Index op auteursnaam 76, 1997 - 99, 2020


Alenus, W., ‘Battles on the Albert Canal’ volgens Generaloberst Kurt Student 81, 2002, 343-357
Alenus, W., De mobilisatie van het Geheim Leger in Limburg in september 1944. Een kritische kijk op de twee Lambrechts-verslagen 83, 2004, 193-222
Alenus, W., Willem van der Marck II, bijgenaamd Lumey, heer van Lummen, admiraal van de watergeuzen, stadhouder en kapitein-generaal (1542-1578) 84, 2005, 275-288
Arnold, U. & J. Mertens, Het Historisch Studiecentrum Alden Biesen (1988-2013): een kwarteeuw grensoverschrijdend onderzoek naar de Duitse Orde 92, 2013,  3-51
Aumann, F., In memoriam erelid E.H. Jan Rutten (1916-2012) 91, 2012, 91-93
Aumann, F., In memoriam Kamiel Stevaux (1922-2014) 93, 2014, 289-291
Baerten, J., Theorieën over het ontstaan van de Nederlands-Belgische grens in Limburg 80, 2001, 39-48
Bertrands, D., Het keiengraf van de geleerde norbertijn Jacob Claes, pastoor van Oostham (1801-1828) 94, 2015, 5-13
Bijsterveld, A.-J. & G. Souvereyns, De gewestelijke en lokale overheidsinstellingen van het graafschap Loon tot 1795. Deel I: De graven van Loon 87, 2008, 111-152
Boonen, M., De laatste decennia van de Tachtigjarige Oorlog te Maaseik en omgeving (17de eeuw) 77, 1998, 259-271
Boonen, M., Van quaede woorden ende injuriën. Scheldwoorden in het 17de-eeuwse Maaseik 78, 1999, 145-159
Braekman, W., Wolven verscheuren kinderen in Nederlands Limburg (ca. 1810): twee marktliederen 76, 1997, 81-93
Braekman, W.L., Twee 19de-eeuwse moordliederen uit Limburg: Hasselbroek en Kozen 80, 2001, 237-245
Caestecker, F., Vervanging of verdringing van de buitenlandse mijnwerkers in Limburg. De emancipatie van de Limburgse mijnwerkers. Migratie naar het Limburgse mijnbekken. Een vergelijking met de migratie naar de Waalse mijnen (1920-1940) 77, 1998, 309-326
Coninckx, D. (rec.), A. Knotter & W. Rutten, Maakbaar Limburg. Maastricht, 2000 82, 2003, 283-285
Coninckx, D., Kroniek. Hedendaagse geschiedenis van Limburg 78, 1999, 81-90
Coninckx, D., Th. Coun & D. Janssen, Woord Vooraf 77, 1998, 291-292
Convents, A. & Th. Coun, Geschiedenis van het onderwijs in Kuringen van 1900 tot 1930 96, 2017, 277-295
Coun, Th. & A. Convents, Geschiedenis van het onderwijs in Kuringen van 1900 tot 1930 96, 2017, 277-295
Coun, Th.  & M. Wijnen, De Wachtendonckse psalmen en het kapittel van Munsterbilzen 77, 1998, 213-219
Coun, Th.  & R. Nijssen, Naschrift 80, 2001, 246
Coun, Th.  (rec.), J. Stinissen, Geschiedenis van Agnetendal, het tertiarissenklooster van Peer 1437-1798 81, 2002, 175-176
Coun, Th.  (rec.), Kris Delcroix & Gert Partoen, Sint-Landoald en zijn gezellen 81, 2002, 95-96
Coun, Th. , Aanvullingen op Het Loonse landrecht 91, 2012, 288
Coun, Th. , De betekenis van het woord "korenhoop" 83, 2004, 104
Coun, Th. , De cijnsregisters van de heerlijkheid Pietersheim 1499-1781 87, 2008, 279-288, 377-382; 88, 2009, 71-96, 159-165
Coun, Th. , De familie van Cranevelt en de heerlijkheid Neerharen in de 16de en 17de eeuw 95, 2016, 103-150
Coun, Th. , De graven van Loon. Loons, Luiks, Limburgs. Betrouwbaar naslagwerk of holklinkend slagwerk? 97, 2018, 57-73
Coun, Th. , De heiligenkalender van het bisdom Luik 85, 2006, 323-324
Coun, Th. , De rechtshervorming van 7 juli 1566 in de heerlijkheid Pietersheim 88, 2009, 259-288, 297-306
Coun, Th. , Een editie van de oorkonden van de graven van Loon 97, 2018, 268-286
Coun, Th. , Een graduale uit de Sint-Albanuskerk in Vlijtingen 92, 2013,  321-322
