100 (2021)

Th. Coun, In memoriam Willy Eens 22
Th. Coun, Veldeke naar Frankrijk   287
F. Decat, Borgloon en de sloop van het grafelijk verleden in de jaren 1870    237-247         
E. Dupae, De heerdgang, heerdgangtoponiemen en de relatie met het natuurbehoud vandaag   3-43
J. Evers, Zonhovenaren werkzaam in (Belgisch) Congo, Rwanda of Burundi tijdens de twintigste eeuw. Deel III Zonhovenaren in dienst van de Kerk naar (Belgisch) Congo, Rwanda en Burundi  57-126
B. Indekeu, Een greep uit publicaties van de vijf voorbije jaren op het vlak van archeologie, kunstgeschiedenis en landschapshistorie         19-21
U. Maes, De Romeinse weg tussen Tongeren en Feresne    131-142
R. Nijssen, De verpachting van de tienden van het kapittel van Munsterbilzen in Kleine-Spouwen, 1777  127-130
R. Nijssen, Een herenroep in Gotem in 1721   189-192
R. Nijssen, Zo ging dat in Binderveld in 1763: de verkoop van de gemeentelijke achtermaat   282-286
R. Nijssen, Zo ging dat in Ulbeek in 1775: de aanstelling van een vroegmislezer 143-146
R. Nijssen, Zo ging dat in Zolder in 1756: de verpachting van de bierimpost    193-198
M. Oosterbosch, Het vervalste privilege van Lommel uit 1382: een weerwoord   47-56
H. Revis, Greetje. Een leven 178-188
J. Reyniers, De beschilderde voorstellingen op het Sint-Odiliaschrijn (1292) in Borgloon: nieuwe inzichten  210-236
J. Reyniers, M. Boudin, K. Houbey & I. Vanden Berghe, Een schedelreliek in de Sint-Pantaleonkerk van Kerniel    23-46
J. Reyniers, W. Grommen, J. Jaspers, R. Vandueren, G. Vijgen, J. Vrancken, De gerestaureerde Sint-Odulphuskerk in Borgloon. Een open kerk met een verleden, een heden en een toekomst 248-281
L. Van de Sijpe, Een aparte vervloeking in een religieus boekje     207-209
L. Van de Sijpe, Woord vooraf bij de honderdste jaargang van Limburg (-Het Oude Land van Loon)   3-6
J.-J. van Ormelingen, Kruisheer Matthias Francken uit Tongeren (1698-1760), prior van Kolen  199-206
M. Verweij m.m.v. N. Roland, Klassieken in Lommel. Een bijzonder handschrift uit het bezit van Johannes Huybrechts van Lommel     7-18

101 (2022)

R. Driessen, Van Guarre tot Gara: van de voet van de Pyreneeën naar de Lage Landen (16de-17de eeuw)  67-96
E. Dupae, De heerdgang, heerdgangtoponiemen en de relatie met het natuurbehoud vandaag   3-43
J. Evers, Zonhovense studenten aan de Oude Leuvense Universiteit (1426-1797) 163-224
B. Indekeu, Krijgsauditeur Romain Ducamp (1911-1989): uit een activistisch nest gevallen en via het Vlaams-nationalisme uiteindelijk tot het belgicisme bekeerd?   114-132
J. Luyten, Tiense Grauwzusters al in 1832 naar Tongeren? Een stichtingspoging ontdekt    242-249
J. Maenen, Parochianen van Lanaken in opstand tegen de vervanging van de kapelaan in 1833   225-236
R. Nijssen, De aanstelling van kapelaan Ceijssens in Zolder, 1727 111-113
R. Nijssen, De priorij van Terbank in Leuven en de controle van lepralijders in Hasselt, Sint-Truiden en Tongeren, 1541  160-162
R. Nijssen, Een akkoord tussen de gemeentenaren van Zolder en de rentmeester van Herkenrode over tienden, 1792    237-241
R. Nijssen, Een regeling over de bijdrage van de abdij van Averbode in de gemeentelijke grondbelastingen in Bolderberg, 1796   97-100
R. Nijssen, Oorlogsschade in Binderveld, Kozen, Nieuwerkerken en Wijer tijdens de Tweede Wereldoorlog, 1939-1945  44-66
M. Raeymaekers en R. Nijssen, Een Luikse obool van het einde van de dertiende eeuw in Sint-Truiden   285-286
J. Reyniers, Relieken van Sint-Ursula en de Elfduizend maagden in Limburg   250-282
L. Van de Sijpe, …daer is geen helle of duyvel… Een opvallend kritische geest uit Kaulille in 1791  283-284
S. Vandewal, Het cijnshof en huis van Pietersheim te Tongeren  133-159
J.-J. van Ormelingen, Dokter Hendrik-Stefaan Huens, een in Tongeren gevestigde Diestenaar (1645-1715/1716)  101-110

 

102 (2023)

