H.A.J., Gouden jubileum van de Limburgsche Gouwgilde der Hoogeschool-studenten te Leuven 17, 1935-1936, 221-227
H.M., (rec) D. Peeters, Frans van Immerseel 32, 1953, 40
H.V., (rec.) P. Lejeune, Kijkje in het verleden van Peer 8, 1926-1927, 128
H.V., In memoriam: Mgr. G. Simenon 30, 1951, 219-220
H.V., Mijnheer de bestuurder van "Limburg" 5, 1923-1924, 99-100
H.V., Vastenavond te Sittard 5, 1923-1924, 235-236
HANSON, M., "Utile Dulci": De Vlaamse lettergilde van het kleinseminarie te Sint-Truiden in de 19de eeuw 63, 1984, 34-37, 101-105; 64, 1985, 1-7, 142-145
HANSON, M., De explosieve groei van het middelbaar onderwijs (voor jongens) in Limburg tijdens de schoolstrijd 63, 1984, 145-152
HANSON, M., De groeiende invloed van C.R.A. Van Bommel, bisschop van Luik, in het middelbaar onderwijs in Limburg (1830-1840) 70, 1991, 23-32
HANSON, M., Desideer Claes: pionier van het moedertaalonderwijs en van het Vlaams cultureel leven te Hasselt (1870-1880) 65, 1986, 265-269
HANSON, M., Een vergeten Jozefietencollege: het Sint-Maternuscollege te Tongeren (1879-1894) 64, 1985, 41-43
HANSON, M., Jan Sebastiaan Heyden: leraar en liberaal kranteredacteur te Tongeren (1809-1878) 70, 1991, 67-78
HANSON, M., K.L. Van Gansen (1826-1889): een Vlaamse 'cultuuranimator' in Limburg 65, 1986, 18-25
HARDY, G., Folklore. Op 'nen ouden weg door Haspengouw 7, 1925-1926, 259-260
HARDY, G., Het zal geen Mei worden 7, 1925-1926, 37
HARDY, G., Op 'nen ouden weg door Haspengouw 6, 1924-1925, 262-263, 265-270
HARDY, G., Toch zal het Meien 7, 1925-1926, 37-38
HAYEN, (& J. DROOGMANS, O. ROBYNS & L. INDESTEGE), Huldebetuiging aan den heer Constant Godelaine, voorzitter van de Vereeniging van Limburgsche Schrijvers bij zijn 50e verjaring 20, 1938-1939, 65-80
HECHTERMANS, H., 1728-1978: De Virga-Jessekerk te Hasselt 250 jaar 57, 1978, 152-164
HECHTERMANS, H., Theophiel Coenegracht uit Oostham en zijn familie 56, 1977, 57-69
HEERE, L., Eduard Pergens van Maaseik (° 1862) 47, 1968, 144-145
HEERE, L., Heppeneert bij Maaseik in de Kamer vanVolksvertegenwoordigers 45, 1966, 166-171
HEERE, L., Het stift Thorn en het geslacht van Merode 50, 1971, 163-170
HEERE, L., Jan Michiel Van der Heyden van Maaseik (1767-1836) 97-107
HEERE, M., De kapucijnen te Maaseik 37, 1958, 142-152
HENDRICKX, M., (rec.) A. Remans, Uit het verleden van het Loonse stadje Peer 46, 1967, 241-242
HENDRICKX, M., (rec.) E. Schiltz, Jan Van Eyck. Koor en orkest van het Vijdretabel 48, 1969, 37-39
HENDRICKX, M., (rec.) E. Schiltz, Texte énigmatique de Jan van Eyck 44, 1965, 185-186
HENDRICKX, M., (rec.) E. Schiltz, Jan van Eyck en de Mariale godsvrucht 49, 1970, 259
HENDRICKX, M., (rec.) J. De Baets, De gewijde teksten van "Het Lam Gods" 43, 1964, 227-230
HENDRICKX, M., Aankoop door de stad Maaseik van een boek waarin de schilders Jan en Huibrecht Van Eyck vermeld worden (a° 1608) 48, 1969, 35-37
HENDRICKX, M., Aanstelling van een meier (Sint-Jansberg) te Maaseik (1749) 44, 1965, 141
HENDRICKX, M., Aanstelling van een ijkmeester en een «directeur van de brandspuiten» te Maaseik (1783) 48, 1969, 140-141, 289
HENDRICKX, M., Archivalia uit Maaseik 43, 1964, 240-245
HENDRICKX, M., Betwisting over het jachtrecht op St-Jansberg (Maaseik) 1768 41, 1962, 61-62
HENDRICKX, M., Borgbrief van Albrecht van Saksen gegeven te Maaseik, 1689 51, 1972, 48
HENDRICKX, M., De archieven van de Maaseiker armentafel in 1824 39, 1960, 286-288
HENDRICKX, M., De laatste brief van een soldaat uit Opoeteren (1813) 44, 1965, 80-81
HENDRICKX, M. (& H. ZECH), De Maaseikse familie Bex in Duitsland 42, 1963, 238-244
HENDRICKX, M., De Munten van Rekem 48, 1969, 136-138
HENDRICKX, M., Een aflaatbrief uit 1451 ten voordele van de St-Catharinakerk te Maaseik verleend door Nicolaus van Cusa 43, 1964, 63-64
HENDRICKX, M., Een akte van Filips van Montmorency en een akte van de gemeente Ophoven-Geistingen (A° 1562) 47, 1968, 230-235
HENDRICKX, M., Een akte van 1614 betreffende de Ste- Elisabethschutterij te Stokkem 36, 1957, 236-238
HENDRICKX, M., Een doktersrekening uit 1699 (Maaseik) 49, 1970, 82-88
HENDRICKX, M., Een edelmoedig gebaar van de Maaseiker stadsmagistraat in 1754 40, 1961, 291-292
HENDRICKX, M., Een eigenaardige weddingschap te Maaseik in 1758 40, 1961, 110-112
HENDRICKX, M., Een geschil tussen de gemeente Aldeneik en de gehuchten Ven, Gremelslo en Wurfeld - 1668 41, 1962, 154
HENDRICKX, M., Een Maaseiker goudsmid op de jaarmarkt te Frankfurt (± 1ste helft 17de eeuw) 50, 1971, 136-138
HENDRICKX, M., Een merkwaardig Maaseiker stadszegel circa 1350 37, 1958, 221-224
HENDRICKX, M., Een onbekende variante van een Rekemse munt (1644) 51, 1972, 43-45