Coun, Th. , Een Middelnederlandse rol van ca. 1420 over de betwistingen tussen Jan II, heer van Pietersheim, en de stad Maastricht 89, 2010, 87-96, 269-284, 345-355
Coun, Th. , Een vergiftigd geschenk voor pastoors en inwoners van Neerharen 83, 2004, 281-288; 84, 2005, 375-378
Coun, Th. , Geen losse woorden maar context. Enkele opmerkingen in verband met de Munsterbilzense oorkonde van 1096 80, 2001, 89-94
Coun, Th. , Gemeentelijke inlichtingen voor de Mémoire historique (1857) van de Corswarem 98, 2019, 152-154
Coun, Th. , Het ledenregister van de Broederschap van Sint-Gertrudis in Kuringen 96, 2017, 1-144
Coun, Th. , Het Loonse landrecht. Inleiding, tekstuitgave, vertaling en aantekeningen 90, 2011, 97-368
Coun, Th. , Het Luikse/Sint-Truidense Diatessaron en zijn liturgische context 83, 2004, 3-60
Coun, Th. , Het Middelnederlandse "miedepenninc" 83, 2004, 184
Coun, Th. , Het Middelnederlandse godspenning of godsgeld 82, 2003, 190
Coun, Th. , Het Middelnederlandse litcope 81, 2002, 358
Coun, Th. , Het Middelnederlandse Lutsla(ch/g)t(e), Lut(c/s)ela(ch/gh)t, Lucslacht(e/s), Lucslac 80, 2001, 391-394
Coun, Th. , Het passieretabel in de Sint-Lambertuskerk in Neerharen 86, 2007, 187-190, 361-380
Coun, Th. , In memoriam Adriaan Claassen 81, 2002, 342
Coun, Th. , In memoriam Jos Moons (1932-2000) 79, 2000, 193-202
Coun, Th. , Index bij het ledenregister van de Broederschap van Sint-Gertrudis in Kuringen 96, 2017, 145-169
Coun, Th. , Is alleen “Belgisch” erfgoed in Franse instellingen geroofd erfgoed? 94, 2015, 285-287
Coun, Th. , Loons, Loonser, Loonst 91, 2012, 73-86
Coun, Th. , Pietje de leugenaar of de historische betrouwbaarheid van de Notices historiques et archéologiques (1888) van Pieter Keelhoff 92, 2013,  79-96
Coun, Th. , Soe wel over de rycken als over d'armen. Nieuw licht op Maaslandse heksenprocessen (1601-1626) 78, 1999, 97-144
Coun, Th. , Tellen na de z 90, 2011, 67-71
Coun, Th. , Zavelkoren, ooikoren, hard en kort koren 83, 2004, 128
Coun, Th. , D. Coninckx, & D. Janssen, Woord Vooraf 77, 1998, 291-292
Creemers, G. & A. Vanderhoeven (red.), Archeologische kroniek van Limburg 2006 89, 2010, 3-29
Creemers, G. & A. Vanderhoeven (red.), Archelogische kroniek van Limburg 1997 78, 1999, 201-222
Creemers, G. & A. Vanderhoeven (red.), Archeologische kroniek 1998 81, 2002, 225-262
Creemers, G. & A. Vanderhoeven (red.), Archeologische kroniek Limburg 1999 81, 2002, 289-320
Creemers, G. & A. Vanderhoeven (red.), Archeologische kroniek van Limburg 1996 77, 1998, 21-52
Creemers, G. & A. Vanderhoeven (red.), Archeologische kroniek van Limburg 2000 84, 2005, 339-356
Creemers, G. & A. Vanderhoeven (red.), Archeologische kroniek van Limburg 2001 85, 2006, 14-67
Creemers, G. & A. Vanderhoeven (red.), Archeologische kroniek van Limburg 2002 85, 2006, 137-182
Creemers, G. & A. Vanderhoeven (red.), Archeologische kroniek van Limburg 2003 p. 289-321
Creemers, G. & A. Vanderhoeven (red.), Archeologische kroniek van Limburg 2004 88, 2009, 315-346
Creemers, G. & A. Vanderhoeven (red.), Archeologische kroniek van Limburg 2005 88, 2009, 351-381
Creemers, G. & A. Vanderhoeven (red.), Archeologische kroniek van Limburg 2007 89, 2010, 97-154
Creemers, G. & A. Vanderhoeven, In memoriam Willy Vanvinckenroye (1937-1998) 78, 1999, 193-199
Creemers, G., T. Waegeman & L. Van  Impe, De Sint-Quintinuskathedraal in Hasselt. Groei en aanpassingen in functie van een steeds ambitieuzere maatschappelijke en sacrale opdracht 89, 2010, 31-52