F. Bababaswe (& R. Nijssen), Een regeling voor de waterhuishouding in de vijvers van het Zelemse kartuizersklooster in Heusden, 1412         211-214
Boekaankondiging: Raymond Driessen, Meeuwis Lenartz of Bartholomeus Leonardi (1562-1628)? Een Maaslandse plattelandsnotabele en zijn leefwereld in de Tachtigjarige Oorlog       274-276
Th. Coun, De kastelen van Diepenbeek. Dichtung und Wahrheit   37-55
Th. Coun, Graaf Diederik van Loon staat Zonhoven en Houthalen aan Rummen af (1336)   91-96
R. Driessen, Van Guarre naar Gara: een nieuwe start: definitief in Elen (18de- 20ste eeuw)   136-171
Gh. Gielen, Het onderwijs in Montenaken voor en na 1967 262-273
B. Indekeu, In memoriam ere-Algemeen Rijksarchivaris dr. Ernest Persoons (1937-2022)    121-123
B. Mersch, Maaseik als geboorteplaats der gebroeders van Eyck (1366-1422). Bouwstenen voor een biografie  97-120
R. Nijssen, De burgemeestersverkiezingen in Spalbeek, 1737-1738       31-35
R.Nijssen, De verpachting van de tienden van het Maastrichter Onze-Lieve-Vrouwkapittel in Herk-de-Stad, 1754   224-234
R. Nijssen, Een bestuursreglement voor Gingelom, 1692    281-286
R. Nijssen (& B. Schurmans), Een regeling over de rechten van de molen van Zelk, 1414   277-280
R. Nijssen, Een regeling tussen de gemeente en de heer van Heers over het onderhoud van de bruggen over de beek, 1765    257-261
R. Nijssen (& F. Bababaswe), Een regeling voor de waterhuishouding in de vijvers van het Zelemse kartuizersklooster in Heusden, 1412         211-214
J. Reyniers (& M. Van Strydonck), De drinkkom van Sint-Franciscus van Assisi in Museum De Mindere  172-192
J. Reyniers (& M. Van Strydonck), De reliekschat van Harlindis en Relindis uit Aldeneik herbekeken   235-256
B. Schurmans (&R. Nijssen), Een regeling over de rechten van de molen van Zelk, 1414  277-280
J. L. Teugels (& J. Vrancken, W. Wouters), De klokken van Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking, Wilderen    215-223
Pr. Vandebroek, Kermt 1788: het trieste einde van een paardendief en zijn familie    3-12
L. Van de Sijpe, (rec.) André Rutten, De wrede vrede – Een Loonse Queeste volgens Het Belang van kapelaan Munters   36
L. Van de Sijpe, Gedroogde paardeballen bij zich draagen is goed om flooien te verdrijven. Een merkwaardige ambacht van Kempense Teuten: het castreren van paarden en varkens   68-90
L. Van de Sijpe, Op de Luikse boekenplank. Revue d’Histoire liégeoise   56-58 
St. Vandewal, Jan Willem van der Meer (1721-1786), ‘visiteur’ en ‘entrepeneur’ 59-67
St. Vandewal, Het vroegmiddeleeuws tempelgraf te Tongeren   124-135
J.-J. van Ormelingen, Nicolaas Kerpen uit Tongeren (1685-1760), kanunnik van het kapittel van Sint-Michiel en Sint-Goedele, plebaan van Brussel   13-30
J.-J. van Ormelingen, Petrus Steenen uit Kozen (1730-1798), gemijterde deken van het kapittel van Sint-Michiel en Sint-Goedele in Brussel   193-210
M. Van Strydonck (& J. Reyniers), De drinkkom van Sint-Franciscus van Assisi in Museum De Mindere   172-192
M. Van Strydonck (& J. Reyniers), De reliekschat van Harlindis en Relindis uit Aldeneik herbekeken   235-256
J. Vrancken (& J. L. Teugels, W. Wouters), De klokken van Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking, Wilderen  215-223
W. Wouters (& J. L. Teugels, J. Vrancken), De klokken van Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking, Wilderen 215-223

 

103 (2024), aflevering 1

H. Aydin, J. De Hondt, J. Janssen, M. Loukili, Y. Claeys en R. Nijssen, De gemeenterekeningen van Gruitrode en Neerglabeek voor 1785 en 1786  3-11
J.-J. van Ormelingen, Jean-Pierre Ghysens uit Horpmaal (1722-1819), medekanunnik van het Sint-Odulfuskapittel te Borgloon  12-36
R. Nijssen, Cornelis Wynants en de gerechtelijke procedure in strafzaken in Borgloon, 1707-1708  37-48
St. Vandewal, De burcht, het burggraafschap en de heerlijkheid van Kolmont en de relatie tot Bilzen en de graven van Loon   49-90
J. Maenen, Piet Severijns, genealoog en heraldicus, overleden   91-93
Aankondiging nieuwe publicatie: Bruno Indekeu, Theo Brouns (1911-1946): Führer van Limburg of martelaar van de collaboratie?     94-96