HENDRICKX, M., Een vergeten Maaseiker kunstenaar: Fredericus Malders 1593-1662 35, 1956, 84-90
HENDRICKX, M., Een werk van Henri Flémalle in de Maaseiker kerkschat 38, 1959, 211-212
HENDRICKX, M., Enkele nota's in verband met de schutterijen te Eksel (begin 18e eeuw) 46, 1967, 49-50
HENDRICKX, M., Enkele oude Maaseiker recepten 37, 1958, 72-74
HENDRICKX, M., Geschil in 1393 tussen een Diesterse burger en de stad Maaseik wegens een niet betaalde lijfrente 46, 1967, 182-186
HENDRICKX, M., Het hergieten van de grote klok te Aldeneik in 1660 40, 1961, 55-58
HENDRICKX, M., Het Lam Gods: de vermoede handtekening en de datum op de rode hoed 40, 1961, 217-221
HENDRICKX, M., Hoe het Maaseiker stadsbestuur rond 1780 aan geld geraakte om de kerktoren te herstellen 45, 1966, 264-266
HENDRICKX, M., Hoe werd "Solt" (enclave in Neeroeteren) een dependentie van Maaseik? 44, 1965, 186-187
HENDRICKX, M., In memoriam E.H. Louis P.M.J. Heere, Kruisheer 51, 1972, 241-248
HENDRICKX, M., Is Kuringen een Karolingische muntplaats? 49, 1970, 294-296
HENDRICKX, M., Lekker eten te Maaseik (1744) 44, 1965, 93
HENDRICKX, M., Maaseik 1496. Het zegel van het O.-L.-Vrouwklooster van Kinrooi 50, 94-95
HENDRICKX, M., Maaseik - Bouwen op de stadwallen in de XVIIe eeuw 38, 1959, 79
HENDRICKX, M., Maaseik - Vastenavond (1618) 39, 1960, 352
HENDRICKX, M., Maaseik: Een eigenaardige diefstal ten nadele van F. Malders, in 1638 38, 1959, 212-213
HENDRICKX, M., Margriet van Wuflet of Wyflet is niet van Wurfeld bij Maaseik en ook niet de vrouw van schilder Jan van Eyck 46, 1967, 264-271
HENDRICKX, M., Molenonderzoek te Maaseik (1773) 40, 1961, 109-110
HENDRICKX, M. (& A. CLAASSEN), Muntplaatsen en muntheren in beide Limburgen 51, 1972, 227-237
HENDRICKX, M., Nog een schilder van Eyck van Maaseiker afkomst (15e eeuw) 46, 1967, 46-49
HENDRICKX, M., Nog over Dr. Pergens van Maaseik 47, 1968, 280-281
HENDRICKX, M., Nog over het instorten van de oude Maaseiker parochiekerk (1802) 40, 1961, 53-55
HENDRICKX, M., Nog over de familie Bex uit Maaseik 38, 1959, 126-132
HENDRICKX, M., Ordonnantie betreffende jaarlijkse paardenmarkt te Maaseik 280
HENDRICKX, M., Oude recepten om paarden te genezen en vissen te vangen 41, 1962, 259-261
HENDRICKX, M., Possessie der heerlijkheid Asch (1773) 41, 1962, 155
HENDRICKX, M., Vastenavond te Maaseik (18e eeuw) 38, 1959, 297-298
HENDRICKX, M., Vloertegels met opschriften op de luiken met koor en orkest van het Lam Gods retabel 49, 1970, 240-243
HENDRICKX, M., Vraag 49, 1970, 194
HENDRICKX, M., Wetenswaardigheden betreffende de verdwijning van de oude Maaseiker parochiekerk 39, 1960, 171-175
HENDRICKX, M., Zegel gebruikt door de hof van 't Zand te Elen (1573) 47, 1968, 96
HENDRIKS, G., Curiosum 49, 1970, 196
HENDRIKS, G., De studiebeurs Baken, vroeger en nu 57, 1978, 145-151
HENDRIKS, W., Enkele bedenkingen bij het "Genealogisch register van de abdij van Sint-Truiden 70, 1991, 57-60
HENDRIKX, [deken], Lijkrede (...) gehouden bij den begrafenisdienst [van O. Robyns] in de hoofdkerk van Sint-Quintinus te Hasselt 20, 1938-1939, 155-158
HENDRIX, A.J., De families Morren uit de Kempen, Haspengouw en Brabant. - Stammen ze af van de Engelsche familie Morren? 20, 1938-1939, 85-89
HENDRIX, A.J., De Loreinsche troepen van Condé, te Peer 8, 1926-1927, 97-99
HENDRIX, A.J., De steenweg van Hasselt op Eyndhoven langs Peer...? 9, 1927-1928, 41-42
HENDRIX, A.J., De voornaamste families te Peer in vroegere eeuwen 11, 1929-1930, 217-227, 257-266; 12, 1930-1931, 1-10, 110-116, 138-143, 179-184, 196-198, 214-217, 235; 13, 1931-1932, 151-159, 173-180, 225-231; 14, 1932-1933, 7-12, 127-136, 193-199; 15, 1933-1934, 108-115, 132-140, 160-168; 16, 1934-1935, 53-55, 97-100
HENDRIX, A.J., Herkenrode. - Leening 16, 1934-1935, 57
HENDRIX, A.J., Houding van den magistraat van Peer tijdens de revolutiejaren 1789-94 9, 1927-1928, 164-176
HENDRIX, A.J., Laatste vergadering der drie staten van het land van Luik en het graafschap Loon 16, 1934-1935, 56-57
HENDRIX, A.J., Snipperingen over Peer 10, 1928-1929, 40
HENDRIX, [griffier], Varia. Peer 19, 1937-1938, 75-79
HENROTTE, [burgemeester], Lijkrede (...) [voor O. Robyns] op het kerkhof te Millen 20, 1938-1939, 159-162
HERESWITHA M., Jan van Abroek en de gedenkdag van de 450ste verjaring van zijn zalig overlijden 39, 1960, 259-272
HERMAN M. (zuster), Aan 't kleinste 3, 1921-1922, 218
HERMAN M. (zuster), Avond-idylle in een Vlaamsch hutje 6, 1924-1925, 252
HERMAN M. (zuster), Avondzucht 4, 1922-1923, 114
HERMAN M. (zuster), Blanke hemel-poëzij 6, 1924-1925, 282
HERMAN M. (zuster), Blanke schoonheid 6, 1924-1925, 198
HERMAN M. (zuster), De dag zinkt weg 10, 1928-1929, 190-191
HERMAN M. (zuster), De dood in het huis 3, 1921-1922, 188