Cuppens, E., Opoeteren en de 80-jarige oorlog (1568-1648) 96, 2017, 297-332; 97, 2018, 75-96, 147-158
Daerden, T. & R. Nijssen, Een obool van Hendrik I van Verdun, bisschop van Luik (1075-1091) 96, 2017, 191-192
Das, E., Poging tot reconstructie van de bezitsgeschiedenis van kasteeldomein het Lobos in Zelem 94, 2015, 145-192
De Bie, M. & M. Van Gils, Een paleolithische pleisterplek aan de Blokwaters. Hernieuwd archeologisch onderzoek op de Maatheide te Lommel 84, 2005, 197-208
De Graeve, J. & R. Van Laere, Een loden zonnewijzer uit Hoeselt? 79, 2000, 375-378
De Smedt, M. & G. Magerman, Het haarspit 87, 2008, 333-349
Decat, F., “De stad, dat ben ik”. De herinneringen van Joannes Arnoldus Norbertus Van den Berck, burgemeester van Sint-Truiden onder Bonaparte en Oranje 1805-1830. ‘Mémoire d’un ancien fonctionnaire sous l’empire’ 99, 2020, 210-256
Decat, F., Clément Peten sr. (1866-1929). Herenboer en boegbeeld van liberaal Limburg 80, 2001, 289-378
Decat, F., De demografisch impact van de eerste Slag van Neerwinden (29 juli 1693). Enkele cijfers en beschouwingen 78, 1999, 53-58
Decat, F., De odyssee van soldaat Gerard Leemans. Een verhaal in de marge van de Eerste Wereldoorlog 81, 2002, 335-341
Decat, F., De Slag van Wilderen, 7 augustus 1129. Een bloedige etappe in de machtsstrijd in het hertogdom Neder-Lotharingen 98, 2019, 37-54
Decat, F., Een episode uit de Boerenkrijg: pastoor Henri Herbots voor de Correctione Rechtbank van Roermond 78, 1999, 315-321
Decat, F., Een politieke geschiedenis van Limburg van de late 18de eeuw tot de Tweede Wereldoorlog 83, 2004, 289-367
Decat, F., Fort Loncin 1914. Het Limburgse luik van een oorlogsdrama 93, 2014, 293-301
Decat, F., Halen 1914. De slag in de kranten 93, 2014, 141-159
Decat, F., Heren van de Euregio. Hoe Loon en zijn graven het Middeleeuwse Maas-Rijngebied mee vorm gaven 1150-1300 95, 2016, 199-245
Decat, F., Liberalen versus katholieken in Montenaken. De perikelen rond onderwijzer Max Decat 77, 1998, 3-13
Decat, F., Lodewijk van Loon en Ada. Een Hollandse tragedie 93, 2014, 49-62, 97-123
Decat, F., Oorlog in tijden van Bevrijding. Limburg als uitvalsbasis van de geallieerde strijdkrachten aan het einde van de Tweede Wereldoorlog 96, 2017, 193-223
Decat, F., Partijpolitiek in Sint-Truiden tijdens het interbellum. De strijd Cartuyvels-Blavier 79, 2000, 41-96
Decat, F., Politiek rond de kazerne. De strijd om het burgemeesterschap in Leopoldsburg tijdens het eerste kwart van de 20ste eeuw 81, 2002, 63-69
Decat, F., Politieke troebelen in Maaseik tijdens de belle époque. De schaduw van Verkissen 82, 2003, 87-92
Decat, F., Van Rijn tot Main. Het ‘Duitse’ verhaal van de graven van Loon 12de-begin 13de eeuw 92, 2013,  111-156
Decat, F., Velm, een dorp met een diepblauw verleden 79, 2000, 311-319
Decat, F., Zij vielen voor Frankrijk … Over de Limburgse militairen die stierven onder het vaandel van de Franse Republiek (1914-1954) 98, 2019, 267-286
Deleu, H., Tot behoeff der arme weezen. Het rooms-katholiek burgerlijk weeshuis van Maaseik (1729-1794) 87, 2008, 289-332; 88, 2009, 3-62, 97-134
Douma, K., De ridderschap van Noord-Brabant, 1814-1850 92, 2013,  297-316
Driessen, R. (rec.), Meeuwen 6 december 1648 St.-Niclaesdag. Naar aanleiding van de heruitgave van het gelijknamige werk van G. Geerkens 77, 1998, 273-281
Driessen, R. (rec.), Regionale geschiedenis zonder grenzen. Opstellen aangeboden aan prof. dr. J.G.C.M. Jansen 78, 1999, 192.
