeek 6, 1924-1925, 260-261
SMOLDERS, P., Het grondbezit van Nonnemielen in de XVe eeuw 1, 1919-1920, 183-188, 208-212
SNIJDERS, D., In memoriam Jan Geerkens (1902-1971) 50, 1971, 21-28
SNIJDERS, D., Testament van boerenknecht in 1806 (Opglabbeek) 53, 1974, 151
SNIJDERS, D., Testament van pastoor N. Joosten van Opoeteren -1660 56, 1977, 96-105
SNIJDERS, D. (& H.J. GEERKENS), Bijdragen tot de parochiegeschiedenis van Ophoven-Geistingen. Pastoors van Aldeneik en Geistingen 45, 1966, 156-165
SNIJDERS, D. (& H.J. GEERKENS), Een mandement voor kosters (1785) 40, 1961, 102-104
SNIJDERS, D. (& H.J. GEERKENS), Gegevens over de school te Ophoven vóór 1830 39, 1960, 316-320
SNIJDERS, D. (& H.J. GEERKENS), Twee Maasdorpen: Ophoven, Geistingen en hun stroom 43, 1964, 149-159
SPANHOVE, J., De schutterij Sint Pieter van 't Hasselt, Bree 48, 1969, 142-143
SPEELMANS, L., Genealogische opzoekingen en hun periculen 58, 1979, 224-226
SPIERTS, H., Atuatuca Eburonum 33, 1954, 213-219
SPITS, J., Bodemkartering en archeologie 42, 1963, 14-16
SPITS, J., Rond de slag bij Lafelt (1747) 40, 1961, 222-228
SPITS, J., Vlijtingen: verpachtingsakte (1753) 41, 1962, 238-239
STEENEBRUGGEN, A., Vlaamsche wantoestanden in 't Luiksche 10, 1928-1929, 171-176, 185-190
STEENWEGEN. A., Ymana van Loon 51, 1972, 249-266
STEVAUX, K., Bibliografie van kanunnik Jozef Aerts 53, 1974, 7-13
STEVAUX, K., In memoriam Monseigneur H. Kesters 58, 1979, 243-246
STEVAUX, K., Opeisingsbevelen en een feestprogramma uit de Franse Tijd, gevonden te Melveren 36, 1957, 162-169
STEVENS, A. (& J. VANAUDENAERDE, W. VANVINCKENROYE), De Bedbornkapel te Kortessem 74, 1995, 3-29
STINISSEN, J., De heren van Peer. Het huis van Gavere-Aiseau en Arberg-Valengin (1692-1795) (Slot) 72, 1993, 219-239
STINISSEN, J., De heren van Peer. Guy van Brimeu (1473-1477) en de Bourgondiërs (1500-1537) 70, 1991, 41-56, 101-123
STINISSEN, J., De heren van Peer en Lummen. De Van der Marcken van 1351 tot ca. 1500 68, 1989, 217-237; 69, 1990, 23-57
STINISSEN, J., De heren van Peer. Het huis van Gavere-Aiseau en Arberg-Valengin (1692-1795) 71, 1992, 217-235
STINISSEN, J., De heren van Peer. Het huis van Gavere-Diepenbeek (1537-1602) 71, 1992, 7-25, 103-123
STINISSEN, J., De heren van Peer: het huis van Gavere-Fresin (1602-1692) 71, 1992, 161-186
STINISSEN, J., De heren van Lummen en Peer vóór 1350. I. Genealogisch-biografisch onderzoek 68, 1989, 3-14
STINISSEN, J., De heren van Lummen en Peer vóór 1350 67, 1988, 193-211
STINISSEN, J., De heren van Peer. Het huis van Gavere-Aiseau en Arberg-Valengin (1692-1795) (Vervolg) 72, 1993, 71-87
STINISSEN, J., De schepenbank van Peer 73, 1994, 101-126; 74, 1995, 77-116
STINISSEN, J., Een afwezigheidsattest voor de universiteit te Leuven in 1704 74, 1995, 133-136
STINISSEN, J., Een huldegedicht van 1736 aan Onze-Lieve-Vrouw van Deust te Peer 73, 1994, 217-223
STINISSEN, J., Het stadsbestuur van Peer tijdens het Ancien Régime 74, 1995, 211-240; 75, 1996, 23-56
STINISSEN, J., Wie was Maria van Loon, vrouwe van Peer? 67, 1988, 69-78
STOFFELS, M. "Noewjoar" in een Kempisch dorpje 22, 1940-1941, 8-10
STRACKE, A., Iets aangaande St-Lutgart 34, 1955, 273-275
STRACKE, A., Over Sinte Lutgart 30, 1951, 101-108
SWARTENBROEKX, W., Lambrecht Vanmechelen 22, 1940-1941, 93-97
SWERTS, L., Drie Kempische volksschrijvers 17, 1935-1936, 46-52
SWERTS, L., Een man van de jeugd: Lod. Lavki 17, 1935-1936, 167-172
SWERTS, L., Eerste jaarvergadering van de Vereeniging van Limburgsche Schrijvers 18, 1936-1937, 86-87
S[WITTEN], M., Gemeentearchief van Zonhoven 37, 1958, 225-226
TAXANDER, N., De wagen 2, 1920-1921, 42
TAXANDER, N., Dikwijls 2, 1920-1921, 220
TAXANDER, N., Klokkenklanken 3, 1921-1922, 73
TAXANDER, N., Mijmering 3, 1921-1922, 218
TEN ESCH, A., Ouverture 18, 1936-1937, 245
TEN ESCH, A., Vers 18, 1936-1937, 141
TEN ESCH, A., Vers 18, 1936-1937, 62
TEN ESCH, A., Vers 18, 1936-1937, 63
THANS, H., Door oud en nieuw Italie 20, 1938-1939, 63-64
THANS, H., Folklore. Een oud berijmd gebed 19, 1937-1938, 71-72
THANS, H., Heide 19, 1937-1938, 133-137
THANS, H., O.L.Vrouw van Vlaanderen 22, 1940-1941, 11
THANS, H., Omheide hoven (uit de slotrede van de academische zitting op 11 september l.l.) 20, 1938-1939, 129-137
THANS, H., Voor Jef Leijnen 18, 1936-1937, 102-105
THANS, H., Vroeger 18, 1936-1937, 169-175
THEATRE, A., Avondlied 6, 1924-1925, 137
THEATRE, A., Avondzon 4, 1922-1923, 280
THEATRE, A., Grootheid? 2, 1920-1921, 32
THEATRE, A., In eenzaamheid 2, 1920-1921, 220
THEATRE, A., Jesus' dood 4, 1922-1923, 189
THEATRE, A., Kerstlied 16, 1934-1935, 119
THEATRE, A., Kristus' begrafenis 3, 1921-1922, 175
THEATRE, A., Laatste Avondmaal 1, 1919-1920, 172
THEATRE, A., Late heide 4, 1922-1923, 78
THEATRE, A., Mater dolorosa 5, 1923-1924, 198
THEATRE, A., Psalm 4, 1922-1923, 150
THEATRE, A., Zonnen die verdwijnen 2, 1920-1921, 140
THEATRE, E., De doode stad 22, 1940-1941, 135-144, 156-161, 177-179, 195-197, 214-220
THEATRE, E., Het avontuur van ridder Hein van Furiboud 18, 1936-1937, 229-238
THEATRE, E., Iets over Oekraïnsche kunst en literatuur 18, 1936-1937, 80-86
THEATRE, E., Iets uit Oud Hasselt 21, 1939-1940, 109-110
THEATRE, E., Moderne Driekoningen 22, 1940-1941, 40-45
THEUNIS, A., Is Hendrik van Veldeke wel van ons? 32, 1953, 58-62
THEWISSEN, V., Wetenswaardigheden over het onderwijs te 's Herenelderen en omgeving (19e eeuw) 38, 1959, 157-165
THEYS, C., Een dieven- en brandstichtersbende in 1719 33, 1954, 60
THIJS, C., Lommel 22, 1940-1941, 149-151
THIJS, J., Bladervlucht 3, 1921-1922, 194
THOMASSEN, H., Bijdrage tot de geschiedenis van het postwezen in Limburg 32, 1953, 236-241; 33, 1954, 15-18, 24-29
THOMASSEN, H., De molens van Lanaken 32, 1953, 172-181
THOMASSEN, H., Sint-Joris en Sint-Sebastiaan-schutterij te Lanaken 32, 1953, 157-163
THOMASSEN, H., Van huizen en mensen te Lanaken 34, 1955, 47
THYS, J., Zwoelte 4, 1922-1923, 31
THYS, L., Geboorte 6, 1924-1925, 188-189
THYS, L., Lijkzang 4, 1922-1923, 106
THYS, L., Najaarsavond 8, 1926-1927, 96
THYS, L., O moeder! 4, 1922-1923, 253
THYS, L., Orgelmelodieën 6, 1924-1925, 1
THYS, L., Slenterleven 5, 1923-1924, 115
THYS, L., Uitvaart van het oude jaar 4, 1922-1923, 118
THYS, L., Vage hei 5, 1923-1924, 22
THYS, L., Zongeflonker 14, 1932-1933, 85
TIMMERMANS, G., Problemen in verband met de oude kerk van Donk 35, 1956, 103-111, 129-134
TIMMERMANS, J., Legende van 't duivelskruis te Vrijhern 16, 1934-1935, 145-146
TIMMERS, J.J.M., (rec.) J. Philippe, Meubles, styles et décors entre Meuse et Rhin 57, 1978, 191-192
TRIPS, E., Atuatuca Eburonum, Atuatuca Tungrorum en Tongeren 32, 1953, 181-184; 33, 1954, 29-36
TRIPS, E., De Civitas Tungrorum 29, 1950, 117-118
TRIPS, E., Heerlen in het land der Tongeren 32, 1953, 102-104
TRIPS, E., Het Ardennenwoud, het maquis van Ambiorix 32, 1953, 37-38
TRIPS, E., Het noorden van de Civitas Tungrorum 34, 1955, 268-270
TRIPS, E., Kenden de Gallo-Romeinen uit de "Civitas Tungrorum" de steenkool? 29, 1950, 218-219
TRIPS, E.J., Het vraagstuk Atuatuca 45, 1966, 37-67
TULKENS, J., De Godsbruid 25, 1943-1944, 27
TULKENS, J., Stille aanwezigheid 23, 1941-1942, 160
T[AXANDER], N., Heimwee 1, 1919-1920, 232
UHLAND, L., Bestijg der bergenhoogten 1, 1919-1920, 220
ULENS, R., (rec.) H. Schoolmeesters, Le prix des produits à frais croissants et celui des produits reproductibles à gré 8, 1926-1927, 64
ULENS, R., (rec.) H. Schoolmeesters, Les imots, les lois sociales et la production 11, 1929-1930, 72
ULENS, R., De Belgische regent Bon Surlet de Chokier. Oud maire of burgemeester van Gingelom 12, 1930-1931, 145-153
ULENS, R., De grondelijke of reëele inkomsten der stad St-Truiden in het jaar 1736 10, 1928-1929, 199-200
ULENS, R., De staatsspoorweg in Limburg (1878-1879) en de rechtstreeksche lijn Brussel-Aken over Tongeren 13, 1931-1932, 221-224
ULENS, R., Een luiksch priester in het Nationaal Congres 12, 1930-1931, 184
ULENS, R., Een smeekschrift van den E.H. Fred. Wilkers, eremyt van Helshoven, aan graaf Reisckach, landcommandeur der
Dietsche Orde (1793) 9, 1927-1928, 56-57, 90-94
ULENS, R., Gingelom. De doortochten van troepen en andere ongevallen (1701-1711) 11, 1929-1930, 175-177
