A.D., Aan moeder 11, 1929-1930, 214

A.D., Avond-zicht 10, 1928-1929, 155

A.D., Herfstzang 10, 1928-1929, 170

A.D., Meirozen 10, 1928-1929, 142

A.D., O die zwarte dag 5, 1923-1924, 217

A.D.W., Een ochtend pijltje 13, 1931-1932, 99

A.D.W., Herfstbloemen 12, 1930-1931, 117

A.D.W., Tranen 13, 1931-1932, 147

A.D.W., Waarom 17, 1935-1936, 90

A.I., (rec.) A. de Vries, Wij leven maar eens 30, 1951, 220

A.K.C., Loop der Maas tusschen Reckheim en Uyckhoven 10, 1928-1929, 150-155

A.T., (rec.) J. Van Mierlo, Beknopte geschiedenis van de Oud-en Middelnederlandse letterkunde 34, 1955, 48

AERTS, J., Begijnen en Begarden te Sint-Truiden rond het midden van de dertiende eeuw 47, 1968, 241-248

AERTS, J., Cijnzen en cijnsregisters in de heerlijkheid Lummen 50, 1971, 68-74

AERTS, J., De burcht van Lummen 53, 1974, 23-30

AERTS, J., De tiendheffing in het land van Lummen (17de-18de eeuw) 51, 1972, 49-55

AERTS, J., Een brief van Willem van der Marck aan Maria van Bourgondië 50, 1971, 258-263

AERTS, J., Het Klein Seminarie van Sint-Truiden onder het Oud Regime (1589-1797) 53, 1974, 14-22

AERTS, J., Peiling over het ontstaan van het land of heerlijk-heid Lummen 50, 1971, 129-135

AERTS, J., Pogingen tot verkoop door de hertogen van Brabant van hun deel in de heerlijkheid Lummen 52, 1973, 3-12

AERTS, J., Schulen. Van het herstellen der kerk tot majesteitsschennis 20, 1938-1939, 169-172

AERTS, J., Statuten der St-Joris-gilde van Schulen 12, 1930-1931, 170-173

AERTS, L., De dateering van het "Lam Gods" 6, 1924-1925, 232-233

AERTS, L., De Dietsche kenspreuk van Jan van Eyck 7, 1925-1926, 32-36

AERTS, L., De vermeende inspiratiebron van de aanbidding van het Lam Gods der Van Eycken 22, 1940-1941, 167-173, 185-191, 205-209

AERTS, L., Eyckiana. Over propheten- en Sibyllenteksten 2, 1920-1921, 228-236

AERTS, L., Nog een groot man uit de magere hei: Godfried van Looi 13, 1931-1932, 214

AERTS, L., Nog over het schrammen schrijven bij verkoop 7, 1925-1926, 130-131

AERTS, L., Nog over de dateering van het "Lam Gods" 6, 1924-1925, 282

AERTS, L., Scuthe-Schoot onder Beek 12, 1930-1931, 232

AERTS, L., Terechtwijzing. Lees Als ich can, en niet anders 8, 1926-1927, 24

ALUMNUS, In memoriam Eugeen Ulrix, specialist in Romaansche taalkunde 18, 1936-1937, 28-32

ANSAY, [J.], De broonk (1720) 46, 1967, 51-54

ARNOLD, U., Historisch onderzoek naar de Duitse Orde. Stand van zaken en blik voorwaarts 74, 1995, 129-131

AUMANN, F., Jean François Warnots. Een Sint-Truidens-Brussels edelsmid 68, 1989, 133-137

A[ERTS], L., Goethe over van Eyck 13, 1931-1932, 215-216

B., Chr., Driekoningenfeest in de Middeleeuwen 2, 1920-1921, 62-63

BAERTEN, J., De aanhechting van Kolmont bij Loon 44, 1965, 54-63

BAERTEN, J., De Ansfrieds en de Balderiks (Xe e.). Onderzoek over de afstamming van de graven van Loon 43, 1964, 211-221

BAERTEN, J., De kaart van het graafschap Loon ca. 1300. Het grafelijk domein - De steden 44, 1965, 190-236

BAERTEN, J., De Luikse suzereiniteit over het graafschap Loon 43, 1964, 119-128

BAERTEN, J., Een internationaal verdrag gesloten te Tongeren (26 september 1489) 55, 1976, 245-249

BAERTEN, J., Over het ontstaan van de stad Bilzen 42, 1963, 245-249

BAETEN, J., Getalsterkte van oude families uit Zonhoven (1630-1930) 43, 1964, 129-130

BAILLIEN, C., De intrede van de Duitsers te Tongeren in 1914 51, 1972, 77-82

BAILLIEN, H., Bibliotheken te Tongeren 45, 1966, 119-137

BAILLIEN, H., De "Harenmolen" te Piringen 57, 1978, 49-54

BAILLIEN, H., De bijzondere opdracht van kanunnik Jan Sonderlant te Tongeren in 1470-1473 56, 1977, 197-200

BAILLIEN, H., De Blaarmolen te Tongeren 57, 1978, 99-112

BAILLIEN, H., De familie Cuypers uit Alt-Hoeselt 59, 1980, 173-179

BAILLIEN, H., De familie Straetemans uit Opitter 58, 1979, 91-96

BAILLIEN, H., De gezinshoofden van Lauw in 1652, 1667 en 1683 41, 1962, 184-188

BAILLIEN, H., De Hogemolen te Lauw 47, 1968, 97-116, 153-162

BAILLIEN, H., De lotelingen van het kanton Tongeren in 1798-1800 61, 1982, 69-86

BAILLIEN, H., De molens van Sint-Jan te Tongeren 55, 1976, 198-211

BAILLIEN, H., De studenten van de Latijnse school der kanunniken regulieren te Tongeren tussen 1763 en 1782 42, 1963, 108-114

BAILLIEN, H. (& A. CLAASSEN), De torenburcht van Rutten 52, 1973, 193-207 (1)

BAILLIEN, H., De werkzaamheden van het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap tussen 1951 en 1976 55, 1976, 193-197

BAILLIEN, H., De Wijkmolen te Tongeren 53, 1974, 87-108

BAILLIEN, H., De zegels van het Regulierenklooster te Tongeren 61, 1982, 10-12

BAILLIEN, H., Dichterlijke oefeningen van Jan Elsraek, prior van het Sint-Jacobsgasthuis te Tongeren (1554) 60, 1981, 142-144

BAILLIEN, H., Dokumenten over de Romeinse mijlpaal te Tongeren 38, 1959, 1-10

BAILLIEN, H., Dokumenten over de Boerenkrijg uit het Tongers stadsarchief 38, 1959, 105-111

BAILLIEN, H., Het clubleven te Tongeren in vroeger tijden 60, 1981, 92-95

BAILLIEN, H., Hoe de familie Van Marsenille te Lauw wortel geschoten heeft 57, 1978, 246-250

BAILLIEN, H., Hoe het Ambiorix gedenkteken er gekomen is 45, 1966, 68-78

BAILLIEN, H., In memoriam Jozef Vols 55, 1976, 219-220

BAILLIEN, H., In memoriam E.H. Martinus Knapen 58, 1979, 145-146

BAILLIEN, H., In memoriam Philippe-Marie-François-Xavier baron de Schaetzen 52, 1973, 241-243

BAILLIEN, H., In memoriam Maurice Frère 55, 1976, 224-225

BAILLIEN, H., In memoriam Benoit Geukens 57, 1978, 241-242

BAILLIEN, H., Jeroen Festjens 56, 1977, 81-84

BAILLIEN, H., Leonard Berden. Stadssecretaris van Tongeren en poëet in zijn vrije stonden 50, 1971, 123-128

BAILLIEN, H. (& J. GRAUWELS), Limburgse zegels 47, 1968, 288-293; 48, 1969, 43-48, 93-96, 291-297; 49, 1970, 92-96, 206-212

BAILLIEN, H., Nog over ploegen 35, 1956, 154-155

BAILLIEN, H., Pleidooi voor opdelvingen in het stadscentrum van Tongeren 33, 1954, 18-20

BAILLIEN, H., Sprokkelingen over Tongeren en omgeving 36, 1957, 22-26; 57, 1978, 177-186; 58, 1979, 227-240; 60, 1981, 241-251

BAILLIEN, H., Sprokkelingen over Tongeren 41, 1962, 41-45; 46, 1967, 171-177; 51, 1972, 217-226

BAILLIEN, H., Tongeren onder de Belgische omwenteling 1830-1831 59, 1980, 99-122

BAILLIEN, H., Volksgebruiken met gerechtelijke nasleep te Tongeren. Haanslaan en Sint-Martens-vuur 42, 1963, 62-64

BAILLIEN, H., Werkzaamheden van H.E.H. Kan. Van de Weerd te Tongeren 33, 1954, 169-171

BALLINGS, M., Armoede 21, 1939-1940, 41-45, 59-64

BAPTIST, J., De bijengilde van Sint-Ambrosius te Zonhoven 58, 1979, 168-172

BAPTIST, J., De heks van Viversel die niet verbrand werd (17de eeuw) 58, 1979, 1-10

BAPTIST, J., Meisjes, rebellen en brandewijn in het oude land van Lummen (17de-18de eeuw) 58, 1979, 63-70

BAPTIST, J., Recept tegen de veepest 57, 1978, 229-232

BAPTIST, J., Roversbenden te Zolder in de jaren 1699 en 1716 56, 1977, 41-56

BAPTIST, J., Santmeten. Gebedsgenezing te Zolder 57, 1978, 38-41

BEEX, G. (& H. ROOSENS), Onderzoek van het urnenveld op de "Roosen" te Neerpelt in 1959 39, 1960, 59-94, 97-142

BEEX, G. (& H. ROOSENS), Een dodemonument op het grafveld "De Roosen" te Neerpelt 40, 1961, 176-177

BEEX, G., (H. ROOSENS & P. BONENFANT), Een urnenveld te Grote-Brogel 42, 1963, 261-300

BEEX, G. (& H. ROOSENS), Grafheuvel te Mol-Lommel bij grenspaal 194 41, 1962, 303-310

BEHETS, J., De verlening van de vrijheden en de rechten van de burgers van Luik aan de Loonse gemeenten had een defensiedoel 41, 1962, 136-137

