L., Eerste sneeuw 10, 1928-1929, 166
L., Maannacht 8, 1926-1927, 151
L., Maria-Opdracht 14, 1932-1933, 43
L., Nieuwjaar 11, 1929-1930, 142
L. (broeder?), Winterkoninkje 14, 1932-1933, 137
L.J.O., Opoeteren. Keverbergh-A Riverbergh-de Kieverbergh 6, 1924-1925, 279-281
L.T., Een lotelingenkontrakt van 1805 34, 1955, 86-88
LAMBRECHTS, L., (rec.) H. Thans, Onder de wolk 6, 1924-1925, 239-240
LAMBRECHTS, L., De morillen 6, 1924-1925, 54-55
LAMBRECHTS, L., De negen berken 7, 1925-1926, 273-275
LAMBRECHTS, L., De torenbouwer 7, 1925-1926, 141-141
LAMBRECHTS, L., Folkloristische aanteekeningen over Tongeren en omstreken 13, 1931-1932, 34-39
LAMBRECHTS, L., Korte pastoorsverhaaltjes 16, 1934-1935, 140-144
LAMBRECHTS, L., Limburg in de muziek XIXe en XXe eeuw 11, 1929-1930, 1-7, 237-239
LAMBRECHTS, L., Limburg in de muziek 10, 1928-1929, 1-9, 21-28, 217-223
LAMBRECHTS, L., Over man en vrouw (folkloristische opteekening uit Hoeselt) 13, 1931-1932, 148-150
LAMBRECHTS, L., Uit de dorpskroniek (opgeteekend te Hoesselt) 13, 1931-1932, 55-57
LAMBRECHTS, L., Uit de dierenwereld (ontleening aan de folklore van Hoeselt) 13, 1931-1932, 100-102
LAMBRECHTS, L., Uit Hoeseltsche folklore 13, 1931-1932, 236-237; 14, 1932-1933, 13-14
LAMOTTE, A., (rec.) C. Godelaine, Kunstschilder Karel Theunissen 11, 1929-1930, 143
LAMOTTE, A., (rec.) L. Aerts, Het koninklijke "Lam Gods" der gebr. H. en J. van Eyck in het licht der iconographie, der liturgie en der concilies 8, 1926-1927, 103-104
LAMOTTE, A., (rec.) S. Claes-Vetter, Vertelsels uit het schoone hemelrijk 3, 1921-1922, 179-180
LAMOTTE, A., Bij de Aanbidding van het Lam 2, 1920-1921, 155-163, 192-200
LAMOTTE, A., De kruidwijding op O.L. Vr. Hemelvaart 2, 1920-1921, 9-14
LAMOTTE, A., De nieuwe "praefatie" der dooden 1, 1919-1920, 141-145
LAMOTTE, A. (& O. ROBYNS), De vroedvrouwen in het Oud-Luiksch kerkelijk recht 3, 1921-1922, 68-72
LAMOTTE, A., Hoe onze voorouders berecht werden 3, 1921-1922, 141-148, 189-194, 201-209
LAMOTTE, A., Lotgevallen van de altaartafel "De Aanbidding van het Lam" 4, 1922-1923, 36-41, 49-53, 85-92
LAMOTTE, A., Maria in de "Aanbidding van het Lam" 5, 1923-1924, 241-248
LAMOTTE, A., O. L. Vrouw van Zeven Weeën te Peer 5, 1923-1924, 101-104, 124-129
LAMOTTE, A., O.L. Vrouw van Donck en de voorstelling van Christus-Geboorte 9, 1927-1928, 61-72
LANGENS, J., Hausriejen 23, 1941-1942, 39-42
LANGOHR, J., Het land van Overmaas. Een parel uit zijn taalfolklore 21, 1939-1940, 195-201
LAUWERS, P., Antiquitates Perenses 59, 1980, 12-19, 133-141, 159-166; 60, 1981, 5-16
LAUWERS, P., Brief van Ludovicus Sanctus over de pest in Avignon (1348) 70, 1991, 207-215
LAUWERS, P., De laatste zandverkoper en de laatste bezembinder uit Peer 53, 1974, 144-150
LAUWERS, P., Een gelukwensgedicht bij de Blijde Inkomst van de graaf van Peer in 1705 55, 1976, 97-108
LAUWERS, P., Het boompje op het dak van een nieuw huis 52, 1973, 128-132
LAUWERS, P., Het dekenaat Peer en zijn dekens 66, 1987, 26-32, 181-191
LAUWERS, P., Het wrede optreden van "Lorreinen" in 1654 te Peer en te Beringen 61, 1982, 189-196
LAUWERS, P., Hoe de verlichte geest Voltaire dacht over Beringen en zijn bewoners 56, 1977, 14-29
LAUWERS, P., Houding van de Peerder overheid tegenover vreemdelingen gedurende de jaren 1755-1785! 64, 1985, 137-141
LAUWERS, P., Kan Tacitus' De origine et situ Germanorum onze gouwgenoten aanspreken? 52, 1973, 18-25
LAUWERS, P., Over de familie Kelchtermans van Peer 65, 1986, 145-152
LAUWERS, P., Over de klokken van de St.-Trudokerk van Peer 65, 1986, 203-210
LAUWERS, P., Over Limburgse sagen 60, 1981, 259-263
LAUWERS, P., Peer gedurende de Boerenkrijg 63, 1984, 245-254; 64, 1985, 101-112
LAUWERS, P., Peer in zijn oude stadsrechten hersteld 65, 1985, 1-17
LAUWERS, P., Priester-dichter August Cuppens herdacht 63, 1984, 193-197
LAUWERS, P., Reglement van de schoolmeester van Peer (1774) 60, 1981, 208-219
LAUWERS, P., Taal- en volkskunde. Eksters uithalen 59, 1980, 226-234
LAUWERS, P., Volkskunde. Worstenbrood uit Peer 64, 1985, 81-82
LAUWERS, P., Wetten der scolen van Beringhen 61, 1982, 13-22
LEENDERS, P., Gedachtengang 23, 1941-1942, 118-119
LEENDERS, P., Hoop 24, 1942-1943, 234
LELEUX, F., C.-J.-M. Lambrechts (Sint-Truiden 1753-Parijs 1823) 50, 1971, 108-122
LENAERTS, A., Het wonder 23, 1941-1942, 116-118, 140-142, 183-184
LENAERTS, [J.], Ouwe trouwe vriend 49, 1970, 163
LENSEN, J.P., De Bandkeramische nederzettingen van Vroenhoven-Heukelom en Zichen-Zussen-Bolder 60, 1981, 220-240
LEUNIS, J., Het geboortecofficient 45 0/00 te Sint-Truiden en de werkelijkheid 37, 1958, 95-96
LEUNIS, P., De eerste "Meiharing" 35, 1956, 124
LEYNEN, H., Amandus 22, 1940-1941, 14-18
LEYNEN, H., De Achelse kluis 16, 1934-1935, 61-67, 81-87, 110-115, 130-140
LEYNEN, H., De bepaling der grenslijn tusschen Overpelt en Neerpelt 14, 1932-1933, 15-18, 44-47, 80-82
LEYNEN, H., De dubbelganger van dooppeter Jan-Mathijs 22, 1940-1941, 235-239
LEYNEN, H., Overpeltana 12, 1930-1931, 225-228; 13, 1931-1932, 28-31
LEYNEN, H., Patroon tegen vallende ziekte 12, 1930-1931, 160-161
LEYNEN, H., Zoo ontstond de "Vereeniging van Limbursche Schrijvers 21, 1939-1940, 172-181
LEYNEN, J., Adellijk vrouwenstift van Munsterbilzen. Stichter eener 25e prebende 15, 1933-1934, 90-94
LEYNEN, J., De banklok van Bilzen 1648 19, 1937-1938, 73-75
LEYNEN, J., Het klooster der capuci[e]nen te Munsterbilzen 16, 1934-1935, 25-31, 46-52, 168-176
LEYNEN, J., Het kruis van de H. Landrada te Munsterbilzen 33, 1954, 199
LEYNEN, J., Kapel van Eyck te Munsterbilzen 14, 1932-1933, 222-223
LEYNEN, J., Mirakuleus beeld van O.L.Vrouw van Bijstand te Munsterbilzen 33, 1954, 210-213
LEYNEN, J., Munsterbilsen. De kluis 13, 1931-1932, 50-54
LEYNEN, J., Munsterbilzen. II. De Carmelieten 15, 1933-1934, 177-190
LEYNEN, J., Primissariaat of zondagsche eerstemislezer der parochie Munsterbilzen 18, 1936-1937, 89-91
LEYNEN, J., Schielijke sneeuw 1, 1919-1920, 98
LEYNEN, J., Uit de geschiedenis van het adellijk stift van Munsterbilsen 14, 1932-1933, 56-58
LEYNEN, J., Uit Munsterbilsen's parochiewezen 5, 1923-1924, 121-123
LEYNEN, J., Voor mevrouw en mijnheer C.D. bij een zende bloemen 16, 1934-1935, 102
LEYNEN, J., Waarom de 25e prebende in het adellijk stift van Munsterbilzen niet tot stand kwam 15, 1933-1934, 156-159
LIJNEN, J., Enkele uitdrukkingen en woorden uit het dialect van Romershoven 56, 1977, 106-112
LINDEKENS, S., Dank 9, 1927-1928, 94
LINDEKENS, S., Genezing 13, 1931-1932, 116
LINDEKENS, S., Goedheid 11, 1929-1930, 60
LINDEKENS, S., Intronisatie van het H. Hart 9, 1927-1928, 233
LINDEKENS, S., Kinderkus 9, 1927-1928, 114
LINDEKENS, S., Kinderlippekens 11, 1929-1930, 18
LINDEKENS, S., Kinderoogjes 13, 1931-1932, 18-19
LINDEKENS, S., Mane-klachten 9, 1927-1928, 74
LINDEKENS, S., Mijn zoontje 9, 1927-1928, 55
LINDEKENS, S., Trouw 9, 1927-1928, 51
LINDEKENS, S., Vreugde-schijn 9, 1927-1928, 153
LINDEKENS, [S.], Ik weet niet hoe ik sterven zal 19, 1937-1938, 72
LOCHNER, F., Een Limburgs orgelbouwer: Arnold Clerinx (1816-1898) 65, 1986, 218-235
LUX, G. V., Middeleeuws te Borgloon. De kapel van het gasthuis 49, 1970, 35-36
LUX, G.V., Bandceramiek op de Flikkenberg te Rosmeer 38, 1959, 168-174
LUX, G.V., Berlingen: Romeinse graven 48, 1969, 141
LUX, G.V., Bijdragen tot de geschiedenis van de parochie Rosmeer 37, 1958, 126-130, 164-168
LUX, G.V., Brieven van Limburgers, soldaten van Napoleon 40, 1961, 99-101
LUX, G.V., Drie zeergeleerde priesters, de gebroeders Gautius van Vlijtingen (XVIIe eeuw) 39, 1960, 158-163
LUX, G.V., Grote-Spouwen: prehistorische bewoningssporen 48, 1969, 184
LUX, G.V., Grote-Spouwen: prehistorische bewoningssporen en romeins materiaal 50, 1971, 75
LUX, G.V., Hoepertingen: een genivelleerde Gallo-Romeinse tumulus 50, 1971, 75-76
LUX, G.V., Oorlogsgebeurtenissen te Rosmeer van de 15e tot de 19e eeuw 25, 1943-1944, 39-45
LUX, G.V., Oude feesten te Rosmeer 23, 1941-1942, 98-101; 23, 1941-1942, 177-180
LUX, G.V., Oudheidkundig onderzoek van de Sint-Petruskerk te Wintershoven 48, 1969, 145-183
LUX, G.V., Priester Marcel Cielen uit Rosmeer: koper van Bokrijk (1797) en pastoor in Leeuwarden (1798-1820) 66, 1987, 76-77
LUX, G.V., Romeins. Broekom 49, 1970, 36
LUX, G.V., Romeins. Hoepertingen 49, 1970, 36
LUX, G.V., Vondsten uit de IJzertijd te Rosmeer 35, 1956, 188-189
LUYKX, A., O kind... 8, 1926-1927, 8
LUYX, J., Folklore in Sjonkelenberg te Sichen-S.-B. 10, 1928-1929, 61-64
LUYX, J., Gij hebt de zee gezien! 12, 1930-1931, 39
LYNA, J., (rec.) Analecta ecclesiastica leodiensia I-III 17, 1935-1936, 38-39
LYNA, J., De cijnshoven in het graafschap Loon 10, 1928-1929, 41-45, 70-78, 81-86
LYNA, J., De glasblazerij te Uyckhoven 4, 1922-1923, 1-4
LYNA, J., De heksenvervolging te Alken 17, 1935-1936, 6-9
LYNA, J., De Kempische hoevenbouw 18, 1936-1937, 122-126, 129-135
LYNA, J., De rechtspleging in zake heksenprocessen in 't graafschap Loon 2, 1920-1921, 21-27, 81-91, 101-111
LYNA, J., De revolutie van Cortessem (1790) 6, 1924-1925, 217-224
LYNA, J., E.H. Dr. J. Paquay 19, 1937-1938, 95-98
LYNA, J., Een greep uit de geschiedenis der militaire inrichting van het graafschap Loon 8, 1926-1927, 25-32
LYNA, J., Het gieten van een klok te Curingen in 1540 11, 1929-1930, 211-214
LYNA, J., Het ontstaan der Limburgsche rederijkerskamers 21, 1939-1940, 209-217
LYNA, J., Onlusten te Reckheim 17e en 18e eeuw 5, 1923-1924, 25-30, 82-87
LYNA, J., Ridder-dichter Hendrik van Veldeke 11, 1929-1930, 109-111
L[AMBRECHTS], L., (rec.) A. Sauwen, Uit het Maasland 7, 1925-1926, 144
L[AMOTTE], A., Een anti-tooverboekje 12, 1930-1931, 118-123
L[UX], G.V., Archeologica. Eben-Emael/Kanne: Put 47, 1968, 279
L[UX], G.V. (& H. R[OOSENS], Archeologica. Opoeteren. Verwoest kasteel 47, 1968, 235
L[UX], G.V., Archeologica. Ulbeek. Neolitische vondsten 47, 1968, 260
L[UX], G.V. (& H. R[OOSENS]), Archeologica. Wintershoven. Sint-Petruskerk 47, 1968, 248
L[UX], G.V. (& H. R[OOSENS]), Gors-op-Leeuw. Gallo-Romeinse begraafplaats 48, 1969, 144
