extranummer3

Extranummer 3: Rombout Nijssen & Raf Van Laere, Klinkende munt. Muntvaluaties en muntordonnanties in Sint-Truiden 1437-1552. Hasselt, 2003, 320 blz., met talrijke afbeeldingen. Prijs: binnenland 19,83 €, buitenland 22,31 € (inclusief BTW en verzending). In een inleidend hoofdstuk worden de bronnen voor de geschiedenis van de (Limburgse) muntcirculatie beschreven en het belang daarin van een Sint-Truidense bundel met Luikse wisselkoersen toegelicht. Daarna volgen de tekstuitgave van de documenten uit de Sint-Truidense bundel en een analytische index op die documenten, geïllustreerd met talrijke afbeeldingen uit Joost Lambrecht, Le Billon d'aur et d'argent (Gent, 1552).