BEHETS, J., De watermolen te Lanaken (1780) 47, 1968, 197-199

BEHETS, J., Dokumenten betreffende de heerlijkheden Kessenich en Erpekom op het staatsarchief te Dusseldorf 41, 1962, 240

BEHETS, J., Het ophalen van het graan door de molenaar te Stokkem 52, 1973, 142

BELONJE, J., De commanderij te Gruitrode 30, 1951, 8-10

BELONJE, J., Dilgaard 48, 1969, 139

BELONJE, J., Een bijdrage over Munsterbilzen 30, 1951, 34-38

BELONJE, J., Een brief over Rotem 29, 1950, 119-120

BELONJE, J., Een moordkruis te Aldeneik 30, 1951, 240

BELONJE, J., Een oude vraag beantwoord 30, 1951, 239

BELONJE, J., Een tumulus te Hees 38, 1959, 267-269

BELONJE, J., Enige meiers van de Hof van Olmont (Rotem) 30, 1951, 10-12

BELONJE, J., Enkele notities over de Hof van Oensel 51, 1972, 141-143

BELONJE, J., Het adellijk huis Aldeneik 37, 1958, 41-43

BELONJE, J., Het hof van Nuchelen te Heppeneert 33, 1954, 45-49

BELONJE, J., Het huis Petersheim 30, 1951, 12-13

BELONJE, J., In en om de kerk van Zolder 34, 1955, 212-216

BELONJE, J., Kessenich (Borgitter) bezat een leen- en een laathof 50, 1971, 238-240

BELONJE, J., Nog Verschuylenhof onder Rotem 43, 1964, 222-224

BELONJE, J., Olmont of Verschuylenhof onder Rotem 29, 1950, 241-247

BELONJE, J., Oude plaatsaanduiding bij Genk 57, 1978, 223-225

BELONJE, J., Over de poort van Hocht 35, 1956, 46-49

BELONJE, J., Ter Kelen (St. Truiden) 47, 1968, 236-240

BELONJE, J., Ter Kelen 52, 1973, 266-269

BERGERS, J., (rec.) M. Daenen, Proeve van een bibliografie van Maaseik 56, 1977, 136.

BERGEYCK, J., Eerste Heilige Mis 22, 1940-1941, 162

BERGEYCK, J., Nachtlied 22, 1940-1941, 240

BERGEYCK, J., Wijding 22, 1940-1941, 39

BERGEYK, J., Goede Vrijdag 23, 1941-1942, 84

BERGHS, J., Ernst Haeckel. Zoöloog en philosoof 1, 1919-1920, 56-59, 70-74

BESSEMANS, A., Over stigmatisatie op biologisch gebied 1, 1919-1920, 125-130, 146-151, 164-167; 2, 1920-1921, 33-42, 112-121

BIBLIOPHILUS, Uit de wereld van het boek 24, 1942-1943, 109-113

BLEUKX, E. (& J. KLOK, F. JOOSTEN, Th. DIRKX), Drie Teutencontracten 63, 1984, 187-190

BOGAERS, J.E., Commentaar uit Nijmegen-Niviomagus, Municipium Batavorum, tweelingstad van Municipium Tungrorum 73, 1994, 235

BOLLEN, G., Herman Liesens, pastoor te Uikhoven (1777-1809) 68, 1989, 105-111

BOLLEN, G., Twee soldatenbrieven uit Napoleons tijd 43, 1964, 21-24

BONENFANT, P. (H. ROOSENS & G. BEEX), Een urnenveld te Grote-Brogel 42, 1963, 261-300

BORREMANS, L., Wie was kanunnik Arnold de Palude, stichter van het beneficie in de kapel van Hasselbroek? 54, 1975, 192-199

BOUVEROUX, P., Bondige geschiedkundige schets van Fal-Meer 12, 1930-1931, 218-220

BR., J., Vergulding van een torenhaan 51, 1972, 277

BRANS, G., Pater Adjutus Drieghe, o.f.m. (1872-1929) 11, 1929-1930, 145-157, 169-174

BREUER, J. (& J. COENEN), De chronijk van Gysbrecht Wynen van Rothem, over den doortocht der vreemde legers door het Maasland in de jaren 1790-94 1, 1919-1920, 6-14, 30-32, 75-78, 98-100, 111-112

BREUER, J. (& H. VAN DE WEERD), Oudheidkundige opgravingen te Tongeren 1930-1931 13, 1931-1932, 201-207

BREUER, J., Vergulde triëns uit een Merovingisch graf op het Lindel (Overpelt) 38, 1959, 286-290

BROECKX, P.J., De kolenvelden van Limburg 14, 1932-1933, 67-72, 101-106

BROK, H., Naar een bibliografie van de Belgisch-Limburgse dialecten 73, 1994, 47-51

BRONKAERS, Hoe een etser werkt 23, 1941-1942, 32-34

BROUETTE, E., De abdij Boutershoven (Sint-Truiden) en haar verplaatsing naar Neeroeteren (XIIIde eeuw) 39, 1960, 234-240

BROUNS, L., Eenige volksverhalen uit de streek van Maaseik 14, 1932-1933, 90-93

BROUNS, M., Sevens en de Boerenkrijg 39, 1960, 153-158

BROUWERS, E., De familie Keelhoff 51, 1972, 171-178

BROUWERS, E., De kosters van Neerharen 50, 1971, 235-237

BROUWERS, E., De pastoors van Neerharen 50, 1971, 77-86

BROUWERS, E., De pastorie van Neerharen 54, 1975, 251-259

BROUWERS, E., De Taaterstraat van Neerharen 50, 1971, 188

BROUWERS, E., Doopvontenhistorie te Neerharen 52, 1973, 125-127

BROUWERS, E., Hocht of Echt? 60, 1981, 176-177

BROUWERS, J., (rec.) A.H. Simonis, Vijf halten, van Lanaken weleer tot Lanaken vandaag 54, 1975, 224-228

BROUWERS, J., Aanstelling van landmeters te Gelinden 65, 1986, 181-184

BROUWERS, J., Beknopte geschiedenis van Klein-Gelmen 70, 1991, 197-204

BROUWERS, J., Beroving van de postkoets te Gelinden in 1775 37, 1958, 110-117

BROUWERS, J., Bolle, de bastaard van Gelinden, stamvader van de heren van Rijkel 55, 1976, 129-142, 192

BROUWERS, J., Bouw van een nieuwe kerk in Brustem in 1769 67, 1988, 11-13

BROUWERS, J., Dagboek van Guillaume Henckaerts, pachter van de kasteelhoeve van Veulen 1799-1854 38, 1959, 186-197

BROUWERS, J., Dagboek van Claire Scholastique barones de Warnant, abdis van Hocht 1719-1733 53, 1974, 121-131

BROUWERS, J., De abdijhoeve van Hocht 55, 1976, 39-47

BROUWERS, J., De abdissen van Hocht 72, 1993, 129-146

BROUWERS, J., De adellijke familie "van Gelinden" 61, 1982, 26-37

BROUWERS, J., De bascule van Gelinden op de steenweg Luik-Sint-Truiden (1805) 40, 1961, 196-203, 258-267

BROUWERS, J., De Custos van het Sint-Odulphuskapittel te Borgloon 62, 1983, 9-12

BROUWERS, J., De gemeentelijke varkenshoeder te Gelinden en omgeving (16e- 19e e.) 43, 1964, 253-258

BROUWERS, J., De haven van Smeermaas 63, 1984, 261-263

BROUWERS, J., De heren van Pietersheim (12de-15de eeuw) 72, 1993, 15-31

BROUWERS, J., De klokken van Gelinden 41, 1962, 217-223

BROUWERS, J., De kluizenaars van Smeermaas 54, 1975, 137-149

BROUWERS, J., De mergel van Gelinden 44, 1965, 70-79

BROUWERS, J., De monnikenhoeve in Boorsem 65, 1986, 193-202

BROUWERS, J., De monnikenhof in Rosmeer 67, 1988, 85-89

BROUWERS, J., De monnikenhof te Grote-Spouwen 66, 1987, 21-25

BROUWERS, J., De Municipaliteit van het kanton Mechelen a/d Maas 56, 1977, 1-13

BROUWERS, J., De oudste Ridders van Gelinden (13de-14de eeuw) 57, 1978, 203-209

BROUWERS, J., De Pater en de Noster in de abdij van Hocht 58, 1979, 247-258

BROUWERS, J., De processie van Gelinden naar Kortenbos 60, 1981, 185-189

BROUWERS, J., De schepenen van Gelinden 63, 1984, 153-167

BROUWERS, J., De schilders Philippe en Jean-Baptiste Coclers 50, 1971, 97-107

BROUWERS, J., De schouten van Gelinden 62, 1983, 63-75

BROUWERS, J., De tienden en het patronaatsrecht te Grote-Spouwen 66, 1987, 192-198

BROUWERS, J., De tienden en het patronaatsrecht te Membruggen 69, 1990, 65-75

BROUWERS, J., De tol op de steenweg Luik-Sint-Truiden (18e en 19e eeuw) 41, 1962, 1-22

BROUWERS, J., De voormalige Maltezer hoeve en kapel te Marsnil 59, 1980, 189-204

BROUWERS, J., De voormalige kapel van Vrijheers (Engelmanshoven) 44, 1965, 184

BROUWERS, J., De vrijheerlijkheid Opgrimbie 68, 1989, 181-191

BROUWERS, J., De vrouw met de zwarte sluier. Een heksenproces te Gelinden in 1667-69 36, 1957, 273-284, 301-308

BROUWERS, J., De watermolen van Mettekoven 64, 1985, 211-221

BROUWERS, J., De watermolen van Overbroek o/Gelinden 64, 1985, 22-31

BROUWERS, J., Drosten en onderdrosten van "Montenaken en Gelinden" 72, 1993, 89-97

BROUWERS, J., Eed en meineed 46, 1967, 98-100

BROUWERS, J., Een bookmolen te Klein-Gelmen 65, 1986, 131-134

BROUWERS, J., Een broederschap voor houtwerkers te Mechelen-Bovelingen 1753-1917 42, 1963, 172-174