L[UYKX, TH.], Aanvullingen bij Du Cange 24, 1942-1943, 261
L[UYKX, TH.], Belangrijke vondsten voor de voor-geschiedenis van Noord-Limburg 25, 1943-1944, 58-59
L[UYKX, TH.], De werkzaamheden van den Geschied- en Oudheidkundigen Studiekring te Hasselt 25, 1943-1944, 56
L[UYKX, TH.], Een historische inleiding tot de kennis van de kunst van het Maasland in de Vroege Middeleeuwen 24, 1942-1943, 264-265
L[UYKX, TH.], Een verlucht gebedenboek (c. 1540) uit de abdij van Sint-Truiden 24, 1942-1943, 260
L[UYKX, TH.], Nog een licentiaatsverhandeling over het land van Loon 24, 1942-1943, 261
M., H., Wat meer! O Heer! 5, 1923-1924, 248
MAAS, L., Hereeniging. Opgedragen aan de Vereeniging van Limburgsche Schrijvers te Hasselt 20, 1938-1939, 241
MAAS, L., St. Pietersberg 22, 1940-1941, 64-67
MAENEN, J., Bibliografie van Jacques Brouwers 72, 1993, 5-13
MAENEN, J., Het gildeleven binnen de schutterijen van Lanaken vóór de Franse Revolutie 60, 1981, 145-163, 193-207
MAENEN, J. (& Th. COUN), Historicus Jacques Brouwers tachtig jaar 72, 1993, 3-4
MAENEN, J., Valsmunterij in de vrije rijksbaronie Pietersheim 62, 1983, 113-116
MAES, F., Het klooster van O.L.V. ter Rivieren te Bree na de verdrijving der Franciskanessen in 1797 50, 1971, 171-176
MAES, F., Uit het «Register der passen» van gemeente en kantonplaats Bree 51, 1972, 25-33
MAES, R., Heraldiek en symboliek in de Sint-Quintinuskerk te Hasselt 65, 1986, 135-140
MALCORPS, A., De Cartuyvels-stam te Boekhout-bij-Jeuk 36, 1957, 318-322
MALCORPS, A., De eerste abten van Sint-Truiden 12, 1930-1931, 185-192
MALCORPS, A., De oorsprong der van Beethoven's 37, 1958, 101-104
MALCORPS, A., De pastoors van Boekhout-bij-Jeuk 36, 1957, 37-41
MALCORPS, A., De Van Marsenille-stam uit Masnil en Borlo 35, 1956, 215-218
MALCORPS, A., De Van Landwijck-stam uit Landwijk en uit Mechelen 35, 1956, 184-188
MALCORPS, A., Limburgers in Kongo 30, 1951, 137-140
MALCORPS, A., Nog de Van Landewyck-stam 35, 1956, 303-304
MALCORPS, A., Nog enkele familienamen 37, 1958, 206-207
MALCORPS, A., Nog Montferrant 39, 1960, 181-182
MARKET, J., Lentevogelkens 1, 1919-1920, 189
MARTENS, J., (rec.), H. Husquinet, La chorée de Huntington dans quatre provinces belges 49, 1970, 43-45
MARTENS, J., (rec.), W. Massin, Walshoutem. Historische schets van een landelijke gemeente, vooral in de zestiende en acht-tiende eeuw 49, 1970, 45-46
MARTENS, J. (& M. MEEUS), Volkstellingen te Halen, Linkhout en Zelk (17de en 18de eeuw) 49, 1970, 281-283
MARTENS, M., 't Een en 't ander over Laak 16, 1934-1935, 203-206, 214-224
MARTENS, M., Blijde intrede te Helchteren 35, 1956, 81-83
MARTENS, M., De weg van Luik op Hasselt 33, 1954, 99-100
MARTENS, M., Een ambachtsman van Laak uit de Franse Tijd 34, 1955, 261-267
MARTENS, M., Een rechtsgeding in 't begin der 17e eeuw 33, 1954, 65-69
MARTENS, M., Een Waalse pastoor te Houthalen 1705 37, 1958, 16-19
MARTENS, M., Het Kasteel "De Dool" te Helchteren 32, 1953, 118-119
MARTENS, M., Hoe Sint-Kwinten zijn plaats in de kerk van Laar (Houthalen) verloor 38, 1959, 13-17
MARTENS, M., Houthalen onder het Fransch Bewind 14, 1932-1933, 107-116, 121-124, 209-214; 15, 1933-1934, 37-39, 56-58, 78, 99-100
MARTENS, M., Jachtrecht 31, 1952, 79-80
MARTENS, M., Over de klokken van Helchteren, Houthaelen en Laak 10, 1928-1929, 95-96
MARTENS, M., Uit het dagboek van boer Papenkeels van Laak over de jaren 1797-1836 8, 1926-1927, 237-240; 9, 1927-1928, 2-4, 21-26
MARTENS, M., Volksgebruiken uit de streek van Helchteren en Houthalen 7, 1925-1926, 73-77
MARUT, A., Den policie dienst anno 1836 te Genck 75, 1996, 57-64
MARYNISSEN, C. (9), (rec.) J. Molemans, Limburgse Plaatsnamen 1. Kaulille 53, 1974, 39-40
MARYNISSEN, C., (rec.) J. Molemans, Limburgse plaatsnamen 2. Kleine Brogel 54, 1975, 44
MARYNISSEN, C. (& A. C[LAASSEN]), Limburgse publicaties 59, 1980, 186-188
MASSIN, W., Burgemeestersverkiezingen te Gingelom in 1692 53, 1974, 117-120
MASSIN, W., Cijnshoven te Walshoutem en omgeving 50, 1971, 29-40
MASSIN, W., De affaire pastoor Robertus Dehasque van Montenaken (1765-1769) 56, 1977, 30-34
MASSIN, W., De betrekkingen tussen stad en platteland (Walshoutem en omgeving) in de 18de eeuw 54, 1975, 17-22
MASSIN, W., De burgemeesters te Gingelom, Montenaken en Walshoutem vóór 1794 48, 1969, 275-284
MASSIN, W., De familie Heeren of Van Heeren te Montenaken en te Wezeren in de 16de, 17de en 18de eeuw 52, 1973, 145-166
MASSIN, W., De familie Van Corswarem te Montenaken in de eerste helft van de 17de eeuw 54, 1975, 204-216
MASSIN, W., De internationale brigades in Limburg 59, 1980, 145-151
MASSIN, W., De pest te Gingelom in 1625 54, 1975, 16
MASSIN, W., Grensgeschillen tussen Gingelom en de naburige dorpen 53, 1974, 139-143
MASSIN, W., Het kantoor van de 60e penning te Walshoutem 49, 1970, 229-239
MASSIN, W., Het pauperisme te Montenaken in de jaren 1760-1770 54, 1975, 97-118
MASSIN, W., Schout Nicolas Heeren van Montenaken in conflict met de landdrossaard 48, 1969, 185-196
MASSIN, W., Sporen van Jansenisme in het Montenakense 54, 1975, 22
MASSIN, W., Sprokkelingen over Walshoutem en omgeving 52, 1973, 82-91, 103-107
MASSIN, W., Veelvuldige renten te Gingelom tengevolge oorlogs-gebeurtenissen (1674-1711) 54, 1975, 11-15
MATHIJS, A.G., Peilingen in de oudste geschiedenis van Zerkingen-Sint-Truiden 36, 1957, 1-7
MATHYS, A.G., Een en ander over de lakennijverheid in de Middeleeuwen te St-Truiden 35, 1956, 190-192
MATHYS, A.G., Een en ander over Sint-Joris op Terbiest (Sint-Truiden) 38, 1959, 204-206
MATHYS, A.G., Peilingen in de oudste geschiedenis van Zerkingen-Sint-Truiden 35, 1956, 239-246; 37, 1958, 8-11
MATHYS, A.G., Randaantekeningen bij een topografische bijdrage over Sint-Truiden 37, 1958, 249-253
MATHYS, A.G., Sint-Truiden en een episode in de Franse ridderroman "Le Roman de la Rose ou de Guillaume de Dole" van Jehan Renart 38, 1959, 260-262
MAYELLE, J., Folklore te Bovelingen en Mechelen 9, 1927-1928, 12-14
MEES, M. (& K. VERHELST), Een tinnen schotel met Leuvens stadsmerk gevonden te Halen 71, 1992, 69-83
MEEUS, M., Bijdrage tot de moderne toponymie van Leopoldsburg 50, 1971, 218-221
MEEUS, M. (& J. MARTENS), Volkstellingen te Halen, Linkhout en Zelk (17de en 18de eeuw) 49, 1970, 281-283
MELCHIOR, J., Joannes Mantelius 1, 1919-1920, 49-55
MELIS, J., De heide 21, 1939-1940, 226
MELIS, J., Godsverlangen 7, 1925-1926, 29
MELIS, J., Herinnering 6, 1924-1925, 281
MELIS, J., Het heden 7, 1925-1926, 129
MELIS, J., Hut 21, 1939-1940, 139
MELIS, J., Lied 21, 1939-1940, 64
MELIS, J., Onrust 7, 1925-1926, 6
MENTEN, H., In gouden dageraad 1, 1919-1920, 145
MENTEN, H., Lichtmis 2, 1920-1921, 141-142
MENTEN, H., Mijn Jezu, kom! 1, 1919-1920, 105
MERSCH, B., De stadsstichting en de parochiestichting in Maaseik 67, 1988, 129-138
MERSCH, B., Het kloosterdomein van de abdij van Averbode op Sint-Jansberg te Maaseik in de 13de eeuw in het licht van het cartografisch materiaal uit de 17de en 18de eeuw 66, 1987, 113-120
MERSCH, B., Het kloosterdomein van Averbode op Sint-Jansberg in Maaseik in de 12de eeuw 68, 1989, 53-59
MERSCH, B., Het leencontract tussen de heer van Horn en de graaf van Loon in 1243 66, 1987, 10-16
MERTENS, J., Anoniem Romeins ruitersbeeld te Tongeren 51, 1972, 56-61
MERTENS, J., Oudheidkundig onderzoek van de Sint-Martinuskerk te Genk 36, 1957, 57-76, 97-119, 137-161
MERTENS, J., Romeins. Tongeren - westsector 49, 1970, 37
MERTENS, J., Sporen van Romeins kadaster in Limburg? 37, 1958, 253-260
MERTENS, J., De Belgisch-Nederlandse Commissie van 1850-1855 68, 1989, 165-180
MERTENS, J., De eed van trouw van Hasseltse molenaars en wegers in 1547 en 1671 64, 1985, 245-246
MERTENS, J., De nieuwe O.-L.-Vrouwekerk van Alden Biesen (tweede kwart 17de eeuw) 73, 1994, 239-244; 74, 1995, 71-75
MERTENS, J., Dorpsmonografieën: kansen en problemen 73, 1994, 67-74
MERTENS, J., Een gevaarlijke bende in de Loonse en Brabantse Kempen omstreeks 1555-1558 69, 1990, 3-6
MERTENS, J., Emigranten volgens de Peltse schepenbankregisters 63, 1984, 31
MERTENS, J., Hoge heren en kleine lieden. Een Limburg-aflevering in "Vlaamse Stam" 73, 1994, 249-251
MERTENS, J., Johann Reiner van Kaulille in het begin van de 18de eeuw in Neder-Silezië (Polen) gevestigd 66, 1987, 70-75
MERTENS, J., Schending van het jachtrecht in Diepenbeek door Hasseltse stropers (1787-1790) 73, 1994, 253-254
MERTENS, J., Twee publikaties over de Duitse Orde in onze gewesten 73, 1994, 53-56
MEYER, J., Ecce Homo 1, 1919-1920, 181-182
MICHEL, Puntdichtjes 18, 1936-1937, 194
MICHIELS, G., Beneficianten van de kerk St.-Pietersbanden te Lommel (1398-1566) 53, 1974, 40-52
MICHIELS, G., De parochiepriesters van de kerk St.-Pietersbanden te Lommel vanaf 1841 55, 1976, 49-65
MICHIELS, G., De Vlaamsche Zanger en het zingende Vlaanderen 61, 1982, 261-267
MICHIELS, G., Dichter Arnold Sauwen en zijn werk 19, 1937-1938, 185-187
MICHIELS, G., Het gelaat van de lente 20, 1938-1939, 212
MICHIELS, G., Kerkbedienaars te Lommel van 1566 tot 1841 53, 1974, 161-171, 201-214
MICHIELS, G., Kerkbedienaars van de sedert 1852 ontstane parochies te Lommel 55, 1976, 110-126
MICHIELS, G., Lambrecht Lambrechts (1865-1932) 44, 1965, 238-249
MICHIELS, G., Petrus en de os 21, 1939-1940, 114-121
MICHIELS, G., Roze perzikbloesemweelde 20, 1938-1939, 207
MICHIELS, J., De Broederschap van O.L.Vrouw te Wellen 23, 1941-1942, 21-27, 45-47, 65-68, 85-91
MICHIELS, J., De burgemeesters van Wellen 37, 1958, 117-126
MICHIELS, J., De heerlijkheid Vrolingen 35, 1956, 37-45
MICHIELS, J., Heiligenverering te Wellen 27, 1947-1948, 141-149, 161-172
MICHIELS, J., Priesters te Wellen 29, 1950, 164-174, 181-198
MICHIELS, J., Revolutie te Wellen (1789-1793) 30, 1951, 121-128, 147-164, 189-198, 201-213, 221-228
MICHIELS,J., Herten onder pastoor Froyen 22, 1940-1941, 1-4, 29-34, 53-56, 77-85
MINTEN, G., Cassallum werd "Nieuw-Eyke" (ca. 1240-1243) 60, 1981, 97-127
MINTEN, G., De opvoering van het toneelstuk Judith en Holop-hernus te Maaseik op 21 april 1609 52, 1973, 97-102