HERMAN M. (zuster), Eenzaamheid 8, 1926-1927, 53
HERMAN M. (zuster), Herfstbetoovering 7, 1925-1926, 47
HERMAN M. (zuster), Het Vlaamsche belfort 4, 1922-1923, 183
HERMAN M. (zuster), Juli-zonneval 5, 1923-1924, 18
HERMAN M. (zuster), Laatste chrysantijmen 5, 1923-1924, 81
HERMAN M. (zuster), Limburg aan Christus 6, 1924-1925, 169-170
HERMAN M. (zuster), Meiavond 7, 1925-1926, 221
HERMAN M. (zuster), Mijn hart laat me wat rust 3, 1921-1922, 157
HERMAN M. (zuster), Mijn Limburg 4, 1922-1923, 214
HERMAN M. (zuster), Mystieke vreugd 7, 1925-1926, 107
HERMAN M. (zuster), O matelooze liefde!... 10, 1928-1929, 69
HERMAN M. (zuster), O wind! 11, 1929-1930, 111
HERMAN M. (zuster), Rozen 8, 1926-1927, 22
HERMAN M. (zuster), Sitio et esurio 11, 1929-1930, 77
HERMAN M. (zuster), Wanneer? 6, 1924-1925, 66
HERMAN M. (zuster), Zon 10, 1928-1929, 191
HERMANS, H., De heropbouw der in 1590 afgebrande kerk van Dilsen 40, 1961, 288-290
HERMANS, H., De Koninklijke Schutterij Sint-Martinus van Dilsen 36, 1957, 238-241
HERMANS, H., De oude pastorij van Dilsen 45, 1966, 318-322
HERMANS, H., De oude St-Martinusbroederschap van Dilsen (1610) 38, 1959, 111-113
HERMANS, H., Gevolgen der schenking "Adela" voor Dilsen en Stokkem 42, 1963, 235-237
HERMANS, H., Godfried Bex, pastoor van Dilsen (1669-1748) 37, 1958, 12-16
HERMANS, H., Joes Ludovic Machuré, pastoor te Dilsen (1748-1769) 38, 1959, 263-266
HERMANS, H., Verpachtingsakkoord betreffende de St- Servaasgoederen te Dilsen (1547) 41, 1962, 174-176
HERMANS, H., Volkskunde. Medicijnen voor het vee (1764) 47, 1968, 286-287
HERMESDORF B.H.D., Een verwaarloosd facet in Dionysius de kartuizer 45, 1965, 279-289
HEYMANS, H., (rec.) A. Claassen, Middeleeuws en laat-middeleeuws aardewerk van de Achelse Tomp 65, 1986, 282
HEYMANS, H., 13de eeuwse loden bulle uit de omgeving van Tongeren 61, 1982, 235-236
HEYMANS, H., Aardewerk uit de overgangsperiode van het laat-neolithicum naar de vroege-bronstijd uit Geistingen 61, 1982, 268-270
HEYMANS, H., Abdij van Aldeneik: hernieuwd historisch
onderzoek bracht andere perspectieven 60, 1980, 135-137
HEYMANS, H., Antoninianimunten uit Sint-Truiden 57, 1978, 201-202
HEYMANS, H., Archeologische kroniek 64, 1985, 129-130
HEYMANS, H. (& A. CLAASSEN), Bewerkte tak van gewei uit Maaseik 55, 1976, 296-298
HEYMANS, H., Bronzen hulsbijl en tongbeiteltje te Geistingen 62, 1983, 42-43
HEYMANS, H., Een vita roept vragen op. Bijdrage tot de kersteningsgeschiedenis rond het monasterium Eycke 62, 1983, 123-134
HEYMANS, H., Eergetouw-schaar te Geistingen 64, 1985, 175-176
HEYMANS, H., Geistingen. Belangrijke vondsten uit de vroege IJzertijd 63, 1984, 168-171
HEYMANS, H., Geistingen: zevende Romeinse waterput 58, 1979, 36-37
HEYMANS, H., Het medisch instrumentendoosje van Maaseik 57, 1978, 55-61
HEYMANS, H., Interessante inventaris van een 14de eeuwse boomstamput te Geistingen 63, 1984, 225-230
HEYMANS, H., Meeswijk (Limb.): gepolijste bijl 64, 1985, 131
HEYMANS, H. (& A. CLAASSEN), Merkwaardige torenburcht te Kessenich 61, 1982, 178-185
HEYMANS, H., Middeleeuwse waterput te Geistingen 58, 1979, 199-200
HEYMANS, H. (& F. GEERTS), Paleolitische vondst te Ellikom (Limburg) 65, 1986, 104-105
HEYMANS, H., Prachtige bijl in vuursteen te Elen (Prov. Limburg) 64, 1985, 133
HEYMANS, H., Romeinse vondsten te Kessenich 59, 1980, 39-41
HEYMANS, H., Romeinse waterput te Geistingen 56, 1977, 130-132
HEYMANS, H., Servische munt te Neeroeteren 57, 1978, 270
HEYMANS, H., Twee belangrijke vondsten te Geistingen 55, 1976, 172-176
HEYNEN, G. (& R. VAN LAERE), Stadszegel en stadswapen van Sint-Truiden 61, 1982, 97-111, 247-249
HILDEBRAND, P., De Kapucijnen en de stad Bree 33, 1954, 41-45
HILFRICH, Maatschappijleer. De H. Thomas van Aquino en het vraagstuk der socialiseering 2, 1920-1921, 128-131
HOEWAER, T., (rec.) A. Coolen, Kinderen van ons volk 24, 1942-1943, 43-44
HOEWAER, T., (rec.) F. De Pillecijn, Schaduwen; idem, Monsieur Hawarden; idem, De aanwezigheid 24, 1942-1943, 116
HOEWAER, T., (rec.) G.J. Wallaert, Bij Memling op bezoek 21, 1939-1940, 142-143
HOEWAER, T., (rec.) H. Van Herreweghen, Het jaar der gedachtenis 24, 1942-1943, 212
HOEWAER, T., (rec.) H. Leynen, Het eeuwige beginnen 23, 1941-1942, 230-231
HOEWAER, T., (rec.) J. von der Goltz, Verzonken land 23, 1941-1942, 231-232
HOEWAER, T., (rec.) M. Gevers, Verzoening 23, 1941-1942, 252-253
HOEWAER, T., (rec.) P. De Ryck, Tot milden zegen 24, 1942-1943, 91-92
HOEWAER, T., (rec.) W. Vaerewijck, Het keerend lied 24, 1942-1943, 92
HOEWAER, T., De academische zitting van tweeden Kerstdag 1939. Op touw gezet door de Vereeniging van Limbursche schrijvers 21, 1939-1940, 145-171