Driessen, R., Carel Croll: van Maaseiker burger tot heer van Beegden en Ommerstein (1620-1680). Adellijke teloorgang: Pollart van Aldeneik 90, 2011, 9-43
Driessen, R., Curtius en Visserweert (1598-1772) 98, 2019, 58-69
Driessen, R., Daniëlsweert, Alden Biesen en de Maas 76, 1997, 141-178
Driessen, R., De Munsterse vredeshandel vanuit Rekem gezien 83, 2004, 381-382
Driessen, R., De paarden van Grevenbroek (1695) 79, 2000, 27-37
Driessen, R., Een doodslag in Elen in 1643 92, 2013,  97-110
Driessen, R., Godfried Meulenbergh, pastor in Elen (1745-1776) 81, 2002, 199-223
Driessen, R., Het memorieboek van Willem Poul(i)ssen uit Stokkem (1672-1718) 78, 1999, 323-360
Driessen, R., Joannes Brouwers (1696-1731): kroniek van een vergooid leven 93, 2014, 315-324
Driessen, R., Masseur Maria Helena Lucas (1752-1837). Een oud schilderij 82, 2003,  271-282
Driessen, R., Over brandrampen en het versteningsproces in het Maasland (17de-18de eeuw) 84, 2005, 57-90, 97-169
Driessen, R., Over nationale en Limburggevoelens 96, 2017, 259-276
Driessen, R., Over wishout, manjelen en geletterdheid: korvers en korverij in Stokkem (16de-18de eeuw) 97, 2018, 123-146
Driessen, R., Umb die hoffreijsz und stockgoet in eren te halden: een Elense pastoor en zijn stamhuis 87, 2008, 3-28
Driessen, R., Waar is mijn vaderland? “Limburgers” en hun natiegevoel in de 19de eeuw. Apart en toch één? 89, 2010, 221-260
Duchateau, F., Gedeputeerden in de klerkenkapel 85, 2006, 263-265
Ector, J. & A. Welkenhuysen, De levensloop van polyhistor Govaart Wendelen. Deel I: 1580-1633 97, 2018, 35-50
Ector, J. & A. Welkenhuysen, De levensloop van polyhistor Govaart Wendelen. Deel II: 1633-1650. Govaart pastoor van Herk 97, 2018, 103-114
Ector, J. & A. Welkenhuysen, De levensloop van polyhistor Govaart Wendelen. Deel III: 1650-1667. In Doornik en Gent 97, 2018, 253-260
Elen, K., Socialistisch-liberale verkiezingskartels bij de parlementsverkiezingen in Limburg (1946-1961) 80, 2001, 69-88
Engelen, L., De uitroeiing van het driedoornenhout te Stokkem (18de eeuw) 86, 2007, 13-16
Engelen, L., Stokkem in de ban van een epidemie (1826-1828) 77, 1998, 115-124
Engelen, L., Stokkem in de grote Europese oorlogen (1672-1763). Aflevering 1 81, 2002, 359-380
Engelen, L., Stokkem in de grote Europese oorlogen (1672-1763). Aflevering 2 82, 2003, 43-86
Engelen, L., Stokkem in de grote Europese oorlogen (1672-1763). Aflevering 3 82, 2003, 155-189
Engelen, L., Stokkem in de grote Europese oorlogen (1672-1763). Aflevering 4 (slot) 82, 2003, 227-270
Evers, J., Een dorsmachine van 1 pk.  Dorsen met een paardenmanege in Zonhoven en omstreken 89, 2010, 359-373
Evers, J., Engelenhof of de Engelse Hof op de Engstegen in Zonhoven 91, 2012, 155-166
Evers, J., Garibaldi bij de Bessembinders in Zonhoven? 93, 2014, 81-90
Evers, J., Migratie vanuit Zonhoven naar Amerika in de periode 1900-1925. Met een kort overzicht van de andere Limburgse emigranten 94, 2015, 201-238
Evers, J., Petrus Dorlix uit Zonhoven, professor en rector aan de Leuvense universiteit 94, 2015, 15-69
Evers, J., Zonhovenaren werkzaam in (Belgisch) Congo, Rwanda of Burundi tijdens de twintigste eeuw. Deel I Zonhovenaren in dienst van de koloniale overheid in Congo, Rwanda en Burundi 97, 2018, 159-252
Evers, J., Zonhovenaren werkzaam in (Belgisch) Congo, Rwanda of Burundi tijdens de twintigste eeuw. Deel II  Zonhovenaren in dienst van privémaatschappijen in (Belgisch) Congo 98, 2019, 229-266
Eyckerman, M. & St. Hendrickx, Een Spaans reliekkruis van ca. 1700 gevonden in Aldeneik 99, 2020, 58-68
Geerts, F. & Br. Indekeu, Licentiaatsverhandelingen over Limburgse onderwerpen. Een bibliografisch overzicht over de periode 1991-2005 p. 247-262
Gielen, Gh., Documenten van en aan Adelain Beine uit Montenaken tijdens Wereldoorlog I 91, 2012, 345-382
Gielis, M., Van Besloten Tijd tot Concordaat. Kerk en religie in de periode 1794-1802 86, 2007, 195-205
Goorts, R., Troepenbewegingen in het land van Loon tijdens de regeringsperiode van Lodewijk XIV en hun gevolgen 86, 2007, 303-307