ULENS, R., Het bestuurlijk en politiek leven in Limburg 1884-1919 15, 1933-1934, 5-7, 100
ULENS, R., Het gerecht van Verte 12, 1930-1931, 130-132
ULENS, R., Het land van Grevenbroek (Achel-Hamont-St-Huibrechts-Lille) 11, 1929-1930, 202-207
ULENS, R., Hoe ver staan we met onze kennis over de wording en de ontwikkeling van het graafschap Loon 16, 1934-1935, 229-234; 17, 1935-1936, 1-5
ULENS, R., Limburg doorheen de boeken en tijdschriften 15, 1933-1934, 119-120
ULENS, R., Limburg in 't modern tijdvak (1878-1884) 13, 1931-1932, 85-92
ULENS, R., Limburg in 1830-1839 12, 1930-1931, 11-16, 21-35, 41-51, 61-73
ULENS, R. Limburg in de moderne tijden. Sociaal Limburg (1884-1919) 14, 1932-1933, 1-6, 21-30
ULENS, R., Nog over Grevenboek 12, 1930-1931, 231-232
ULENS, R., Opheers. De molen van Warlege 12, 1930-1931, 60
ULENS, R., Was het gansche graafschap Loon Luiksch leengoed? 12, 1930-1931, 169
ULENS, R., Welk recht gold voorheen te St-Truiden? 18, 1936-1937, 54-58
ULRIX, E., (rec.) C. Godelaine, Modern en modernitisch toneel in Nederland 7, 1925-1926, 216
ULRIX, F., Centuriatio in de omstreken van Tongeren 38, 1959, 34-44
ULRIX, F., Ter nagedachtenis van Jean Servais 50, 1971, 47-48
U[LENS], R., Limburg in de moderne tijden. Herinneringen uit mijne kinderjaren 14, 1932-1933, 41-42
V.D., Plaatselijk liedje te 's-Graven-Voeren 10, 1928-1929, 201
v.d.H., Folklore. Op den Doddendaal 6, 1924-1925, 199-202
VALENTINUS, [broeder], Bijgeloof, gebruiken en gezegden te Papenhoven-Grevenbicht 23, 1941-1942, 69-70
VALENTINUS, [broeder], Foklorica uit Papanhoven 22, 1940-1941, 231-235
VALENTINUS, [broeder], Folklorica uit Papenhoven 23, 1941-1942, 6-9
VALENTINUS, [broeder], Maaslandse folklore 22, 1940-1941, 112-114
VALGAERTS, E., Jan van Opleeuw (+1296), kastelein van Kolmont 65, 1986, 252-254
VAN BAELEN, P., De Bokkerijders van Gruitrode 35, 1956, 175-182
VAN BALLAER, R., Economische evolutie in de fruitsector 71, 1992, 49-63
VAN BOCKRIJCK, A., Ivoren diptieken uit onze gouw 59, 1980, 205-225
VAN CAMPENHOUT, F., Bijdrage tot de geschiedenis van het Daensisme in Zuid-Limburg 65, 1986, 106-117
VAN CROMBRUGGEN, H., Enkele wapengraven en christelijke graven uit de Romeinse begraafplaatsen te Tongeren 42, 1963, 357-371
VAN DE BROEK, H., Bestrijding van het mond- en klauwzeer te Hamont in de 17e eeuw 39, 1960, 351
VAN DE BROEK, H., Brandbrieven te Hamont 46, 1967, 95-97
VAN DE BROEK, H., De burgemeesters van Hamont 50, 1971, 222-231
VAN DE BROEK, H., De kroep of keelziekte te Hamont (1884-86) 39, 1960, 349-351
VAN DE BROEK, H., De Napoleonsmolen of de windmolen - an XII-1804 te Hamont 51, 1972, 193-216
VAN DE BROEK, H., De poorten en wallen van de stad Hamont 38, 1959, 228-235
VAN DE BROEK, H., Een proces over de "Elsbroeck-wyer" te Hamont (1734-1739) 61, 1982, 200-209
VAN DE BROEK, H., Het Verkensbos te Hamont 39, 1960, 33-36
VAN DE BROEK, H., Uurwerkmakers uit de 17e en 18e eeuw te Hamont 38, 1959, 66-70
VAN DE BROEK, H., «Pontpenningen» in het land van Grevenbroek 46, 1967, 229-235
VAN DE KONIJNENBURG, R. (& G. CREEMERS), Een prehistorische gepolijst bijl van het Eetseveld in Bree 68, 1989, 74
VAN DE SIJPE, L., (rec.), Met Le Loup op reis. Limburg door een 18de-eeuwse bril bekeken 72, 1993, 124-126
VAN DE SIJPE, L., Beelden uit het teutenleven te Hamont volgens de memories van J.H. Rijcken: een reactie op Ecrevisse 63, 1984, 117-125
VAN DE SIJPE, L., Leveranciers aan de Teuten op het einde van de 19de eeuw 63, 1984, 255-260
VAN DE SIJPE, L., Over politieke ambities van de Teuten 65, 1986, 94
VAN DE SIJPE, L., Teuten te Eksel: Het familiearchief van Peeten 64, 1985, 234-236
VAN DE WEERD, H., (rec.) F. Prims & A. Verhaert, Kempische landschapsgeschiedenis 19, 1937-1938, 155-156
VAN DE WEERD, H., (rec.) G. Daniëls, Oud Maaseik 22, 1940-1941, 76
VAN DE WEERD, H., (rec.) H. Lützeler, De kunst in het leven 23, 1941-1942, 44
VAN DE WEERD, H., (rec.) J. Lindemans, Hoe maak ik mijn stamboom op? 23, 1941-1942, 43
VAN DE WEERD, H., (rec.) J. Paquay, Kroniek der Luiksche oorlogen uit de XVe eeuw 10, 1928-1929, 183-184
VAN DE WEERD, H., (rec.) Verzamelde Opstellen, Geschied- en Oudheidkundige Kring, Hasselt, boekdeel XI, 1e aflevering 18, 1936-1937, 34
VAN DE WEERD, H., (rec) E. Hocks, Pius II und der Halbmond 23, 1941-1942, 43-44
VAN DE WEERD, H., De H. Servatius, bisschop van Tongeren 33, 1954, 8-14
VAN DE WEERD, H., De H. Willibrordus te Meldert 34, 1955, 77-81
VAN DE WEERD, H., De Herinxberg te Borgloon 23, 1941-1942, 1-3
VAN DE WEERD, H., De Herinxberg te Borgloon 33, 1954, 231-232
VAN DE WEERD, H., De herkomst van [het graafschap] Loon. Parochie, stad, graafschap 26, 1946-1947, 1-10, 81-85, 121-126; 27, 1947-1948, 41-52
VAN DE WEERD, H., De kapel van Hoxent. Een bladzijde uit de bekeering der Kempen 3, 1921-1922, 41-49, 87-96
VAN DE WEERD, H., De norbertijnen op Sipernau (Eelen) 11, 1929-1930, 136-139
VAN DE WEERD, H., Een episode uit de geschiedenis van het graafschap Peer 1, 1919-1920, 201-205, 233-236; 2, 1920-1921, 6-8
VAN DE WEERD, H., Geschiedenis der parochie en gemeente St-Huibrechts-Lille 14, 1932-1933, 229-231; 15, 1933-1934, 1-4, 21-28, 41-46, 61-68
VAN DE WEERD, H., Het Karolingisch domein Susteren-Eelen 15, 1933-1934, 213-218
VAN DE WEERD, H., Het landdekenaat Eyck. Leuth. Eelen 5, 1923-1924, 180-186
VAN DE WEERD, H., Het landdekenaat Eyck. Opgrimby. Neerhaeren. Mechelen. Uyckhoven. Kessenich 6, 1924-1925, 81-87
VAN DE WEERD, H., Het landdekenaat Eyck. Bree 5, 1923-1924, 229-234
VAN DE WEERD, H., Het landdekenaat Eyck. Meeuwen. Ellicom 5, 1923-1924, 267-270
VAN DE WEERD, H., Het landdekenaat Eyck. Haelen. Nunhem 7, 1925-1926, 152-155
VAN DE WEERD, H., Het landdekenaat Eyck. Mulhem - Eysden -Vucht 7, 1925-1926, 16-22
VAN DE WEERD, H., Het landdekenaat Eyck. Roggel. Buggenum. Heithuizen. Helden. Baarlo 6, 203-206
VAN DE WEERD, H., Het landdekenaat Eyck. Gruitrode. Wyshagen 5, 1923-1924, 249-254
VAN DE WEERD, H., Het landdekenaat Eyck. Weert. Meerfelt = Nederwert 8, 1926-1927, 54-58
VAN DE WEERD, H., Het landdekenaat Eyck. Thorn 6, 1924-1925, 164-168, 190-195
VAN DE WEERD, H., Het landdekenaat Eyck. Cothem. Reckheim 6, 1924-1925, 60-66
VAN DE WEERD, H., Het landdekenaat Eyck. Hunsel. Kinroy. Molen-Beersel. Neeroeteren 6, 1924-1925, 130-137
VAN DE WEERD, H., Het landdekenaat Eyck. IIe deel. Hoofdstuk I. De evangelisatie van Maasland en Kempen 8, 1926-1927, 209-217
VAN DE WEERD, H., Het landdekenaat Eyck. Ophoven. Kessel 7, 1925-1926, 252-258
VAN DE WEERD, H., Het landdekenaat Eyck. Horn 7, 1925-1926, 42-45
VAN DE WEERD, H., Het landdekenaat Eyck. De abdij van St-
Jansberg. De kapel van Wurfelt. Geystingen. Dilsen 5, 1923-1924, 109-115
VAN DE WEERD, H., Het landdekenaat Eyck. Inleiding. Ie deel. De parochiën. Eyck (Aldeneyck) 5, 1923-1924, 38-44
VAN DE WEERD, H., Het landdekenaat Eyck. Maeseyck. Mynecom 5, 1923-1924, 89-97
VAN DE WEERD, H., Het landdekenaat Eyck. Heel. Grathem 8, 1926-1927, 149-151
VAN DE WEERD, H., Het landdekenaat Eyck. Baexem. Ittervoort. Ell. Stramproy. Heppeneert 6, 1924-1925, 225-229
VAN DE WEERD, H., Het landdekenaat Eyck. Neeritter. Beek 6, 1924-1925, 255-259
VAN DE WEERD, H., Het landdekenaat Eyck. Hoofdstuk III. Het ontstaan der parochiën 9, 1927-1928, 32-40, 73-74
VAN DE WEERD, H., Het landdekenaat Eyck. Bocholt. Caulille. Reppel. Boorsheim 6, 1924-1925, 34-40
VAN DE WEERD, H., Het landdekenaat Eyck. Wessem. Beegden 8, 1926-1927, 146-148
VAN DE WEERD, H., Het landdekenaat Eyck. Opoeteren. Meeswyck 5, 1923-1924, 163-168
VAN DE WEERD, H., Het landdekenaat Eyck. Meijel. Neer 8, 1926-1927, 78-81
VAN DE WEERD, H., Het landdekenaat Eyck. Opglabbeek en Neerglabbeek. Opitter 6, 1924-1925, 13-20
VAN DE WEERD, H., Het landdekenaat Eyck. Stockheim. Niel. Lanklaer 5, 1923-1924, 137-143
VAN DE WEERD, H., Het landdekenaat Eyck. Hoofdstuk II. Het aartsdiakenaat der Kempen en zijn onderverdeeling 8, 1926-1927, 218(234)-221(237)
VAN DE WEERD, H., Het landdekenaat Eyck. Tongerloo. Gerdingen 5, 1923-1924, 201-205
VAN DE WEERD, H., Het landdekenaat Eyck. Slot 9, 1927-1928, 101-109
VAN DE WEERD, H., Ida van Leeuw, een Limburgse heilige 32, 1953, 25-30
VAN DE WEERD, H., Jacob van Gruitrode of Van den Eertweech? 13, 1931-1932, 168-170