HOEWAER, T., De eerste vier-jaren-actie van de Vereeniging van Limburgsche Schrijvers 21, 1939-1940, 234-247
HOEWAER, T., De morgen van kristal 20, 1938-1939, 128
HOEWAER, T., De runen 18, 1936-1937, 27
HOEWAER, T., Dit is het uur 24, 1942-1943, 157
HOEWAER, T., Herfstmysterie 23, 1941-1942, 250
HOEWAER, T., In memoriam Jef Leynen 18, 1936-1937, 136
HOEWAER, T., Kom bij mij in de heide 18, 1936-1937, 203
HOEWAER, T., Lentewonder. Een mooi gedicht uit "Fata Morgana" 23, 1941-1942, 10
HOEWAER, T., Lijkrede uitgesproken aan het sterfhuis [van C. Godelaine] 23, 1941-1942, 161-164
HOEWAER, T., Mededeeling. De "Vereeniging van Limburgsche Schrijvers" bestaat vijf jaar 22, 1940-1941, 241-242
HOEWAER, T., Moderne troubadour 21, 1939-1940, 227-228
HOEWAER, T., Paaschhymne 18, 1936-1937, 33
HOEWAER, T., September 21, 1939-1940, 140
HOEWAER, T., Zomereinde 20, 1938-1939, 202
HOMBROUX, C., De muntschat van Riemst: antoniniani van Gordianus III tot Postumus 61, 1982, 112-122
HOUBAERT, A., Licenciaatsverhandelingen en proefschriften over Limburgse onderwerpen ingediend aan de universiteiten van Brussel, Gent, Leuven en Luik tussen de jaren 1923 en 1969 50, 1971, 264-276
HOUBAERTS, A., Licentiaatsverhandelingen en proefschriften over Limburgse onderwerpen ingediend aan de Universiteiten van Brussel, Gent, Leuven en Luik 54, 1975, 34-37, 131-132
HOUTMAN, E., (rec.) J. Mertens, Kempens kramersvolk in Nederlandse en Rijnlandse gewesten tijdens de 17de eeuw 65, 1986, 92
HOUTMAN, E., (rec.) J. Mertens, Geschiedenis van Houthalen. Studie van het dorp en de parochie tijdens het Oud Regime 63, 1984, 278
HOUTMAN, E., Bibliografie van René Vanheusden 59, 1980, 240-241
HOUTMAN, E., De nalatenschap van een in Rusland verblijvende Hasseltse chirurgijn uit het begin van de 19de eeuw 64, 1985, 12-13
HOUTMAN, E. (& R. VANLAERE), Een ex-libris in geheimschrift uit 1760 65, 1986, 175-176
HOUTMAN, E., Een honderdjarige graaf in Beverst (1883) 64, 1985, 136
HOUTMAN, E., In memoriam dr. Jozef Grauwels 63, 1984, 80-81
HUYGE, D., (rec.) J. Bos, Archeologische streekbeschrijving: een handleiding 65, 1986, 41-46
HUYGE, D., De holsteen van Zonhoven. Historiek en toekomst van een miskend monument 66, 1987, 17-20
HUYGE, D., Een mesolithische vindplaats met wommersonkwartsiet op de Daalheide te Zonhoven 65, 1986, 97-103
HUYGE, D., Een vroeg-mesolithische nederzetting te Zonhoven-Kapelberg 64, 1985, 183-202
H[ENDRICKX], M., Enkele wetenswaardigheden betreffende oude Limburgse schuttersplaten te Maaseik vervaardigd 36, 1957, 204-210
H[ENDRICKX], M. (& A. C[LAASSEN]), Kroniek 52, 1973, 95-96, 144; 54, 1975, 87-88
H[ENDRICKX], M., Limburgse gemeentewapens 44, 1965, 144-166
H[ENDRIK] M. (zuster), Vertrek van de "Thysville" 6, 1924-1925, 25
H[OUTMAN], E., (rec.) Geschiedenis en kroniek van de familie Hezemans 55, 1976, 300
H[OUTMAN], E., (rec.) J. Molemans, Toponomy van Overpelt 55, 1976, 301-303
H[OUTMAN], E., Een verkeersongeval met vluchtsmisdrijf te Borgloon in 1784 62, 1983, 12
H[OUTMAN], E., Huwelijksbeloften worden ernstig opgenomen! 61, 1982, 169
H[OUTMAN], E., Liefde en trouw in de 18de eeuw 60, 1981, 276-277
H[OUTMAN], E., Limburgse Karmelietessen in Antwerpen 60, 1980, 276-277
H[OUTMAN], E., Manteliusprijs voor geschiedenis 64, 1985, 11
IGNOTUS, De vingeren des priesters 11, 1929-1930, 44
IGNOTUS, Drie gebeden tot Jezus 11, 1929-1930, 271-272
INDEHERBERG, R., 3000 jaar oude bronsschat aan de oppervlakte te Overpelt 63, 1984, 179-184
INDEKEU, B., (rec.) F. Vanduffel, Industrialisatie en verandering. Lommel tussen 1890 en 1914 63, 1984, 38-41
INDEKEU, B., De "Topografische en militaire kaart van het Koninkrijk der Nederlanden" (1850-1864), ook interessant voor Belgisch Limburg? 69, 1990, 177-178
INDEKEU, B., Drie Lommelse prelaten aan het pauselijk hof te Rome (begin 16de eeuw) 63, 1984, 22-25
INDEKEU, B., Grenskaarten België-Nederland uit de periode 1831-1843 69, 1990, 151-152
INDEKEU, B., Laverend tussen Kerk en wereld 72, 1993, 32
INDEKEU, B. (& F. GEERTS), Licentiaatsverhandelingen en proefschriften over Limburgse onderwerpen. Een bibliografisch overzicht over de periode 1970-1990 74, 1995, 37-63
INDEKEU, B., Limburg in kaart gebracht. Nut en bruikbaarheid van negentiende-eeuws kartografisch materiaal 69, 1990, 129-130
INDEKEU, B., Sprokkelingen over vroegere Lommelse maten en gewichten 64, 1985, 225-230
INDEKEU, B., Twist tussen twee Lommelse zavels (1770) 58, 1979, 97-101
INDESTEGE, L., (rec.) A. Buckinx-Luykx, Liederen aan de liefde 24, 1942-1943, 86-87
INDESTEGE, L., (rec.) E. Heynen, Zuster Mechtildis van Lom. Haar leven en dichten 27, 1947-1948, 59-60
INDESTEGE, L., (rec.) E. De Bock, De Nederlanden, overzicht van de geschiedenis, de beeldende kunsten, de bouwkunst en de letterkunde 29, 1950, 58-60