Goris, J.-M., De Boerenkrijg (1798). Enkele algemene beschouwingen vooral met betrekking tot de Antwerpse en Limburgse Kempen en Noord-Brabant 78, 1999, 59-79
Goris, J.-M., Nicolaas Theelen, promotor van de Boerensympathie in Belgisch-Limburg 84, 2005, 209-260
Goris, J.-M., Ten geleide 92, 2013,  197-200
Govaerts, S., Limburgse soldaten in de 18de eeuw 88, 2009, 227-246
Gysens, S., Twee uitgevers, één auteur. Een onbekende brief aan Gerardus Vossius (1605) 80, 2001, 171-180
Hendrickx, M. &  St. Hendrickx, Overzicht en interpretatie van de geboortes en de sterfgevallen te Maaseik van 1610 tot 1809 83, 2004, 167-183
Hendrickx, S., Maaseiker "geschiedschrijving" op het einde van de 17de eeuw? 79, 2000, 353-373
Hendrickx, St. & M. Eyckerman, Een Spaans reliekkruis van ca. 1700 gevonden in Aldeneik 99, 2020, 58-68
Hendrickx, St. &  M. Hendrickx, Overzicht en interpretatie van de geboortes en de sterfgevallen te Maaseik van 1610 tot 1809 83, 2004, 167-183
Hendriks, G., Franse en Waalse douaneambtenaren op het Holven (Overpelt) van 1797 tot 1810 84, 2005, 261-273
Hendriks, W., De Beloken Tijd in Overpelt 86, 2007, 251-267
Hendriks, W., Sint-Truiden versus Floreffe. Een aanvulling 81, 2002, 97-102
Indekeu, Br. & F. Geerts, Licentiaatsverhandelingen over Limburgse onderwerpen. Een bibliografisch overzicht over de periode 1991-2005 p. 247-262
Indekeu, Br. (rec.), M. Verweij, De Santa Maria dell'Anima te Rome. Bezoekersgids 83, 2004, 223-227
Indekeu, Br., Aan de vergetelheid ontrukt: Ulrich Nicolas Kümmer (1792-1862), ingenieur van Bruggen en Wegen 76, 1997, 231-242
Indekeu, Br., Drie "Limburgers" op een Keizerlijke auditorszetel in de Rota (Rome, 17de eeuw) 83, 2004, 229-249
Indekeu, Br., Duitse belangen in de Compagnie des métaux d’Overpelt-Lommel voor, tijdens en na de Eerste Wereldoorlog 99, 2020, 168-209
Indekeu, Br., Een databank voor Limburgse Rome-gangers. Oproep tot medewerking 81, 2002, 70
Indekeu, Br., Een kleine “update” op het vlak van historische cartografie 80, 2001, 395-398.
Indekeu, Br., Een nieuw werkinstrument voor de stedelijke geschiedenis 77, 1998, 258
Indekeu, Br., Een vreemde eend in de bijt. Waarom en hoe Lommel Limburgs en Belgisch werd (1800-1850) 81, 2002, 3-56
Indekeu, Br., Europeana: van alles wat, maar soms slechts een curiosum. Een Duitstalige publicatie, uitgegeven bij Ceysens in Hasselt, anno 1915... 98, 2019, 12-16
Indekeu, Br., Hulde aan Theo Coun 84, 2005, 193-196
Indekeu, Br., In memoriam Roger Knaepen (1932-2000) 80, 2001, 156
Indekeu, Br., Interessante internet-sites. 1. Een Waalse site over historische cartografie 82, 2003, 137-138
Indekeu, Br., Jean-Jacques-Arnaud Gérardot de Sermoise (1769-1852). Over zijn soms “hobbelige” carrière bij de dienst Bruggen & Wegen (1803-1838) 95, 2016, 63-81
Indekeu, Br., Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. Bibliografische nota met een kritische noot 80, 2001, 266
Indekeu, Br., Literatuursignalement. De bevrijding van Limburg in september 1944 81, 2002, 381-382
Indekeu, Br., Lommel, draaischijf van verzet tegen de Franse overheid (1797-1800) 86, 2007, 269-301
Indekeu, Br., Lommel-Barrier: de brug voor “een brug te ver” (11-12 september 1944) 94, 2015, 71-96
Indekeu, Br., Zeventien Limburgse primi aan de Oude Universiteit Leuven (1425-1797) 88, 2009, 135-157
Janssen, D., D. Coninckx & Th. Coun, Woord Vooraf 77, 1998, 291-292
Janssen, R., De kruisherengemeenschap in Maaseik in de zeventiende eeuw 93, 2014, 13-48
Kappelhof, A.C.M., Het Huis Oranje-Nassau: een dynastie van overlevers 92, 2013,  201-223
Keeris, H., Immigratie en emigratie in Belgisch Limburg in de 19de en 20ste eeuw 77, 1998, 299-307
Koolen, B., Limburg, een wijk van de stad die Wereld heet 77, 1998, 383-398
Laine, D. & C. Vanthillo (red.), Peter Heidbüchel, een "Kirchenmaler" te Sint-Truiden (1868-1949) 78, 1999, 223-240
Lauwers, P., Vaudeville in Peer op Servaesdag 1775 p. 263-275 Geschiedenisprijs van Dexia Bank 2003 81, 2002, 276