MINTEN, G., Het "dagelijks" brood te Maaseik (Begin 17de eeuw) 54, 1975, 45-57
MINTEN, G., Maaseik tijdens de derde fase van de tachtigjarige oorlog (begin 17de eeuw) 51, 1972, 153-163
MOERMANS, W., Collaboratie en repressie te Tongeren tijdens het Frans Bewind (1795-1804) 73, 1994, 33-42
MOERMANS, W., In memoriam Victor Lux 68, 1989, 129-131
MOERMANS, W. (& P. SEVERIJNS), Willem Claes, een opkoper van domeingoederen 64, 1985, 247-252
MOLEMANS, J., "Tumulten, oploopen en conspiratiens" in Bocholt aan het einde van het Ancien Régime. Meting van de private erven leidt tot onbestuurbaarheid 72, 1993, 157-183, 193-218; 73, 1994, 3-32
MOLEMANS, J., (rec.) De Teuten. Buitengaanders van de Kempen 54, 1975, 223-224
MOLEMANS, J., (rec.) M. Bussels, J. Grauwels e.a., Hasselt 750 jaar stad, 1232-1982 62, 1983, 44-47
MOLEMANS, J., Brieven van en naar Kwinten Kuppens uit Zonhoven, soldaat van Napoleon 61, 1982, 38-45
MOLEMANS, J., Conflicten tussen de ingezetenen van Meldert en de plaatselijke heren (17de-18de eeuw) - Scheiding tussen politieke en gerechtelijke macht 66, 1987, 41-61
MOLEMANS, J., De betwiste meting van Achel in 1730 67, 1988, 91-128
MOLEMANS, J., De familienaam Luys 54, 1975, 221-222
MOLEMANS, J., De gehuchtnamen van Neerpelt 54, 1975, 165-177
MOLEMANS, J., De naam Tervant (Paal) en verwanten 53, 1974, 199-200
MOLEMANS, J., De naam (Neer-, Over-) Pelt 53, 1974, 36-37
MOLEMANS, J., De oude Opglabbeekse wegnamen 55, 1976, 91-96
MOLEMANS, J., Een eerste Limburgs Idioticon 54, 1975, 266-267
MOLEMANS, J., Heidetoponiemen in de Kempen 61, 1982, 49-57
MOLEMANS, J., Historisch verantwoorde straatnaamgeving 49, 1970, 57-61
MOLEMANS, J., Hokset en Hoksent 54, 1975, 126-130
MOLEMANS, J., Huisnamen te Kaulille 52, 1973, 72-81
MOLEMANS, J., Identifikatie van Haeslaos en Leuetlaus 54, 1975, 42-43
MOLEMANS, J., Jaarkeuren van Wellen (1723) 67, 1988, 141-148
MOLEMANS, J., Kempische buurtschappen en hun benaming 52, 1973, 255-265
MOLEMANS, J., Kometennieuws uit de 17de eeuw 65, 1985, 87-88
MOLEMANS, J., Memorieboek Antoon vanden Steen. Uitgave met commentaar en enkele aanvullingen uit andere bronnen 73, 1994, 141-191
MOLEMANS, J., Mensen, namen en nummers 55, 1976, 145-162
MOLEMANS, J., Plaatsnamen op -is in de Limburgse Kempen 52, 1973, 183-192
MOLEMANS, J., Reële en personele belastingen in Neerpelt 70, 1991, 223-254
MOLEMANS, J., Remedies voor mensen en dieren 60, 1981, 64-81
MOLEMANS, J., Van Goorlo tot Goolder (Bocholt) 53, 1974, 77-78
MOLEMANS, J., Volkstelling uit 's-Heren-Elderen (1763) 66, 1987, 97-104
MOLEMANS, J., Wijers en heidevennen in hun relatie tot de visteelt, meer bepaald in Zonhoven 62, 1983, 1-8
MOONS, J., (rec.), W. Driessen, Trudonensia - Catalogus van publicaties over Sint-Truiden door de Stedelijke Openbare Bibliotheek bewaard in het Trudo-Fonds 72, 1993, 127
MOONS, J., De betekenis van Alden Biesen 61, 1982, 239-246
MOONS, J., Graaf Michel d'Ursel 69, 1990, 123-127
MOONS, J., Het oud hospitaal aan de Kempische Poort te Hasselt 57, 1978, 274-281
MOONS, J., In memoriam Dr. Mathieu Bussels 1902-1991 70, 1991, 193-195
MOONS, P., Het huis van den "Drossaert" te Beringen 20, 1938-1939, 205-207
MOORS, J., De 14de-eeuwsche dietsche oorkonden van Sint-Truiden 24, 1942-1943, 74-81
MOORS, K., Het vakonderwijs in Limburg 1, 1919-1920, 106-110
MORTIER, R., Dolaard, moe-je nog verre? 10, 1928-1929, 57
MULLENS, M., (rec.) M. Colson, De rapporten van de kantonkommissarissen (1797-1800). Deel I: Maaseik 50, 1971, 139-143
MULLENS, M., Onderwijs en analfabetisme in het kanton Millen tijdens de Franse Overheersing (1796-1814) 45, 1966, 138-149
MULLENS, M., Verdachte samenscholingen en deportatie van baron de Thier van Nederkanne tijdens het Franse bewind 48, 1969, 239-252
M[ARTENS] J., (rec.), J. Aerts, Historische schets van de gemeente en parochie Schulen 49, 1970, 46-47
M[OLEMANS], J., Tot memoori van den winter deses jaers 1837 54, 1975, 96
M[UYLDERMANS], J., Een Limburgsch legeraalmoezenier Herman Coenegrachts 9, 1927-1928, 27-31
NACKAERTS, F., Een bezweringsformule uit Wellen 51, 1972, 191-192
NACKAERTS, F., Het Teunissen-kruis te Sint-Martens-Voeren 54, 1975, 180
NAUTS, A., Prehistorie. Limburgse artefacten 63, 1984, 126-129
NAUTS, R. (& A. CLAASSEN), Silex-artefacten uit Meeuwen 57, 1978, 271-273
NEVEN, Th., (rec.) M. Schoonbrood & J.S. Grossier, Schetsen uit de geschiedenis van Maastricht en omstreken 6, 1924-1925, 143-144
NEVEN, Th., (rec.) M. Schoonbrood & J.S. Grossier, Schetsen uit de geschiedenis van Maastricht en omstreken 10, 1928-1929, 164
NEVEN, Th., Een voorvalletje uit de geschiedenis van Petersheim 10, 1928-1929, 192
NIJSSEN R. (& L. VANDEWEYER), "Un véritable nid d'activistes". De Hasseltse ambtenaren van Financiën in de vuurlinie van de Vlaamse strijd 1918-1920 73, 1994, 193-215
NIJSSEN, R., De leeneed ten tijde van Gerard van Groesbeek. Een tekstuitgave 69, 1990, 77-80
NIJSSEN, R., De Leenzaal van Kuringen. Een status questionis 68, 1989, 203-216
NIJSSEN, R., De weerslag van 1483 op het inwonersaantal van Bilzen 64, 1985, 237-240
NIJSSEN, R., Het openbare notariaat in dienst van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel van Tongeren (1307-1500) 66, 1987, 121-147
NIJSSEN, R., Soldatenpastoraal aan de IJzer: 't Nieuws van St.-Truiden. Een katholiek frontblaadje voor de Sint-Truidenaren 70, 1991, 79-99
NONA, P., 'k hoor 't lentelied 11, 1929-1930, 142
NONA, P., Daarom 7, 1925-1926, 151
NONA, P., Herrijzing 11, 1929-1930, 71
NONA, P., Het weegt op mij zo zwaar 6, 1924-1925, 24
NONA, P., Ik wou lief hebben 6, 1924-1925, 239
NONA, P., In stille avond 4, 1922-1923, 115
NONA, P., Nu de avond 4, 1922-1923, 115
NONA, P., Verlangen 11, 1929-1930, 108
NONYM, A., Nog over Houthalen 2, 1920-1921, 179-180
NOTERMANS, J., 'n Maastrichtse "schoolmeester" uit de 16de eeuw 11, 1929-1930, 129-135
NOTERMANS, J., 'n Vriend van Heynrijck van Veldeken 9, 1927-1928, 121-127
NOTERMANS, J., Bij een hagiografisch, Maastrichts manuscript uit de 15e eeuw 29, 1950, 221-233, 252-256
NOTERMANS, J., Cultus, vita en legende van Sint-Servaas 47, 1968, 117-128 163-183
NOTERMANS, J., De poëet van het heldendicht Ambiorix. Dr J. Nolet de Brauwere van Steeland 45, 1966, 110-113
NOTERMANS, J., Een anonieme vrouw in Veldekes Servaaslegende 52, 1973, 69-71
NOTERMANS, J., Een simpele oplossing van een toponimische crux 50, 1971, 63-65
NOTERMANS, J., Gebruiken bij huwelijksfeest. Ziekte, stervensgevaar en begrafenis 33, 1954, 93-95
NOTERMANS, J., Heinric van Veldeken (+-1140-+-1210). Lichtbun-del op zijn leven en werk 53, 1974, 228-238
NOTERMANS, J., Hulde aan een edelvrouw uit Borgloon 54, 1975, 260-263
NOTERMANS, J., In memoriam Dr. Charles Thewissen 54, 1975, 229-232
NOTERMANS, J., Is Veldeke van ons, of van de oosterburen? 32, 1953, 54-58
NOTERMANS, J., Leven en streven van de Veldbloem in Bilzen 41, 1962, 46-51
NOTERMANS, J., Oud Limburgs gebed tot de aartsengel Michaël (15e e.) 41, 1962, 182-183
NOTERMANS, J., Oude Limburgse verhalen 31, 1952, 74-78
NOTERMANS, J., Rijke denk- en geloofswereld in Van Veldeke's Servaaslegende 51, 1972, 132-140
NOTERMANS, J. (& L.J. KERKHOFS), Sint Lambertus, bisschop en martelaar +705-17 september 1955 34, 1955, 34, 1955, 197-209, 217-233
NOTERMANS, J., Sint-Joris en de draak 9, 1927-1928, 217-224
NOTERMANS, J., Sint-Servaas als medicus 36, 1957, 42-45
NOTERMANS, J., Sint-Servaas, grondlegger van het Christendom in de Maasgouw 32, 1953, 105-111
NOTERMANS, J., Twee Mosaanse heiligen: Monulfus en Gondulfus 40, 1961, 268-280
NOUWEN, R., (rec.), J.H.F. Bloemers, W. Groenman-Van Waateringe, H.A. Heidinga, Voeten in de aarde. Een kennismaking met de moderne Nederlandse archeologie 72, 1993, 121-123
NOUWEN, R., De Gallo-Romeinse pentagon-dodecaëder van Tongeren 71, 1992, 27-47
NOUWEN, R., De wapengraven te Tongeren 66, 1987, 62-69
NOUWEN, R., IJzertijd in Limburg 66, 1987, 166-167
NOUWEN, R., Oude collectiestukken van het Provinciaal Gallo-Romeins Museum in een nieuw licht. Het zogenaamde Junobeeld van Tongeren 70, 1991, 13-18
NULENS, G., In memoriam Z.E.H. Deken Paquay 18, 1936-1937, 110-121
OLBRECHTS, F., Zuid-Nederlandsche Centrale voor Folklore-onderzoek. Verslag der eerste zitting 14, 1932-1933, 138-140 OOMS, H., De birgittijnen in Borgloon 71, 1992, 205-215
OOMS, H., Een aanslagbiljet voor de pastoor van Jeuk 42, 1963, 185-186
OOMS, H., Vota begginalia oppidi trudonensis 73, 1994, 43-45
ORMELINGEN, J. van, De kroniek van Arnold-Willem Schaetzen (1662-1688) 59, 1980, 49-68
ORMELINGEN, J. van, Een 18de eeuws wapenboekje der Tongerse Alde Colveniers 55, 1976, 237-244
ORMELINGEN, J. van, Een gearmorieerde ledenlijst van het Tongers Sint-Barbarabroederschap (1685-1691) 56, 1977, 242-256
ORMELINGEN, J. van, Een wapensteen van abdis Anna Raitz von Frentz uit Burtscheid te Tongeren (1625) 61, 1982, 173-177
ORMELINGEN, J. van, Een wapensteen Gomparts te Tongeren (1650-1672) 61, 1982, 89-94
ORMELINGEN, J. van, Feestelijkheden te Tongeren bij de troonsbestijging van de Luikse prins-bisschop d'Oultremont (1763-1764) 60, 1981, blz. 49-63
ORMELINGEN, J. van, Het zegel van de Latijnse School der Reguliere Kanunniken te Tongeren 61, 1982, 255-256
ORMELINGEN, J. van, Het zilverwerk van de Tongerse advocaat Jeroen Leonard van den Bosch (1786) 71, 1992, 237-249
ORMELINGEN, J. van, Schrijnwerker Hendrik van Loubbeeck uit Jeuk (1710-1771) 71, 1992, 193-204
OVERMAN, A., (rec.) M. Coomans, Langs eenvoudige wegen 4, 1922-1923, 187-188
OVERMAN, A., Aan mijn dorp 5, 1923-1924, 136
OVERMAN, A., Aan mijn vaderland in den oorlog 1914-1918... 1, 1919-1920, 4-5
OVERMAN, A., Een treurige Kerstnacht te Hechtel 1, 1919-1920, 101-104
OVERMAN, A., In memoriam Aug. Cuppens 5, 1923-1924, 264
P.G. (10), Jesseren. Ringlied 9, 1927-1928, 244
P.G.V., Folkloristische sprokkelingen uit Kessenich 7, 1925-1926, 213-214
PALMEN, S., Over een titel 4, 1922-1923, 220-223
PAQUAY, J., (rec.) J. Kleyntjens & H.F.M. Huybers, Sint-Willebrords kerk. Deel I 14, 1932-1933, 244-245