INDESTEGE, L., (rec.) G. Lemmens, De legendenkrans voor Maria 27, 1947-1948, 211-212
INDESTEGE, L., (rec.) Iconografie van Vlaamsch Brabant. V. Kanton Tienen. Gezichten, plannen en kaarten uit de vorige eeuwen 27, 1947-1948, 100
INDESTEGE, L., (rec.) J. Gessler, Proeve van een Oud-Hasseltsch Glossarium 22, 1940-1941, 202-203
INDESTEGE, L., (rec.) J. Van Mierlo, Hadewijch: Strophische gedichten 24, 1942-1943, 85-86
INDESTEGE, L., (rec.) J. Van Ackere, Inwijding in de meesterwerken van het klavier; idem, Eeuwige muziek. Een inwijding in de meesterwerken der orkestliteratuur 28, 1948-1949, 190-192
INDESTEGE, L., (rec.) J. Lindemans, Hoe maak ik mijn stamboom op? 24, 1942-1943, 86
INDESTEGE, L., (rec.) Kerstnummer 1947 28, 1948-1949, 20
INDESTEGE, L., (rec.) L. Philippen, Beknopte methodiek der geschiedvorsching 23, 1941-1942, 206-208
INDESTEGE, L., (rec.) L. Aerts, De aanbidding van het Lam Gods 24, 1942-1943, 87-88
INDESTEGE, L., (rec.) M. Dykmans, Obituaire du monastère de Groenendael dans la forêt de Soignes 23, 1941-1942, 57-59
INDESTEGE, L., (rec.) M. Kemp, Beredeneerde bibliographie van boeken betrekking hebbende op Nederlandsch Limburg 27, 1947-1948, 210-211
INDESTEGE, L., (rec.) M. Kemp, De felle novene 27, 1947-1948, 209-210
INDESTEGE, L., (rec.) O. Doering, Christliche Symbole. Leitfaden durch die Formen- und Ideenwelt der Sinnbilder in der christlichen Kunst 24, 1942-1943, 187-188
INDESTEGE, L., (rec.) P. Leenders, Facetten 23, 1941-1942, 253-254
INDESTEGE, L., (rec.) Publications 37 (1942-1946) 27, 1947-1948, 99-100
INDESTEGE, L., (rec.) R.F. Lissens, Brieven van Albrecht Rodenbach 24, 1942-1943, 88-90
INDESTEGE, L., Aan de lezers van "Limburg" 23, 1941-1942, 145
INDESTEGE, L., Andioenora 16, 1934-1935, 73-75
INDESTEGE, L., Arnold Sauwen en Johan Michiel Dautzenberg. Bij een bloemenlezing 19, 1937-1938, 188-192
INDESTEGE, L., Bij de zevenhonderdste verjaring van Sinte Lutgardis' afsterven 26, 1946-1947, 38-40
INDESTEGE, L., Bij den vijf-en-twintigsten jaargang van "Limburg" 25, 1943-1944, 1-2
INDESTEGE, L., Bij een Moeder Gods-beeld van Phyllis van Riel 24, 1942-1943, 222-223
INDESTEGE, L., Bij een jubileum 24, 1942-1943, 1
INDESTEGE, L., De avontuurlijke reis van een abt van de abdij van Sint-Truiden, anno 1107 26, 1946-1947, 114-120
INDESTEGE, L. (& C. GODELAINE), De dans bij de primitieven 20, 1938-1939, 208-212
INDESTEGE, L., De trappen der heiliging 22, 1940-1941, 108-111
INDESTEGE, L., Een belangwekkende ontdekking 27, 1947-1948, 180
INDESTEGE, L., Een herinnering aan Prosper Van Langhendonck 22, 1940-1941, 70-75
INDESTEGE, L., Een praatje over het vroegere klooster van O.-L.-Vrouw-ter-Riviere, te Bree 24, 1942-1943, 237-251
INDESTEGE, L., Hendrik van Veldeke minnelied. In hedendaags Nederlands overgezet 27, 1947-1948, 39-40
INDESTEGE, L., Hendrik van Veldeke. Vier minnenliederen in hedendaagsch Nederlandsch overgezet 26, 1946-1947, 19-20
INDESTEGE, L. (& HAYEN, J. DROOGMANS & O. ROBYNS), Huldebetuiging aan den heer Constant Godelaine, voorzitter van de Vereeniging van Limburgsche Schrijvers bij zijn 50e verjaring 20, 1938-1939, 65-80
INDESTEGE, L., In memoriam Dr Constant Godelaine 23, 1941-1942, 126-128
INDESTEGE, L., In memoriam Prosper Verheyden, 1873-1948 28, 1948-1949, 97-100
INDESTEGE, L., Jaargetijden te Zonhoven van de 14e tot de 16e eeuw 27, 1947-1948, 196-206
INDESTEGE, L., Mededeeling aan onze lezers 25, 1943-1944, 60
INDESTEGE, L., Onze voorouders en de pest. Een Breesche ordonnantie aangaande de pest, uit het jaar 1518 23, 1941-1942, 189-198
INDESTEGE, L., Over een merkwaardig handschrift, afkomstig uit de vroegere abdij van Sint-Truiden 29, 1950, 37-38
INDESTEGE, L., Post Scriptum 23, 1941-1942, 188
INDESTEGE, L., Rond een onuitgegeven "Zegenwensch" van de Hasseltsche Rederijkerskmaer "De Roode Roos" A° 1731 16, 1934-1935, 189-195
INDESTEGE, L., Twee zestiende-eeuwsche berijmde gebeden 21, 1939-1940, 6-13, 34-37
INDESTEGE, L., Voor Jan Grauls nu hij vijftig is 19, 1937-1938, 1-2
I[NDESTEGE], L., (rec.) A. De Maeyer & R. Roemans, Esmoreit 28, 1948-1949, 206-207
I[NDESTEGE], L., (rec.) De Achelse kluis, 1846-1946 26, 1946-1947, 160-161
I[NDESTEGE], L., (rec.) E. Valvekens, De onbekende keizer Karel V 24, 1942-1943, 139
I[NDESTEGE], L., (rec.) F. Prins, Antverpensia 1947; idem, Antverpensia 1948 28, 1948-1949, 205-206
I[NDESTEGE], L., (rec.) F.R. Boschvogel, Als ich can 24, 1942-1943, 139-140
I[NDESTEGE], L., (rec.) G. Celis, Kapel en beeld in Europa 28, 1948-1949, 207
I[NDESTEGE], L., (rec.) H. Thans & O. Bronckaers, Zwarte Kempen 24, 1942-1943, 271