BROUWERS, J., Een glasblazerij te Smeermaas (1656) 49, 1970, 266-277

BROUWERS, J., Een hennepindustrie te Hasselt 63, 1984, 106-108

BROUWERS, J., Een muntatelier te Pietersheim 54, 1975, 3-10

BROUWERS, J., Een onbekende tak van Hamal te Gelinden. Roemloze ondergang van een adellijk geslacht 58, 1979, 213-223

BROUWERS, J., Een onbestaande abdis van Hocht 61, 1982, 257-259

BROUWERS, J., Een paardendief te Groot-Gelmen in de 18e eeuw 39, 1960, 168-170

BROUWERS, J., Een Smets-stam uit Groenschild (1610-1853) 35, 1956, 151-153

BROUWERS, J., Een verborgen grafkelder te Groot-Gelmen 53, 1974, 31-35

BROUWERS, J., Een vermaard chirurgijn. Meester Matthijs Hollenders uit Hoepertingen (17e eeuw) 45, 1966, 222-224

BROUWERS, J., Een zoenkruis te Groot-Gelmen 52, 1973, 61-68

BROUWERS, J., Folklore. Spauwen - Martenslinde - Fall-Mheer -Rosmeer 9, 1927-1928, 52

BROUWERS, J., Gastronomie in de abdij van Hocht (18de eeuw) 58, 1979, 11-29

BROUWERS, J., Gelinden en omstreken tijdens de Tachtigjarige oorlog 54, 1975, 63-84

BROUWERS, J., Gelinden, Engelmanshoven, Klein- en Groot-Gelmen in de Frans-Hollandse oorlog (1672-1678) 63, 1984, 198-210

BROUWERS, J., Gelinden, Engelsmanshoven, Klein- en Groot-Gelmen in de Oostenrijkse Successie-oorlog (1740-1748) 64, 1985, 166-174

BROUWERS, J., Gelinden in de Patriottentijd en tijdens het Frans Bewind 72, 1993, 51-64

BROUWERS, J., Gelinden, Klein- en Groot-Gelmen in de Negenjarige Oorlog (1688-1697) 64, 1985, 116-119

BROUWERS, J., Gelinden tijdens de Spaanse Successieoorlog (1702-1714) 45, 1966, 199-209

BROUWERS, J., Groot-Gelmen en het Sint-Maternuskapittel te Luik 70, 1991, 33-39

BROUWERS, J., Groot-Gelmen in de Zevenjarige Oorlog (1756-1763) 64, 1985, 231-233

BROUWERS, J., Guilliaum Berckenbosch chirurgijn te Smeermaas (1740) 48, 1969, 132-135

BROUWERS, J., Heelmiddelen en bezweringen - Gelinden 35, 1956, 305-308

BROUWERS, J., Het adellijk geslacht van Eggertingen 60, 1981, 164-171

BROUWERS, J., Het drostambt "Montenaken en Gelinden" 72, 1993, 33-49

BROUWERS, J., Het Kempeneershuis te Neerharen 68, 1989, 123-128

BROUWERS, J., Het Lanaakse geslacht Dolmans en de deportatie van priester Alexander Dolmans in 1798 50, 1971, 204-217

BROUWERS, J., Het matriculariaat in Haren en Bommershoven 65, 1986, 279-281

BROUWERS, J., Het wacht- of portiersgeld te Neerharen 69, 1990, 119-121

BROUWERS, J., Het weggeld op de heerstraten Hoei-Hasselt en Luik-Sint-Truiden (16e en 17e eeuw) 40, 1961, 20-30

BROUWERS, J., Hocht en de Reformatie 59, 1980, 167-170

BROUWERS, J., In 1861 brandde Smeermaas af 72, 1993, 65-69

BROUWERS, J., Incorporatie van het O.L.Vrouwe altaar in de kerk van Kuttekoven bij het pastoraat 61, 1982, 160-164

BROUWERS, J., Interdikt op de kerk van Berlingen in 1613 61, 1982, 165-169

BROUWERS, J., Jan Herman Janssens, een groot exegeet uit Maaseik (1783-1853) 60, 1981, 128-134

BROUWERS, J., Joden te Smeermaas 51, 1972, 97-124

BROUWERS, J., Kanunnik Guido van Gelinden (+ 1440) 57, 1978, 243-245

BROUWERS, J., Kanunniken van het geslacht Pietersheim te Luik en te Maastricht (13de-15de eeuw) 52, 1973, 218-240

BROUWERS, J., Kermis te Gelinden in de 16de-18de eeuw 59, 1980, 69-78

BROUWERS, J., Kindermoord in Lanaken (1794) 48, 1969, 197-204

BROUWERS, J., Kluis en kapel van Helshoven 43, 1964, 30-48, 49-59

BROUWERS, J., Lanaakse kanunniken van het Sint-Dymphna kapit-tel te Geel 52, 1973, 26-34

BROUWERS, J., Lanaken tijdens de Franse overheersing (1790-1795) 68, 1989, 27-34

BROUWERS, J., Lekebroeders en -zusters van de abdij van Hocht 58, 1979, 102-116

BROUWERS, J., Luikse-, Brabantse- en Rinsgulden 52, 1973, 133-135

BROUWERS, J., Memorie over de natuur 35, 1956, 221-222

BROUWERS, J., Miraculeuze genezing te Scherpenheuvel van een abdis van Hocht 56, 1977, 201-203

BROUWERS, J., Moord op Jonker Everard van Hamel te Gelinden in 1522 46, 1967, 236-238

BROUWERS, J., Moordaanslag te Sint-Truiden, door een bende uit Aalst, op de schout van Brustem in 1783 37, 1958, 214-218

BROUWERS, J., Onbewoonbaarverklaring in 1792 52, 1973, 46-47

BROUWERS, J., Over de grenzen van het graafschap Vroenhoven 56, 1977, 137-171

BROUWERS, J., Pastoor Lonthin van Lanaken 54, 1975, 217-220

BROUWERS, J., Poging tot secularisatie van de abdij van Hocht 63, 1984, 4-6

BROUWERS, J., Problemen rond een grafsteen van Zepperen 56, 1977, 89-95

BROUWERS, J., Proces over de heerlijkheid Opgrimbie tussen de abdis van Hocht en de Luikse Staten 65, 1986, 26-33

BROUWERS, J., Reformatie van Sint-Hiëronymusdal te Sint-Truiden in 1614 60, 1981, 84-91

BROUWERS, J., Reliëfs van kerk-, klooster- en armengoederen voor Loonse schepenbanken 38, 1959, 137-150

BROUWERS, J., Rentmeesters van Hocht 74, 1995, 137-142

BROUWERS, J., Ridder Robert van Gelinden (14de eeuw) 57, 1978, 1-12

BROUWERS, J., Soldaten van Napoleon uit Gelinden 38, 1959, 29-32

BROUWERS, J., Soldatenwerving in de vrije rijksbaronnie Pie-tersheim (18de eeuw) 49, 1970, 180-194

BROUWERS, J., Stormramp in 1606 46, 1967, 100-101

BROUWERS, J., Straatmuziek in Paal 67, 1988, 139-140

BROUWERS, J., Strafbedevaarten naar Scherpenheuvel 64, 1985, 182

BROUWERS, J., Taalproblemen in Neerharen 60, 1981, 82-83

BROUWERS, J., Terechtstellingen te Gelinden (16e eeuw) 46, 1967, 90-91

BROUWERS, J., Twee drosten van Pietersheim uit het geslacht de Montaigne 51, 1972, 67-76

BROUWERS, J., Uithoven van de abdij Hocht te Sint-Geertruid en te Susteren 64, 1985, 58-68

BROUWERS, J., Verkiezing en wijding van een abdis te Hocht 60, 1981, 17-27

BROUWERS, J., Verkoop van de heerlijkheid Neerharen aan de abdij van Hocht in Lanaken 67, 1988, 19-32

BROUWERS, J., Verlof om verboden boeken te Iezen voor gravin de Merode 67, 1988, 59-60

BROUWERS, J., Vijf geslachten Bartholeyns uit Mettekoven 48, 1969, 79-83

BROUWERS, J., Visitatie van het kruisherenklooster te Kolen en van de kerk van Kerniel door nuntius Albergati in 1613 60, 1981, 252-258

BROUWERS, J., Vlaams priestertekort in het bisdom Luik in de 16de-17de eeuw 66, 1987, 213-218

BROUWERS, J., Voormalige schuttersgilden in Gelinden, Klein-Gelmen, Groot-Gelmen, Mechelen, Batsheers, Schuurhoven en Rukkelingen 41, 1962, 138-144

BROUWERS, J., Was Hocht de zetel van een graafschap? 59, 1980, 126-132

BROUWERS, J., Wederopbouw van de toren te Engelmanshoven 66, 1987, 33-34

BROUWERS, J., Wolven en vossen in Lanaken 50, 1971, 186-188

BR[OUWERS], J., Torenbrand te Tongeren (1598) 44, 1965, 183

BUCKINX, P.G., (rec.) R.J. Seghers, Waterval 24, 1942-1943, 270-271

BUCKINX, P.G., De beteekenis van Hilarion Thans als dichter 20, 1938-1939, 24-27

BUCKINX, P.G., De ontwikkeling der Vl. romankunst 18, 1936-1937, 149-154

BUCKINX, P.G., (& A. REMANS), Dr. Luc Indestege vijftig jaar 30, 1951, 65-57

BUCKINX, P.G., Fragment uit den roman "Vaarwel Egidius" 23, 1941-1942, 204-206

BUCKINX, P.G., Goêmorgen 7, 1925-1926, 57

BUCKINX, P.G., Het graf 20, 1938-1939, 175

BUCKINX, P.G., Kleine nachtmuziek 16, 1934-1935, 38

BUCKINX, P.G., Schemerbloei 21, 1939-1940, 229

BUCKINX, P.G., Vers 16, 1934-1935, 38

BUCKINX, P.G., Weemoed 7, 1925-1926, 131

BUCKINX-LUYKX, A., Aan St. 18, 1936-1937, 224

BUCKINX-LUYKX, A., Avond 23, 1941-1942, 120

BUCKINX-LUYKX, A., Bij onze verloving 11, 1929-1930, 177

BUCKINX-LUYKX, A., Godsliefde 22, 1940-1941, 37

BUCKINX-LUYKX, A., Huwelijksliefde 22, 1940-1941, 12

BUCKINX-LUYKX, A (2)., M'n lied 22, 1940-1941, 199

BUCKINX-LUYKX, A., M'n ziel 18, 1936-1937, 180

BUCKINX-LUYKX, A., Regendag 17, 1935-1936, 133

BUCKINX-LUYKX, A., Voor de gouden poort 23, 1941-1942, 181

BUCKINX-LUYKX, A., Voor m'n man 10, 1928-1929, 121

BUCKINX-LUYKX, A., Vriendschap 23, 1941-1942, 180

BUCKINX-LUYKX, A., Wanneer ik aan jou denk... 17, 1935-1936, 120

BUSSELS, A., "Patroonesse der Dietsche Tael en Letterkunde" 31, 1952, 112-114

BUSSELS, L., Klaveren heer te Kaulille 47, 1968, 249-260

BUSSELS, L., «Ooievaarsnest» Grote Brogel 1772... en Pieter Breugel 50, 1971, 18-20