VAN DE WEERD, H., Limburg in het testament van den Heiligen Willibrord 16, 1934-1935, 68-70, 105-109, 125-129
VAN DE WEERD, H., Munsterbilzen en Wintershoven 34, 1955, 151-155
VAN DE WEERD, H., O.L.Vrouw van Tongeren 26, 1946-1947, 34-38
VAN DE WEERD, H., Onze Lieve Vrouw van Tongeren in beeld 28, 1948-1949, 121-137
VAN DE WEERD, H., Oud Bree 34, 1955, 114-121
VAN DE WEERD, H. & J. BREUER, Oudheidkundige opgravingen te Tongeren 1930-1931 13, 1931-1932, 201-207
VAN DE WEERD, H., Sinte Lutgart-verering te Tongeren 28, 1948-1949, 193-199
VAN DE WEERD, H., Sprokkelingen. Hoxent-Pelt-Heppen-Voort 27, 1947-1948, 207-209
VAN DE WEERD, H., Tongeren en Tongre-Nôtre-Dâme 31, 1952, 65-71
VAN DE WEERD, H., Tongeren van de vierde tot de twaalfde eeuw. Geschiedkundig onderzoek 29, 1950, 81-88, 101-105, 121-126, 141-149; 30, 1951, 1-7, 21-34, 41-44
VAN DE WEERD, H., Uit het verleden van Hoeselt 20, 1938-1939, 125-128, 165-168; 21, 1939-1940, 49-51, 125-130, 185-189; 22, 1940-1941, 101-108, 125-130, 145-148, 174-176, 192-195; 23, 1941-1942, 113-116, 175-176, 218-221, 238-240; 24, 1942-1943, 16-19, 36-39, 81-84, 99-105, 123-127; 32, 1953, 231-236; 33, 1954, 1-5, 21-23, 49-55, 61-65, 145-148, 201-204, 221-225
VAN DE WEERD, H., Varia Tungrensia 31, 1952, 210-213
VAN DE WEYER, M., Lenart van Hool van Hamont op het einde van de 16de eeuw in Danzig 67, 1988, 185-186
VAN DEN HEUVEL, H.J.M., Uit het land van Ravenstein. Over een molen die niet malen wilde 6, 1924-1925, 41-46
VAN DEN HOUDT, L., De kapel van Nederkanne 33, 1954, 89-93, 101-106
VAN DEN HOUDT, E. Vogelschieting (Fragment van een onuitgegeven dorpsverhaal uit vooroorlogsch Limburg) 22, 1940-1941, 86-92
VAN DER DONCK, E., (rec.) A. Sauwen, De zingende krekel 11, 1929-1930, 191-192
VAN DER DONCK, E., Alfons, Maria in de Nederlandsche poëzie 23, 1941-1942, 123-124
VAN DER DONCK, E., Een Limburgsch minnedichter uit de 13e eeuw 10, 1928-1929, 167-170
VAN DER DONCK, E., Fragment uit "Paulus' bekeering" 16, 1934-1935, 197-202
VAN DER DONCK, E., Over kerkinterieur tijdens het Oud Regiem 43, 1964, 1-8, 83-96
VAN DER DONCK, E., Pater Hilarion Thans als toneelschrijver 20, 1938-1939, 28-34
VAN DER EYCKEN, M., 15de-Eeuwse gebeden in een register van de landcommanderij Alden Biesen 73, 1994, 224
VAN DER EYCKEN, M., De erfenis van Willem van Hoensbroek en de inboedel van het kasteel van Oostham in 1663 67, 1988, 79-83
VAN DER EYCKEN, M., De Hasseltse kazernes vroeger en nu 58, 1979, 147-159
VAN DER EYCKEN, M., Een keizerssnede te Opheers in 1796 65, 1986, 189
VAN DER EYCKEN, M., Kleine-Spouwen in de Eerste Wereldoorlog: een kroniekje van pastoor H. Kerkhofs 65, 1986, 248-251
VAN DER EYCKEN, M., Krachtwoorden te St.-Truiden in 1775 61, 1982, 144
VAN DER EYCKEN, M., Weersomstandigheden in de Limburgse parochieregisters 65, 1986, 261-264
VAN DER HAEGEN, H., De kadastrale reducties van de Belgische gemeenten op schaal 1/20.000. Een essentieel element voor de analyse van het Kempisch landschap 69, 1990, 159-175
VAN DER POORTEN, F., Gebed om vrede 24, 1942-1943, 40
VAN DER POORTEN, F., I do not fear your absence but your return 24, 1942-1943, 40-41
VAN DER STRAETEN, C., "De laatste garven" van Arnold Sauwen 5, 1923-1924, 187-191
VAN DER STRAETEN, C., (rec.) A. Malcorps, De reus van Kongo 16, 1934-1935, 147
VAN DER STRAETEN, C., (rec.) G. Michiels, Jacob Lenaerts 15, 1933-1934, 20
VAN DER STRAETEN, C., (rec.) H. Thans, Passiebloemen 6, 1924-1925, 213-216
VAN DER STRAETEN, C., (rec.) P. Nona, Maneschijn-sonate 4, 1922-1923, 24
VAN DER STRAETEN, C., Aan een schilder 18, 1936-1937, 96
VAN DER STRAETEN, C., Aan zijn klavier 6, 1924-1925, 156
VAN DER STRAETEN, C., Aug. Cuppens en de 't Daghetcrisis 6, 1924-1925, 56-59
VAN DER STRAETEN, C., Bij 's Konings overlijden 15, 1933-1934, 169
VAN DER STRAETEN, C., De galjoen 16, 1934-1935, 196
VAN DER STRAETEN, C., De hei ontplooit haar weelde 6, 1924-1925, 259
VAN DER STRAETEN, C., De kerk van Beverloo 18, 1936-1937, 12
VAN DER STRAETEN, C., Den zesden dag 20, 1938-1939, 213-218
VAN DER STRAETEN, C., Dien mooien morgen 9, 1927-1928, 26
VAN DER STRAETEN, C., Een zomeravond 1, 1919-1920, 69
VAN DER STRAETEN, C., Eens vond ik 6, 1924-1925, 78
VAN DER STRAETEN, C., Folkloristische aanteekeningen uit een handschrift van adv. Bellefroid van Hasselt 20, 1938-1939, 118-121
VAN DER STRAETEN, C., Geneeskundig onderzoek en toezicht in den Hollandschen Tijd 7, 1925-1926, 276-280
VAN DER STRAETEN, C., Getijden 15, 1933-1934, 206-208
VAN DER STRAETEN, C., Heengaan! 1, 1919-1920, 110
VAN DER STRAETEN, C., Herfst 20, 1938-1939, 121
VAN DER STRAETEN, C., Herfstmijmeringen 15, 1933-1934, 53-55
VAN DER STRAETEN, C., Het beleg van Maaseik door Turenne 12, 1930-1931, 165-168
VAN DER STRAETEN, C., Het is geen ijdel spel 5, 1923-1924, 238
VAN DER STRAETEN, C., Het was een avond 6, 1924-1925, 224
VAN DER STRAETEN, C., Het zwarte land 2, 1920-1921, 236
VAN DER STRAETEN, C., Hoe zalig gleden... 7, 1925-1926, 280
VAN DER STRAETEN, C., Ik heb een kind gekend 6, 1924-1925, 33
VAN DER STRAETEN, C., J. De Vries, Het sprookje 11, 1929-1930, 96
VAN DER STRAETEN, C., Kerstmis 2, 1920-1921, 61
VAN DER STRAETEN, C., Korenbloemen 2, 1920-1921, 54
VAN DER STRAETEN, C., Kubistische misbaksels 5, 1923-1924, 222-224
VAN DER STRAETEN, C., Lente 1940 21, 1939-1940, 255
VAN DER STRAETEN, C., Lentemaanden 16, 1934-1935, 164-166
VAN DER STRAETEN, C., Lied 12, 1930-1931, 212-213
VAN DER STRAETEN, C., Maurits Coomans' "Cantieken" 9, 1927-1928, 110-114
VAN DER STRAETEN, C., Mei 11, 1929-1930, 15
VAN DER STRAETEN, C., Midden in de golvenbranding 7, 1925-1926, 209
VAN DER STRAETEN, C., Noctem quietam... 3, 1921-1922, 86
VAN DER STRAETEN, C., Nocturne 10, 1928-1929, 86
VAN DER STRAETEN, C., Nog over de Aanbidding van het Lam 2, 1920-1921, 207-208
VAN DER STRAETEN, C., O ongemeten woud 8, 1926-1927, 222 (238)
VAN DER STRAETEN, C., Sprokkelingen uit een oud register der Broederschap van Onze Lieve Vrouw (1699-1803) 20, 1938-1939, 138-141
VAN DER STRAETEN, C., Tegen den alkohol in de XVIIe eeuw! 7, 1925-1926, 219-220
VAN DER STRAETEN, C., Uit hand en voeten 5, 1923-1924, 197
VAN DER STRAETEN, C., Uit Hasselt's verleden 17, 1935-1936, 140-148
VAN DER STRAETEN, C., Van twee verdwenen straatnamen te Hasselt 20, 1938-1939, 173-174
VAN DER STRAETEN, C., Vulcanus 1, 1919-1920, 220
VAN DER STRAETEN, Cl., Witte Donderdag 4, 1922-1923, 191
VAN DOORSELAER, A., Grafheuvels voor de eeuwigheid 66, 1987, 1-4
VAN DYCK, A.H., 1. Bree. Steenkolen in 1513, 2. Diepenbeek. Het leengoed Sterkendries 37, 1958, 100-101
VAN DYCK, A.H., 1. Rekem. Een paardendief, 2. Opglabbeek. Formule van de eed der schepenen, visitatie gedaen ten versoecke Francys Herycx in Clemens huysken, grenzen, 3. Grote-Brogel. Uitwijkelingen, visitatie van een huis, 4. Bree. Oude munten 37, 1958, 20-24
VAN DYCK, A.H., Bijdragen tot de geschiedenis van Meeswijk 35, 1956, 134-140
VAN DYCK, A.H., Bijdrage tot de toponymie van Koersel 15, 1933-1934, 203-206
VAN DYCK, A.H., Bocholt. Breedte der wegen 36, 1957, 48
VAN DYCK, A.H., Brandrecht 29, 1950, 98-99
VAN DYCK, A.H., De familie Bex uit Maaseik 38, 1959, 51-52
VAN DYCK, A.H., De oude schans te Hechtel 20, 1938-1939, 1-2
VAN DYCK, A.H., De pastoors van Batsheers 22, 1940-1941, 210-212
VAN DYCK, A.H., De plaatsnaam "Dilgaard" 37, 1958, 226-228
VAN DYCK, A.H., De plaatsnaam HON 10, 1928-1929, 119-120
VAN DYCK, A.H., De plaatsnaam Stoetbank 36, 1957, 56
VAN DYCK, A.H., De stam Gil 12, 1930-1931, 162-164
VAN DYCK, A.H., De verkoop van "zwart goed" te Leut a/Maas 13, 1931-1932, 7-15
VAN DYCK, A.H., Dialectgeographie 11, 1929-1930, 16
VAN DYCK, A.H., Dialektale plaatsnamen in Limburg 14, 1932-1933, 86-88
VAN DYCK, A.H., Enkele folkloristische aanteekeningen over Dietsche Heuren 16, 1934-1935, 242-244
VAN DYCK, A.H., Goederen der abdij van Oriente te Dilsen 13, 1931-1932, 217
VAN DYCK, A.H., Herstellingswerken aan de Maasdijken in de XVIII eeuw te Eisden-Leut 14, 1932-1933, 125-126
VAN DYCK, A.H., Het "Hoofd" in de Maasvallei 40, 1961, 319-322
VAN DYCK, A.H., Het leengoed van Sterkendries bij Diepenbeek 18, 1936-1937, 222-223
VAN DYCK, A.H., Het toponiem Euwet 35, 1956, 56-62
VAN DYCK, A.H., Heusden: Eversel: kapel. Eversel: schutterij 43, 1964, 24