I[NDESTEGE], L., (rec.) H. Hermans in het Limburgsche Muziekleven. Gedenkboek; V. Reinders, Ogivaal; W.J. Vromen, Ernst en humor in het Limburgse boerenleven 28, 1948-1949, 158-160
I[NDESTEGE], L., (rec.) J. Michiels, De bokkerijders te Wellen en omliggende dorpen 29, 1950, 140
I[NDESTEGE], L., (rec.) J. Coenen, De zwevende monstrans van Faverney 24, 1942-1943, 140
I[NDESTEGE], L., (rec.) J. Dupont, Gezegden over Sinte Katharina, met enige principiële beschouwingen over homonymie en synonymie 29, 1950, 160
I[NDESTEGE], L., (rec.) L. Huyghebaert, Sint Hubertus, patroon van de jagers, in woord en beeld 29, 1950, 158-160
I[NDESTEGE], L., (rec.) M. Uyldert, De taal der kruiden 29, 1950, 179-180
I[NDESTEGE], L., (rec.) N. Teeuwen, Sint-Nicolaas van
Tolentino. Een volksheilige in Vlaanderen 26, 1946-1947, 163
I[NDESTEGE], L., (rec.) P. Heyns, Palmzondag 24, 1942-1943, 140
I[NDESTEGE], L., (rec.) Th. Luykx, Op den drempel der geschiedenis van het Vlaamsche volk 25, 1943-1944, 59
I[NDESTEGE], L., (rec.) W. Sangers, De kruisheren te Diest, 1845-1945 26, 1946-1947, 161-163
I[NDESTEGE], L., Academische bekroning van een Limburgsch historicus 24, 1942-1943, 208-209
I[NDESTEGE], L., Bij het verschijnen van A. Jeurissen's verzameld werk 29, 1950, 180
I[NDESTEGE], L., Een nieuwe kronijk 24, 1942-1943, 207
I[NDESTEGE], L., Een tentoonstelling van manuscripten en boekbanden, te Luik 30, 1951, 60
I[NDESTEGE], L., Lof van Tongeren, in een handschrift uit de XVe eeuw 30, 1951, 7
I[NDESTEGE], L., Mevrouw A. Buckinx-Luykx bekroond met den prijs voor letterkunde der Vlaamsche Provinciën 24, 1942-1943, 266
I[NDESTEGE], L., Over godsdienstige vrouwenbeweging in het graafschap Vlaanderen in de eerste helft der XIIIe eeuw 24, 1942-1943, 261-262
I[NDESTEGE], L., Over taaltoestanden in het graafschap Loon 25, 1943-1944, 57-58
J.F., (rec.) D. De Jong, "Kronijk" of aantekeningen der merkwaardige voorvallen binnen de gemeente Heeze en eenige omliggende dorpen 32, 1953, 164
J.F., (rec.) Het kerkdorp Borkel en Schaft 32, 1953, 184
J.G (7)., Vereenigingen voor folklore 7, 1925-1926, 236
J.R., (rec.) C.F.P. Stutterheim, Problemen der literatuurwe-tenschap 32, 1953, 224
J.V.H., [Reactie op artikel A.H. Van Dyck] 9, 1927-1928, 204
JACOBS, C., Hoeselt. Ambachten en veestapel eind 17de eeuw 61, 1982, 227-232
JACQUES, E., Bijdrage tot de toponymie van Hechtel 39, 1960, 143-152, 191-205, 273-283, 321-342; 40, 1961, 31-48, 87-98, 167-175, 210-216
JACQUES, E., Een bezoek van de afgevaardigden van Hechtel aan het archief van Koersel in 1768 41, 1962, 169-173
JACQUES, E., Een heksenproces voor de schepenbank van Eksel-Hechtel in 1725 41, 1962, 65-75
JACQUES, E., Gevechten te Hechtel en te Spikelspade in 1702 42, 1963, 71-84
JACQUES, E., Het gemeentebestuur van Hechtel in de XVIIIe eeuw 42, 1963, 314-356
JACQUES, E., Oudheidkundige vondsten te Hechtel 37, 1958, 199-206
JACQUES, E., Sint-Marcoenviering te Hechtel 36, 1957, 172-180 JACQUES, E., Teuten te Hechtel (18e eeuw) 43, 1964, 201-210
JADOULLE, P., Bandkeramiek en ijzertijd-aardewerk te Lauw (Tongeren) 61, 1982, 177
JAENEN, F., Benoeming van een schoolmeester te Zonhoven in 1777 en 1778 52, 1973, 37-42
JAENEN, F., De Broederschap van het H. Sacrament te Zonhoven (1836) 53, 1974, 152-158
JAENEN, F., Gebed om vrede 20, 1938-1939, 90-91
JAENEN, F., Tappen en verkoop van sterke drank te Zonhoven (1786) 52, 1973, 43
JAENEN, F., Zonhoven - Vreemdelingen (1752-1762) 53, 1974, 197-198
JAENEN, F., Zonhoven. Verbod om vuur te maken in de heide (1780) 54, 1975, 23-24
JAENEN, F., Zonhoven-testament van pastoor Libens (1786) 56, 1977, 73-80
JAENEN, R., De meester 16, 1934-1935, 18-20, 32-34
JAENEN, R., De radio 17, 1935-1936, 195-198, 214-217, 233-238
JAMAR, A., Turven, prutten, baggeren 35, 1956, 91-92
JAMAR, H., Brandrampen en brandweer te Kwaadmechelen (1821-1827) 54, 1975, 188-191
JAMAR, H., Brief uit Kwaadmechelen over prinsbisschopsbenoeming (1693) 43, 1964, 225-226
JAMAR, H., De "Heylighen eyck" te Beverlo (1558) 43, 1964, 283
JAMAR, H., De arbeid op het veld 34, 1955, 134-136
JAMAR, H., De banmolen te Oostham 18, 1936-1937, 13-16
JAMAR, H., De Calvarieberg te Kwaadmechelen 54, 1975, 85-86
JAMAR, H., De eerste rondgangers in het land van Ham 48, 1969, 84-88
JAMAR, H., De foorkramers 34, 1955, 244-247
JAMAR, H., De moeizame wording der Onze Lieve Vrouw-parochie te Oostham 17, 1935-1936, 125-129
JAMAR, H., Folklorica uit Kwaadmechelen-Genendijk 44, 1965, 64-69
JAMAR, H., Herstel van de kerk te Beverlo in 1778 46, 1967, 157-161; 49, 1970, 25-29
JAMAR, H., Herstellingen aan de kerk en meubilair te Oostham (1802-1810) 45, 1966, 261-263
JAMAR, H., Het vuur in de Limburgse folklore 31, 1952, 58-60
JAMAR, H., Hoe de Heppenaars aan hun naam "Heikappers" kwamen 35, 1956, 255