Lecocq, I., De heraldische glasramen uit de provincie Limburg 86, 2007, 153-173
Lenders, P., Limburgse chirurgiestudenten te Parijs in 1750-1789 79, 2000, 97-107
Lenders, P., Medicalisatie in Limburg onder Koning Willem I (1815-1830). De lijst van de medische zorgenverstrekkers van 1821 77, 1998, 193-212
Liagre, G., Sola scriptura. Notitie over de protestantse aanwezigheid te Hasselt van de reformatie tot de officiële staatserkenning 87, 2008, 153-192 
Luyten, J., De evolutie van het gebouwencomplex van het Hasseltse begijnhof (1568-1798) 80, 2001, 97-129
Luyten, J., De familie Ballings en haar aandeel in de geschiedenis van het H. Catharinaklooster in Zonhoven 79, 2000, 279-285
Luyten, J., De Zonhovense priester Jan Constant Willems en de stichtingen van de fraters van Onze-Lieve-Vrouw, Moeder van Barmhartigheid, in Limburg 83, 2004, 129-166
Luyten, J., Dominicanessen in Kermt, slotklooster op Limburgse bodem (1927-1928) p. 71-93 Postume publicatie van Piet Lenders s.j. 81, 2002, 94
Luyten, J., Geroepen naar West-Vlaanderen. Limburgse religieuzen in de congregatie van de Zusters van Maria te Pittem 86, 2007, 317-340
Luyten, J., Limburg voor Christus. Repertorium van kloosters, priorijen en abdijen van vrouwelijke religieuzen in Limburg, 1822-2007 87, 2008, 29-95
Maenen, J., Gastronomie en levensomstandigheden in de burcht van Pietersheim (15de eeuw) 80, 2001, 181-191
Maenen, J., Het Lanakens onderwijslandschap tijdens en na de Eerste Wereldoorlog:  strubbelingen rond de benoeming van Theodoor Vanderlinden tot schoolhoofd 92, 2013,  53-66
Maenen, J., Sjiek volk in kasteel Kiewit te Gellik. De bewoners vanaf de confiscatie door de Franse overheid in 1797 tot aan het sekwester door de Belgische Staat na de Tweede Wereldoorlog 92, 2013,  357-376
Maes, U., De enquête van Coquebert de Montbret in de Nedermaas: Napoleons Limburgse dialectonderzoek 85, 2006, 267-273
Magerman, G. & M. De Smedt,   Het haarspit 87, 2008, 333-349
Meekers, G., Limburgse religieuzen proeven de wereld. Chocolade in de rekeningen van reguliere geestelijken in de 18de eeuw 76, 1997, 59-80
Mersch, B., Archief van het Rooms-Katholiek Burgerlijk Weeshuis van Maaseik 91, 2012, 55-72
Mersch, B., De plaatsnaam Maaseik in de loop der eeuwen 92, 2013,  323-335
Mersch, B., De zegels van Maaseik 93, 2014, 75-79
Mertens, A., Financiën en fiscaliteit in het land van Loon en in het ambt Stokkem (1490-1541) 77, 1998, 97-113
Mertens, J., ‘Emigrés’ uit de Zuidelijke Nederlanden en het prinsbisdom Luik over de Rijn: uitwijking, verspreiding en terugkeer van de politieke vluchtelingen van 1794 (wordt vervolgd) 98, 2019, 155-228
Mertens, J., ‘Sic luceas ut ardeas’. Het pastorale concept van de gebrandschilderde glaspanelen in de norbertijnenpastorie van Oostham (1680) 94, 2015, 97-131
Mertens, J., “Alles war Lust, alles Munterkeit”. De blijde intrede van landcommandeur Belderbusch in de Kempense heerlijkheden Diepenbeek en Gruitrode, en in de Brabantse enclave Gemert (1767-1768) 90, 2011, 379-413
Mertens, J., De Duitse Orde in Rijkhoven-Bilzen, de vestiging van de Biesense hoofdzetel en de relatie met de Loonse stad 93, 2014, 193-288
Mertens, J., Hendrik Wagemans, pastoor van Gruitrode (1709-1719), jansenist? 77, 1998, 15-19
Mertens, J., & U. Arnold, Het Historisch Studiecentrum Alden Biesen (1988-2013): een kwarteeuw grensoverschrijdend onderzoek naar de Duitse Orde 92, 2013,  3-51
Moens, Th. & R. Nijssen, Tot een siraet en een ambellissement van haere goederen: een akkoord tussen de kasteelvrouw van Loye en de gemeente Schulen over de aanleg van een dreef, 1768 89, 2010, 213-219
Molemans, J., Hechtel verplicht buurgemeente Koersel in 1773 tot een opmeting van haar schatbare gronden 76, 1997, 243-267
Moons, J., 1914. Mijn verblijf te Munster-Lager van 23 Aug. Tot 20 Oktober. Het oorlogsdagboek van de Hasseltse burgerwachter Jozef Daniëls (1881-1944) 79, 2000, 203-261
Moons, J., De Herkenrodeabdij en haar domein op het einde van het Ancien Régime 76, 1997, 269-286, 349-383; 77, 1998, 149-192; 79, 2000, 133-192