VAN DYCK, A.H., Limburgsche familienamen 26, 1946-1947, 58-60, 86-89
VAN DYCK, A.H., Limburgse familienamen. De naam Klingels 43, 1964, 139-142
VAN DYCK, A.H., Lommelsche plaatsnamen 17, 1935-1936, 33-37, 55-58, 64-68, 91-95, 134-137, 155-156
VAN DYCK, A.H., Plaatselijke benamingen te Leut 24, 1942-1943, 9-16, 25-32
VAN DYCK, A.H., Prinsbisschoppelijke rechten en bezittingen te Stokkem 36, 1957, 91-96
VAN DYCK, A.H., Sint-Willibrordus, Eisden 36, 1957, 296-297
VAN DYCK, A.H., Tweetalige plaatsnamen in en om Limburg 24, 1942-1943, 158-160
VAN DYCK, A.H., Uit oude registers 35, 1956, 247-250
VAN DYCK, A.H., Varia uit Zepperen (15e eeuw) 38, 1959, 120-122
VAN DYCK, A.[H.], Spotnamen 9, 1927-1928, 75-77
VAN DYCK, A.[H.], Telzegsels gebruikt te Leut 14, 1932-1933, 89
VAN DYCK, A.[H.], Volksgebruiken, volksrijmpjes en gezegden in 't Maasland 14, 1932-1933, 58-60
VAN DYCK, A.[H.], Vraag? 7, 1925-1926, 196
VAN DYCK, A.[H], Uitheemsche vormen voor Limburgsche plaatsnamen 9, 1927-1928, 154-156, 203
VAN DYCK, H.A., Het woord "geehonger" 11, 1929-1930, 59
VAN DYCK, [A.] H., Vragen 11, 1929-1930, 192, 216
VAN HEERENVOORT, S., (rec.), A. Claassen, Romeins in de Kempen 72, 1993, 123
VAN HEUKELOM, J., Castert 15, 1933-1934, 219-225
VAN HEUKELOM, J., De kapel van Nedercanne 11, 1929-1930, 117-119
VAN HEUKELOM, J., Ghijs van Canne 1443-1486 10, 1928-1929, 145-149
VAN HEUKELOM, J., Vlijtingen. - Kerkgoederen 16, 1934-1935, 56
VAN HORENBEECK, C., De geschiedschrijver Pontus Heuterus 12, 1930-1931, 199-202
VAN LAERE, R., (rec.) H.J. KNOORS, Ex insula de Boyen genealogie van het geslacht Knoors (Roermond, 1987) 67, 1988, 190
VAN LAERE, R., (rec.), L. Van de Sijpe, Kunstbezit van de Sint-Laurentiuskerk te Hamont 70, 1991, 189-190
VAN LAERE, R., (rec.), S. Vlaeminck, Omtrent de Trudo-abdij in Sint-Truiden 70, 1991, 125-126
VAN LAERE, R., Bij een titelvignet van drukker J.B. Smits 69, 1990, 58-60
VAN LAERE, R., De 'Lierzang' van S.M. Coninckx ter gelegenheid van de geboorte van Napoleons zoon (1811) 68, 1989, 252
VAN LAERE, R., De tinnen pixis van Hamont. Een dateringsprobleem 71, 1992, 3-5
VAN LAERE, R. (& E. HOUTMAN), Een ex-libris in geheimschrift uit 1760 65, 1986, 175-176
VAN LAERE, R., Een gesigneerde Hasseltse prachtband van 1878 68, 1989, 117-122
VAN LAERE, R., Een gevelsteen van de Nieuwpoort te Sint-Truiden 60, 1981, 172-175
VAN LAERE, R. (& WELKENHUYSEN A.), Een prijsboek van een Hasselts student te Luik (1790) 68, 1989, 23-26
VAN LAERE, R., Een rollezangerslied over Stokkem (18de-19de eeuw) 71, 1992, 65-68
VAN LAERE, R., Een Sint-Truidense band uit 1852 69, 1990, 249-251
VAN LAERE, R., Een Stokkems lied: addendum 71, 1992, 160
VAN LAERE, R., Een Tongerse boekband uit de 18de eeuw 61, 1982, 170-172
VAN LAERE, R., Enkele recente post-middeleeuwse numismatische en aanverwante vondsten uit Tongeren 74, 1995, 31-35
VAN LAERE, R., Heraldiek en symboliek in de Sint-Quintinuskerk te Hasselt 64, 1985, 89-100, 240
VAN LAERE, R., Het C.P.S.A.L. en de bevoorrading van Limburg tijdens Wereldoorlog I 61, 1982, 210-226
VAN LAERE, R., Het Luciabeeld van Sint-Pieters-Horne (Vechmaal) 66, 1987, 220-221
VAN LAERE, R., Laatgotisch versierd mesheft uit de abdij van Sint-Truiden 68, 1989, 151-154
VAN LAERE, R., Limburgse zegelmatrijzen in de verzamelingen van de Koninklijke Bibliotheek en van het Algemeen Rijksarchief te Brussel 64, 1985, 151-165
VAN LAERE, R., Loden zegels en verzegelingen 71, 1992, 85-102
VAN LAERE, R., Maastrichter wijn te Gruitrode in de 18de eeuw 69, 1990, 245-247
VAN LAERE, R. (& J. GEEBELEN), Munten gevonden in de commanderij van Gruitrode 73, 1994, 83-99
VAN LAERE, R., Muntheren, hagemunters en valsmunters in Limburg, enkele theoretische beschouwingen 64, 1985, 44-57
VAN LAERE, R., Renaissance gietvorm uit Hasselt 73, 1994, 245-247
VAN LAERE, R. (& G. HEYNEN), Stadszegel en stadswapen van Sint-Truiden 61, 1982, 97-111, 247-249
VAN LAERE, R., Wapenschilden in een wijkruis van de begijnhofkerk te Sint-Truiden 68, 1989, 201-202
VAN LANGENDONCK, W., Bijnamen en familienamen 56, 1977, 185-196
VAN LENT, R., Bijdragen tot de geschiedenis van het onderwijs te Achel 11, 1929-1930, 61-71, 78-86
VAN LINDT, G., Kerstlied 4, 1922-1923, 117-118
VAN LOOI, M., Boris Backx 16, 1934-1935, 116-119
VAN LOOI, M., Een beroerde nacht 2, 1920-1921, 209-216
VAN LOOI, M., Onze processie-engelbewaarder 6, 1924-1925, 288-289
VAN LOOI, M., Uit den roman "Het Leeuwenhof" 22, 1940-1941, 255-258
VAN LOOY, H., De historische figuur Ambiorix 45, 1966, 4-36
VAN NOPPEN, M., De banmolen van Meldert 16, 1934-1935, 158-163, 177-178
VAN OVERSTRAETEN, J., Een woordenboek der Belgische familienamen 33, 1954, 148-156, 179-189
VAN PUYVELDE, L., Was Jan van Eyck de uitvinder der olieverfschildering 16, 1934-1935, 179-182
VAN STRAELEN, C., De onderlinge ziekteverzekering in Limburg 3, 1921-1922, 34-36
VAN SWIJGENHOVEN, C., (rec.) J. Paquay, Bilsen voorheen 8, 1926-1927, 223-224 Letterkundige Pieter G. Buckinx 8, 1926-1927, 209(225)-217(233)
VAN SWIJGENHOVEN, C., Alken onder de Luiker Revolutie van 1789 10, 1928-1929, 107-119
VAN THUYL, Kempische priesters door Napoleon gebannen 28, 1948-1949, 156-157
VAN UDEN, J.D.H., De familie Tengnagel 8, 1926-1927, 100-102
VAN VINCKENROYE, F., "Hekel en luim" en Gezelle 66, 1987, 91-96
VAN VINCKENROYE, F., (rec.), E. Buekers, Historiek van het Katholiek Onderwijs te Schulen 69, 1990, 62
VAN VINCKENROYE, F., (rec.) J. Philippen, Kluis en kapel op de Bolderberg 65, 1986, 282
VAN VINCKENROYE, F., (rec.), M. Hanson, Van Frans naar Nederlands. De taalsituatie in het Limburgs Middelbaar
Onderwijs, 1830-1914 70, 1991, 128
VAN VINCKENROYE, F., De Katholieke Leesbibliotheek van P.F. Milis (1854-1855) 56, 1977, 238-241
VAN VINCKENROYE, F., De Nicolaïkring van Halen 69, 1990, 17-22
VAN VINCKENROYE, F., Een brief van J.B. David aan "De Onafhankelyke der Provincie Limburg" in 1856 55, 1976, 66-70
VAN VINCKENROYE, F., Een controverse in "De Kempen" (1849) 60, 1981, 178-184
VAN VINCKENROYE, F., Het culturele leven in Limburg ten tijde van de Brabantse, Luikse en Franse Revolutie (1787-1814) 67, 1988, 161-174
VAN VINCKENROYE, F., Het weekblad "De Kempen" (1848-1849) 61, 1982, 58-68
VAN VINCKENROYE, F., Hitte Vercuelt. Zinspreuk van de Hasselt-se Rederijkerskamer 35, 1956, 290-293
VAN VINCKENROYE, F., J.F. Vandenrijken. Volksdichter te Hasselt 65, 1986, 243-247
VAN VINCKENROYE, F., Jan Jozef Claessens afscheidsgroet aan zijn Kortessems huisje van het Openluchtmuseum te Bokrijk 60, 1981, 271-274
VAN VINCKENROYE, F., Konstantijn Jozef Bogaerts (1812-1891) 65, 1986, 118-129
VAN VINCKENROYE, F., Modern verkeer in het negentiende-eeuws Limburg 60, 1981, 35-39
VAN VINCKENROYE, F., Over de kermis te Hasselt in de negentiende eeuw 57, 1978, 210-220
VAN VINCKENROYE, F., Uit oude kranten 64, 1985, 241-244
VAN WEERT, H., Meeswyk en Leuth. De spotnamen "briggelhaan" en "korenmusch". Oorsprong van den naam Stokheim 7, 1925-1926, 162-193
VAN WINKEL, F. (& A. REMANS), Bijdragen tot de genealogie «a Lapide» (Vanden Steen) 46, 1967, 245-260; 47, 1968, 10-30, 201-222
VAN WINTERSHOVEN, E., Bijdragen tot de geschiedenis van Sichen 2, 1920-1921, 201-206
VAN WINTERSHOVEN, E., De familie Radoux 2, 1920-1921, 139-140
VAN WINTERSHOVEN, E., De meerman en zijne minne 1, 1919-1920, 206-207
VAN WINTERSHOVEN, E., De nijverheid der stroovlechten in de Jekervallei 3, 1921-1922, 121-125
VAN WINTERSHOVEN, E., De oorsprong der familienamen 1, 1919-1920, 113-119
VAN WINTERSHOVEN, E., De sage van den weerwolf 2, 1920-1921, 28-32
VAN WINTERSHOVEN, E., Drie grafschriften uit de kerk van Mheer onder Fall-Mheer gevolgd van eenige onuitgegeven genealogische aanteekeningen over de familie de Méan de Bolre 5, 1923-1924, 193-197
VANAUDENAERDE, J. (& W. VANVINCKENROYE, A. STEVENS), De Bedbornkapel te Kortessem 74, 1995, 3-29
VANBERGEN, M., Een volkstelling in de gemeente Nieuwerkerken op het einde der 18de eeuw 55, 1976, 71-79
VANBERGEN, M., Nieuwerkerken. Inkomsten en uitgaven van de gemeente in de jaren 1819-1840 59, 1980, 142-144
VANBERGEN, M., Onze landelijke samenleving bij het einde van de vorige eeuw 56, 1977, 204-210