BUSSELS, M., (rec.) Album K. Gessler 19, 1937-1938, 118-119

BUSSELS, M., (rec.) G. Boes, L'abbaye de Saint-Trond des origines jusqu'à 1155 49, 1970, 306-309

BUSSELS, M., (rec.) G. Daniëls & W. Sangers, De markt van Maaseik 51, 1972, 238-239

BUSSELS, M., (rec.) K. B. von Mechow, Leben und Zeit aus dem Land Oberösterreich. Ein Erinnerungsbuch 20, 1938-1939, 103-104

BUSSELS, M., Aktiviteit van onze kringen. Jaarverslag 35, 1956, 93-96

BUSSELS, M., Bedrijvigheid van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg gedurende 1956 36, 1957, 128-134

BUSSELS, M., Betwistingen aangaande de souvereiniteit te Sint-Truiden 24, 1942-1943, 117-123

BUSSELS, M., Beverbeek 21, 1939-1940, 73-80

BUSSELS, M., De burcht van Grevenbroek 20, 1938-1939, 185-198

BUSSELS, M., De hoeve van Crutsen te Hasselt 40, 1961, 69-74

BUSSELS, M., De kapel van het Herent 21, 1939-1940, 189-194

BUSSELS, M., De kapel van Ordingen 22, 1940-1941, 57-63

BUSSELS, M., De molens van Grevenbroek 23, 1941-1942, 128-135

BUSSELS, M., Hoe werden de Kempische Bokkerijders ontdekt? 35, 1956, 225-238

BUSSELS, M., In memoriam Dr J. Lyna 39, 1960, 251-258

BUSSELS, M., In memoriam Dr J. Michiels 39, 1960, 53-55

BUSSELS, M., In memoriam Jozef François Schuermans 59, 1980, 97-98

BUSSELS, M., Jules Bertin en zijn oeuvre 45, 1966, 79-98

BUSSELS, M., Kapitein Vanderputten, eigenaar van Beverbeek 1-7

BUSSELS, M., Lijkrede [voor A. Remans], uitgesproken op het kerkhof te Genk 49, 1970, 103-104

BUSSELS, M., Lotgevallen van de bibliotheek van de abdij van Averbode (begin 19e eeuw) 39, 1960, 206-214

BUSSELS, M., Maastricht en het Kempische landschap 20, 1938-1939, 231-235

BUSSELS, M., Over het ontstaan der parochiën in het voormalig land van Grevenbroek 24, 1942-1943, 251-257

BUSSELS, P., De H.H. Harlindis en Relindis te Ellikom, Ordin-gen, Aldeneik en elders 52, 1973, 208-217

BUSSELS, P.L., Pastoor Laurentius Cloets van Ellikom en O.L.Vrouw van Kortenbos 52, 1973, 117-124

BUVE, Cl., Afleiding van den dorpsnaam Eben 3, 1921-1922, 173-174

BUVE, Cl., De waterschap of vroente van Hoxent 3, 1921-1922, 103-105

BUVE, Cl., Is de riviernaam Jeker wel Keltisch? 4, 1922-1923,165-166

BUVE, Cl., Naamafleiding van Gingelom 3, 1921-1922, 126

BUVE, Cl., Nog het stamwoord "made 5, 1923-1924, 17-18

BUVE, Cl., Ontleding van den plaatsnaam Worm = Waremme 3, 1921-1922, 76-77

BUVE, Cl., Plaatsnamen die eindigen op t. oth. ut 2, 1920-1921, 181-183

BUYS, F., Genealogie. Navraag 41, 1962, 241

B[AILLIEN], H., Opgravingen te Tongeren 33, 1954, 156-157

B[OLLEN] G., Stenen grafkruisen te Uikhoven (17e eeuw) 42, 1963, 102-104

B[ROUWERS], J., Milieuverontreiniging te Engelmanshoven in 1770 59, 1980, 235

B[USSELS], M., (rec.) L. Roppe, G.W.A. Panhuysen & E. Nuyens, De décadaire, respectievelijk maandelijkse rapporten van de Commissarissen van het Directoire exécutif in het departement van de Nedermaas 1797-1800 35, 1956, 126-128

CALSIUS-VISSER, D., De man in den gevangeniswagen 18, 1936-1937, 17-20

CALSIUS-VISSER, D., Lentemijmering... 23, 1941-1942, 83-84

CARNOY, De plaatsnamen met ACUM 15, 1933-1934, 29-30

CAROLUS, J. (& G. CREEMERS), Epipaleolithicum te Lommel-Blokwaters 68, 1989, 195-200

CASTELLI, J., Iets en niets 3, 1921-1922, 125

CELIS, G., De folklore der veldkapellekens 14, 1932-1933, 203-208

CELIS, G., Eyckiana. Waarom staat de toren van Utrecht op de Aanbidding van het Lam 3, 1921-1922, 11

CEYSSENS, G., 'k Weet uw weelde 15, 1933-1934, 7

CEYSSENS, G., 'k Wil zingen 9, 1927-1928, 109

CEYSSENS, G., 't Brengt al vreugde 20, 1938-1939, 91

CEYSSENS, G., 't Gedichtje 13, 1931-1932, 92

CEYSSENS, G., 't Is al bloed 21, 1939-1940, 65

CEYSSENS, G., Aan Alice Nahon zaliger 14, 1932-1933, 239

CEYSSENS, G., Alwaar in het lommerken 15, 1933-1934, 225

CEYSSENS, G., Armoe 14, 1932-1933, 6

CEYSSENS, G., Avond 16, 1934-1935, 45

CEYSSENS, G., Beekje 11, 1929-1930, 174

CEYSSENS, G., Bladerval 11, 1929-1930, 32

CEYSSENS, G., Daar hangen porseleinwit 13, 1931-1932, 235

CEYSSENS, G., Daar staan... 18, 1936-1937, 185

CEYSSENS, G., De blaarkens als zij sterven gaan 11, 1929-1930, 207

CEYSSENS, G., De hei 10, 1928-1929, 9

CEYSSENS, G., De mijten 13, 1931-1932, 150

CEYSSENS, G., De perelaar 18, 1936-1937, 246

CEYSSENS, G., De poovere Sint 12, 1930-1931, 173

CEYSSENS, G., De stilte kust de kuische blaan 12, 1930-1931, 88

CEYSSENS, G., De wijvekens 13, 1931-1932, 54

CEYSSENS, G., Dorpsvrede 10, 1928-1929, 180

CEYSSENS, G., Een heerlijkheid 19, 1937-1938, 223

CEYSSENS, G., Er staat een roos te sterven 15, 1933-1934, 68

CEYSSENS, G., Hartentwist 12, 1930-1931, 73

CEYSSENS, G., Heel de heide 20, 1938-1939, 141

CEYSSENS, G., Het hoeveken 12, 1930-1931, 195

CEYSSENS, G., Het vijverken 16, 1934-1935, 57

CEYSSENS, G., Het Winningsken 19, 1937-1938, 163

CEYSSENS, G., Het zoontje 15, 1933-1934, 159

CEYSSENS, G., Hij die m' eens moeizaam... 22, 1940-1941, 198

CEYSSENS, G., Huizeken 13, 1931-1932, 57

CEYSSENS, G., Ik heb uw naam... 15, 1933-1934, 4

CEYSSENS, G., Ik weet er... 9, 1927-1928, 134

CEYSSENS, G., Ik wete sekreten 11, 1929-1930, 95

CEYSSENS, G., Ik wil u beminnen 10, 1928-1929, 19

CEYSSENS, G., Ik wou er... 10, 1928-1929, 239

CEYSSENS, G., In 't hofj[e] 16, 1934-1935, 96

CEYSSENS, G., In 't gele groen... 18, 1936-1937, 160

CEYSSENS, G., In regen rillend 21, 1939-1940, 111

CEYSSENS, G., Is het leste kruidje... 15, 1933-1934, 107

CEYSSENS, G., Kerstmis 18, 1936-1937, 109

CEYSSENS, G., Komt geen bede..., 21, 1939-1940, 208

CEYSSENS, G., Lanteeren 18, 1936-1937, 217

CEYSSENS, G., Levensvreugde 10, 1928-1929, 64

CEYSSENS, G., Lieve zie 15, 1933-1934, 190

CEYSSENS, G., Luisterlicht 13, 1931-1932, 170

CEYSSENS, G., Minnewoorden 10, 1928-1929, 142

CEYSSENS, G., Mist 12, 1930-1931, 213

CEYSSENS, G., Morgenvreugde 17, 1935-1936, 78

CEYSSENS, G., Naast het padje glimmend geel 12, 1930-1931, 159

CEYSSENS, G., Nacht 14, 1932-1933, 136

CEYSSENS, G., O liefje kom 14, 1932-1933, 219

CEYSSENS, G., O vreemd ontstellend uur... 23, 1941-1942, 75

CEYSSENS, G., Och sint! 14, 1932-1933, 30

CEYSSENS, G., Oud straatje 10, 1928-1929, 216

CEYSSENS, G., Schuine schouw 13, 1931-1932, 194

CEYSSENS, G., Spiegel 14, 1932-1933, 202

CEYSSENS, G., Uw lachje 9, 1927-1928, 89

CEYSSENS, G., Uw vreugde 9, 1927-1928, 243

CEYSSENS, G., Van een windeken 11, 1929-1930, 128

CEYSSENS, G., Vliedeken 14, 1932-1933, 72

CEYSSENS, G., Was 'm alles duister 22, 1940-1941, 13

CEYSSENS, G., Wat heeft de avond groot verdriet 14, 1932-1933, 192

CEYSSENS, G., Weierken 17, 1935-1936, 9

CEYSSENS, G., Wentelwegsken 16, 1934-1935, 52

CEYSSENS, G., Wonder wegsken 15, 1933-1934, 33

CEYSSENS, G., Zij dobberen 14, 1932-1933, 66

CEYSSENS, G., Zomerregen 13, 1931-1932, 213

CEYSSENS, G., Zwerver 12, 1930-1931, 210

CEYSSENS, J., De Limburgsche Kempen van voorheen 1, 1919-1920, 121-124, 152-155, 168-172, 221-228; 2, 1920-1921, 184-190, 222-227