PAQUAY, J., (rec.) J. Van Mierlo, De oorsprong van het begijnenwezen 8, 1926-1927, 222(238)-224(240)
PAQUAY, J., De edele Joanna van Steyvoert 17, 1935-1936, 181-185
PAQUAY, J., De groote relieken van 't adellijk stift te Munsterbilsen 9, 1927-1928, 145-153
PAQUAY, J., De heerlijkheid Werm 17, 1935-1936, 21-24
PAQUAY, J., De heerlijkheid Pietersheim 18, 1936-1937, 189-193
PAQUAY, J., De heerlijkheid Printhagen (Kortessem) 17, 1935-1936, 10-13
PAQUAY, J., De heerlijkheid Neerharen 18, 1936-1937, 1-3
PAQUAY, J., De Limburgsche schuttersgilden. De gilde van Munsterbilsen 1, 1919-1920, 190-191
PAQUAY, J., De St-Evermarus relieken te Rutten 5, 1923-1924, 255-257
PAQUAY, J., De Tongersche Sint Servaas liturgie 18, 1936-1937, 65-68
PAQUAY, J., Hern en Schalkhoven 17, 1935-1936, 121-122
PAQUAY, J., Het leen Beverst 17, 1935-1936, 161-166
PAQUAY, J., Het leen Schueren bij Bilzen 17, 1935-1936, 42-45
PAQUAY, J., Het primitief Tongeren. Wording van stad en kerk 13, 1931-1932, 208-213
PAQUAY, J., Limburgsche schuttersgilden. Sint-Truiden 2, 1920-1921, 176-179
PAQUAY, J., Lummen 17, 1935-1936, 210-213
PAQUAY, J., Opkomst, bloei en ondergang van 't klooster der predikheeren te Tongeren 1634-1796 7, 1925-1926, 196-202, 230-235, 268-272
PAQUAY, J., Over honderd jaren. Stichting van ’t klein seminarie van Rolduc den 17 O
ctober 1831 13, 1931-1932, 1-6
PAQUAY, J., Ridderherk (Overrepen) 17, 1935-1936, 112-114
PAQUAY, J., Sassenbroeck (Broekom) 17, 1935-1936, 81-85
PAQUAY, J. (& O. ROBYNS), Stichting en ondergang van het voormalig klooster der minderbroeders te Tongeren 4, 1922-1923, 69-76, 102-106, 173-182
PAQUAY, J., Vliermaalroot 17, 1935-1936, 61-63
PAQUAY, J., Zichen 17, 1935-1936, 123-124
PAUWELS, W., Moedersmart 18, 1936-1937, 76-79
PEETERS, L., Regen 21, 1939-1940, 111
PERRIN, T., Pierre Loysel, tweede prefect van het Departement van de Nedermaas (1801-1805) 35, 1955, 69-76, 136
PERSOONS, E., Bijdrage tot de studie van het literaire leven in het Tongerse klooster «Ter Nood Gods» 45, 1966, 248-260
PERSOONS, E., Documenten van Limburgse vrouwenkloosters in de archieven van de Congregatie der bisschoppen en regulieren 45, 1966, 312-317
PERSOONS, E., Enkele nota' s over Luciëndal en Hieronymusdal te Sint-Truiden 43, 1964, 101-115
PERSOONS, E., Het bullarium van het klooster "Ter Noet Gods" (Tongeren). Een mooie aanwinst voor het Rijksarchief te Hasselt 43, 1964, 278-282
PERSOONS, E., Het bullarium van het klooster Ter Nood Gods te Tongeren 45, 1966, 210-215
PERSOONS, E., Limburg in 1794-1795 40, 1961, 297-309
PERSOONS, E., Radulphus de Rivo (Tongeren + 1403) en de moderne devotie 38, 1959, 197-204
PERSOONS, F., Bij een gouden jubileum. Een pionier vertelt 50, 1971, 5-9
PERSOONS, F., De ontmoeting 23, 1941-1942, 56-57
PERSOONS, F., Philippi's voorhof (Legende) 21, 1939-1940, 90-93
PERSOONS, F., Uit: De witte en zwarte auto 17, 1935-1936, 14-18
PERSOONS, F., Van Limburgsche prozaschrijvers. Dina Demers' Eenig dochtertje 1, 1919-1920, 159-160, 177-180
PERSYN, J., [Over de tijdschriften] 1, 1919-1920, 74
PLUYMERS, L., Betwistingen rond de pastorie te Heks 71, 1992, 187-192
PLUYMERS, L., De godsvrucht tot de H. Barbara te Heks 13, 1931-1932, 232-235
PLUYMERS, L., De kerk van Heks. Bouw - versiering - zilverwerk - voorwerpen voor de eredienst 74, 1995, 65-69
PLUYMERS, L., De klokken van Heks 15, 1933-1934, 8-11, 39
PLUYMERS, L., De parochieregisters van Heks 52, 1973, 136-141
PLUYMERS, L., De schuttersgilde van Heks 54, 1975, 181-187
PLUYMERS, L., Klokkenroof te Heks 70, 1991, 129-123
PLUYMERS, L., Munckhof of Monnikenhof onder Heks. Eigenaars en pachters 68, 1989, 101-104
PLUYMERS, L., Munkhof of Monnikenhof onder Hex 13, 1931-1932, 93-95
PLUYMERS, L., Oorlogsgruwelen te Heks 55, 1976, 212-216
PLUYMERS, L., Schoolstrijd te Heks 1879-1890 72, 1993, 103-106
POTARGENT, E., Eenzaam 15, 1933-1934, 197
POUKENS, J.B., Een groot Limburger. Cornelis Cornelissen Vandensteen, s.j. 6, 1924-1925, 241-251, 271-278; 7, 1925-1926, 7-15
PRIJS, H., De dansvloer 23, 1941-1942, 11-12
PRIJS, H., Eigen uitvaart 17, 1935-1936, 31-32
PRIJS, H., Gebed 17, 1935-1936, 239-240
PRIJS, H., Het proza van pater Thans 20, 1938-1939, 19-23 PRIJS, H., Soldes 20, 1938-1939, 176-179, 199-201
PRIJS, H., Suske de Poup, Bokkenrijder 21, 1939-1940, 137-138 PRIJS, [H.], Mozes 17, 1935-1936, 117-119
PRIMS, F., De wondere historie van de grens Zonhoven-Genk 15, 1933-1934, 95-98, 101-107
PUT, C., Bijdrage over het onderwijs te Zutendaal 51, 1972, 11-24
PUT, C., Een 17de eeuws O.L.Vrouw-bedevaartvaantje uit Zuten-daal 53, 1974, 220-227
PUT, C., Iets over de gemeentegrenzen van Zutendaal 50, 1971, 232-234
PUT, C., Van Zurenbroek tot Zutendaal 26, 1946-1947, 127-131
QUINTENS, J., Octoberzon om den Bolderberg 24, 1942-1943, 232-234
R.F., Bij enkele tijdschriftartikels van Prof. Dr J. Gessler 24, 1942-1943, 262-264
RAMAEKERS, S., Alvermannekens. Bewerkt naar het boek van J. Lenaerts 21, 1939-1940, 18-24, 38-40
RAMAEKERS, S., Alvermannekens. Hoorspel bewerkt naar het boek van J. Lenaerts 20, 1938-1939, 215-219
RASKIN, E., De Limburgse eenheid. Realiteit of mythe? 69, 1990, 81-104
RAYMAKERS, T., De muntslag te Munsterbilzen 64, 1985, 113-115
REININGHAUS, R., Wanderhandel in Deutschland. Ein Überblick über Geschichte, Erscheinungsformen und Forschungsprobleme 74, 1995, 193-210
REMANS, A., (rec.) C. Godelaine, Het Vlaamsche Volkstoneel 21, 1939-1940, 68-69
REMANS, A., (rec.) De Brabantse Folklore 29, 1950, 158
REMANS, A., (rec.) De Achelse kluis 29, 1950, 40
REMANS, A., (rec.) J. Houtmortels, Thorn. Hoogadelijke rijkabdij en vorstendom 29, 1950, 157-158
REMANS, A., (rec.) J. Weyns, De uitschoolhoeve uit Oevel 35, 1956, 128
REMANS, A., (rec.) J.L. Charles, La ville de Saint-Trond au moyen age des origes à la fin du XIV° s. 45, 1966, 323
REMANS, A., (rec.) Limburg 32, 1953, 142-144
REMANS, A., (rec.) Publications dans le Limbourg 29, 1950, 60
REMANS, A., (rec.) West-Vlaanderen 32, 1953, 124
REMANS, A., 1. Genk. Over een gracht en een perenboom in 1470, 2. Leut. Over het wegennet in 1489 37, 1958, 74-76
REMANS, A., 1. Gerechtelijke verkoop te Genk (1677), 2.
Visitatie der schouwen (Genk - 1684) 38, 1959, 135-136, 266 REMANS, A., André Dumont 30, 1951, 169-172
REMANS, A., Armenzorg te Genk tijdens het Oud Regime 37, 1958, 261-273
REMANS, A., Arnold V, graaf van Loon, en 1302 37, 1958, 284-285
REMANS, A., Bibliografie van Kan. Van de Weerd 33, 1954, 166-168
REMANS, A., Bij Hoeselt, in 1328, verloren de Luikse steden hun "Guldensporenslag" 36, 1957, 78-87, 121-128
REMANS, A., Bijdragen tot de geschiedenis van Peer 44, 1965, 82-92, 126-132, 167-177; 45, 1966, 172-181, 290-311
REMANS, A. (& F. VAN WINKEL), Bijdragen tot de genealogie «a Lapide» (Vanden Steen) 46, 1967, 245-260; 47, 1968, 10-30, 201-222
REMANS, A., De heroprichting van Genker schutterijen in verband met de processie 36, 1957, 246-248
REMANS, A., De Limburgsche rederijkerskamers 19, 1937-1938, 81-91, 101-112, 121-133
REMANS, A., De militaire conventie van Zonhoven (1833) 41, 1962, 113-127
REMANS, A., De Republikeinse kalender 34, 1955, 60-63
REMANS, A., De symboliek in oude gebruiken 23, 1941-1942, 13-20, 27-32
REMANS, A., De vaas van Neerharen 41, 1962, 211-214
REMANS, A., (& P. BUCKINX), Dr. Luc Indestege vijftig jaar 30, 1951, 65-57
REMANS, A., Een bevolkingscatalogus van 1680 betreffende Lanaken 35, 1956, 157-165
REMANS, A., Een gezagsconflikt over zondagsarbeid te Lanaken in 1782 41, 1962, 76-85
REMANS, A., Een grondpermutatie te Elen in 1698 36, 1957, 46-48
REMANS, A., Een heksenproces te Rekem in 1601 41, 1962, 165-168
REMANS, A., Een hemelbrief uit Jeuk 43, 1964, 180-184
REMANS, A., Een liber stipalis van Genk uit de 16e eeuw 39, 1960, 164-168
REMANS, A., Een oproep tot gewapend verzet (1790) 43, 1964, 97-100
REMANS, A., Een Sint-Sebastiaencaemer te Genk voor 1500? 38, 1959, 132
REMANS, A., Een woord vooraf 22, 1940-1941, 165-166
REMANS, A., Enkele gegevens uit Genk tijdens de Franse Revolutie 34, 1955, 36-42
REMANS, A., Enkele historische notas over Eigenbilzen 44, 1965, 94-97
REMANS, A., Gedenkboek Dr C. Godelaine 34, 1955, 66
REMANS, A., Gelatiniseerde familienamen te Genk (17e eeuw) 46, 1967, 178-181
REMANS, A., Gerard van den Steen van Hamont, laatste kanunnik van Utrecht (1590-1680) 49, 1970, 120-122
REMANS, A., Grensomschrijvingen van Genk (1312 en 1452) 46, 1967, 68-73
REMANS, A., Grepen uit het verleden van Genk 48, 1969, 60-74
REMANS, A., Het brood in de Limburgse folklore 31, 1952, 35-40
REMANS, A., Het kienspel in Limburg 38, 1959, 174-178
REMANS, A., Het probleem der Tongeren 30, 1951, 92-98
REMANS, A., Hoe moet het nu: Kempisch of Kempens? 41, 1962, 265-268
REMANS, A., In memoriam Z.E.H.H. Leynen en Claessens 42, 1963, 65-70
REMANS, A., In memoriam Z.E.P. Dr G. Remans 43, 1964, 135-138
REMANS, A., In memoriam: Hoogeerwaarde Heer Kanunnik Dr Jozef Coenen 37, 1958, 133-141
REMANS, A., Inkomsten en uitgaven van de kerfabriek van Genk omstreeks 1600 43, 1964, 9-14, 65-75, 160-176
REMANS, A., Is Jan Van Eyck uit Arendonk afkomstig? 39, 1960, 228-233
REMANS, A., Kanunnik Leonard Teppers van Bocholt (+ St-Truiden, 1616) 49, 1969, 25-29
REMANS, A., Kapel van Kinrooi (1470) 48, 1969, 253-255
REMANS, A., Kempeneers en Montenaken 41, 1962, 282-285
REMANS, A., Kerkmeubelen van Genk verkocht in 1798 34, 1955, 234-237
REMANS, A., Keuterboer 33, 1954, 118-120
REMANS, A., Klokkengeluid als rechtsgebruik 32, 1953, 125-132, 145-150
REMANS, A., Klokkengieterij ontdekt te Genk 35, 1956, 268-284
REMANS, A., Klokkenroof in Limburg tijdens de Franse Revolutie 34, 1955, 101-107
REMANS, A., Limburg's kroniek 29, 1950, 138-139, 155-157; 32, 1953, 120-122, 245-248
REMANS, A., Limburg's maandklapper. Maart: lentemaand, dorremaand 29, 1950, 51-54
REMANS, A., Limburgse bibliografie 39, 1960, 352-358; 40, 1961, 183-184, 354-356; 41, 1962, 111-112, 163-164
REMANS, A., Limburgse gemeentewapens 44, 1965, 142-143
REMANS, A., Loonse waterschepenen op visitatie te Genk in de 17e en 18e eeuw 41, 1962, 23-40
