Het Oude Land van Loon verscheen vanaf 1946 en was het orgaan van de in dat jaar opgerichte Federatie van Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg. Redactie en beheer gebeurden tot 1988 door het Rijksarchief in Hasselt. Het Oude Land van Loon bevatte uitsluitend historische bijdragen en verscheen van 1946 (jaargang 1) tot en met 1955 (jaargang 10) aanvankelijk in tien, nadien in zes afleveringen per jaar. Vanaf 1959 tot en met 1996 was het een jaarboek.
Een historisch overzicht biedt J. MOONS, ‘Een terugblik. 2. 50 jaargangen Het Oude Land van Loon’. In Limburg-Het Oude Land van Loon 76 (1997), pp. 25-37.
Voor de inhoud: J. GRAUWELS, ‘Registers op de delen 1-20 (1946-1965)’. In Het Oude Land van Loon 21 (1966), pp. 125-160 en 22 (1967), pp. 1-214; Th. COUN, ‘Register op Het Oude Land van Loon 1(1946)-45(1990)’. In Het Oude Land van Loon 49 (1994), pp. 133-175 en IDEM, ‘Register op Het Oude Land van Loon 46(1991)-50(1995,1996)’. In Het Oude Land van Loon 50 (1995), pp. 245-247.