VANBERGEN, M., Oude grafkruisen te Binderveld-Nieuwerkerken 52, 1973, 94
VANBERGEN, M., Uit ons landelijk leven circa 1900 57, 1978, 95-96
VANDEBROEK, P., De Hasseltse keramiekfabriek, 1890-1954-1975 55, 1976, 257-268
VANDEBROEK, P., De stokerij-Theunissen te Hasselt 54, 1975, 28-33
VANDEBROEK, P., Het optreden van kiesagenten en liberale verdeeldheid te Hasselt (1851) 55, 1976, 163-171
VANDENBOSCH, M., Voorgeschiedenis van de watering het Grootbroek 63, 1984, 32-33
VANDENHOUDT, E., Eiervrijdag 23, 1941-1942, 51-55, 79-82
VANDENHOUDT, E., Oude volksliederen 21, 1939-1940, 106-108, 222-225; 22, 1940-1941, 131-134; 23, 1941-1942, 135-139; 24, 1942-1943, 32-36, 183-187
VANDEPLAS, E., De nieuwe adel te Tongeren - 1816 63, 1984, 274-275
VANDEPLAS, E., In memoriam graaf Philippe de Hemricourt de Grunne 63, 1984, 99-100
VANDEPLAS, E., J.B. Smits, stadsdrukker te Sint-Truiden 55, 1976, 286-288
VANDEPLAS, E., Limburgse juristen aan de Université Impériale te Brussel (1811-1813) 47, 1968, 140-143
VANDEPLAS, E., Wie lag begraven op de Galgenberg te Rekem? 70, 1991, 134
VANDER POORTEN, F., Simpel Kerstliedje 24, 1942-1943, 266
VANDERHOEVEN, A. (& P.M. VERMEERSCH), Opgravingen te Kanne-Riemst (1978) 58, 1979, 32-35
VANDERHOEVEN, M., (rec.) G. Behrens, Keltische Goldmünzen 38, 1959, 28
VANDERHOEVEN, M., (rec.) G. Mazanetz, Erhaltung und Wiederher-stellung von Bodenfunde 38, 1959, 219
VANDERHOEVEN, M., (rec.) H. Bott, Kunstgewerbe der Merowinger-zeit 38, 1959, 28
VANDERHOEVEN, M., (rec.) H. Klumbach, Das Verbreitungsgebiet der spätitalischen Terra Sigillata 38, 1959, 27
VANDERHOEVEN, M., (rec.) H. Küthmann, Etruskisch Kunsthandwerk 38, 1959, 28
VANDERHOEVEN, M., (rec.) H. von Petrikovits, Novaesium. Das römische Neuss 37, 1958, 231-232
VANDERHOEVEN, M., (rec.) P. Spitaels, Les fibules émaillées gallo-romaines en Belgique 38, 1959, 220
VANDERHOEVEN, M., (rec.) P. Spitaels, La nécropole gallo-romaine de Roberchies 38, 1959, 220
VANDERHOEVEN, M., (rec.) R. Noll, Vom Altertum zum Mittelalter 38, 1959, 219-220
VANDERHOEVEN, M., (rec.) R. von Uslar, Eiszeitmenschen am Rhein 37, 1958, 230-231
VANDERHOEVEN, M., (rec.) W.F. Volbach, Frühchristliche und byzantische Kleinkunst 38, 1959, 27
VANDERHOEVEN, M., De Gallo-Romeinse tumulus van Riemst 55, 1976, 13-29
VANDERHOEVEN, M., Een urnengrafveld te Rekem 37, 1958, 169-186
VANDERHOEVEN, M., Iets over het Romeins stratennet van Tongeren 34, 1955, 122-128
VANDERHOEVEN, M., In memoriam professor dr. Jacques Breuer 51, 1972, 3-5
VANDERHOEVEN, M. (& L. JANSSEN), De archeologische verzameling Coenegracht uit Rekem (2e deel) 56, 1977, 113-129
VANDERHOEVEN, M. (& L. JANSSEN), De archeologische verzameling Smeets uit Rekem 61, 1982, 123-132, 135-143
VANDERHOEVEN, M. (& Ph. DE SCHAETZEN), La sigillata ornée 35, 1956, 189-190
VANDERHOEVEN, M. (& Ph. DE SCHAETZEN), Tongers Romeins glas-en aardewerk van de voormalige verzameling M. Christiaens-Peeters 35, 1956, 112-122
VANDERLINDEN, H., De bonke kastanjelaar 22, 1940-1941, 69
VANDERSTRAETEN, C., Bolderberg 24, 1942-1943, 141-156
VANDERSTRAETEN, C., Een groot Hasselaar: Jan-Jozef Thonissen (1816-1891) 20, 1938-1939, 8-16
VANDERSTRAETEN, C., Het brouwersambacht van Hasselt 28, 1948-1949, 66-80, 81-96, 110-120
VANDERSTRAETEN, C., Het museum van Maaseik 24, 1942-1943, 267-268
VANDERSTRAETEN, C. (& C. DE BAERE), De volmolens in de Hasseltsche lakennijverheid 3, 1921-1922, 221-224; 4, 1922-1923, 5-11
VANDERSTRAETEN, C. (& J. COENEN), Hasseltse kronijk vanaf de vroegste tijden tot op heden 29, 1950, 1-12, 21-28, 41-46, 150-153, 161-163; 30, 1951, 44-49, 75-80, 99-100, 112-119; 31, 1952, 31-34, 53-57, 156-157, 171-174; 32, 1953, 30-32, 111-117
VANDEVELDE, S., (rec.) E.M.F. KOCH, De kloosterpoort als sluitpost? Adellijke vrouwen langs Maas en Rijn tussen huwelijk en convent, 1200-1600 73, 1994, 216
VANDEVELDE, S., (rec.), Jaarboek 1991. Uitgegeven door de stichting "Historische Studies" in en rond het Geuldal 70, 1991, 191
VANDEVELDE, S., (rec.), Jaarboek 1992, uitgegeven door de stichting "Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal" 71, 1992, 236
VANDEVELDE, S., Een memorieboek uit de 18e eeuw te Opheers 37, 1958, 209-214
VANDEVELDE, S., Enige kanttekeningen bij de modernisering van de rijksweg Luik-Sint-Truiden en de sloping van enkele oude gebouwen te Heers 37, 1958, 30-40
VANDEVELDE, S., Het werpspel "coppecoelen" (Nudorp-Wihogne 1479) 70, 1991, 205-206
VANDEVELDE, S., Maaslands Melange. Opstellen over Limburgs verleden Dr. P.J.H. Ubachs aangeboden bij gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag 70, 1991, 127
VANDEVELDE, S., Merkwaardigheden in de kerk van Heers 35, 1956, 262-268, 294-298
VANDEVELDE, S., Oude voorschriften bij een noveen ter ere van de Heilige Hubertus 31, 1952, 71-74
VANDEVELDE, S., Over het landbouwbedrijf van Jan Buckinx te Spauwen (1623-'45) 38, 1959, 48-50
VANDEWEYER, L., Een uit te roeien kwaad! Camiel Libbrecht over de herbergen in het Limburg van 1917 75, 1996, 3-22
VANDEWEYER, L. (& R. NIJSSEN), "Un véritable nid d'activistes". De Hasseltse ambtenaren van Financiën in de vuurlinie van de Vlaamse strijd 1918-1920 73, 1994, 193-215
VANDUFFEL, F., Industrialisatie en verandering: Lommel tussen 1890 en 1914 65, 1986, 49-73
VANHEES, J., (rec.), J.W. Hagen, Van "Crouwaetz gewelt" tot "Fransche brandt". Nederlandse gegevens betreffende Lommel in de periode 1648-1688 70, 1991, 154
VANHEUSDEN, R., Aardbevingen tijdens de 18de eeuw 51, 1972, 47
VANHEUSDEN, R., Bestrijding van het brandgevaar te Munsterbilzen 55, 1976, 276-277
VANHEUSDEN, R., De kerktoren van Munsterbilzen (1565) 44, 1965, 268-273
VANHEUSDEN, R., De uurwerkmakers der abdij te Munsterbilzen in de 16de eeuw 52, 1973, 270-273
VANHEUSDEN, R., Een betwiste abdiskeuze te Munsterbilzen (1584-1594) 48, 1969, 3-24, 257-274; 49, 1970, 62-72, 165-175
VANHEUSDEN, R., Het perron te Munsterbilzen 50, 1971, 13-17
VANHEUSDEN, R., Hoeveel kostte een bakoven in de 16de eeuw? 56, 1977, 40
VANHEUSDEN, R., Moeilijkheden bij de aanstelling van een kanunnikes te Munsterbilzen 55, 1976, 83-90
VANHEUSDEN, R., Munsterbilzen. Geplaveide straten in de 16de eeuw 56, 1977, 182-183
VANHEUSDEN, R., Munsterbilzen: Verzet van de handelaars en de ambachtslieden tegen het hoofdgeld (1722) 56, 1977, 225-237
VANHEUSDEN, R., Nogmaals het perron te Munsterbilzen 50, 1971, 66-67
VANHEUSDEN, R., Ordonnantie over het vernietigen van de rupsten te Munsterbilzen (13 april 1762) 49, 1970, 195-196
VANHEUSDEN, R., Over de armenzorg te Munsterbilzen in de 18de eeuw 51, 1972, 183-185
VANHEUSDEN, R., Problemen rond enkele grafstenen te Munster-bilzen 53, 1974, 189-196
VANHEUSDEN, R., Uit archief van Munsterbilzen (16e eeuw) 45, 1966, 225-226
VANHEUSDEN, R. (& W. VANVINCKENROYE), De bouwgeschiedenis van de voormalige O.L.Vrouwkerk van Munsterbilzen 59, 1980, 242-276
VANHEUSDEN, R. (& A. CLAASSEN), Munsterbilzen. Peilingen naar resten van het oude stift 58, 1979, 49-61
VANHOORNE, R., Palynologisch onderzoek van het urnenveld te Grote-Brogel 42, 1963, 284-286
VANLINDEN, H., August Cuppens 16, 1934-1935, 149-157
VANTHILLO, C., (rec.) E. Van Caster & R. Op de Beeck, De grafkunst in Belgisch Limburg 60, 1981, 266-270
VANVINCKENROYE, W., Bondig verslag betreffende de recente opgravingen te Tongeren 43, 1964, 76-79
VANVINCKENROYE, W., Bronzen bustebalsamarium gevonden te Vlijtingen 60, 1981, 264-265
VANVINCKENROYE, W., De Romeinse oostbegraafplaats van Tongeren 151-192
VANVINCKENROYE, W., Een laat-Romeins skeletgraf te Tongeren 42, 1963, 188-191
VANVINCKENROYE, W., Een onderaardse krocht te Riemst 47, 1968, 223-229
VANVINCKENROYE, W., Een onderzoek naar de Romeinse plattelandsbewoning in Zuid-Limburg 68, 1989, 75-82
VANVINCKENROYE, W., Een Romeins votiefaltaar te Tongeren 73, 1994, 225-238
VANVINCKENROYE, W., Emailfibula met inscriptie te Tongeren 40, 1961, 62-64
VANVINCKENROYE, W., Het «hypocaustum» in de Sint-Truiderstraat te Tongeren 50, 1971, 193-203
VANVINCKENROYE, W., Laat-Romeins uit Tongeren 74, 1995, 117-120
VANVINCKENROYE, W., Middeleeuwse kerk onder de St.-Evermaruskapel te Rutten 66, 1988, 5-9
VANVINCKENROYE, W., Opgravingen te Tongeren in 1963-1964 44, 1965, 1-45
VANVINCKENROYE, W., Over archeologische vindplaatsen, grondtransport en vondstenkartering 57, 1978, 260-261