REMANS, A., Losse gegevens over Bocholt 46, 1967, 213-228
REMANS, A., Ludinaca: de oudste vermelding van Lanaken 32, 1953, 82-84
REMANS, A. (J. G[ERITS] & A. CLAASSEN), Nieuws uit en over Limburg 47, 1968, 92-95, 128, 146-152, 200
REMANS, A., Opgrimbie 33, 1954, 5-7
REMANS, A., Oude maten 48, 1969, 219-225
REMANS, A., Over bookmolens 41, 1962, 86-88
REMANS, A., Over de heerlijkheid Leut 46, 1967, 105-136
REMANS, A., Over de wijdingssteen van Riksingen 41, 1962, 312-315
REMANS, A., Over dorpskeuren van Genk (16e-17e eeuw) 43, 1964, 259-277
REMANS, A., Over een (vergeten) laathof "Pietersheim" onder Vliermaal 40, 1961, 310-318
REMANS, A., Over een volkstelling te Hoeselt in 1763 38, 1959, 58-66, 86-94, 114-120
REMANS, A., Over een smeekschrift (1698) en een pachtbrief (1788) van Rekem 40, 1961, 281-286
REMANS, A., Over grenzen en dorp van Lanaken 42, 1963, 17-34
REMANS, A., Over Uikhoven en de stichtingsacte van de parochie (1623) 48, 1969, 108-128
REMANS, A., Relletjes te Maaseik in 1797 en... Surlet de Chokier 35, 1956, 71-75
REMANS, A., Rome-bedevaarten 29, 1950, 99-100, 118-119
REMANS, A., Rond de Slag der Guldensporen 1302 en Limburg 31, 1952, 132-136
REMANS, A., Rond het Openluchtmuseum te Bokrijk 32, 1953, 225-230
REMANS, A., Rutten en Sint-Evermarus (968-1968) 47, 1968, 49-72
REMANS, A., Soldaten van Napoleon uit Genk 35, 1956, 250-255
REMANS, A., Testament van Johan Tollenar, Peer, 1542 36, 1957, 315-318
REMANS, A., Theodoor Sevens en 1302 31, 1952, 136-138
REMANS, A., Twee gemeentelijke ordonnanties van Genk (1693) 40, 1961, 105-108
REMANS, A., Uit boek en blad 33, 1954, 237-239; 35, 1956, 35-36, 67-68, 309-311; 36, 1957, 50-52; 36, 1957, 299-300
REMANS, A., Uit een grondligger van Bocholt (1769) 39, 1960, 5-12
REMANS, A., Uit en over boek en blad 34, 1955, 241-243
REMANS, A., Uit het verleden van As 49, 1970, 114-119
REMANS, A., Uit het verleden van Zutendaal 46, 1967, 23-45
REMANS, A., Uit het gichtenarchief van de «banck van Peelt» (16e eeuw) 45, 1966, 183-198, 231-247
REMANS, A., Uit het verleden van Mechelen-aan-de-Maas 49, 1970, 4-17, 73-81, 105-114
REMANS, A., Uit Rekenkamerregister van Luik 47, 1968, 267-271
REMANS, A., Urbanisatie te Rekem in de XVIIe eeuw 37, 1958, 49-58
REMANS, A., Volksgeloof: de klokken in de Limburgse folklore 30, 1951, 214-219
REMANS, A., Volmolens in Limburg 46, 1967, 187-191; 67, 1948, 277-279
REMANS, A., Vreselijke St-Nikolaasdag 1648 in de Meeuwerheide 47, 1968, 129-139
REMANS, A., Z.E.H. Constant Willems 24, 1942-1943, 2-5
REMANS, G., Begravingen in de voormalige minderbroederskerk te Tongeren 16, 1934-1935, 21-24
REMANS, G., Bestond er voorheen een clarissen klooster te Tongeren 6, 1924-1925, 286-287
REMANS, G., De voornaamste plaatsnamen te Genk 20, 1938-1939, 94-99, 115-117
REMANS, G., Een onbekend leven van de Gelukz. Jan Ruysbroec ontdekt 27, 1947-1948, 181-185
REMANS, G., Gelinden 32, 1953, 241-242
REMANS, G., Het derde beneficie of de kosterij in de kerk van Genk 22, 1940-1941, 35-36
REMANS, G., Heyden 22, 1940-1941, 251-253
REMANS, G., Lazers 25, 1943-1944, 45-52; 27, 1947-1948, 172-180
REMANS, G., P. Antonius Van den Steen een verdienstelijk man uit een merkwaardige familie 10, 1928-1929, 205-213
REMANS, G., Sprokkelingen 25, 1943-1944, 53-55
REMANS, G., Vliermaalroot 27, 1947-1948, 13-20, 21-39
REMANS, G., Wat beteekent het woordje "iert"? 27, 1947-1948, 79-80
RENSON, G., Allerlei nota's over Jeuk 29, 1950, 248-252; 30, 1951, 49-51
RENSON, G., Beknopte geschiedenis van Maaseik 31, 1952, 101-107, 120-131, 141-147, 161-170, 181-184, 201-209, 221-231; 32, 1953, 1-7, 21-25
RENSON, G., Betwistingen nopens beneficies te Jeuk 30, 1951, 141-146
RENSON, G., Bijdrage tot de geschiedenis van Jeuk 35, 1956, 205-211
RENSON, G., De breuken van de schuttersgilde van Hasselbroek (Jeuk) 71, 1992, 129-130
RENSON, G., De kapel van St.Job te Hasselbroek (Jeuk) 26, 1946-1947, 50-54
RENSON, G., De kapel van Klein-Jeuk (Jeuk) 26, 1946-1947, 141-146
RENSON, G., De kruisbooggilde te Jeuk 36, 1957, 296
RENSON, G., De oorsprong der lakennijverheid te Hasselt 26, 1946-1947, 55-58
RENSON, G., De parochiekerk van Jeuk 27, 1947-1948, 53-59
RENSON, G., Wetenswaardigheden nopens de goederen der parochiekerk van Jeuk, de nieuwe parochiekerk en de kapel van Heisselt 28, 1948-1949, 13-19, 53-58
ROBERTUS (pater), Vraag 10, 1928-1929, 184
ROBYNS, A., Dokter Louis Willems 4, 1922-1923, 142-149
ROBYNS, E.J., De ontbinding van Oostenrijk-Hongarije 1, 1919-1920, 26-29
ROBYNS, E.J., Volkenkunde. De Vereenigde Staten van Noord-Amerika 1, 1919-1920, 191-195, 217-219
ROBYNS, E.J., Volkenkunde. [De] Bevolking [der Vereenigde Staten] van Noord-Amerika 2, 1920-1921, 55-57, 92-94
ROBYNS, O., (rec.) A. Overman, Jezus 7, 1925-1926, 239-240
ROBYNS, O., (rec.) A. & J. Paquay, Sint Trudo's leen en vereering 14, 1932-1933, 243-244
ROBYNS, O., (rec.) A. Hansay, Note relative aux droits d'étole dans le diocèse de Liége et en particulier à Hasselt au moyen-âge 18, 1936-1937, 228
ROBYNS, O., (rec.) A. Hansay, L'ancien comté de Looz et les anciens comtes de Looz 8, 1926-1927, 223
ROBYNS, O., (rec.) A. Hansay, La mise en défense des campagnes lossaines à l'époque moderne 14, 1932-1933, 39-40
ROBYNS, O., (rec.) A. Hansay, Documents pour servir à l'histoire de la Réforme à Hasselt au XVI siècle 13, 1931-1932, 200
ROBYNS, O., (rec.) A. Vandyck & W. Welter, Plaatsnamen met gen 13, 1931-1932, 198
ROBYNS, O., (rec.) D. Van Coppenolle, Toponymische studiën 13, 1931-1932, 200
ROBYNS, O., (rec.) D.J. Van Der Ven, Nederland's volksleven in den zomer; idem, Nederland's volksleven in den oogstijd; idem, Kermisviering in laag-Keppel en Hummelo; idem, Kerkdansen, lentereien en kinderspelletjes, folkloristisch bekeken 10, 1928-1929, 19-20
ROBYNS, O., (rec.) E. Janssen, Register van O.L. Vr. Broederschap op ter Poorten (Roermond) 11, 1929-1930, 23-24
ROBYNS, O., (rec.) F. Prims, Karel Theodoor Le Bon 17, 1935-1936, 100
ROBYNS, O., (rec.) G. Celis, De feestkrans om het jaar; idem, De Onze Lieve Vrouwkapellekens van Gent 6, 1924-1925, 47-48
ROBYNS, O., (rec.) G. Celis, De folklore 7, 1925-1926, 168
ROBYNS, O., (rec.) G. Celis, Het Gentsche volksleven 6, 1924-1925, 95-96
ROBYNS, O., (rec.) G. Celis, Akkergem 10, 1928-1929, 123
ROBYNS, O., (rec.) G. Celis, Door het leven heen. - Volksgebruiken 9, 1927-1928, 78-79
ROBYNS, O., (rec.) G.O.K.H., De Limburgsche Kempen 19, 1937-1938, 137-140
ROBYNS, O., (rec.) G.O.K.H. Verzamelde Opstellen. Boekd IX, 2e aflevering 16, 1934-1935, 123-124
ROBYNS, O., (rec.) Geschied- en Oudheidkundigen Kring van Hasselt. Verzamelde Opstellen. Boekd. V (1930) 12, 1930-1931, 221-224
ROBYNS, O., (rec.) Geschied- en Oudheidkundige Kring te Hasselt. - Verzamelde Opstellen, boekdeel X, aflevering 1 16, 1934-1935, 185-188
ROBYNS, O., (rec.) Geschied- en Oudheidkundige Studiekring van Hasselt.- Verzamelde Opstellen. Deel IX 16, 1934-1935, 76-79
ROBYNS, O., (rec.) Geschied- en Oudheidkundige Studiekring van Hasselt, Verzamelde Opstellen III 9, 1927-1928, 141-144
ROBYNS, O., (rec.) Geschied- en Oudheidkundige Studiekring te Hasselt. - Verzamelde Opstellen.- Bundel II 8, 1926-1927, 166-168
ROBYNS, O., (rec.) Geschied- en Oudheidkundige Studiekring te Hasselt. - Verzamelde Opstellen . Boekd. IV 10, 1928-1929, 202-204
ROBYNS, O., (rec.) Geschied- en Oudheidkundige Kring van Hasselt. - Verzamelde Opstellen.- Boekd. VII 13, 1931-1932, 197-198
ROBYNS, O., (rec.) Geschied- en Oudheidkundige Kring te Hasselt. - Verzamelde Opstellen, boekdeel X, afl. 2 17, 1935-1936, 177-178
ROBYNS, O., (rec.) Geschied- en Oudheidkundige Kring te Hasselt, Verzamelde Opstellen, Bd. VIII 15, 1933-1934, 79-80
ROBYNS, O., (rec.) H. Van de Weerd, Wanneer leefde de H. Odrada van Baelen? Hare legende en hare vereering 10, 1928-1929, 240
ROBYNS, O., (rec.) H. Van de Weerd, Oude potten en munten te Overpelt 7, 1925-1926, 283-284
ROBYNS, O., (rec.) H.J. Van de Weyer, De Vlaamsche gemeentenamen in moderne spelling 11, 1929-1930, 255-256
ROBYNS, O., (rec.) H.J. Van De Weyer, Bibliographie van de Vlaamsche plaatsnaamkunde 10, 1928-1929, 143-144
ROBYNS, O., (rec.) Inleiding tot de studie van de Vlaamsche plaatsnamen 11, 1929-1930, 215
ROBYNS, O., (rec.) J. Coenen, Saint Hubert, le fondateur de Liège 9, 1927-1928, 116
ROBYNS, O., (rec.) J. Gessler, Fragment van een Limburgsch Antichrist-spel uit de XVe eeuw 11, 1929-1930, 120
ROBYNS, O., (rec.) J. Coenen, Les neuf premiers monastères de la région Hutoise 9, 1927-1928, 58-60
ROBYNS, O., (rec.) J. Lyna, De maatschappelijke stand van Hendrik van Veldeke 13, 1931-1932, 198-199
ROBYNS, O., (rec.) J. Ceyssens, Ecoles et savants de la Campine aux siècles passés 13, 1931-1932, 199
ROBYNS, O., (rec.) J. Gessler, Over oude woorden en uitdrukkingen 9, 1927-1928, 100
ROBYNS, O., (rec.) J. Cornelissen, Nederlandsche volkshumor op stad en dorp 11, 1929-1930, 192
ROBYNS, O., (rec.) J. Lyna, De doode hand en de goederenverheffing in het graafschap Loon 10, 1928-1929, 58-59
ROBYNS, O., (rec.) J. Gessler, La bibliothèque de l'abbaye de St-Laurent à Liège au XIIe et XIIIe siècle 9, 1927-1928, 100
ROBYNS, O., (rec.) J. Lyna, Aperçu historique sur les origines urbaines dans le comté de Looz et subsidiairement dans la vallée de la Meuse 13, 1931-1932, 40
ROBYNS, O., (rec.) J. Keulers, Bijbelsche geschiedenis 19, 1937-1938, 226
ROBYNS, O., (rec.) J. Holzener, Paulus. Ein Heldenleben 19, 1937-1938, 120
ROBYNS, O., (rec.) J. Lyna, Les "liberi" et les "nobiles" 9, 1927-1928, 79-80
ROBYNS, O., (rec.) J. Keulers, Bijbelsche geschiedenis 20, 1938-1939, 84
ROBYNS, O., (rec.) J. Duynstee, De leer der kuischeid 11, 1929-1930, 143-144
ROBYNS, O., (rec.) J. Gessler, Oorsprong van Marieken van Nieumeghen 9, 1927-1928, 100
ROBYNS, O., (rec.) J. Gessler, Over den vermeenden invloed van de H. Hildegardis op de Van Eycken en hun meesterwerk 19, 1937-1938, 99
ROBYNS, O., (rec.) J. Keulers, Bijbelsche geschiedenis 20, 1938-1939, 180-181