JAMAR, H., Inventaris der kerk van Oostham (1798) 43, 1964, 237-239
JAMAR, H., Openbare verkoop van gemene gronden te Beverlo in 1615 53, 1974, 61-64
JAMAR, H., Over kremers, luierikken, heiboeren en heikappers in het kanton Beringen 49, 1970, 244-247
JAMAR, H., Prinsesoldaten als jagers op bedelaars enlandlopers te Kwaadmechelen (1720-1738) 46, 1967, 285-289
JAMAR, H., Rond de boterbereiding 34, 1955, 84-86
JAMAR, H., Volkskundige gebruiken te Eksel en Overpelt 49, 1970, 89-91
JAMAR, H., Wolvenplaag te Kwaadmechelen in de 18de eeuw 54, 1975, 264-265
JAMAR, R. (& G. CREEMERS), Enkele paleolithische artefacten uit de gemeente Schaffen (Brabant) 68, 1989, 62-64
JANSSEN H. (& FLORENTIUS), Van de zolder naar het museum 30, 1951, 236-239
JANSSEN, J., Bibliographie [van A. Sauwen] 19, 1937-1938, 204-205
JANSSEN, J., Hope 21, 1939-1940, 86
JANSSEN, J., Sauwen als prozaschrijver 19, 1937-1938, 193-195
JANSSEN, L., Aardewerk uit de urnenveldentijd te Overpelt op de Lindelse heide 66, 1987, 177-180
JANSSEN, L., Aardewerk uit de neolithische site van Opgrimbie 63, 1984, 7-10
JANSSEN, L. (& A. CLAASSEN), Bijl uit gewei te Rekem-Uikhoven 54, 1975, 200-203
JANSSEN, L. (& M. VANDERHOEVEN), De archeologische verzameling Smeets uit Rekem 61, 1982, 123-132, 135-143
JANSSEN, L. (& M. VANDERHOEVEN), De archeologische verzameling Coenegracht uit Rekem (2e deel) 56, 1977, 113-129
JANSSEN, L., De Romeinse heirbaan te Rekem 51, 1972, 276
JANSSEN, L., De verdwenen watermolens op de Ziepbeek in het graafschap Rekem 58, 1979, 134-140
JANSSEN, L., Een vergeten werk van de meester van Elsloo op het kerkhof te Meeuwen 54, 1975, 89-96
JANSSEN L., Eigenaardig voorval in Sint-Truiden in 1672 67, 1988, 33-34
JANSSEN, L., Gotisch grafkruis te Rekem 51, 1972, 278
JANSSEN, L., IJzertijdurne te Rekem 52, 1973, 108-109
JANSSEN, L., IJzerwinning in de Romeinse tijd te Opgrimbie 58, 1979, 259-278
JANSSEN, L., Laatste "bewoning" rond de Romeinse villa te Neerharen-Rekem 63, 1984, 130-134
JANSSEN, L., Merkwaardige Romeinse vondst te Rekem. Bronzen steelpan 54, 1975, 150-152
JANSSEN, L., Romeins graf in woonkamer te Neerharen! 52, 1973, 167-172 (8)
JANSSEN, L., Romeinse maalsteen uit Neerharen 58, 1979, 38-42
JANSSEN, L., Sporen van Romeinse bewoning langs oude Maasbedding te Rekem 57, 1978, 62-76
JANSSEN, L., Stadsplan van Rekem 58, 1979, 173-188
JANSSEN, L., Volks "lideken" uit Rekem 57, 1978, 221-222
JANSSEN, L., Zwerfsteen met slijpsporen te Rekem 59, 1980, 86-88
JANSSEN, R., Bibliografie W. Sangers o.s.c. 66, 1987, 148-165
JANSSEN, R. (& L. CEYSSENS), De schoolstrijd (1879-1884) in het dekenaat Peer. Verslagen door de pastoors opgesteld rond 1903 66, 1987, 169-176
JANSSEN, R., Enkele peripetieën in de opvoeding van de Limburgse gegoeden uit de negentiende eeuw 59, 1980, 20-37
JANSSEN, R., Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn dorp of gemeente? 64, 1985, 120-128, 177-181; 65, 1986, 79-86, 271-278
JANSSEN, R., Liberalisme en betrachtingen van de adel in Limburg tijdens de 19de eeuw. Enige kanttekeningen 62, 1983, 145-156
JANSSEN, R., Limburgensia 66, 1987, 222-224
JANSSEN-AERTS, H., Tijdens de regering van Napoleon 29, 1950, 258-259
JANSSEN-AERTS, H., Uithangborden te Maaseik (1643-1770) 31, 1952, 10-12
JANSSENS, P., Antropologisch en paleopathologisch onderzoek 61, 1982, 132-134
JANSSENS, P., De crematieresten uit het urnenveld te Grote-Brogel 42, 1963, 279-284
JANSSENS, P., De crematieresten uit de grafheuvels op de Roosen te Neerpelt (1959) 39, 1960, 95-96
JANSSENS, P., Inhumatieresten, gevonden naast de Sint Willibrorduskapel te Gruitrode 63, 1984, 78
JANSSENS, P., Onderzoek der crematieresten uit twee urnen, gevonden te Eksel 40, 1961, 165-166
JANSSENS, P., Skeletresten te Munsterbilzen 58, 1979, 61-62
JASPAR, E., Literatuur in Limburgsch dialect (Résumé) 20, 1938-1939, 225-227
JEURISSEN, A., De kloekhen 1, 1919-1920, 21-26
JON, Priester 22, 1940-1941, 253
JON, T., Aan vader 22, 1940-1941, 38
JOOSTEN, F. (& J. KLOK, E. BLEUKX, Th. DIRKX), Drie Teutencontracten 63, 1984, 187-190
JORISSEN, R., Beknopte bibliografie van J. Vols 55, 1976, 221-223
JORISSEN, R., Bibliografie van de Limburgse schutterijen 36, 1957, 228-236
JORISSEN, R., Bibliografie van A. Remans 49, 1970, 123-162
JORISSEN, R., Bibliografie [van M. Frère] 55, 1976, 226-230
JORISSEN, R., Bibliographie van Dr J. Michiels 39, 1960, 55-56
JORISSEN, R., Bijdrage tot de geschiedenis van de schutterijen van Bree 36, 1957, 241-246
JORISSEN, R., In memoriam Edward Theatre 48, 1969, 91-92
JORISSEN, R., In memoriam Dr. Hendrik Offergelt 48, 1969, 91
JORISSEN, R., In memoriam Dr. Adriaan Martens 48, 1969, 90