VANVINCKENROYE, W., Romeins grafkeldertje te Tongeren (begin 2e eeuw) 39, 1960, 292-298
VANVINCKENROYE, W., Sporen van een Romeinse pottenbakkerij te Tongeren 48, 1969, 40-41
VANVINCKENROYE, W., Sporen van een Romeins kamp te Tongeren?! 43, 1964, 250-251
VANVINCKENROYE, W., Tongeren (oost-nekropool): christelijke begraafplaats? 62, 1983, 137-138
VANVINCKENROYE, W. (& A. STEVENS, J. VANAUDENAERDE), De Bedbornkapel te Kortessem 74, 1995, 3-29
VANVINCKENROYE, W. (& R. VANHEUSDEN), De bouwgeschiedenis van de voormalige O.L.Vrouwkerk van Munsterbilzen 59, 1980, 242-276
VANVINCKENROYE, W. (& J. GONNISSEN), De Romeinse heerweg en de nederzetting van Feresne 67, 1988, 65-68
VANVINCKENROYE, W. (& J. GONNISSEN), Veurzen: het verdronken "Feresne" 63, 1984, 241-244
VENTE, M., Oude orgels in Limburg 32, 1953, 74-82
VENTE, M., Oude orgels in Limburg 31, 1952, 21-28, 45-53
VERBOIS, M., Doodgeboren kinderen gedoopt te Rekem (18e eeuw) 37, 1958, 284
VERBOIS, R., De geschiedenis van een klok 49, 1970, 286-287
VERBOIS, R., Publiek schandaal voor het huis van raadsheer en rentmeester Lahay te Rekem 49, 1970, 284-286
VERBOIS, R., Rekemse families uit de 17e & 18e eeuw 38, 1959, 70-72, 99-102, 178-180, 240-244; 39, 1960, 182-185
VERDEYEN, R., Aan Dr. Jan Grauls 19, 1937-1938, 3-5
VERHELST, K., De Sint-Sebastiaansgilde uit Halen laat te Diest een nieuw vaandel maken 69, 1990, 248
VERHELST, K., Inventaris van het familiearchief Firmin Jacquet (Halen). Tweede deel 70, 1991, 149-153
VERHELST, K., Inventaris van het familiearchief Firmin Jacquet (Halen) 68, 1989, 15-21
VERHELST, K., Jacques Rosel (1799-1869). Een Sint-Truidens achterglasschilder 69, 1990, 7-16
VERHELST, K. (& M. MEES), Een tinnen schotel met Leuvens stadsmerk gevonden te Halen 71, 1992, 69-83
VERHEYDEN, P., "Triumpfdicht over den nieuwen carlejon", Hasselt, 1752 24, 1942-1943, 45-73
VERHEYDEN, P., Limburgsche boekbanden 26, 1946-1947, 165-199
VERJANS, M., Limburgsche schrijvers uit de Franciscaansche Orde 20, 1938-1939, 35-62
VERMEERSCH, P.M., Epipaleolithicum te Achel, De Waag 58, 1979, 117-129
VERMEERSCH, P.M. (& A. VANDERHOEVEN), Opgravingen te Kanne-Riemst (1978) 58, 1979, 32-35
VERWILGHEN, A.F., Een kerkregister der abdij van Herckenrode van 1654 31, 1952, 194-199
VERWILGHEN, A.F., Varia Herckenrodiana 32, 1953, 11-18
VERWILGHEN, A.F., Varia Herckenrodiana. Het dienstpersoneel der abdij van Herckenrode 31, 1952, 236-240
VERWILGHEN, H., Huldebetuiging aan Zijne Majesteit Leopold III, Koning der Belgen 15, 1933-1934, 141-142
VERWILGHEN, H., Ter inleiding 21, 1939-1940, 25-26
VERWILGHEN, [H.], Limburg: de mooie gouw 19, 1937-1938, 61-70
VOLS, J., (rec.) De folklore in Vlaanderen 4, 1922-1923, 261
VOLS, J., De derde beiaard van Tongeren 33, 1954, 225-231 VOLS, J., De klokken in 't oude Tongersche volksleven 14, 1932-1933, 232-238
VOLS, J., De laatste lotgevallen van de toren van Tongeren 38, 1959, 17-26
VOLS, J., De Sinte-Gertrudis-verering te Beverst 30, 1951, 108-111
VOLS, J., De Tongersche klokkenluiders voorheen 16, 1934-1935, 235-241
VOLS, J., De Tongerse toren in de Franse Tijd 34, 1955, 108-113
VOLS, J., Een kijkje in het Tongers volksleven tijdens de zestiende eeuw 28, 1948-1949, 138-155
VOLS, J., Een onbekende merkwaardigheid te Beverst 15, 1933-1934, 81-89
VOLS, J., Het onderwijs te Beverst 29, 1950, 199-211
VOLS, J., Hoe de Tongerse toren nieuwe klokken kreeg, na de ramp van 1677 32, 1953, 136-142
VOLS, J., Kermispret te Tongeren, vóór 50 jaar 38, 1959, 236-239, 270-272
VOLS, J., Kinderliedjes te Neerpelt-Herent 4, 1922-1923, 137-140, 161-163
VOLS, J., Maria-vereering te Tongeren door de eeuwen heen 26, 1946-1947, 131-140
VOLS, J., Normaalonderwijs te Tongeren 37, 1958, 44-46
VOLS, J., Onder Tongeren's toren 13, 1931-1932, 138-142; 23, 1941-1942, 3-6
VOLS, J., Onze Lieve-Vrouw van Tongeren in de legende 43, 1964, 15-20
VOLS, J., Over het leven van voor 1914 49, 1970, 224-228
VOLS, J., Uit een memorieschrift uit Beverst (Holt) 46, 1967, 57-67
VOLS, J., Uit het verleden van Beverst. De wegen 40, 1961, 292-296
VOLS, J., Uit het verleden van Beverst - De kerk 35, 1956, 166-175, 201-204
VOLS, J., Uit het verleden van Beverst. Het kerkhof 31, 1952, 213-215
VOLS, J., Volksgeneeskunde in Limburg. Oude remedies tegen pest en andere kwalen 27, 1947-1948, 111-117, 139-140, 150-160
VOLS, J., Wanneer werd de toren van Tongeren afgebroken en de huidige opgebouwd? 13, 1931-1932, 195-197
VOLS, J., Wat beduidt de plaatsnaam Beverst? 10, 1928-1929, 87-94
VOLS, J., Zoo spelen en zingen onze kleinen te Beverst 5, 1923-1924, 105-108, 129-134
VOSSEN, Th., Litterair-Limburg vanaf 1830 10, 1928-1929, 101-106, 128-132, 156-163, 181-183, 193-198, 225-228
VRANCKEN, M., Memoriekruisen te Berg 32, 1953, 35-37
VRANCKEN, N., Bijdrage tot de kerkgeschiedenis van Berg 37, 1958, 58-63
VRIJENS, P., De abdij van Rothem of Mariënrode bij Halen. Nota's over de stichting en de periode tot 1500 50, 1971, 41-46
V[AN DE WEERD], H., (rec.) A. Verbouwe, Iconographie van Vlaamsch-Brabant. II. Kanton Diest, gezichten, plannen en kaartenuit vorige eeuwen 22, 1940-1941, 221
V[AN DE WEERD], H., (rec.) C. Thys, Lommel, proeve van een geschiedenis onzer gemeente 22, 1940-1941, 244
V[AN DE WEERD], H., (rec.) Diestersche Kunstkring, twaalfde jaarboek 22, 1940-1941, 243-244
V[AN DE WEERD], H., (rec.) G. Celis, Nood zoekt troost. Volksdevotie te Gent 1866-1941 22, 1940-1941, 243
V[AN DE WEERD], H., (rec.) H. Lützeler, Paschen; idem, Het Kind 23, 1941-1942, 188
V[AN DE WEERD], H., (rec.) J. Gessler, Tekstverbeterende aanteekeningen op oud-Vlaamsche liederen en andere gedichten uit het Gruuthusehandschrift. Een paleographisch onderzoek 22, 1940-1941, 221
V[AN DE WEERD], H., (rec.) P.C. Boeren, De oorsprong van Limburg en Gelre en enkele naburige heeerschappijen 20, 1938-1939, 243-244
V[AN DEN HOUDT], E. Meiboomplanting (Fragment van een onuitgegeven dorpsverhaal uit vooroorlogsch Limburg) 21, 1939-1940, 55-58
V[AN DEN HOUDT], E. Twee onuitgegeven stukjes van wijlen Lodewijk Plessers 21, 1939-1940, 87-88
V[AN DER DONCK], E. (11), Aan Koning Leopold III 15, 1933-1934, 170
V[AN DYCK], A.H., Zolder.-Wijngaarden. Heusden.-Brandrecht 36, 1957, 52
V[ANDERHOEVEN?], M., 1830 te Kozen 56, 1977, 269
V[ANDERHOEVEN], M., H. Klumbach, Römische Kleinkunst 38, 1959, 80
V[ANDEVELDE], S., Tolhuis naar Bokrijk 36, 1957, 96
V[AN] D[ER] D[ONCK], E., (rec.) A. Buckinx-Luykx, Verzekens uit de Heide 9, 1927-1928, 179-180
V[AN] D[ER] D[ONCK], E., (rec.) S. Lindekens, Verzen van toen en thans 10, 1928-1929, 59-60
V[AN] D[ER] D[ONCK], E., rec. J. Pickl, Messias-Koning 19, 1937-1938, 226-227
V[AN] D[ER] D[ONCK], E., rec. L. Lambrechts (ed.), Limburgsche liederen 19, 1937-1938, 227-228
V[AN] D[E] W[EERD], H., 'n Romeinse muur te Tongeren 29, 1950, 36
V[AN] D[E] W[EERD], H., (rec.) J. Coenen, De drie munsters der Maasgouw 4, 1922-1923, 211
V[AN] D[E] W[EERD], H., Het wonder-hert van den H. Hubertus 11, 1929-1930, 178
V[AN] D[YCK], A.H., Heusden: brandrecht (1558). Wildstroper (1533) 43, 1964, 79
V[AN] D[YCK], A.H., In memoriam J.D.H. van Uden 19, 1937-1938, 153
V[AN] D[YCK], A.H., Moelingen. Spotnamen in gebruik destijds 48, 1969, 24
V[AN] D[YCK], A.H., Volkskunde. Bilzen (Merem) 47, 1968, 286
V[AN] D[YCK], [A.H.], Dilsen. Zonderlinge manier van iets uit te loten (1780) 43, 1964, 48
V[AN] D[YCK], [A.H.], Eksel: een inwoner naar Jeruzalem (1520) 43, 1964, 14
V[ERBOlS], R., Uitrusting van soldaten te Rekem (1741) 42, 1963, 105-106
V[RANCKEN], N., Een bierlegaat te Berg (1673) 42, 1963, 105
V[RANCKEN], N., Een volksremedie uit Berg (1582) 42, 1963, 105 WAEGEMAN, T., Beleid en vlijt. Het oud gemeentehuis van
Zonhoven 71, 1992, 131-159
WAEGEMAN, T., De bouwgeschiedenis van de kerk O.-L.-V. Tenhemelopneming te Veulen (Heers) 70, 1991, 135-148
WAEGEMAN, T., De Sint-Pieters-Bandenkerk in Beringen. Een barok totaalkunstwerk 75, 1996, 115-128
WAEGEMAN, T., De voormalige romaanse Sint-Pieterskerk in Tongerlo (Bree) en het zogenaamde Adelardus-patrimonium in Noord-Limburg 68, 1989, 83-100
WAEGEMAN, T., Het kasteel van Rullingen. Van seigneuriaal hoevekasteel tot charmant buitengoed 68, 1989, 139-150