ROBYNS, O., (rec.) J. Gessler, Notes sur les finances du comté de Looz à la fin du XV siècle 13, 1931-1932, 199
ROBYNS, O., (rec.) J. Droogmans, Hendrik van Veldeke 10, 1928-1929, 163-164
ROBYNS, O., (rec.) J-B. Paquay, Het archief der landkommanderij Ouden Biesen 11, 1929-1930, 240
ROBYNS, O., (rec.) K. Thiels, Dokter Moons van Lummen, een kankerbestrijder 1802-1860 13, 1931-1932, 199
ROBYNS, O., (rec.) L. Veit, Volksfrommes Brauchtum und Kirche im deutschen Mittelalter 19, 1937-1938, 60
ROBYNS, O., (rec.) L. Leconte, Les évênements militaires et les troupes de la Révolution Liégeoise (1789-1791) 15, 1933-1934, 174-176
ROBYNS, O., (rec.) L. Leconte, Le général baron François-Xavier de Wautier et la Révolution dans les Flandres 1830-1831 18, 1936-1937, 128
ROBYNS, O., (rec.) L. Leconte, La Révolution Brabançonne dans le duché de Limbourg 20, 1938-1939, 123-124
ROBYNS, O., (rec.) L.E. Halkin, Histoire religieuse des règnes de Corneille de Berghes et de Georges d'Autriche, princes-évêques de Liége 18, 1936-1937, 186-188
ROBYNS, O., (rec.) Limburg's Geschied- en Oudheidkundig Genootschap te Maastricht, Publications 71, 1935 18, 1936-1937, 106-107
ROBYNS, O., (rec.) M. Jenneskens, Eurcharistie en leven 11, 1929-1930, 72
ROBYNS, O., (rec.) M. Kasteel, Vrouwengids 14, 1932-1933, 40
ROBYNS, O., (rec.) M. Gorissen, De vensters van St-Quintinuskoor te Hasselt 13, 1931-1932, 199-200
ROBYNS, O., (rec.) M.C. Melis, Groote mannen van Limburg 10, 1928-1929, 79
ROBYNS, O., (rec.) Mélanges Camille de Borman 1, 1919-1920, 138-140
ROBYNS, O., (rec.) R. Ulens, Le morcellement du patrimoine ecclésiastique sous la domination française et ses conséquences 9, 1927-1928, 228
ROBYNS, O., (rec.) R. Ulens, Notes sur le droit public de la seigneurie de Saint Trond; idem, Le domaine impérial de la region mosane et ses inféodations successives; idem, La politique des comtes de Looz 17, 1935-1936, 138-140
ROBYNS, O., (rec.) Th. de Renesse, Silhouettes d'ancêtres. Deuxième série 10, 1928-1929, 224
ROBYNS, O., (rec.) Verzamelde Opstellen van den Geschied- en Oudheidkundigen Studiekring van Hasselt IV (1930) 12, 1930-1931, 78-80
ROBYNS, O., Aan de Boschpoort te Maaseik 17, 1935-1936, 101-111
ROBYNS, O., Aan onze lezers 7, 1925-1926, 263-264
ROBYNS, O., Adriaan van den Hove, pastoor te Eksel en te Freren, oom van den H. Joannes Berchmans 18, 1936-1937, 161-165
ROBYNS, O., Afbranding van Hees 7 april 1821 12, 1930-1931, 193-195
ROBYNS, O., Biercijns en bierverbod te St-Truiden 11, 1929-1930, 267-268
ROBYNS, O., Brand in de kerk der capucienen en het klooster der antonienen te Maastricht A° 1682 7, 1925-1926, 46-47
ROBYNS, O., Bree. Privilegiën - Stadspoorten 13, 1931-1932, 96-99
ROBYNS, O., Castert 18, 1936-1937, 201-203
ROBYNS, O., De familie Nagelmaekers 4, 1922-1923, 126-128
ROBYNS, O., De groote verkeerswegen in Limburg voorheen en nu 15, 1933-1934, 47-52
ROBYNS, O., De hoeven van St-Ja[n]sberg bij Maaseik 12, 1930-1931, 205-210
ROBYNS, O., De kerk van Zonhoven 17, 1935-1936, 173-176, 193-194
ROBYNS, O., De klokken van Millen 6, 1924-1925, 106-117
ROBYNS, O., De Limburgsche schutterijen 1, 1919-1920, 161-163
ROBYNS, O., De nieuwe koe 5, 1923-1924, 45-46
ROBYNS, O., De parochie Fall-Mheer 8, 1926-1927, 65-68
ROBYNS, O., De pastoors van Millen sinds het Concilie van Trente 1, 1919-1920, 212-216, 240
ROBYNS, O., De protestansche ketterij in de XVI eeuw in het Limburgsche 12, 1930-1931, 93-96
ROBYNS, O., De tijdrekening onder de Fransche Republiek 5, 1923-1924, 19-20
ROBYNS, O., De verkoop van goederen voorheen in 't land van Loon 7, 1925-1926, 91-96
ROBYNS, O., De verwaalsching van Corswarem 5, 1923-1924, 237-238
ROBYNS, O., De verzonken kerk te Membruggen 4, 1922-1923, 77-78
ROBYNS, O. (& A. LAMOTTE), De vroedvrouwen in het Oud-Luiksch kerkelijk recht 3, 1921-1922, 68-72
ROBYNS, O., De Wees-Gegroet in Limburg 15, 1933-1934, 129-131
ROBYNS, O., De wegwijzers in Limburg 15, 1933-1934, 116-117
ROBYNS, O., De woonkwestie in vroegere eeuwen 4, 1922-1923, 128
ROBYNS, O., De zusters van het klooster van 't H. Graf (sepulcrienen) te Hasselt bij zijn verbeurd-verklaring 14, 1932-1933, 83-84
ROBYNS, O., Decadi- en nationale feestplechtigheden in het canton Millen tijdens de Fransche Republiek in 1798-1799 14, 1932-1933, 189-192
ROBYNS, O., Drie vlaamsche dorpen in het Luiksche die verwaalscht werden 12, 1930-1931, 203-204
ROBYNS, O., Een kostersgeschil te Eksel in 1785 15, 1933-1934, 15-19
ROBYNS, O., Een krachtgebed 5, 1923-1924, 191-192
ROBYNS, O., Een Limburgsch mystieker uit de XVe eeuw. Jacob van Gruitrode 13, 1931-1932, 143-146
ROBYNS, O., Een opstootje te Diepenbeek 1448 11, 1929-1930, 87
ROBYNS, O., Exel ten jare 1793 3, 1921-1922, 210
ROBYNS, O., Folklore 7, 1925-1926, 265-267
ROBYNS, O., Geneeskunst te Diepenbeek 5, 1923-1924, 214-216
ROBYNS, O., Geschiedkundige verscheidenheden. I. Pontus Heuterus; II. De klokken van Meer; III. Vroege oogst 2, 1920-1921, 43-45
ROBYNS, O., Geschiedkundige verscheidenheden. I. De bedevaart Rutsemedouwe; II. De Bleumerstraat te Maaseyck; III. Boudewijn van de Yser; IV. Pontus Henterus; V. Inneming van Maastricht en verwoesting van Tongeren in 1673 1, 1919-1920, 156-158
ROBYNS, O., Groote-Spauwen, weleer Tongeren's varkensmarkt 4, 1922-1923, 184-185
ROBYNS, O., Heidetwist tusschen Kaulille en Bocholt 14, 1932-1933, 224
ROBYNS, O., Heksenproces te Millen in 1573 12, 1930-1931, 81-88
ROBYNS, O., Heksenprocessen in 't graafschap Loon 4, 1922-1923, 23
ROBYNS, O., Helchteren. Van een luitenant en een kapitein 12, 1930-1931, 233-234
ROBYNS, O., Heppeneert en zijn wonderdadig beeld van O.L.V. van Rust 13, 1931-1932, 161-167, 181-194
ROBYNS, O., Herderen-Riemst 1673-1679 13, 1931-1932, 218-220
ROBYNS, O., Het landdekenaat Beeringen en zijne dekens 6, 1924-1925, 49-54
ROBYNS, O., Het predikheerenklooster te Tongeren 8, 1926-1927, 20-21
ROBYNS, O., Het recollectinenklooster te Stockheim 13, 1931-1932, 21-27, 41-49
ROBYNS, O., Hoe de Luikenaars een argument zochten in het Vlaamsch 10, 1928-1929, 125-127
ROBYNS, O., Hoe Vlamingen en Walen in vroeger eeuwen elkanders taalrechten eerbiedigden in 't Prins-bisdom Luik 1, 1919-1920, 33-38
ROBYNS, O., Honderdjarigen te Millen 4, 1922-1923, 213
ROBYNS, O., Is in het jaar 1860 de kanaaldijk te Neeroeteren doorgebroken of doorgestoken? 2, 1920-1921, 217-219
ROBYNS, O., Jan van Weert in 't Loonsche en het Luiksche 12, 1930-1931, 101-109
ROBYNS, O., Jurisdictie der gerechtshoven van Exel en Overpelt 15, 1933-1934, 195-197
ROBYNS, O., Kerkplunderingen in de streek van Tongeren tijdens den Fransch-Hollandschen oorlog, 1672-1678 5, 1923-1924, 169-177
ROBYNS, O., Klaveren-heer van Caulille 5, 1923-1924, 21-22
ROBYNS, O., Kleine-Brogel 11, 1929-1930, 97-108, 121-128, 158-168, 179-190, 193-201, 228-239, 241-253
ROBYNS, O., Leopold I te Leuth 10, 1928-1929, 165-166
ROBYNS, O., Limburg en het hof van Spanje 13, 1931-1932, 110-112
ROBYNS, O., Limburg in de moderne tijden. Tijdens den schoolstrijd 1879-84. Het schooldistrict Millen-Bitsingen 14, 1932-1933, 61-66
ROBYNS, O., Ludwig Pastor 6, 1924-1925, 212-213
ROBYNS, O., Napoleon te Millen 14, 1932-1933, 158-160
ROBYNS, O., Nota der redactie 4, 1922-1923, 113-114
ROBYNS, O., O.L. V.-beneficie in de kerk te Millen 2, 1920-1921, 16-18
ROBYNS, O., Onze Lieve Vrouw-Uitgang te Peer 4, 1922-1923, 209-211
ROBYNS, O., Onze naam, ons program 1, 1919-1920, 1-3
ROBYNS, O., Oude geneeskundige recepten en bezweringen 4, 1922-1923, 41-44
ROBYNS, O., Prediking der capucijnen voorheen in Limburg 20, 1938-1939, 105-109
ROBYNS, O., Processie-strooisel 4, 1922-1923, 271-273
ROBYNS, O., Rechtbank van Eersten Aanleg te Hasselt 18, 1936-1937, 209-217, 238-245
ROBYNS, O. (& J. PAQUAY), Stichting en ondergang van het voormalig klooster der minderbroeders te Tongeren 4, 1922-1923, 69-76, 102-106, 173-182
ROBYNS, O., Te Millen, op den Driesch 11, 1929-1930, 36-44
ROBYNS, O., Uit den tijd van den Boerenkrijg te Eksel 17, 1935-1936, 69-72
ROBYNS, O., Van boeken en zoo wat 1, 1919-1920, 119-120
ROBYNS, O., Van Limburgsche dichters. Hilarion-studie 3, 1921-1922, 50-62
ROBYNS, O., Van tooveressen-vonnissen en eenige lijfstraffen 5, 1923-1924, 145-146
ROBYNS, O., Varia 18, 1936-1937, 39-40
ROBYNS, O., Varia. Herderen. Professor De la Brassine 18, 1936-1937, 204-208
ROBYNS, O., Vragen 7, 1925-1926, 70
ROBYNS, O.(& L. INDESTEGE, HAYEN & J. DROOGMANS), Huldebetuiging aan den heer Constant Godelaine, voorzitter van de Vereeniging van Limburgsche Schrijvers bij zijn 50ste verjaring 20, 1938-1939, 65-80
ROELANTS, M., Minus van Looi 22, 1940-1941, 242-243
ROELANTS, W., De gouverneurs van Limburg sinds 1830 6, 1924-1925, 121-129
ROEMANS, R., De wetenschappelijke bedrijvigheid van Dr. Jan Grauls 19, 1937-1938, 8-58
ROOMER, P., De kapel van O.L.V. ter Rust Winterslag (Genk) 15, 1933-1934, 73-75
ROOMER, P., De kapel van O.L. Vrouw van Bijstand te Winterslag-Genk 15, 1933-1934, 12-14
ROOMER, P., Het kloosterhof te Neerlanden 24, 1942-1943, 106-109
ROOSENS, H. (& G. BEEX), Onderzoek van het urnenveld op de "Roosen" te Neerpelt in 1959 39, 1960, 59-94, 97-142
ROOSENS, H. (& G. BEEX), Een dodemonument op het grafveld "De Roosen" te Neerpelt 40, 1961, 176-177
ROOSENS, H. (G. BEEX, & P. BONENFANT), Een urnenveld te Grote-Brogel 42, 1963, 261-300
ROOSENS, H. (& G. BEEX), Grafheuvel te Mol-Lommel bij grenspaal 194 41, 1962, 303-310
ROPPE, L., A.C. Membrède. Tweede "agent national" van het arrondissement Maastricht (1795) 35, 1956, 97-102
ROPPE, L., C.C. Roemers, de eerste "agent national" tijdens het Frans Bewind 34, 1955, 177-189
ROPPE, L., De Franse tijd. Ter inleiding 34, 1955, 3-12
ROPPE, L., F.A. Cavenne. Regeringscommissaris in het Departement der Nedermaas (1799-1800) 36, 1957, 8-10
ROPPE, L., Girard, "Commissaire du Directoire exécutif" in het Departement van de Nedermaas (1796-99) 35, 1956, 193-200
ROPPE, L., In memoriam Mr Jan Gruyters, ere-gedeputeerde voor Limburg (1887-1970) 49, 1970, 261-265
ROPPE, L., In memoriam H. Verwilghen 34, 1955, 171-175