CEYSSENS, J., Een bezoek aan het sepulchrienenklooster te Hasselt 4, 1922-1923, 274-279

CEYSSENS, J., Een woordje over afleidkunde 2, 1920-1921, 58-60

CEYSSENS, J., Jan van Abroek 4, 1922-1923, 107-100, 129-136, 157-160, 192-197

CEYSSENS, J., Nog over plaatsnamen. Naoogst 3, 1921-1922, 149-151

CEYSSENS, J., Op wandel in de Kempen. Oudheden en folklore 6, 1924-1925, 2-5, 67-72, 88-93, 205-207, 234-239

CEYSSENS, J., Plaatsnaamkunde. Quaedmechelen, Caulille, Hasselt, Houthalen en Helchteren 2, 1920-1921, 132-138

CEYSSENS, J., Toponymie en folklore. Aan de vorschers 4, 1922-1923, 12-13

CEYSSENS, L. (& R. JANSSEN), De schoolstrijd (1879-1884) in het dekenaat Peer. Verslagen door de pastoors opgesteld rond 1903 66, 1987, 169-176

CEYSSENS, L., De Truiense abdij vecht voor haar exemptie in de grimmigheid van de tweeherenstad (begin 18de eeuw) 69, 1990, 227-244

CEYSSENS, L., Een stichting der franciscanesen van Peer te Mortsel (1497) 13, 1931-1932, 117-120

CEYSSENS, L., Godfried Van de Mortele, een Maaseikenaar, in dienst van het Spaanse leger (1643) 43, 1964, 284-289

CHARLES, J.L., Schepenen en schouten te Sint-Truiden in de 12e en 13e eeuw 40, 1961, 241-257

CHARLES, J.L., Topografische bijdrage over Sint-Truiden tot in de XIIIe eeuw 37, 1958, 187-198

CHARLES, J.L., Truienaars in het buitenland (XIe, XIIe en XIIIe eeuw) 38, 1959, 207-208

CLAASSEN, A., (rec.) J. Smeesters, De Romeinse monumenten van Tongeren 54, 1975, 228

CLAASSEN, A., (rec.) J. Molemans, Zonhoven. Historisch-naamkundige studie 62, 1983, 141

CLAASSEN, A., (rec.), P. Lauwers, De geschiedenis van Peer tot aan het einde van de XVIe eeuw 68, 1989, 60

CLAASSEN, A., (rec.), Piet Lauwers, Beringen 750 jaar stad 69, 1990, 62-63

CLAASSEN, A., 1. Archeologische vondsten van de Kempen, 2. Zeldzame munt te As 37, 1958, 97-99

CLAASSEN, A., Achel bij het einde van het Ancien Regime. De bevolking van een Kempisch dorp in de 18e eeuw 42, 1963, 89-92

CLAASSEN, A., Achel - Romeinse munt 57, 1978, 44

CLAASSEN, A., Achel: kloosterrekeningen (einde Ancien Regime) 42, 1963, 175-182

CLAASSEN, A., Archeologische kroniek 55, 1976, 289-295

CLAASSEN, A., Archeologische resten uit het middeleeuwse Limburg 40, 1961, 327-353

CLAASSEN, A., Archeologische vondsten 43, 1964, 246-249

CLAASSEN, A., As - Romeinse graven 57, 1978, 44-45

CLAASSEN, A., Belangrijke vondsten uit de Prehistorie te Linkhout-Schulen 56, 1977, 133-135

CLAASSEN, A., Benamingen van Romeinse wegen 53, 1974, 70-71

CLAASSEN, A., Betwiste tiendenheffing van de abdij van Herkenrode te Meldert 56, 1977, 211-220

CLAASSEN, A. (& H. HEYMANS), Bewerkte tak van gewei uit Maaseik 55, 1976, 296-298

CLAASSEN, A., Bibliografie L. Janssen 66, 1987, 203

CLAASSEN, A. (& L. JANSSEN), Bijl uit gewei te Rekem-Uikhoven 54, 1975, 200-203

CLAASSEN, A., Bodemvondsten 1969 48, 1969, 209-218

CLAASSEN, A., Brand in de stad Hamont (1744) 43, 1964, 290-295

CLAASSEN, A., Columbus in gevaar 40, 1961, 113-11-

CLAASSEN, A., Curiosa uit de oude Achelse school 51, 1972, 92

CLAASSEN, A., De Bronstijd in Limburg 50, 1971, 145-162

CLAASSEN, A., De burcht van Kessenich 46, 1967, 74-89

CLAASSEN, A., De Franken bij ons!? 37, 1958, 233-248, 282-283

CLAASSEN, A., De lazarij van Achel 49, 1970, 278-280

CLAASSEN, A., De motte van Romershoven 51, 1972, 34-42

CLAASSEN, A., De opgravingen op het Vrijthof te Maastricht 49, 1970, 197-198

CLAASSEN, A., De oudste burchten waren torenburchten 65, 1986, 270

CLAASSEN, A., De Romeinen te Achel (of het archeologisch konijn...!) 35, 1954, 54-56

CLAASSEN, A., De schutterijen van Achel 36, 1957, 182-203

CLAASSEN, A. (& H. BAILLIEN), De torenburcht van Rutten 52, 1973, 193-207 (3)

CLAASSEN, A., De verdwenen middeleeuwse watermolen van Opglab-beek 53, 1974, 172-188

CLAASSEN, A., De vondst van Kortrijk 39, 1960, 248-249

CLAASSEN, A., De vondsten van Eigenbilzen 44, 1965, 98-125

CLAASSEN, A., De vrijwis... of taboe in de Kempen! 45, 1966, 270-277

CLAASSEN, A., De vroege middeleeuwse burcht. Uitzicht en betekenis 66, 1987, 78-84

CLAASSEN, A., De zilverschat te Achel 34, 1955, 128-133

CLAASSEN, A., Dilsen - IJzertijd-nederzetting 43, 1964, 131-132

CLAASSEN, A., Een jongen droomde van goud en... vond het! 40, 1961, 178-182

CLAASSEN, A., Een neolitische site in het dal van de Kikbeek. Mechelen-aan-de-Maas-Opgrimbie 51, 1972, 125-128

CLAASSEN, A., Een prehistorische polijststeen te Meeuwen!? 59, 1980, 79-85

CLAASSEN, A., Een recept en twee remedies 53, 1974, 79

CLAASSEN, A., Even sensatie... schatten!! 46, 1967, 192-196

CLAASSEN, A., Even uit de oude doos 63, 1984, 238-240

CLAASSEN, A., Gebroken potten 41, 1962, 242-250

CLAASSEN, A., Gouden munten te Lanaken 51, 1972, 189-190

CLAASSEN, A., Heerlijke torens vanaf de late middeleeuwen 52, 1973, 13-17

CLAASSEN, A., Het "Romeins kerkhof" te Neerpelt 39, 1960, 37-52

CLAASSEN, A., Het Bronstijdgraf op de Gielisheide te Meeuwen 50, 1971, 241-257

CLAASSEN, A., Het verschijnsel adel 62, 1983, 49-55

CLAASSEN, A., Het vroege christendom in onze streken. De Willibrordus-kapel te Herent-Neerpelt en Gruitrode-Muisven 63, 1984, 49-77, 79

CLAASSEN, A., Hilversum-urne te Maaseik 54, 1975, 119-125

CLAASSEN, A., Historie van de prehistorie 40, 1961, 239-240

CLAASSEN, A., IJzertijd en Bronstijd te Peer 51, 1972, 62-66

CLAASSEN, A., In memoriam Lucien Janssen 66, 1987, 201-202

CLAASSEN, A., In memoriam G. Heynen 63, 1984, 97-98

CLAASSEN, A., In memoriam Dr. Jozef Grauwels 63, 1984, 1-2

CLAASSEN, A., In memoriam Frater Smits 39, 1960, 186-188

CLAASSEN, A., In memoriam Pater Willem Sangers 66, 1987, 89-90

CLAASSEN, A., In memoriam Pater Archangelus Houbaert 66, 1987, 204

CLAASSEN, A. (& R. DEXTERS), Kamversiering en... Eburonen!? 52, 1973, 49-60

CLAASSEN, A., Kijkje in het kasteel van Gors-op-leeuw 1785-1795 61, 1982, 233-234

CLAASSEN, A., Kleine opgraving I. Boekaniers 57, 1978, 187-190

CLAASSEN, A., Kleine opgraving 2. Het verschijnsel stad 57, 1978, 233-240

CLAASSEN, A., Kleine opgraving 3. Slavernij 57, 1978, 262-269

CLAASSEN, A., Lascaux 41, 1962, 105-109

CLAASSEN, A., Lijkrede, uitgesproken gedurende de begrafenis-dienst [van A. Remans] 49, 1970, 99-102

CLAASSEN A., Limburgensia 62, 1983, 139-140; 63, 1984, 45-47, 144, 192, 279, 292; 66, 1987, 39-40, 168, 199-200

CLAASSEN, A., Maaslandse vondsten 47, 1968, 31-36

CLAASSEN, A. (& H. HEYMANS), Merkwaardige torenburcht te Kessenich 61, 1982, 178-185

CLAASSEN, A., Merovingische vondst te Neeroeteren 42, 1963, 384-385

CLAASSEN, A., Middeleeuws te Hamont 1969 49, 1970, 30-35

CLAASSEN, A., Middeleeuwse en Romeinse put te Kaulille 51, 1972, 164-170

CLAASSEN, A., Moustérien-artefact te Achel 58, 1979, 30-31

CLAASSEN, A. (& R. VANHEUSDEN), Munsterbilzen. Peilingen naar resten van het oude stift 58, 1979, 49-61