WAEGEMAN, T., Neogotische triomfboogschildering ontdekt in de kerk van Achel 72, 1993, 99-102
WELKENHUYSEN, A., Romanorum rex 70, 1991, 196
WELKENHUYSEN, A. (& R. VAN LAERE), Een prijsboek van een Hasselts student te Luik (1790) 68, 1989, 23-26
WEYNS, J., Bedsteen 51, 1972, 46
WEYNS, J., De ploeg 35, 1956, 63-66
WEYNS, J., Het Amandina-huis te Schakkebroek 34, 1955, 159-171, 189-196
WEYNS, J., Lilse stoelen 39, 1960, 284-286
WEYNS, J., Oude en nieuwe leembouwtechnieken, een belangrijk klompje leem! 44, 1965, 178-182
WEYNS, J., Reisaantekeningen uit Hongarije 12-19 september 1970 52, 1973, 246-254
WEYNS, J., Rubriek van het Openluchtmuseum. Ter inleiding 34, 1955, 82-84
WEYNS, J., Tuin en eluik 34, 1955, 271-273
WEYNS, J., Volkskundig onderzoek in West (= Belgisch) Limburg 50, 1971, 87-93
WEYNS, J., Wat is een «scaepsbende»? 49, 1970, 291-293
WIEERS, A., Soldaat van Napoleon uit Heppeneert 52, 1973, 180-182
WIEERS, L.A., Volksgebruiken te Geystingen bij Maeseyck 4, 1922-1923, 111-113
WIJNEN, C., Het gemeentelijk onderwijs in Vechmaal in de 19de eeuw 72, 1993, 241-251
WIJNEN, C., Horne-Sint-Pieter wilde zich afscheuren van Vechmaal 1832-1836 75, 1996, 81-114
WIJNEN, C., Leenverheffingen van de heerlijkheid Hoepertingen voor het vrije leenhof van Heeswijk (1476-1727) 68, 1989, 65-73
WILAND, L., Wij wandelen gestadig 2, 1920-1921, 138
WILL, J., De kapel van Sint-Nicolaas te Nerem 49, 1970, 202-204
WILL, J., De parochie Leut en haar kerkgebouwen 63, 1984, 271-273
WILL, J., De parochie Nerem 49, 1970, 297-300
WILL, J., Pastoors van Leut uit doop- en trouw-registers der parochie, vanaf 1668 tot heden 61, 1982, 87-88
WILLEMS, A., Danklied 21, 1939-1940, 113
WILLEMS, A., Elfenlied 21, 1939-1940, 66
WILLEMS, C., Geschiedenis van Beverst 17, 1935-1936, 201-210, 228-233
WILLEMS, C., Geschiedenis van Beverst 18, 1936-1937, 4-11, 47-53, 69-75, 92-96, 137-141, 155-160, 176-179
WILLEMS, C., Opoeteren - Jan van Weert 12, 1930-1931, 127-129, 154-159, 174-178
WILLEMS, E., Pogingen om de abdij van Herkenrode te hervormen tot een adellijk stift (18de eeuw) 39, 1960, 24-33
WILLEMS, J., Het steenen kruis te Zonhoven 22, 1940-1941, 250
WILLEMS, J.C., Bockrijck 9, 1927-1928, 81-89
WILLEMS, J.C., Een befaamd Limburgsch muzikant, Pieter-Jan Vanpaeschen 11, 1929-1930, 88-93
WILLEMS, J.C., Eene bladzijde uit het kerkelijk leven van Genck 3, 1921-1922, 97-102
WILLEMS, J.C., Genk. Diertkapel 11, 1929-1930, 253-254
WILLEMS, J.C., Incorporatie der pastorij van Genck 7, 1925-1926, 22
WILLEMS, J.C., Kapelaans van Genck 5, 1923-1924, 5-8, 35-37, 78-80
WILLEMS, J.C., Opoeteren - "Sint-Ool" 5, 1923-1924, 88
WILLEMS, J.C., Opoeteren. De Lorreinen. - de familie Keverbergh 7, 1925-1926, 67-69
WILLEMS, J.C., Priesters van Genk 14, 1932-1933, 215-219
WILLEMS, J.H., Enige beschouwingen naar aanleiding van prehistorische vondsten in de oostelijke kempen (Belg.Limburg) 56, 1977, 172-181
WILLEMS, J.H., Prehistorische vondsten van de oostelijke Kempen 46, 1967, 149-156
WILMOTS, [J.], Zou Atuatuca Eburonum niet te situeren zijn te Berg-bij-Tongeren? 40, 1961, 204-210
WOLFS, Mijn broêr met het lied 21, 1939-1940, 112
WOLMOND, J., Is Tongeren het Atuatuca Eburonum? 38, 1959, 95-99
W[EYNS], J., Merkwaardige doop te Nerem 52, 1973, 265
W[EYNS], J., Verkoping bij een rademaker te Rekem aan-de-Maas ten jare 1788 46, 1967, 102
W[EYNS], J., Volkskunde-congres te Arnhem 36, 1957, 120
X, "De prehistorische mens in Limburg": een geslaagd en leerrijk congres 65, 1986, 241-242
X, (rec.) A. Delhaes, L'Eglise S. Servais 46, 1967, 104
X, (rec.) A. Thijs, O.L. Vrouwkerk van St.-Truiden 46, 1967, 104
X, (rec.) Album Dr. M. Bussels 46, 1967, 104
X, (rec.) J. Nouwen, Het St.-Lambertuscollege te Peer 46, 1967, 104
X, (rec.) J. Van Brabant, Wintershoven 46, 1967, 104
X, (rec.) Maasland, jgr. 14, nr. 4 46, 1967, 104
X, (rec.) Oud schrift in de praktijk 46, 1967, 103-104
X, (rec.) Publications, Maastricht, dl. CI (1965) 46, 1967, 103
X, (rec.) R. de la Haye, De bisschoppen van Maastricht 65, 1986, 93
X, (rec.) Vereniging van de Vlaamse Letterkundigen, nr. 54 46, 1967, 104
X, 11 November. Een blijde dag die aan droeve zaken herinnert 6, 1924-1925, 105
X, 5de Inter-Limburgse boekenbeurs 72, 1993, 14
X, Aan A. Sauwen 5, 1923-1924, 191
X, Aan onze lezers 23, 1941-1942, 255-256; 28, 1948-1949, 208
X, Aandacht [Congres Achel] 61, 1982, 188
X, Aandacht. Nieuwe uitgave. Een nieuw repertorium 45, 1966, 209
X, Aandacht! Hebt U reeds het "Album dr. M. Bussels"? 46, 1967, 93
X, Aanpassing van de abonnementsprijzen 68, 1989, 193-194
X, ABB-prijs voor geschiedenis van het Vlaamse platteland 71, 1992, 124; 74, 1995, 64
X, Activiteiten van de Kringen 51, 1972, 279-284
X, Adriaan Claassen 67, 1988, 9-10
X, Alf. De Cock-hulde 9, 1927-1928, 116
X, Algemene Statutaire vergadering 71, 1992, 251
X, Antiquariaat 68, 1989, 238
X, Archeologische tentoonstelling en 2de Internationaal Archeologisch Congres te Maaseik 67, 1988, 84
X, Bekroning van een Limburger [=M. Rutten] 18, 1936-1937, 221
X, Bekroonde Kringen 70, 1991, 148
X, Bericht aan onze abonné's! 24, 1942-1943, 272
X, Berichten 7, 1925-1926, 216
X, Bibliografie van Dr. Jos Molemans 73, 1994, 132-140
X, Bij een nieuwe jaargang 34, 1955, 1-2
X, Boekweit 64, 1985, 224
X, Burchten van de graven van Loon 71, 1992, 250
X, Charivari - Volksgerichten 65, 1986, 48
X, Colloquium Belgisch-Limburg in de Tweede Wereldoorlog 73, 1994, 82
X, Congres 1994 van de Federatie 72, 1993, 156
X, Congres - Limburgse begijnhoven - 1969 48, 1969, 284
X, Congres te Tongeren 16-18 september 1923 5, 1923-1924, 48
X, Congres van de Federatie op 19 oktober 1991 te Tongeren 70, 1991, 65
X, Conservatie van ons patrimonium 71, 1992, 26
X, Daar rijst in de boomen 9, 1927-1928, 225
X, De administratie vraagt 47, 1968, 91
X, De bevoling van Limburg bij de tienjaarlijksche volksoptelling 1910-1920 3, 1921-1922, 74-75
X, De Bokkerijders in de literatuur 69, 1990, 122
X, De Federatie als VZW 67, 1988, 3-4
X, De nieuwe redactie 49, 1970, 164
X, De redactie meldt 47, 1968, 91
X, De ridder van Heppeneert 9, 1927-1928, 138-140
X, Duivelse (?) Maskers. Tentoonstelling in Museum Kempenland 74, 1995, 30
X, Een afscheidsgroet aan den bezorger der Limburgsche oorkonden: Dr Kanunnik J. Coenen 23, 1941-1942, 105-106
X, Een boekenfonds voor Limburgse historiografie 35, 1956, 69-70
X, Een Limburgsch apostolische praefect 3, 1921-1922, 80
X, Een Limburgsch wereldomreiziger 5, 1923-1924, 144
X, Een mededeeling aan de folkloristen onder onze lezers 26, 1946-1947, 164
X, Een oproep van de Vereeniging van Limburgsche Schrijvers 24, 1942-1943, 268-269
X, Een paar vragen 36, 1957, 15
X, Een vraag! 26, 1946-1947, 100
X, Een waardevol geschenk 14, 1932-1933, 99-100
X, Even voorstellen. Eisden 71, 1992, 216
X, Federatie van Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg. Statuten 67, 1988, 5-8
X, Folklore 8, 1926-1927, 221-223
X, Gedenkteeken H. van Veldeke te Hasselt 9, 1927-1928, 80
X, Geschiedkundige verscheidenheden 7, 1925-1926, 207-209
X, Gouverneur baron de Loë de Mheer over Surlet de Chokier 68, 1989, 150
X, Hees 12, 1930-1931, 236
X, Heide in Limburg: een natuur- en kultuurmonument 65, 1986, 47-48
X, Herdenking van het 8ste eeuwfeest van Hendrik van Veldeke, allereersten dietschen dichter, te Hasselt 9, 1927-1928, 144
X, Herdenking Z.E.H. Joannes Berchmans Paquay (1878-1936) 57, 1978, 97-98
X, Het archief van de schepenbank van Hasselt 73, 1994, 52
X, Historische kroniek 68, 1989, 113-115
X, Hoe dient men oorkonden uit te geven? 14, 1932-1933, 225-227
X, Hoepertingen vroeger en nu 69, 1990, 76
X, Honderd jaar geleden... een etentje te Maaseik! 58, 1979, 48
X, Hulde en dank aan gouverneur Verwilghen 19, 1937-1938, 161-163
X, In memoriam Alice Nahon 14, 1932-1933, 239
X, In memoriam E. Pater Verbois 59, 1980, 1-2
X, In memoriam Mgr. Jac. Laminne, hulpbisschop van Luik 6, 1924-1925, 97-98
X, In memoriam Prof. Dr. Hubert Van de Weerd 30, 1951, 175-180
X, In memoriam René Vanheusden 59, 1980, 237-239
X, In memoriam Z.D. Hoogw. Mgr. Rutten 9, 1927-1928, 1
X, Is. Teirlinck-hulde 12, 1930-1931, 144
X, J. Gessler, Het Brugsche Livre des mestiers en zijn navolgelingen 14, 1932-1933, 140