ROPPE, L., Jean-Louis Rogier, "commissaire du Directoire-Exécutif" aan de departementale administratie van de Nedermaas 35, 1956, 19-26
ROPPE, L., Jean-Louis Rogier, "commissaire du Directoire-Exécutif" van de Departementale Administratie van de Nedermaas 34, 1955, 249-260
RUTTEN, J., Kantiek aan mijne moeder 21, 1939-1940, 207
RUTTEN, J., Een slag(?) van Halmaal in 1602 73, 1994, 75-81
RUTTEN, J., Over aartsdiakonaal recht in Sint-Truiden. Een conflict tussen abt Hubert van Sutendael (1639-1663) en deken Christophorus Damen (1624-1647) 74, 1995, 121-128
RUTTEN, M., (rec.) A. Van de Velde, Schep vreugde in 't leven 24, 1942-1943, 90
RUTTEN, M., (rec.) A. Vermeylen, Beschouwingen 23, 1941-1942, 229
RUTTEN, M., (rec.) C. Godelaine, Een onderzoek naar het worden en het wezen der theaterkunst 16, 1934-1935, 79-80
RUTTEN, M., (rec.) E. De Bom, Scheldelucht 23, 1941-1942, 230
RUTTEN, M., (rec.) H. Hensen, Antonio 23, 1941-1942, 143-144
RUTTEN, M., (rec.) H. Leynen, Onder den walm 17, 1935-1936, 219-220
RUTTEN, M., (rec.) H. Schoofs, Mijn jonge lied 23, 1941-1942, 230
RUTTEN, M., (rec.) J. Caeymaex, Galerij dichters, 1930-1940 23, 1941-1942, 229-230
RUTTEN, M., (rec.) J. Caeymaex, Het geleide der wegen 24, 1942-1943, 90-91
RUTTEN, M., (rec.) M. Gijsen, Peripatetisch onderricht 24, 1942-1943, 91
RUTTEN, M., (rec.) M. Kemp, Geschiedenis van Limburg 16, 1934-1935, 207-208
RUTTEN, M., (rec.) P. De Smaele, Baudelaire. Het Baudelairisme. Hun nawerking in de Nederlandsche letterkunde 17, 1935-1936, 178-180
RUTTEN, M., Alfons Jeurissen. Visionnair en prozaïst 16, 1934-1935, 41-45
RUTTEN, M., Arnold Sauwen 19, 1937-1938, 196-203
RUTTEN, M., Bibliographie 24, 1942-1943, 114-116, 210-212, 235-236, 269-270
RUTTEN, M., Cultureel Limburg 20, 1938-1939, 235-241
RUTTEN, M., H. Teirlinck, Maria Speermalie 23, 1941-1942, 63-64
RUTTEN, M., Limburgers aan het woord 22, 1940-1941, 221-224
RUTTEN, M., Poëzie in Vlaanderen. Bert Peleman en de poëzie 22, 1940-1941, 97-100
RUTTEN, M., Poëzie in Vlaanderen. Paul de Vree of Icarus ondanks 22, 1940-1941, 180-184
RUTTEN, M., Poëzie in Vlaanderen. De bladen van de poëzie 1939-1940 22, 1940-1941, 19-24
RUTTEN, M., Poëzie in Vlaanderen. Beoefening en critiek 22, 1940-1941, 45-50
RUTTEN, M., Posthuum werk van wijlen Dr C. Godelaine 24, 1942-1943, 41-42
RUTTEN, M., Vorm en inhoud van de lyriek 18, 1936-1937, 21-27
R[EMANS, A.], (rec.), Ch. Thewissen, Oud Maastricht 48, 1969, 238
R[EMANS, A.], (rec.) E. Poumon, Châteaux anversois et limbourgeois 35, 1956, 156
R[EMANS, A.], Alde usanties. 1. Kempensche rogge 46, 1967, 55; 2. Slagkarren verplichtend 46, 1967, 55; 3. Drossaardseed 46, 1967, 55; 4. Banbrouwerij van Uikhoven 46, 1967, 55- 56; 5. Den rogge geslaegen 46, 1967, 56; 6. Gerechtigheid van de kerk van Boorsem 46, 1967, 56; 7. Kempisch huis verdeeld 46, 1967, 56
R[EMANS, A.], Die vouje jaegen 40, 1961, 60
R[EMANS, A.], Genealogica 35, 1956, 123
R[EMANS, A.], Huis Hertzberg bij Maaseik 32, 1953, 104
R[EMANS, A.], Sint-Martinusverering 35, 1956, 284
R[EMANS], Het Yvekruis bij Berg 32, 1953, 104
R[EMANS], A., (rec.) A. Geusens, China, Geel en Rood 33, 1954, 240
R[EMANS], A., (rec.) A. De Bruyne, Ch. St. Parnell 32, 1953, 122
R[EMANS], A., (rec.) A. Van Asseldonck, Franciscus Vaes van Tongeren, stichter der kloosterbibliotheek van Kolen (1499-1550) 37, 1958, 232
R[EMANS], A., (rec.) Bulletin van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen 38, 1959, 80
R[EMANS], A., (rec.) Catalogus van de geschiedkundige tentoonstelling Hechtel 43, 1964, 200
R[EMANS], A., (rec.) Ch. de Clercq, Simon-Pierre Ernst (1744-1817) et ses correspondants 34, 1955, 88
R[EMANS], A., (rec.) Ch. Thewissen, Eus eige leedsjes 48, 1969, 89
R[EMANS], A., (rec.) D. De Jong, Grenskapellen 43, 1964, 199-200
R[EMANS], A., (rec.) D. Snijders & H.J. Geerkens, Ophoven en Geistingen door de eeuwen heen 46, 1967, 103
R[EMANS], A., (rec.) De Kruisheren te Maaseik 34, 1955, 247
R[EMANS], A., (rec.) De Rode Leeuw, Kontaktorgaan van VVF.-Limburg 48, 1969, 89
R[EMANS], A., (rec.) E.I. Strubbe, Inleiding tot de histori-sche critiek 33, 1954, 239-240
R[EMANS], A., (rec.) F. Persoons, Naar de brikken 44, 1965, 285
R[EMANS], A., (rec.), F. Ulrix, Recherches sur la méthode de traçage de routes romaines 43, 1964, 200
R[EMANS], A., (rec.) F. Goole, Wapenboek van Hasselt 43, 1964, 199
R[EMANS], A., (rec.) G. Michiels, Lambrecht Lambrechts 48, 1969, 78
R[EMANS], A., (rec.) G. Renson, De Oude Geschiedenis en de Hoge Middeleeuwen 31, 1952, 200
R[EMANS], A., (rec.) G. Renson, Schets van Champagney's jeugd en van zijn eerste drie jaren als gouverneur van Antwerpen (1536-1574) 32, 1953, 122
R[EMANS], A., (rec.), H. Baillien, Genealogie en geschiedenis van de familie Baillien 49, 1970, 47
R[EMANS], A., (rec.) H. Vanduffel, Lamoraal van Egmont 48, 1969, 74
R[EMANS], A., (rec.) H. D'Hulst, Het huwelijk van Filips de Schone met Johanna van Castilië in 1496 35, 1956, 224
R[EMANS], A., (rec.) H. Van de Weerd, O.L. Vrouw van Tongeren 31, 1952, 219
R[EMANS], A., (rec.) H. Baillien, De geschiedenis van Lauw 29, 1950, 178-179
R[EMANS], A., (rec.) J. Verbesselt, Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn dorp 31, 1952, 219
R[EMANS], A., (rec.) J. Coninx, Neerpelt. Korte geschiedkundige schets 31, 1952, 180
R[EMANS], A., (rec.) J. Philippen, De oostbrabantse bedevaartvaantjes van vóór 1850 44, 1965, 284
R[EMANS], A., (rec.), J. Goossens, Semantische vraagstukken uit de taal van het landbouwbedrijf in Belgisch-Limburg 43, 1964, 198-199
R[EMANS], A., (rec.) J. Sprenger, Nederlandse en Luikse munten 41, 1962, 216
R[EMANS], A., (rec.) J. Lyna, Het graafschap Loon. Politieke en sociale overzichtelijke geschiedenis 36, 1957, 135-136
R[EMANS], A., (rec.) J. Langohr, Van ge wech bes a ge graaf 35, 1956, 256
R[EMANS], A., (rec.) J. Lindemans, Hoe maak ik mijn stamboom op 31, 1952, 219-220
R[EMANS], A., (rec.) J.A. Meijers & J.C. Luitingh, Onze voornamen 34, 1955, 176
R[EMANS], A., (rec.) J.C. Charles, La ville de St-Trond au moyen-âge, des origines à la fin du XIVe s. 41, 1962, 263-264
R[EMANS], A., (rec.) K.C. Peeters, Over volkskunst 35, 1956, 224
R[EMANS], A., (rec.) K.C. Peeters, Overheidszorg voor het kultuurleven 33, 1954, 20
R[EMANS], A., (rec.) K.L. Bellon, Wijsbegeerte der geschie-denis 32, 1953, 123-124
R[EMANS], A., (rec.), M. Bauwens-Lesenne, Bibliografisch repertorium van de oudheidkundige vondsten in Limburg (vanaf de vroegste tijden tot de Noormannen). Dl. 7 48, 1969, 206
R[EMANS], A., (rec.), M. De Vroede, De Belgisch-Limburgse pers van 1830 tot 1860 43, 1964, 198
R[EMANS], A., (rec.) Munstergeleen, een monografie over een Limburgse gemeente 44, 1965, 285
R[EMANS], A., (rec.), Over het geslacht Theelen en aanverwante families 49, 1970, 48
R[EMANS], A., (rec.) P. Colman, L'orfèvrerie religieuse Liégeoise du XV° s. à la révolution 46, 1967, 103
R[EMANS], A., (rec.) P. Severijns & W. Segers, De heerlijkheid Rotem 46, 1967, 103
R[EMANS], A., (rec.), P. Potargent & F. Goole, Graf- en gedenkschriften uit de provincie Limburg 43, 1964, 199
R[EMANS], A., (rec.) P. Severijns & W. Segers, Rotemse geslachten. Dl. II 48, 1969, 89
R[EMANS], A., (rec.), P. Potargent, Gedenkboek van de familie Withofs 49, 1970, 47
R[EMANS], A., (rec.) Pirlet & Forgeur, Catalogue des matrices de sceaux et des cachets du Musée Curtius 41, 1962, 216
R[EMANS], A., (rec.) Publications (80, 1949) 30, 1951, 59-60
R[EMANS], A., (rec.) Publications. Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundige Genootschap 31, 1952, 240
R[EMANS], A., (rec.) R. Enckels, Bloemenzoekende bijen en wespen 41, 1962, 216
R[EMANS], A., (rec.) S. Lenssen, La Trappe, schets van ontstaan en ontwikkeling (1664-1898) 44, 1965, 285
R[EMANS], A., (rec.) S.F. Maes, De geschiedenis van Bree. Tweede bijdrage 31, 1952, 199-200
R[EMANS], A., (rec.), T. Klaversma, De heren van Cranendonck en Eindhoven 49, 1970, 48
R[EMANS], A., (rec.) Verbois, Geschiedenis der kerken, kloosters en kapellen van Rekem 44, 1965, 284-285
R[EMANS], A., (rec.) W. Sangers & A.H. Simonis, Er ligt een eiland in de Maas. Geschiedenis van Stevensweert en Ohé-en-Laak 34, 1955, 276-277
R[EMANS], A., (rec.) W. Clijsters, Welkom in Niel 48, 1969, 274
R[EMANS], A., (rec.) Zr Maria-Christina, Kleine Garve 33, 1954, 240
R[EMANS], A., (rec) J. Van Herck, Het passie-retabel van Geel 32, 1953, 64
R[EMANS], A., A. De Cock (1850-1950) 29, 1950, 57
R[EMANS], A., Aanwerving van poortwachters (Rekem, 1634) 41, 1962, 144
R[EMANS], A., Alde usantien. 8. Den Kerckenstuyver (1655) 46, 1967, 146; 9. Constitutie met vollen clockslagh (1674) 46, 1967, 146; 10. Bouwvergunning (1598) 46, 1967, 146; 11. Gewanthuijs oft dinghuijs (Overpelt), (1571) 46, 1967, 146; 12. Met rood zegel 46, 1967, 147; 13. Silver ende goldt (1614) 46, 1967, 147; 14. Groot landtgebodt (1699) 46, 1967, 147; 15. Proclamatie in die kercke (1586) 46, 1967, 148; 16. Neerslach (1616) 46, 1967, 148; 17. Kennef ofte Kluppel (1724) 46, 1967, 148; 18. Beste meubel (1771) 46, 1967, 243; 19. Des Heeren roep (1712) 46, 1967, 243; 20. Gegicht ende geguet (1520) 46, 1967, 243; 21. Visitatie van nieuwe gebauwe huijsen (1727) 46, 1967, 243-244; 22. Zondagrust overtreden (1597) 46, 1967, 244; 23. Eedformule van een burgemeester, Genk (1692) 46, 1967, 244; 24. Voir lijftoicht (1610) 46, 1967, 244; 25. Putten verboden (1683) 46, 1967, 244
R[EMANS], A., Bibliografie 47, 1968, 281, 285
R[EMANS], A., Bidwijvekens 29, 1950, 35-36
R[EMANS], A., Burchtresten in de Maas nabij Kotem (Boorsem) 38, 1959, 296
R[EMANS], A., Correspondenten - Rijksdienst voor Opgravingen 38, 1959, 103
R[EMANS], A., De Limburgse geestenwereld 30, 1951, 52-54, 80
R[EMANS], A., De Limburgse schutterijen 36, 1957, 181-182
R[EMANS], A., De Romeinse heirbaan in de Limburgse Maasvallei 38, 1959, 103-104
R[EMANS], A., De tartaren uit Rekem verbannen 41, 1962, 194
R[EMANS], A., Een verborgen schat te Peer gevonden in 1734 44, 1965, 277-278
R[EMANS], A., Geestenafweer in de Limburgse folklore 30, 1951, 132-137