Moons, J., Een terugblik. 75 jaargangen Limburg en 50 jaargangen Het Oude Land van Loon 76, 1997, 5-38
Nijssen, R.  & Th. Moens, Tot een siraet en een ambellissement van haere goederen: een akkoord tussen de kasteelvrouw van Loye en de gemeente Schulen over de aanleg van een dreef, 1768 89, 2010, 213-219
Nijssen, R.  & B. Vandionant, De verpachting van de tienden in Berbroek in de achttiende eeuw (1725-1787) 89, 2010, 73-86
Nijssen, R.  & M. Oosterbosch, Gewoonterechtelijke regelingen over keurgoederen van de heren van Wideux in Sint-Lambrechts-Herk 95, 2016, 11-19
Nijssen, R. & M. Philippe, Trouwlustige weduwnaars en alleenstaande moeders. Eénoudergezinnen in Overpelt, 1701-1770 78, 1999, 241-263
Nijssen, R. & M. Raeymaekers, Fries goud in Hoepertingen, 7de eeuw 98, 2019, 10-11
Nijssen, R. & N. Valkeneers, Het reglement van de schuttersgilde van het Heilig Sacrament in Geneiken in Lummen, 18de eeuw 91, 2012, 329-338
Nijssen, R. & R. Van Laere, Muntcirculatie in de zestiende en zeventiende eeuw: drie Limburgse teksten 80, 2001, 267-282
Nijssen, R. & T. Daerden, Een obool van Hendrik I van Verdun, bisschop van Luik (1075-1091) 96, 2017, 191-192
Nijssen, R. & Th. Coun, Naschrift 80, 2001, 246
Nijssen, R., Adjunct-burgemeester Vanminsel van Zolder over de veteranen van Napoleon in zijn gemeente, 1815 95, 2016, 161-172
Nijssen, R., Aenmerkingen over de plaetsen van het graefschap Loon van Willem Borghs. Tekstuitgave 85, 2006, 193-246
Nijssen, R., Aspecten van het keurrecht in het Land van Vogelsanck, 1701 99, 2020, 162-167
Nijssen, R., Bilzen, 11 september 1791: de aanbesteding van het tractement 82, 2003, 193-198
Nijssen, R., Bouwovertredingen in Opkanne, 1759 88, 2009, 295-296
Nijssen, R., Conditiens wegens het school- en zanckmeesterschap: een reglement voor de stadsschoolmeester van Bilzen anno 1781 85, 2006, 375-381
Nijssen, R., Dat sij neerstigh en voorsichtigh haer functie sal doen: de aanstelling van een stadsvroedvrouw in Borgloon in 1759 89, 2010, 379-381
Nijssen, R., De aanstelling van Christiaan Vrydaghs tot koster en schoolmeester van Hoepertingen, 1790 90, 2011, 3-8
Nijssen, R., De aanstelling van een meier in Haccourt in 1604 89, 2010, 261-267
Nijssen, R., De aanstelling van een nieuwe stadtsdienaer in Borgloon in 1695 91, 2012, 285-287
Nijssen, R., De aanstelling van een schoolmeester in Melveren bij Sint-Truiden, 1741 97, 2018, 15-18
Nijssen, R., De aanstelling van een torenwachter in Hasselt in 1711 98, 2019, 33-36
Nijssen, R., De aanstelling van Eustachius Cartuijvels tot schout van Borlo en Buvingen, 1704 90, 2011, 369-377
Nijssen, R., De aanstelling van Eustachius Robijns tot secretaris van de schepenbank van Muizen, 1724 89, 2010, 339-344
Nijssen, R., De aanstelling van Hubert Gevers tot koster, gemeentesecretaris en schoolmeester in Berbroek in 1766 97, 2018, 31-34
Nijssen, R., De aanstelling van Joannes Adrianus Van den Abeele tot meier van Kleine-Spouwen, 1773 95, 2016, 97-102
Nijssen, R., De aanstelling van kapelaan Swennen van Herk-de-Stad, 1795 90, 2011, 87-94
Nijssen, R., De aanstelling van Willem Tenaers tot koster, kapelaan en onderwijzer in Mielen-boven-Aalst, 1691 95, 2016, 21-27
Nijssen, R., De aanstellingsakte voor Carolus Crol tot schout van Ophoven en Geistingen, 1651 81, 2002, 193-198
Nijssen, R., De aanstellingsbrief voor Philips van Mettecoven, geldwisselaar in Sint-Truiden, 1540 91, 2012, 199-203
Nijssen, R., De afschaffing van het banpanhuis in Munsterbilzen in 1572 83, 2004, 275-278
Nijssen, R., De botermarkt van Bree, 1746 91, 2012, 281-283
Nijssen, R., De Caerte der guldebroeders van Onse Lieve Vrouw gulde tot Donck, 1772 84, 2005, 325-338
Nijssen, R., De Caerte van de handboogschuttersgilde Sint-Sebastiaan te Donk, 1718 88, 2009, 195-205
Nijssen, R., De Caerte van de Sint-Sebastiaansgilde van Binderveld in 1769 85, 2006, 69-84 
Nijssen, R., De gemeenterekeningen van Rukkelingen, 1766-1793 86, 2007, 341-380
Nijssen, R., De installatie van kanunnik Michiel Walram de Borchgrave als heer van Genoelselderen, 22 juni 1754 95, 2016, 181-186