X, J. Goossens, De taal van de Limburgse structuurgeograaf 46, 1967, 104
X, J. Notermans, Henric van Veldeke, 25 minneliederen 46, 1967, 104
X, Jaarlijks congres 56, 1977, 184
X, Jaarlijks congres van de Federatie 69, 1990, 64
X, Jaarlijkse algemene vergadering 69, 1990, 64
X, Jaarverslagen. Kalenderjaar 1986 66, 1987, 35-40
X, Kienspel 36, 1957, 55
X, Kort genoteerd 74, 1995, 76, 148
X, Krantenknipsels 64, 1985, 135
X, Kring-activiteiten 49, 1970, 301-305
X, Kringactiviteiten 1974 53, 1974, 241-245
X, Kringactiviteiten 1975 54, 1975, 268-274
X, Kringactiviteiten 50, 1971, 281-285
X, Kringactiviteiten 52, 1973, 281-285
X, Kroniek 35, 1956, 96; 51, 1972, 93-96, 144, 284-285; 53, 1974, 80; 56, 1977, 85-88, 262-267; 57, 1978, 46, 282-287; 58, 1979, 44-47, 281-288 ; 59, 1980, 42-48, 277-282; 60, 1981, 44-48, 190-191, 280-286; 61, 1982, 47-48, 273-282; 62, 1983, 48, 95-96; 67, 1988, 61-64, 90, 187-189; 68, 1989, 253-254; 69, 1990, 252-254; 70, 1991, 61-64, 220-222; 71, 1992, 64, 127, 252-254; 72, 1993, 88, 184; 73, 1994, 127, 248; 74, 1995, 132
X, KS en de historische kringen 72, 1993, 98
X, L'Ancien Pays de Looz 73, 1994, 46
X, Lambrecht Lambrechts-hulde te Hoeselt op 30 april 1933 14, 1932-1933, 188
X, Lijst der notarissen van 1830 tot 1900. Rechterlijk arrondissement Hasselt 19, 1937-1938, 164-168
X, Lijst van de steunabonnementen 51, 1972, 240
X, Lijst van de beschermabonnementen 51, 1972, 240
X, Limburg in de Tweede Wereldoorlog 72, 1993, 50
X, Limburgers, steunt uw maandschrift! 20, 1938-1939, 245
X, Limburgs Biografisch Repertorium 67, 1988, 213-254; 68, 1989, 239-251; 70, 1991, 155-187
X, Limburgsche biographie. Mgr. Jacobus Moris 3, 1921-1922, 220
X, Limburgsche families 14, 1932-1933, 96-98
X, Limburgsche oorkonden 16, 1934-1935, 58
X, Limburgsche Oorkonden. Erratum 15, 1933-1934, 176
X, Limburgsche volksvertelsels 8, 1926-1927, 157-160
X, Limburgse tijdschriften voor Heemkunde en Geschiedenis 66, 1987, 225
X, Lingua Theodisca. Een feestbundel voor prof. dr. Jan Goossens 73, 1994, 128
X, Luikse publikaties 71, 1992, 6
X, L[ectori] S[alutem] 21, 1939-1940, 233; 23, 1941-1942, 1
X, Maaslandsch liedje 8, 1926-1927, 208
X, Maeseycker kinderfolklore. Het huis van lekker 9, 1927-1928, 99
X, Mantelius-prijs 42, 1963, 249
X, Mededeeling: een monographie over Limburg 23, 1941-1942, 34-37
X, Mededeelingen 20, 1938-1939, 242; 22, 1940-1941, 27, 122
X, Mededeling 71, 1992, 84
X, Mededeling van de redactie 67, 1988, 58; 69, 1990, 225
X, Mededeling. Biografische repertoria 70, 1991, 100
X, Meegedeeld 65, 1986, 141-143; 66, 1987, 176
X, Mgr. Prof. Schrijnen, baanbreker der Nederlandsche volkskunde 20, 1938-1939, 99-100
X, Monseigneur Lod. Kerkhofs, bisschop van Deocesarea, hulpbisschop van Luik 6, 1924-1925, 145-146
X, Nieuwe uitgaven 68, 1989, 192
X, Nieuws uit de Provinciale Bibliotheek 51, 1972, 128
X, Nog voorradige jaargangen en losse nummers van Het Oude Land van Loon 67,1988, 18
X, Nog voorradige jaargangen en losse nummers van Limburg 67, 1988, 14
X, Om en rond de XXX jaargangen van "Limburg" 31, 1952, 1-10
X, Onder welken invloed stond Veldeke? 10, 1928-1929, 214-216
X, Ons Congres 61, 1982, 237-238
X, Op-Oeteren. De weerwolfsband 18, 1936-1937, 99
X, Oproep 72, 1993, 240
X, Oproep tot medewerking 70, 1991, 40
X, Oude jaargangen van Het Oude Land van Loon 70, 1991, 66
X, Pater Sanger[s]prijs voor Limburgensia 66, 1987, 211-212
X, Persbericht 62, 1983, 142-144
X, Prijs Ere-Gouverneur L. Roppe 74, 1995, 70
X, Prijs J. Mantelius 20, 1938-1939, 122-123
X, Prijsvraag voor de compositie van een "Magnificat" 21, 1939-1940, 46-47
X, Publikaties van de Kringen 72, 1993, 70
X, Publikaties van het Provinciaal Gallo-Romeins Museum in Tongeren 71, 1992, 128
X, Repertorium 42, 1963, 70
X, Rhythmisch proza 7, 1925-1926, 194
X, Rijmen uit de oude doos 64, 1985, 224
X, Rond de tijdschriften van de Federatie 67, 1988, 191-192
X, Rond een Duitse tentoonstelling 71, 1992, 48
X, S.O.S. Kunstwerken op papier 74, 1995, 36
X, S.O.S. Wat met de Romeinse stadsmuren van Tongeren??? 40, 1961, 65-68
X, Spellingkwestie 10, 1928-1929, 184
X, Te Bilsen tijdens de Fransche Omwenteling 13, 1931-1932, 113-116
X, Ten geleide 50, 1971, 3
X, Ter inleiding 39, 1960, 57-58
X, Terechtwijzing 7, 1925-1926, 262
X, Toenemende waardering voor het werk der Limburgsche schrijvers 21, 1939-1940, 93-94
X, Troost voor schrijvers, kunstenaars, enz. 1, 1919-1920, 137
X, Uit Genk's vertelselsschat 8, 1926-1927, 82-83
X, Uitgaven van de Provinciale Dienst van het Kunstpatrimonium 52, 1973, 278-280
X, Vaderlandslievende giften (1831) 68, 1989, 138
X, Varia 2, 1920-1921, 237; 7, 1925-1926, 281-283; 8, 1926-1927, 23-24, 61-62, 102-103, 126-128, 165-166, 218-220; 9, 1927-1928, 17-18, 53-55, 77, 95-97, 135-138; 10, 1928-1929, 97-99; 11, 1929-1930, 17-18, 33-35, 55-58, 94-95, 140-141, 190-199, 208-210; 12, 1930-1931, 16-19, 55-57, 160-161, 236-237; 13, 1931-1932, 20, 32-33, 58-59, 103-104; 14, 1932-1933, 18-20, 93-96, 220-222, 240-243 ; 15, 1933-1934, 34-37, 59, 76-77, 171-173, 198-200; 16, 1934-1935, 71-73, 101-102, 120-122, 225-226 ; 17, 1935-1936, 53, 73-74, 95-96, 115-116, 157-159, 189-193; 18, 1936-1937, 59-62, 142-146, 166-167, 181-185, 225-227; 19, 1937-1938, 176-178, 224-225; 23, 1941-1942, 232
X, Varia. Karel Barbier-prijs 20, 1938-1939, 101
X, Veiling van Limburgensia op zondag 23 december 1990 69, 1990, 128
X, Vereeniging van Limburgsche Schrijvers - Mededeelingen 19, 1937-1938, 59
X, Vereeniging van Limburgsche schrijvers 17, 1935-1936, 217 X, Vernieuwing van de abonnementen 67, 1988, 212
X, Verslagen 63, 1984, 42-44, 280-285; 64, 1985, 88, 253-259; 65, 1986; 89-91, 284-286
X, VIIe Kempisch Geschiedkundig Kongres 41, 1962, 215
X, Volkskunde op de a.s. Vlaamsche Wetenschappelijke Congressen 14-15 april 9, 1927-1928, 180
X, Voor het gedenkteeken van Hendrik van Veldeke eersten dietschen dichter, te Hasselt 9, 1927-1928, 180
X, Vraag om inlichting 8, 1926-1927, 84
X, Vraagbaak 43, 1964, 252, 297
X, Waarom 's avonds de klok in Halen geluid wordt 12, 1930-1931, 92
X, Wie schrijft er in dit huisje? 73, 1994, 100
X, Zo schreef Dr. J. Grauwels 63, 1984, 3
X, Zomer 1970. Data om te onthouden 49, 1970, 260
X, [In memoriam] Baron Cam. de Borman 4, 1922-1923, 141
X, [Vervolgverhaal] 12, 1930-1931, 98-100
X, «Limburg 1919-1969». Vijftig jaren 49, 1970, 3
X.Z., Najaarsweemoed 6, 1924-1925, 233
ZECH, H (& M. HENDRICKX), De Maaseikse familie Bex in Duitsland 42, 1963, 238-244
[CLAASSEN, A.], Opties van onze Federatie 60, 1981, 1-4
[COUNE, M.], Nota over de groote relieken van Munsterbilsen 9, 1927-1928, 224-225
[DE JONG, D.], Bidprentjes 36, 1957, 298
[FRERE], J., Limburgse volksgeneeskunde 33, 1954, 219-220
[GEURTS], [J.], Een groot en bemind bisschop Mgr Rutten 1867-1927 8, 1926-1927, 169-199
[GRAUWELS, J.], De kerkvisitaties van Beringen 63, 1984, 89-95
[HEYMANS, H.], Maaseik: resultaten van een jaarstadsarcheologie (mei 1984-mei 1985) 64, 1985, 131
[HOUTMAN, E.], Bibliografie van dr. J. Grauwels 63, 1984, 82-88
[KNAPEN, M.], In memoriam Nic. Vranken 43, 1964, 231
[LUYKX, TH.], Een geschiedenis van Lommel 24, 1942-1943, 209
[LUYKX, TH.], Licentiaatsverhandelingen van Limburgers over Limburg 24, 1942-1943, 210
[LUYKX, TH.], Limburgsche kronijk 24, 1942-1943, 207-208
[LUYKX, TH.], Over Gallië in den Romeinentijd 24, 1942-1943, 208
[MERTENS, J.], Kaulille. Een telling van de schoorstenen en ovens in 1604 en het bevolkingsaantal 63, 1984, 29-30
[REMANS, A.], In Memoriam Hoogeerwaarde Heer Kanunnik Hendrik Van de Weerd 34, 1955, 89-91
[REMANS, A.], Nog over "uithangborden" 31, 1952, 35
[REMANS], A., (rec.) J. Van Mierlo, Nieuwe studiën over Anna Bijns en andere opstellen 32, 1953, 122-123
[REMANS], G., Het Onze-Lieve-Vrouw-altaar in de parochiekerk te Genk 18, 1936-1937, 195-200
[ROBYNS], [O.], (rec.) Dansen 13, 1931-1932, 160
[ROBYNS], [O.], (rec.) N. Lohuis, Antonius 13, 1931-1932, 160
[SWITTEN, M.], Gemeentearchief van Zonhoven 36, 1957, 298-299
[VAN DE SIJPE, L.], Een noodkreet over de Teuten te Hamont in 1891 63, 1984, 26-28
[VAN DE WEERD, H.], In memoriam Zeer Eerwaarde Heer Oswald Robyns, stichter-bestuurder van "Limburg", juli 1919-januari 1939 20, 1938-1939, 145-147