Het tijdschrift Limburg werd in 1919 gesticht door Oswald Robyns (1871-1939) die toen pastoor in Millen was. Hij wenste dat het inhoudelijk alle takken van de wetenschap in Limburg zou behandelen. Vanaf 1952 tot aan zijn overlijden in 1970 leidde Albert Remans de redactie en verzorgde hij het beheer. Intussen was Limburg in 1956 het tijdschrift van de Federatie geworden. Vanaf 1970 tot en met 1987 gebeurden beheer en verzending in het Rijksarchief in Hasselt.  
Van het tijdschrift Limburg verschenen vanaf 1919 tot en met 1956 twaalf maandelijkse afleveringen, vanaf 1957 tot en met 1987 zes tweemaandelijkse afleveringen en van 1988 tot en met 1996 (jaargang 75) vier driemaandelijkse afleveringen. Vanaf 1997 werd het samengevoegd met het jaarboek Het Oude Land van Loon.
Voor een historisch overzicht van het tijdschrift: J. MOONS, ‘Een terugblik. I. 75 jaargangen Limburg’. In Limburg-Het Oude Land van Loon 76 (1996), pp. 5-24.
Voor de inhoud: Th. COUN, ‘Register op Limburg 1(1919)-75(1976)’. In Limburg75 (1996), pp. 129-245.