JORISSEN, R., In memoriam Constant Vanderstraeten 48, 1969, 92
JORISSEN, W., Sombere nacht 21, 1939-1940, 89
J[AMAR], H., April in de folklore 29, 1950, 94-96
J[AMAR], H., Augustus in de Limburgse folklore 29, 1950, 174-176
J[AMAR], H., Februari-Wijvermaand 36, 1957, 54
J[AMAR], H., Het kruis in de Limburgse folklore 31, 1952, 13-15
J[AMAR], H., Limburg's dagklapper: juli, de hete maand, de weidemaand 29, 1950, 154-155
J[AMAR], H., Limburg's maandklapper: meimaand-bloeimaand 29, 1950, 113-115
J[AMAR], H., Limburg's maandklapper: december, wintermaand, kerstmismaand 29, 1950, 257-258
J[AMAR], H., Limburg's maandklapper: september: fruitmaand, herfstmaand. Oktober in de folklore 29, 1950, 214-218
J[AMAR], H., Limburg's maandklapper: juni in de folklore 29, 1950, 135-136
J[AMAR], H., Limburg's Maandklapper: februari, sprokkelmaand 30, 1951, 39-40
J[AMAR], H., Limburg's Maandklapper: januari, looimaand,
nieuwjaarsmaand 30, 1951, 17-19
J[AMAR], H., Meiboom-planting 33, 1954, 157-160
J[AMAR], H., Vendelzwaaien bij onze Limburgse schuttersgilden 33, 1954, 199-200
J[AMAR], H., Volkskunde in Beverlo 41, 1962, 98-100
J[AMAR], H. (& J. FRERE), Volksvertelsels uit Tongeren en omgeving 31, 1952, 138-140, 158-160, 175-180, 216-218
K., (rec.) J. Gessler, La légende du chevalier voué au démon et sauvé par Ste-Gertrude 6, 1924-1925, 290-292
K.V., Het slot van St-Germain-en-Laye 1, 1919-1920, 38-40
KAUCH, F., Moelijkheden in 't geldvervoer gedurende de XVe eeuw 15, 1933-1934, 69-72
KEERSMAEKERS, F., Het Kransken der Kempen 70, 1991, 19-2
KELLENS, M., Het vliegveld Kiewit in de revues van Jules Klock 65, 1985, 74-78
KELLENS, M., Politieke satire te Hasselt anno 1909 64, 1985, 203-210
KEMPEN, K., Drie jaren 17, 1935-1936, 85
KEMPEN, K., Is het de voorzang? 17, 1935-1936, 188
KEMPEN, K., Kwam ik nu 17, 1935-1936, 68
KEMPEN, K., Lang bespeelde ik 16, 1934-1935, 202
KEMPEN, K., O bangte 16, 1934-1935, 166
KENGEN, A., Wijn in de streken van Nederlandsch en Belgisch Limburg 14, 1932-1933, 31-39, 48-56, 73-79
KERKHOFS, L.J. (& J. NOTERMANS), Sint Lambertus, bisschop en martelaar +705-17 september 1955 34, 1955, 34, 1955, 197-209, 217-233
KESTERS, H., De naasting van Sint-Truiden door het prinsbisdom Luik 32, 1953, 41-53, 65-74, 85-102
KESTERS, H., In memoriam kanunnik Jozef Aerts 53, 1974, 3-7
KESTERS, H., Mgr. Gustaaf Boes (1889-1949) 49, 1970, 50-56
KESTERS, [H.], De abdij van St-Truiden 30, 1951, 61-74, 81-91
KLEINE, G., Goedheid 16, 1934-1935, 182
KLEINE, G., Ik geloof 16, 1934-1935, 176
KLEINE, G., Opmarsch 16, 1934-1935, 224
KLEINE, G., Stille bedenking 17, 1935-1936, 32
KLEINE, G., Zoo dicht en toch zoo ver... 17, 1935-1936, 54
KLEP, P., Lokale geschiedschrijving in de Kempen. Een pleidooi voor een dubbele grensoverschrijding 64, 1985, 8-11
KLOK, J. (& E. BLEUKX, F. JOOSTEN, Th. DIRKX), Drie Teutencontracten 63, 1984, 187-190
KNAEPEN, R., De geschiedenis van de Rode Born, gelegen tussen Lommel en Eksel 52, 1973, 110-116
KNAEPEN, R., Het Pelts-Lommels Allerheiligenincident in de Vriesputten bij Lommel-Kattenbos anno 1648 63, 1984, 109-116
KNAEPEN, R., Kaarten keuren vanuit een Kempisch perspectief 69, 1990, 199-223
KNAEPEN, R., Over leven en dood in de Kempen: panorama op twee eeuwen Lommelse demografie (1676-1850) 61, 1982, 145-159
KNAEPEN, R., Perspectieven op het oud-agrarisch landschap te Lommel 49, 1970, 248-258
KNAEPEN, R., Reispassen uitgereikt te Lommel tijdens de eerste helft van de 19e eeuw 46, 1967, 197-207
KNAPEN, M., Oudheidkundige vondsten te Berg bij Tongeren 42, 1963, 58-61
KNAPEN, M., Volksverhalen uit Berg en Ketsingen 43, 1964, 231-236; 44, 1965, 136-140; 46, 1967, 162-168
KONINCKX, A., De abdij van Munsterbilzen [en haar heiligen] 29, 1950, 13-20, 29-32, 47-50, 88-94, 105-112, 127-134
KONINCKX, A., De brigittijnen te Borgloon 30, 1951, 181-188, 229-235; 31, 1952, 28-31, 41-45, 61-65, 107-112, 147-155
KOPISCH, A., Verzuchting des tijds! 2, 1920-1921, 70-80
KORTLEVEN, L., De Vrede van "De Blauwe Geit" 30, 1951, 19-20
KUBBEN, P., De aanbidding van het Lam 2, 1920-1921, 122-127
KUBBEN, P., De burgemeesters van Bree van 1447 tot 1795 26, 1946-1947, 10-19, 21-33, 41-49
KUBBEN, P., De grafsteen der familie de Borman in de kerk te Opoeteren 23, 1941-1942, 91-93
KUBBEN, P., Gerardus de Taxis van Bree 21, 1939-1940, 1-5, 27-33
KUBBEN, P., Het Agnus Dei van Maeseyck 9, 1927-1928, 229-233
KUBBEN, P., Het lager onderwijs te Bree voor 1795 19, 1937-1938, 214-223
KUBBEN, P., Jan Coperdraet van Opoeteren 23, 1941-1942, 209-215, 233-237
KUBBEN, P., Meiaparos 3, 1921-1922, 22-24
KUBBEN, P., Op-Glabbeek 3, 1921-1922, 127-133
K[UBBEN], P., Tongeren door O.L. Vrouw van vernieling gespaard in 1469 21, 1939-1940, 81