CLAASSEN, A. (& M. HENDRICKX), Muntplaatsen en muntheren in beide Limburgen 51, 1972, 227-237

CLAASSEN, A., Nieuwerkerken: Silexbijl 50, 1971, 76

CLAASSEN, A. (J. G[ERITS] & A. REMANS), Nieuws uit en over Limburg 47, 1968, 92-95, 128, 146-152, 200

CLAASSEN, A., Nog IJzertijd te Rekem 40, 1961, 119-120

CLAASSEN, A., Nog nieuws uit prehistorische en romeinse tijd 41, 1962, 251-252

CLAASSEN, A., Nogmaals laat-middeleeuws te Hamont 49, 1970, 288-290

CLAASSEN, A., Opglabbeek - Romeinse begravingsresten 57, 1978, 45

CLAASSEN, A., Opgrimbie: Romeinse villa!? 43, 1964, 195-197

CLAASSEN, A., Oswald Robijns. De stichter van Limburg 50, 1971, 10-12

CLAASSEN, A., Oudheidkundige vondst te Ophoven 34, 1955, 64-65

CLAASSEN, A., Over de bouw van de kerk te Achel 54, 1975, 58-62

CLAASSEN, A., Pelgrims doorheen de eeuwen 63, 1984, 185-186

CLAASSEN, A., Prehistorie te Peer 67, 1968, 272-276

CLAASSEN, A., Prehistorie te Molenbeersel 51, 1972, 188-189

CLAASSEN, A., Prehistorisch en Romeins nieuws, 1962 41, 1962, 200-210

CLAASSEN, A., Prehistorische bijlen uit de streek van Herk-de-Stad 57, 1978, 113-129

CLAASSEN, A., Prehistorische musea 41, 1962, 156-162

CLAASSEN, A., Rekeningenboek van een Teutenfamilie uit Sint-Huibrechts-Lille 59, 1980, 89-93

CLAASSEN, A., Resten van de oudste bewoning van Mechelen-aan-de-Maas 49, 1970, 176-179

CLAASSEN, A., Romeinen bij de kolenmijnen van Eisden 38, 1959, 73-78

CLAASSEN, A., Romeinen in Zonhoven!! 34, 1955, 237-241

CLAASSEN, A., Romeinen in de Noorder Kempen 38, 1959, 133

CLAASSEN, A., Romeins graf te Rekem-Neerharen 39, 1960, 241-248

CLAASSEN, A., Romeins in het Maasland 49, 1970, 213-223

CLAASSEN, A., Romeinse resten te Vucht-Maasmechelen 58, 1979, 130-133

CLAASSEN, A., Romeinse vondsten 44, 1965, 282-284

CLAASSEN, A., Schrift van vroeg en verre 41, 1962, 63-64

CLAASSEN, A. (& R. NAUTS), Silex-artefacten uit Meeuwen 57, 1978, 271-273

CLAASSEN, A., Silexbijlen en krabber te Dilsen 57, 1978, 130-131

CLAASSEN, A., Soldaat van Napoleon uit Achel! (1811) 43, 1964, 185-186

CLAASSEN, A., Steenkool in de geschiedenis 54, 1975, 178-179

CLAASSEN, A., Stenen grafkruisen te Rekem 51, 1972, 186-187

CLAASSEN, A., Stenen grafkruisen (XVIIe e.) 43, 1964, 60-62

CLAASSEN, A., Toch Romeinen in de Kempen 40, 1961, 232-238

CLAASSEN, A., Torenburchten, heerlijke torens, kerktorens 59, 1980, 3-11

CLAASSEN, A., Twee ijzertijdurnen uit Budel 57, 1978, 38-41

CLAASSEN, A., Veenlijken 39, 1960, 345-349

CLAASSEN, A., Vondsten uit Tongeren 38, 1959, 291-296

CLAASSEN, A., Vondstmelding - Neolitische bijlen 55, 1976, 48

CLAASSEN, A., Vondstmelding. Kempische strijdhamer 66, 1987, 219

CLAASSEN, A., Vondstmeldingen 52, 1973, 143, 172; 53, 1974, 38, 72-76; 54, 1975, 38-41

CLAASSEN, A., Voorhistorisch nieuws 34, 1955, 156-159; 39, 1960, 343-345

CLAASSEN, A., Wat aarde bewaarde in Leut en omgeving 46, 1967, 137-141

CLAASSEN, A., Wolven in de Kempen 49, 1970, 40-42

CLAASSEN, M., De Franken in Limburg 38, 1959, 134-135

CLAASSEN, M., Goud en zilver te As 38, 1959, 214-218

CLAASSEN, [J.], Nog over een vondst 36, 1957, 27

CLAES, F., De voormalige abdij van Sint-Truiden en haar invloed tot het einde van de dertiende eeuw 38, 1959, 221-227, 245-259, 273-281

CLAES, M., Bethlehem in den Kerstnacht 15, 1933-1934, 118

CLAES, M., Droomen 15, 1933-1934, 46

CLAES, M., Herfstavond in de Kempen 14, 1932-1933, 231

CLAES, M., Herinnering 15, 1933-1934, 11

CLAES, M., Puinen 15, 1933-1934, 75

CLAES, M., Sterren 15, 1933-1934, 28

CLAES, M., Stille avond 16, 1934-1935, 67

CLAES, M., Tranen 15, 1933-1934, 218

CLAES, W.H., Bemerkingen op het woord AHA en OOI in rivier- en plaatsnamen 6, 1924-1925, 230-231

CLAES, W.H., De beteekenis van den plaatsnaam Helchteren 6, 1924-1925, 196-198

CLAES, W.H., De namenstam ROS, ROOS, RUS, RUIS 8, 1926-1927, 59-61

CLAES, W.H., De namenstam briel (Brogel) 8, 1926-1927, 162-165

CLAES, W.H., De plaatsnaam Donk 12, 1930-1931, 52-54

CLAES, W.H., De plaatsnaam Heppeneert (onder Maaseik) 12, 1930-1931, 89-92

CLAES, W.H., De riviernamen Baar, Beer 9, 1927-1928, 205-207

CLAES, W.H., De riviernamenstammen SWAL, ZON (SON), MAAL (MEL) 10, 1928-1929, 177-180

CLAES, W.H., De stam BIL in rivier- en plaatsnamen 5, 1923-1924, 157-158

CLAES, W.H., De stam rode in de plaatsnamen 8, 1926-1927, 85-87

CLAES, W.H., De woudnaam loo 7, 1925-1926, 210-212

CLAES, W.H., Het suffix -uth (oth) of -etum in plaatsnamen in het Vlaamsche land. De -acumgroep 7, 1925-1926, 164-167

CLAES, W.H., Nog over het riviernamenelement AM, AP 6, 1924-1925, 79-80

CLAES, W.H., Nog over Hoccascaute en Ochinsala (Hoxent en Exel) 6, 1924-1925, 253-254

CLAES, W.H., Over de riviernamen met het praefix IS gevormd 6, 1924-1925, 138-142

CLAES, W.H., Over de stam KOL, KOOL in rivier- en plaatsnamen 5, 1923-1924, 199-200

CLAES, W.H., Over geslachtsnamen 8, 1926-1927, 233-237

CLAES, W.H., Over plaats- en riviernamen met "waar" of "am" 5, 1923-1924, 116-118

CLAES, W.H., Over plaatsnamen. Beteekenis van 't woord "spel, speel" 6, 1924-1925, 21-22

CLAES, W.H., Plaatsnamen met den stam RAAM gevormd 5, 1923-1924, 225-228

CLAES, W.H., Plaatsnamen met het praefix "made" 4, 1922-1923, 237-239

CLAES, W.H., Plaatsnamen op "maal" 5, 1923-1924, 14-16

CLAES, W.H., Sporen van het heidendom in de volkstaal? 7, 1925-1926, 143

CLAES, W.H., Tijdtafel 9, 1927-1928, 117-120

CLAES, W.H (4)., Weurdel 12, 1930-1931, 96-97

CLAES, W.J., Over den naam Limburg 5, 1923-1924, 98-99

CLAESEN, J., Taaltoestanden in Vlaamsch-België 2, 1920-1921, 46-54

CLAESSEN, J., Makame 19, 1937-1938, 154-155

CLAESSEN, J., Spotnamen op de inwoners van Limburgsche gemeenten 21, 1939-1940, 82-86, 101-105, 131-136, 201-206, 218-221

CLAESSENS, B., Pieter Geuns. Een Limburgsche physicus en kunstenaar uit de XVIIIde eeuw 24, 1942-1943, 21-25

CLAIKENS, W., Een Tongenaar ging te voet tot Parijs rond 1749 44, 1965, 52-53

CLERINX, H., De oorsprong van de Demer: Was Tamara een nimf? 72, 1993, 147-155

CLIJSTERS, L., (rec.) M. Langohr, De fascistische staat 16, 1934-1935, 122-123

CLIJSTERS, L., De plaatsnaam Genk 15, 1933-1934, 209-211

CL[AASSEN], A., Limburgensia 61, 1982, 186-187, 271-272

COENEN, A., Opname van de familie de Moffarts in de adelstand. Motivatie en procedure in de 18de eeuw 62, 1983, 97-107

COENEN, J., (rec.) F. Silveryzer, Godefroid Wendelen, sa vie, son ambiance et ses travaux (1580-1667) 21, 1939-1940, 94-96

COENEN, J., (rec.) J. de Borchgrave d'Altena, Notes pour servir à l'inventaire des oeuvres d'art du Brabant (Arrondissement de Louvain) 23, 1941-1942, 187

COENEN, J., (rec.) J. Smeets, De kerstening van Oost-Frankenland - Haspinga - Maeselant - Taxandrië 31, 1952, 220

COENEN, J., (rec.) J. Paquay, Middelnederlandsche gewijde teksten naar handschriften der XIVe-XVe eeuw; idem, De souter in de bijbelvertaling van 1350 15, 1933-1934, 212