R[EMANS], A., Guur weder in 1740 35, 1956, 124-126
R[EMANS], A., Herinrichting van de markt te Rekem (1634) 41, 1962, 149
R[EMANS], A., Het klokje van Erpekom 41, 1962, 311
R[EMANS], A., Het Limburgse volksgeloof. Volksgeneeskunde 30, 1951, 199-200
R[EMANS], A., Het Limburgse volksgeloof. Volksreligie en volksbedevaarten 30, 1951, 172-175
R[EMANS], A., Hoeveel gasten er op een bruiloftsfeest aanwezig mogen zijn (1621) 41, 1962, 101
R[EMANS], A., Honderd jaren monumentenzorg in Limburg 41, 1962, 290-302; 42, 1963, 38-51, 93-101
R[EMANS], A., Huisgerief (1609) 48, 1969, 218
R[EMANS], A., In memoriam H. Thomassen 41, 1962, 110
R[EMANS], A., In memoriam Henri Janssen 41, 1962, 109
R[EMANS], A., In memoriam Mgr. P.J. Broeckx 47, 1968, 222
R[EMANS], A., In memoriam 40, 1961, 356
R[EMANS], A., Jan van Abroek (van Beek), abt gewijd in 1504 40, 1961, 230-231
R[EMANS], A., Klokken van Limburg 41, 1962, 256-258; 42, 1963, 52-57, 192-196; 43, 1964, 25-29, 145-148
R[EMANS], A., Kwijtschelding in 1508 te Genk 37, 1958, 132
R[EMANS], A., Laathoven afgeschaft (Rekem 1631) 41, 1962, 127
R[EMANS], A., Lambrecht Lambrechtshulde (1965) 44, 1965, 237
R[EMANS], A., Limburg's kroniek 29, 1950, 38-40, 259-260; 31, 1952, 16
R[EMANS], A., Limburg's maandklapper: november 29, 1950, 236-238
R[EMANS], A., Limburgse architectuur 36, 1957, 55
R[EMANS], A., Limburgse bibliografie 37, 1958, 285-288; 38, 1959 298-300; 47, 1968, 46-48
R[EMANS], A., Limburgse uitgaven 33, 1954, 79-80
R[EMANS], A., Moleninventaris 41, 1962, 88
R[EMANS], A., Nog enkele volksvertelsels 32, 1953, 18-20, 38-40, 62-64
R[EMANS], A., Onderwijs te Pelt (16e eeuw) 48, 1969, 207-208
R[EMANS], A., Opgravingen 32, 1953, 243-245
R[EMANS], A., Oude vijvers onder Genk 37, 1958, 260
R[EMANS], A., Paenhuys en moelen in te Genk in 1345 37, 1958, 224
R[EMANS], A., Pastoors met pruiken aan het altaar (1688) 49, 1970, 39
R[EMANS], A., Romeins grafveld te Koninksem 38, 1959, 133-134
R[EMANS], A., Sauvegardebrief voor het ambt Grevenbroek 39, 1960, 250
R[EMANS], A., Slagkarren (1627) 41, 1962, 102
R[EMANS], A., Stichtingsoorkonde van het hospitaal en nonnenklooster te Rekem (1140) 41, 1962, 179-181
R[EMANS], A. (& J. G[RAUWELS]), Taalgebruik in de Leenzaal te Kuringen 38, 1959, 209-210
R[EMANS], A., Tin in testamenten (16e eeuw) 48, 1969, 228
R[EMANS], A., Tractaet van peys te Genk (1561) 41, 1962, 153
R[EMANS], A., Uik boek en blad omtrent Limburg 31, 1952, 16-18
R[EMANS], A., Uit boek en blad 36, 1957, 323-324
R[EMANS], A., Uit het dagboek van Michiel Korsten (1666-1732) 23, 1954, 36-40, 56-60, 75-79, 95-99
R[EMANS], A., Verbod van duiven te houden (Rekem 1645) 41, 1962, 135
R[EMANS], A. (& J. C[OENEN]), Verdwenen Limburgse oudheden 29, 1950, 54-56, 97-98, 115-117, 136-138, 176-177
R[EMANS], A., Verkoop te Genk in 1589 39, 1960, 52
R[EMANS], A., Vijfmaal getrouwd (1802-1822) 49, 1970, 38
R[EMANS], A., Volmolens in Limburg 48, 1969, 290
R[EMANS], A., Wat betekent «(h)engelvaert»? 48, 1969, 208
R[EMANS], A., Zeer Eerw. Heer Kan. Dr. J. Coenen 80 jaar 29, 1950, 57
R[EMANS], G., Stevoort. Oude gebruiken 8, 1926-1927, 63-64
R[EMANS], G., Twee voornamen die te Genk nooit werden gegeven 20, 1938-1939, 142
R[OBYNS, O., (rec.) J. Paquay, Diepenbeek voorheen 13, 1931-1932, 198
R[OBYNS, O.], (rec.) J. Van Bossche, Liederen en gedichten 9, 1927-1928, 228
R[OBYNS], O., (rec. C. Leclère & C. Godelaine, Romeinsche geschiedenis 16, 1934-1935, 167
R[OBYNS], O., (rec.) A. Van Cauwelaert, Liederen van droom en daad 4, 1922-1923, 211-212
R[OBYNS], O., (rec.) A. Verbauwen, De Vlaamsche soldatenblaadjes gedurende den wereldoorlog 5, 1923-1924, 119-120
R[OBYNS], O., (rec.) A. Kengen, Uit Geuls verleden 12, 1930-1931, 124
R[OBYNS], O., (rec.) A. Joos, Raadsels van ons Vlaamsche volk 10, 1928-1929, 79-80
R[OBYNS], O., (rec.) C. Van Swijgenhoven, Op de paden der volmaaktheid 8, 1926-1927, 168
R[OBYNS], O., (rec.) E. Smets, Jan-Lodewijk Hendrix 4, 1922-1923, 187
R[OBYNS], O., (rec.) E. Ulrix & J. Paquay, Zuid-Limburgsche plaatsnamen uit den XIV-XVI eeuwtijd 16, 1934-1935, 227-228
R[OBYNS], O., (rec.) F. Prims, Kluizen, kluizenaars en kluizenaressen in Brabant 5, 1923-1924,240
R[OBYNS], O., (rec.) F. Darcis, Vlaanderens eeuwkalender. 1830-1930 11, 1929-1930, 256
R[OBYNS], O., (rec.) G. Lambert, La belle vie de Sainte Lutgarde 10, 1928-1929, 124
R[OBYNS], O., (rec.) G. Celis, De folklore der processiën en ommegangen 14, 1932-1933, 228
R[OBYNS], O., (rec.) G. Celis, Volkskundig kalender 4, 1922-1923, 259-260
R[OBYNS], O., (rec.) G. Celis, Door Fransche gouwen 11, 1929-1930, 215
R[OBYNS], O., (rec.) G.O.S.H., Verzamelde Opstellen jrg. XIII 20, 1938-1939, 143
R[OBYNS], O., (rec.) H. Schoolmeesters, Les lois sociales et la production 13, 1931-1932, 83
R[OBYNS], O., (rec.) H. Van den Heuvel, Uit het land van Ravenstein of Het lustig leeven van Naat Piet 9, 1927-1928, 58
R[OBYNS], O., (rec.) H. Van den Heuvel, Uit het land van Ravenslein 1, 1919-1920, 160
R[OBYNS], O., (rec.) J. Lindemans, Toponymie van Opwijk 13, 1931-1932, 83-84
R[OBYNS], O., (rec.) J. Van Elsen, Plaatsnamen te Lippeloo 16, 1934-1935, 228
R[OBYNS], O., (rec.) J. Lyna, Le problème de l'origine des villes au Moyen-Age 10, 1928-1929, 100
R[OBYNS], O., (rec.) J. Lyna, De joden in de Maasvallei 14, 1932-1933, 228
R[OBYNS], O., (rec.) J. Keulers, Kruimels van 's Meesters disch 13, 1931-1932, 120
R[OBYNS], O., (rec.) J. Gessler, Em. H. Van Heurck 12, 1930-1931, 144
R[OBYNS], O., (rec.) J. Lindemans, Brabantsche plaatsnamen 16, 1934-1935, 228
R[OBYNS], O., (rec.) J. Helsen, Plaats- en persoonsnamen te Noorderwijk 16, 1934-1935, 228
R[OBYNS], O., (rec.) J. Eeckhout, Onze priesters-dichters 4, 1922-1923, 164
R[OBYNS], O., (rec.) J. Mansion, De voornaamste bestanddeelen der Vlaamsche plaatsnamen 17, 1935-1936, 198-199
R[OBYNS], O., (rec.) J. Lemmens, De bruid van Schutterskamp; idem, Vrede en vriendschap 5, 1923-1924, 239-240
R[OBYNS], O., (rec.) J. Coenen, Les Madones de Liége et de Chèvremont 5, 1923-1924, 120
R[OBYNS], O., (rec.) J. Paquay, Het klooster van Sint-Truiden en Mgr. Van Bommel 15, 1933-1934, 40
R[OBYNS], O., (rec.) J. Lindemans, Kat, kade 14, 1932-1933, 228
R[OBYNS], O., (rec.) J. Gessler, Van Eyck et Dalmau 4, 1922-1923, 281
R[OBYNS], O., (rec.) J. Gessler, La Confrérie des arbalétriers de Hasselt 5, 1923-1924, 24
R[OBYNS], O., (rec.) J. Paquay, De Katholieke Vlaamsche Studentenbeweging tijdens de 19e eeuw 13, 1931-1932, 83
R[OBYNS], O., (rec.) J. Gessler, Die Pierts. Topografische taal- en geschiedkundige aanteekeningen over en om het Peertshuis in de Peertsdemerstraat te Hasselt 4, 1922-1923, 116
R[OBYNS], O., (rec.) J. Van Caeneghem, Het kanalenvraagstuk in Noord-Oost-België in verband met de Rijn-Scheldevaart, en een kolenafvoerkanaal in Limburg 4, 1922-1923, 164
R[OBYNS], O., (rec.) L. Aerts, De "Ode" van Lucas van Heere 4, 1922-1923, 186
R[OBYNS], O., (rec.) L. Aerts, Een antwoord op "Christelijke Kunst van P. Taeymans 8, 1926-1927, 44
R[OBYNS], O., (rec.) P. de Corswarem, De liturgische boeken der kollegiale O.L.V.-kerk van Tongeren vóór het Concilie van Trente 5, 1923-1924, 47-48
R[OBYNS], O., (rec.) R. Ulens, Les seigneuries Liégeoises au Pays de Looz 15, 1933-1934, 60
R[OBYNS], O., (rec.) R. Ulens, Le temporel des communautés religieuses et des chapitres en Belgique au moment de la Révolution Française 8, 1926-1927, 148
R[OBYNS], O., (rec.) Seumas Mac Manus, Bij het laaiende turfvuur 4, 1922-1923, 188
R[OBYNS], O., (rec.) St. Leurs, Steden en landschappen. I. De Kempen 4, 1922-1923, 186-187
R[OBYNS], O., (rec.) Th. Sevens, De Europeesche oorlog in België van 1914 tot 1918 2, 1920-1921, 180
R[OBYNS], O., (rec.) W. Claes, Draaiende tijdtafel 18, 1936-1937, 208
R[OBYNS], O., (rec). G. Celis, De kapelletjes in België 18, 1936-1937, 246-247
R[OBYNS], O., Bij de eerste H. Communie van C.R. 13, 1931-1932, 172
R[OBYNS], O., Een merkwaardig historisch droomgezicht 1, 1919-1920, 19-20
R[OBYNS], O., Een wonderdoener in 't land van Maestricht 5, 1923-1924, 23
R[OBYNS], O., Eug. Leën een apostel van het goede boek 17, 1935-1936, 86-90
R[OBYNS], O., Folklore te Nederheim. Te Sussen 7, 1925-1926, 39-40
R[OBYNS], O., Gebruik bij verkoop van onroerend goed 12, 1930-1931, 231
R[OBYNS], O., Geschiedkundige verscheidenheden. I. Rutsemedouwe - Baselers; II. Willem Langenaeken 1, 1919-1920, 172-176
R[OBYNS], O., Helpen wij elkander 7, 1925-1926, 168
R[OBYNS], O., Hoe zijn de kabouters ontstaan? 4, 1922-1923, 258-259
R[OBYNS], O., Limburgsche biographie. Theodoor Sevens 9, 1927-1928, 95
R[OBYNS], O., Maeseyck of Maestricht der Van Eycken bakermat? 7, 1925-1926, 261-262
R[OBYNS], O., Metje, de heks van Millen 7, 1925-1926, 64-66
R[OBYNS], O., Nog over den wonderdoener in het land van Maestricht 5, 1923-1924, 168
R[OBYNS], O., Sint Servatius-vereering 9, 1927-1928, 97-98
R[OBYNS], O., Van varkenskoopman tot koning 1, 1919-1920, 78-80
R[OBYNS], O., Verbetering 9, 1927-1928, 80
R[OBYNS], O., Volkenbond. Hendrik IV - Woodroow Wilson 1, 1919-1920, 60
R[OBYNS], O., (rec.) J. Gessler & C. Vanderstraeten, Algemeen repertorium der Hasseltsche ordonnantieboeken 3, 1921-1922, 39-40
R[OBYNS], [O.], (rec.) Callewaert, Onze Vlaamsche volksjeugd 3, 1921-1922, 237
R[OBYNS], [O.], (rec.) P.J. Moonen, Mexico 10, 1928-1929, 80
R[OBYNS], [O.], Opmerking 7, 1925-1926, 240
R[OBYNS], [O.], Vragen 7, 1925-1926, 237-238
R[OOSENS], H. & L[UX], G.V., Archeologica. Opoeteren. Verwoest kasteel 47, 1968, 235
R[OOSENS], H. (& G.V. L[UX]), Archeologica. Wintershoven. Sint-Petruskerk 47, 1968, 248
R[OOSENS], H. (& G.V. L[UX]), Gors-op-Leeuw. Gallo-Romeinse begraafplaats 48, 1969, 144
R[UTTEN], M., (rec.) J. Daisne, Maud Monaghan 23, 1941-1942, 64
R[UTTEN], M., (rec.) L.P. Boon, De voorstad groeit 25, 1943-1944, 28
R[UTTEN], M., (rec.) M. Gijsen, De literatuur in Zuid-Nederland sedert 1830 23, 1941-1942, 121
R[UTTEN], M., (rec.) rec. M. Roelants, De weduwe Becker. Wat ik hoorde en zag op haar proces 25, 1943-1944, 28