Jaargang 98 (2019)

 

Nummer 1

Luk Van de Sijpe, Een uitzonderlijk jubileum: 100 jaar tijdschrift Limburg (Limburg-Het Oude Land van Loon) 1919-2019 3-9

Rombout Nijssen & Mario Raeymaekers, Fries goud in Hoepertingen, 7de eeuw                10-11

Bruno Indekeu, Europeana: van alles wat, maar soms slechts een curiosum. Een Duitstalige publicatie, uitgegeven bij Ceysens in Hasselt, anno 1915...  12-16

Rombout Nijssen, Zo ging dat in Wijer in 1792: de verpachting van de gemeentelijke belastingen   17-24

Jean-Jacques van Ormelingen, Monialen uit het Luikse geslacht Joncis in de abdijen van Nonnemielen en Herkenrode (1549-1781) 25-32

Rombout Nijssen, De aanstelling van een torenwachter in Hasselt in 1711    33-36

Frank Decat, De Slag van Wilderen, 7 augustus 1129. Een bloedige etappe in de machtsstrijd in het hertogdom Neder-Lotharingen 37-54

Rombout Nijssen, Zo ging dat in Hasselt in 1530: een aanstellingsbrief voor een stadsvroedvrouw  55-57

Raymond Driessen, Curtius en Visseerweert (1598-1772) 58-69

Rombout Nijssen, Zo ging dat in Tichelrij in 1788: een reglement voor de wagenmeester     70-76

Rombout Nijssen, Zo ging dat in Mielen-boven-Aalst in 1730: de aanstelling van een vicaris       77-80

Afbeeldingen 81-96