COENEN, J., (rec.) J. Langohr, Overmaas-Rijks-Limburg 19, 1937-1938, 157-158

COENEN, J., (rec.) J. Langohr, Het Land van Overmaas en de Karolingische of Wachtendoncksche psalmbertaling 20, 1938-1939, 222-224

COENEN, J., (rec.) J. de Borchgrave d'Altena, Le polyptique de l'Agneau est-il signé? 23, 1941-1942, 187-188

COENEN, J., (rec.) K. Gessler & C. Godelaine, Het doxaal der St-Martinuskerk te Tessenderloo. Een meesterwerk der zestiendeeuwsche beeldhouwkunst 7, 1925-1926, 195-196

COENEN, J., (rec.) L. Aerts, Voor de Moeder Gods in 't Gentsche altaar 6, 1924-1925, 46-47

COENEN, J., (rec.) L. Aerts, Het meesterstuk der gebroeders van Eyck 6, 1924-1925, 263-264

COENEN, J., (rec.) L. Aerts, Het Lam Gods der gebroeders van Eyck. De hoofdfiguur 3, 1921-1922, 36-37

COENEN, J., (rec.) L. Clijsters, Kunst en mystiek. De Aanbidding van het Lam 17, 1935-1936, 97-99

COENEN, J., (rec.) M. Hereswitha, De vrouwenkloosters van het Heilig Graf in het prinsbisdom Luik, van hun ontstaan af tot aan de Fransche Revolutie 22, 1940-1941, 200-202

COENEN, J., (rec.) O. Robyns, Aan de Boschpoort te Maaseik 18, 1936-1937, 38-39

COENEN, J., (rec.) W. Sangers, Onze Lieve Vrouw van Rust te Heppeneert 27, 1947-1948, 212

COENEN, J., Aan Limburg's zuidergrens 15, 1933-1934, 191-194

COENEN, J., Bij het gouden jubileum van Zeereerwaarde Heer B. Claessens 31, 1952, 81-100

COENEN, J., Bouwmeester Karel Gessler 19, 1937-1938, 148-153

COENEN, J., Castert, te Klein-Ternaaien 28, 1948-1949, 21-35

COENEN, J., Constant Godelaine, voorzitter van het Luiker Davidsfonds 23, 1941-1942, 164-166

COENEN, J., De "tom" van Werm 23, 1941-1942, 250-252

COENEN, J., De "tomp" van Grevenbroek 24, 1942-1943, 189-198

COENEN, J., De bouw der basiliek van Tongeren 13, 1931-1932, 121-137

COENEN, J. (& J.J. BREUER), De chronijk van Gysbrecht Wynen van Rothem, over den doortocht der vreemde legers door het Maasland in de jaren 1790-94 1, 1919-1920, 6-14, 30-32, 75-78, 98-100, 111-112

COENEN, J., De drie kasteelen van Neerharen 27, 1947-1948, 121-139

COENEN, J., De dubbele vlucht der Agneten van Maaseik 28, 1948-1949, 101-110

COENEN, J., De gebroeders Jan en Lambrecht van Eyck 33, 1954, 130-144, 189-198, 205-210

COENEN, J., De geklasseerde monumenten van Limburg 11, 1929-1930, 112-116

COENEN, J., De kasteelen van den Maaskant 28, 1948-1949, 203-204

COENEN, J., De kasteelen der heerlijkheid Kessenich 26, 1946-1947, 199-208; 27, 1947-1948, 61-79

COENEN, J., De laatste dagen van het graafschap Loon 8, 1926-1927, 225-232; 9, 1927-1928, 5-11, 43-51, 128-134, 156-161

COENEN, J., Een kunstwerk der heilige Relindis? 4, 1922-1923, 190-191

COENEN, J. (& C. VANDERSTRAETEN), Hasseltse kronijk vanaf de vroegste tijden tot op heden 29, 1950, 1-12, 21-28, 41-46, 150-153, 161-163; 31, 1952, 31-34, 53-57, 156-157, 171-174; 22, 1953, 30-32, 111-117

COENEN, J., Hendrik van Veldeke en "die edel Agnes" 10, 1928-1929, 133-141

COENEN, J., Het "verzonken kasteel" tusschen Kotem en Elsloo 27, 1947-1948, 101-110

COENEN, J., Het kasteel van Rekem 26, 1946-1947, 61-80

COENEN, J., Het kasteel van Stokkem 24, 1942-1943, 165-177

COENEN, J., Het kasteel Ommerstein te Rotem 28, 1948-1949, 1-12

COENEN, J., Het kasteel van Leut 26, 1946-1947, 90-100, 101-114

COENEN, J., Het kasteel en de ruïne van Hocht 26, 1946-1947, 147-158

COENEN, J., Het kasteel Daalbroek 27, 1947-1948, 190-195

COENEN, J., Het kasteel Sipernau te Eelen 27, 1947-1948, 81-99 COENEN, J., Het kasteel Harff te Kanne 28, 1948-1949, 41-52

COENEN, J., Het Lieve-Vrouwenbeeld van Schalkhoven 5, 1923-1924, 218-221

COENEN, J., Het oudste steenen beeldhouwwerk van België 27, 1947-1948, 1-12

COENEN, J., Het Prinsenhof van Maeseyck 7, 1925-1926, 58-63, 82-90, 132-139

COENEN, J., Het slot van Pietersheim 25, 1943-1944, 14-27, 29-38

COENEN, J., Het tuinprieel der dekenij van Bilzen 24, 1942-1943, 218-221

COENEN, J., Het verweer tegen de Franse Revolutie in de Maaseiker kloosters 34, 1955, 21-35

COENEN, J., Het verweer in het kanton Bree 34, 1955, 49-60

COENEN, J., Het Vlaamsche Werk te Luik 3, 1921-1922, 166-168

COENEN, J., Hoe kwam Jan Van Eyck van Maaseik naar Brugge? 32, 1953, 32-34

COENEN, J., Is de stad Tongeren ooit bisschopsstad geweest? 32, 1953, 165-172, 185-224

COENEN, J., Kapelhof te Rekem 27, 1947-1948, 186-189

COENEN, J., Kempische priesters door Napoleon gebannen 23, 1941-1942, 106-113

COENEN, J., Mulhem: een klein gehucht met groot verleden 28, 1948-1949, 161-184

COENEN, J., Nog over Ommerstein, Sipernau en Kessenich 28, 1948-1949, 200-202

COENEN, J., Oorsprong der abdij van Susteren 3, 1921-1922, 12-21, 63-67

COENEN, J., Over klok en kerk van Walsbets 32, 1953, 133-136, 150-156

COENEN, J., Pieter Breugel, de Oude 5, 1923-1924, 277-286

COENEN, J., Tongeren. Kerk van 't begijnhof 21, 1939-1940, 248-254

COENEN, J., Van Stockheim naar Roermond 2, 1920-1921, 64-70

COENEN, J., Was de H. Adela de moeder van St-Trudo? 35, 1956, 257-261

COENEN, J., Wie was dan Hubrecht Van Eyck? 35, 1956, 1-18

COENEN, J., Zeer Eerwaarde Heer Kanunnik Hendrik Van de Weerd 33, 1954, 161-166

COLLEN, J., Bibliografische lijst der eindwerken Toerisme aan het H.R.I.T.H.V. Hasselt 57, 1978, 226-228

COLLEN, J., Historiek der Limburgse vreemdelingen-evolutie 47, 1968, 184-196

COLLETTE, A., Een arbeiders- en soldatenraad in Limburg (1918) 58, 1979, 141-144

COLSON, M., Twee vrienden: Roemers en Bouteville 37, 1958, 77-84

CONVENTS, J., De pastoors van Kuringen 23, 1941-1942, 76-78

CONVENTS, J., Lager onderwijs te Curingen in 1703 13, 1931-1932, 16-18

CONVENTS, J., Lijst van de abdissen, welke de abdij van Herckenrode bestierd hebben vanaf de inrichting 13, 1931-1932, 171-172

COOMANS, M., Liedeken voor den dood 9, 1927-1928, 115

CORNELISSEN, J., Does, Doezeman 10, 1928-1929, 122

COSEMANS, A., Hendrik van Veldeke. Een Limburgsch dichter uit de XIIe eeuw 8, 1926-1927, 33-44

COSEMANS, A., Hendrik van Veldeke 8, 1926-1927, 69-77, 88-96

COUN, Th., (rec.), A. CLAASSEN, Willibrord en de evangelisatie van onze streek 72, 1993, 127-128

COUN, Th., (rec.), K. Verhelst, Essais littéraires offerts aux amis de la jeunesse studieuse par la Société de littérature française & R. Van Laere, Association des Anciens Elèves de Saint-Trond 69, 1990, 63-64

COUN, Th., (rec.), P. De Rynck & A. Welkenhuysen, De Oudheid in het Nederlands 71, 1992, 125-126

COUN, Th., (rec.), R. Nijssen, L'ancien Pays de Looz. Tablettes mensuelles illustrées concernant l'histoire et l'archéologie de la province de Limbourg (1896-1914) 70, 1991, 192

COUN, Th., Aanvullende gegevens over de Nijmeegse familie van Cranevelt 65, 1986, 34-40

COUN, Th., Adriaan Claassen als archeoloog en historicus 70, 1991, 3-7

COUN, Th., Bijdragen van A. Claassen in "Limburg" en "Het Oude Land van Loon" 70, 1991, 8-12

COUN, Th., De bibliotheek van P.J.N. Michiels (1813-1876), pastoor te Neerharen 64, 1985, 69-80

COUN, Th., De familie Cranevelt en de pest 70, 1991, 217-219

COUN, Th., De handschriftencollectie van Willem Jozef Gerard Van der Meer (177-1864) 68, 1989, 155-163

COUN, Th., De Luikse Revolutie op het platteland 67, 1988, 175-184

COUN, Th., Een nieuw paleografisch oefenboek 72, 1993, 252-254

COUN, Th., Het cijns- en gichtregister van het laathof van Herck onder Waltwilder 72, 1993, 107-120, 185-192; 73, 1994, 57-64; 74, 1995, 149-150, 251-254

COUN, Th. (& J. MAENEN), Historicus Jacques Brouwers tachtig jaar 72, 1993, 3-4

COUN, Th., Hufte contra Huste en Husce. I. Hufte of Huste in de St.-Truidense oorkonde (929-962) 64, 1985, 32-37

COUN, Th., Register op Limburg 1(1919)-75(1996) 75, 1996, 129-256

COUNE, L., Kinderspel en zang te Hendrieken-Voordt 4, 1922-1923, 233-236, 254-258

COUNE, M., (rec.) J. Ballings, Liefde en leute 8, 1926-1927, 84

COUNE, M., (rec.) R. Ghesquiere, Meezennestje 8, 1926-1927, 224(240)

COUNE, M., Bas-Heers, Basse-Heers, Neerheers of Bartes-Heers? 5, 1923-1924, 265-266

COUNE, M., Eenige nota's over de artikels van A. Van Dyck en J. Coenen 9, 1927-1928, 204

COUNE, M., Van Tinel en Meulemans tot Ghesquiere 9, 1927-1928, 177-178, 204

COX, J., Een parel uit de taalfolklore 22, 1940-1941, 5-7

COX, J., Nog over "Een parel uit de taalfolklore" 22, 1940-1941, 212-214

COX, M., Hartetaal 23, 1941-1942, 204

COX, P., Virgo 20, 1938-1939, 201

CRAENEN, [pastoor], De familie de l'arbre te Oostham 21, 1939-1940, 97-100

CRAENEN, [pastoor], Priesters uit Koersel na de Fransche Omwenteling 22, 1940-1941, 246-249

CRAENEN, [pastoor], Weel 21, 1939-1940, 52-54

CREEMERS, G. (& R. VAN DE KONIJNENBURG), Een prehistorische gepolijst bijl van het Eetseveld in Bree 68, 1989, 74

CREEMERS, G., Een prehistorische gepolijste bijl van het Katteven in Meeuwen-Gruitrode 68, 1989, 61

CREEMERS G. (& R. JAMAR), Enkele paleolithische artefacten uit de gemeente Schaffen (Brabant) 68, 1989, 62-64

CREEMERS, G. (& J. CAROLUS), Epipaleolithicum te Lommel-Blokwaters 68, 1989, 195-200

CRIJNS, J., De Mariale geest onzer Limburgsche voorouders 23, 1941-1942, 169-174, 198-203, 221-228, 240-249

CUPPENS, B., Limburg gedenkt dankbaar pastoorke Cuppens 53, 1974, 80-86

CUSTERS, M., "Ketters voor de poort" en... 24, 1942-1943, 160-164

CUSTERS M., (rec.) E. De Seyn, Geschied- en aardrijkskundig woordenboek der Belgische gemeenten 21, 1939-1940, 70

CUSTERS, M., Jan van Kempen of Campanus van Maaseik (1490-1580) 41, 1962, 128-135

CUSTERS, M., O.L.-Vrouw Ten Eikenen te Zonhoven 65, 1986, 177-180

CUVELIER, J., (rec.) Th. de Renesse, Silhouettes d'ancêtres 6, 1924-1925, 93-95

CUYVERS, J., Burgemeesters van Kleine-Brogel 55, 1976, 278-279

CUYVERS, J., De Oostenrijkse successieoorlog te Kleine-Brogel 58, 1979, 160-167

CUYVERS, J., De schans van Kleine Brogel 59, 1980, 123-125

CUYVERS, J., De schuttersgilde van Kleine-Brogel. Caerte regels 56, 1977, 35-39

CUYVERS, J., Van schulden en teuten te Kleine Brogel 59, 1980, 171-172

C[LAASEN], A., Kleine kroniek 50, 1971, 144

C[LAASSENl, A., (rec.) A. Remans, Priester-dichter Jan-Mathijs Winters 43, 1964, 252

C[LAASSEN], A., (rec.), D. DE JONG, Onze Lieve Vrouw van Ommel en het klooster Mariaschoot 42, 1963, 386-387

C[LAASSEN], A., (rec.), D. DE JONG & A. VAN OIRSCHOT, De in hoofdzaak medische volksrecepten welke in een oud Leender pastorieboekje zo rond het jaar 1700 werden opgetekend 42, 1963, 387

C[LAASSEN], A., (rec.) E. Van Emstede, Glossarium juris Brabantici 56, 1977, 268

C[LAASSEN], A., (rec.) E.J. Trips, De Bello Gallica. Historisch vade-mecum 34, 1955, 67-68

C[LAASSEN], A., (rec.) G. Juvens-Geerkens, Meeuwen, 6 dec. 1648, St.-Niclaesdag 63, 1984, 276-277

C[LAASSEN], A., (rec.) J. Collen & J. Lambin, Oude Gebruiken en Gerechten uit Limburg 56, 1977, 268-269

C[LAASSEN], A., (rec.) M. Goyens, Armoriaal van Hasselt 63, 1984, 276

C[LAASSEN], A., (rec.) R. Knaepen, Mol-Baelen-Desschel 1559-1795. De oude keizerlijke vrijheid en haar voogdijdistrict 63, 1984, 277

C[LAASSEN], A., (rec.) W. Vanvinckenroye, Gallo-Romeinse graf-vondsten uit Tongeren 42, 1963, 386

C[LAASSEN], A., (rec.) W. Vanvinckenroye, Tongeren Romeinse Stad 55, 1976, 254-255

C[LAASSEN], A., (rec.) W. Driesen, Zepperen 1850-1950 56, 1977, 136

C[LAASSEN], A., (rec.) Y. Fremault, La collection Peuskens à Lixhe 44, 1965, 286

C[LAASSEN], A., Bevolking, economie en cultuur van het oude Kempenland 64, 1985, 83-84

C[LAASSEN], A., Café-reglement uit de Antwerpse Kempen circa 1900 51, 1972, 163

C[LAASSEN], A., De revolutie van 1830 aan onze noordergrens 51, 1972, 170

C[LAASSEN], A., Een 16de eeuwse Chinese kroniek over Hollan-ders!! 57, 1978, 144

C[LAASSEN], A., Een Spanjaard ziet circa 1580 onze gewesten... 51, 1972, 190

C[LAASSEN], A., Enkele vondsten 35, 1956, 293, 312

C[LAASSEN], A., Export van ijzererts uit de Kempen 51, 1972, 140

C[LAASSEN], A., Heppeneert - stenen grafkruisen (17e e.) 42, 1963, 187

C[LAASSEN], A., Hollandse tijd te Achel - Mollenplaag 59, 1980, 184-185

C[LAASSEN], A., Hollandse Tijd te Achel - Kiesverrichtingen 60, 1981, 278-279

C[LAASSEN], A., Kroniek 52, 1973, 166; 53, 1974, 159-160; 54, 1975, 133-136

C[LAASSEN], A. (& M. H[ENDRICKX]), Kroniek 52, 1973, 95-96, 144; 54, 1975, 87-88

C[LAASSEN], A., La Tène-zwaard te Schulen 61, 1982, 260

C[LAASSEN], A., Limburgensia 64, 1985, 87-88, 134, 260; 65, 1986, 190-192

C[LAASSEN], A., Limburgse publicaties 57, 1978, 47-48; 58, 1979, 43, 279-280; 60, 1981, 138-139

C[LAASSEN], A. (& C. MARYNISSEN), Limburgse publicaties 59, 1980, 186-188

C[LAASSEN], A., Limburgse uitgaven 55, 1976, 143-144,

C[LAASSEN], A., Middeleeuws aardewerk te Opoeteren 38, 1959, 104

C[LAASSEN], A., Mollenjacht te Hamont - 1799 51, 1972, 66

C[LAASSEN], A., Nogmaals de Teuten 63, 1984, 191

C[LAASSEN], A., Prehistorische bewoning... in de Kempen 51, 1972, 226

C[LAASSEN], A., Romeinse munt te Kortessem 38, 1959, 291

C[LAASSEN], A., Schattenjacht op urnen! 1837 51, 1972, 82

C[LAASSEN], A., Twee Zoeaven-brieven uit Vucht 57, 1978, 77-81

C[LAESSENS], B., In Memoriam Henri Telen 29, 1950, 238-240

C[OENEN], J., (rec.) C. De Baere & N. Piret, Leerboek der algemeene geschiedenis 5, 1923-1924, 24

C[OENEN], J., (rec.) H. Janssen, Aanteekeningen over de geschiedenis van Rotem 27, 1947-1948, 160

C[OENEN], J., (rec.) J. Puraye, La correspondence de Mgr. Zaepfel (801-1808) 30, 1951, 120

C[OENEN], J., (rec.) J. Ceyssens, Les bans, seigneuries laïques et immunités ecclésiastiques du pays de Dalhem, specialement au XV siècle 13, 1931-1932, 59-60

C[OENEN], J., (rec.) J. Gessler, Le drame liturgique de Munsterbilsen 10, 1928-1929, 100

C[OENEN], J., (rec.) L. Halkin, Le cardinal de la Marck, prince-évêque de Liége (1505-1538) 12, 1930-1931, 20

C[OENEN], J., (rec.) M. Devigne, La sculpture mosane du XIIe aux XVIe siècle 14, 1932-1933, 116-120

C[OENEN], J., Collectie Huybrights 29, 1950, 220

C[OENEN], J., De dyptiek van Genoels-Elderen 31, 1952, 19-20

C[OENEN], J., Incunabels 29, 1950, 219

C[OENEN], J., Oude handschriften 31, 1952, 18-19

C[OENEN], J., Paus Urbanus IV en Limburg 29, 1950, 219

C[OENEN], J., Rummen 29, 1950, 220

C[OENEN], J. (& A. R[EMANS]), Verdwenen Limburgse oudheden 29, 1950, 54-56, 97-98, 115-117, 136-138, 176-177

C[OENEN], J., Verdwenen Limburgse oudheden 33, 1954, 232-236

C[OENEN], J., Voordrachten gegeven in het Koninklijk Museum voor Schoone Kunsten, te Brussel, door Kanunnik Maere 27, 1947-1948, 118-120

C[OUNE], M. (5), (rec.) R. Ghesquiere, Pianobegeleiding A en B van Meezennestje II elk 30 gezangen met en zonder gebaren 12, 1930-1931, 204

C[OUNE], M., Nog over Vlaamsche namen van Waalsche gemeenten 9, 1927-1928, 244

C[OUN], Th., (rec.) K. Verhelst, Een nieuwe visie op de omvang en indeling van de pagus Hasbania (VIe-XIIe eeuw) 64, 1985, 222-223