Nijssen, R., De kerkrekeningen van Wijer, 1653-1674 en 1748-1777, 79, 2000, 289-309
Nijssen, R., De keuren van Wimmertingen, 1793 84, 2005, 45-56
Nijssen, R., De pandheren van Kerkom, Muizen, Buvingen, Borlo en Jeuk, 1589-1796 86, 2007, 81-95
Nijssen, R., De Rentfortmolen in Bilzen van 1570 tot ca. 1800 82, 2003, 98-124
Nijssen, R., De verpachting van de Rijkhovenmolen in Bilzen, 2 maart 1720 95, 2016, 49-55
Nijssen, R., De verpachting van de watermolen van Binderveld, 1727 97, 2018, 3-8
Nijssen, R., De verpachting van het stedelijk gasthuis van Borgloon in 1714 91, 2012, 339-342
Nijssen, R., De verpanding van het schouts- en stadhoudersambt van Kermt aan Steven Geloes, 1529 82, 2003, 371-380
Nijssen, R., De zegelmatrijs van de schepenbank van Gruitrode 82, 2003, 291-297
Nijssen, R., Drie documenten betreffende de kluis van Helshoven 83, 2004, 185-192
Nijssen, R., Een 18de-eeuws reglement voor de koster van de Sint-Gangulfuskerk in Sint-Truiden 86, 2007, 175-179
Nijssen, R., Een akkoord over het toezicht op het financieel beheer van de armentafel en van de kerkfabriek van Lummen, 1726 94, 2015, 137-143
Nijssen, R., Een akkoord tussen de heer en de gemeente van Genoelselderen over hun heerwagen, 13 november 1431 88, 2009, 187-191
Nijssen, R., Een akkoord tussen de pastoor en de gemeentenaren van Aalst over onderhoudskosten aan de pastorij, 7 mei 1759 97, 2018, 97-102
Nijssen, R., Een concessie voor een postkoets op het traject Hasselt-Luik, 1821 95, 2016, 277-286
Nijssen, R., Een goet ende deuchtsaem man, die den tijt wel heeft om op het veldt te passen: de aanstelling van Reijner Arden tot veldbode van Rosmeer, 9 juni 1707 82, 2003, 93-96
Nijssen, R., Een lering van de Loonse schepenen in Lummen over het keurrecht in hun heerlijkheid, 1581 99, 2020, 257-260
Nijssen, R., Een lering van de schout en schepenen van Spalbeek voor de meier van Donk, 1450 91, 2012, 193-198
Nijssen, R., Een nachtwacht in Bree in 1764: de stadts tuyters oft kleppermannen 91, 2012, 3-5
Nijssen, R., Een obool van Jan I, hertog van Brabant, in Herderen 95, 2016, 93-96
Nijssen, R., Een ordonnantie van de abdis van Munsterbilzen op de bestrijding van veeziekte, 1770 95, 2016, 193-197
Nijssen, R., Een ordonnantie van de stadsmagistraat van Beringen op het jaarlijks onderhoud van de wegen, 10 juni 1727 91, 2012, 51-54
Nijssen, R., Een politiereglement in Beringen, 11 maart 1727 277-280
Nijssen, R., Een regeling over de hooidienst van de keurlieden van de heren van Wideux in Sint-Lambrechts-Herk, 1609 86, 2007, 309-316
Nijssen, R., Een regeling tussen de inwoners en de heer van Heers over het gebruik van het banpaanhuis, 1764 97, 2018, 261-267
Nijssen, R., Een reglement op het luiden van de doodsklokken in Bilzen in 1787 85, 2006, 189-191
Nijssen, R., Een Romein in Hoepertingen 95, 2016, 151-152
Nijssen, R., Een verslag over de verpachting van de tienden in Brustem in 1773 96, 2017, 249-258
Nijssen, R., Een zegelmatrijs van de schepenbank van 's-Gravenvoeren 83, 2004, 97-103
Nijssen, R., Een zegelmatrijs van de schepenbank van Stokkem 83, 2004, 93-96
Nijssen, R., Een zilveren groot van Lodewijk van Male in Vroenhoven 95, 2016, 247-249
Nijssen, R., Gents zilver in Sint-Lambrechts-Herk: twee zilveren penningen uit de eerste helft van de dertiende eeuw 95, 2016, 59-62
Nijssen, R., Heren en heerlijkheden in het rechtsgebied van de Buitenbank van Bilzen, 14de-18de eeuw 91, 2012, 97-154
Nijssen, R., Het achttiende-eeuwse zegel van de schepenbank van Stevoort 84, 2005, 379-382
Nijssen, R., Het laathof van den Wijer in Hoeselt 83, 2004, 67-86
Nijssen, R., Het laathof van Schoonbeek te Bilzen 79, 2000, 3-26
Nijssen, R., Het reglement van de Sint-Hubertusschuttersgilde in Zolder, 1722-1792 85, 2006, 361-373
Nijssen, R., Het testament en het grafkruis van Arnold Thijs uit Membruggen, 1792 95, 2016, 83-89
Nijssen, R., Het zegel van de schepenbank van Boorsem 85, 2006, 183-188
Nijssen, R., In memoriam André de Moffarts (1925-2004), voorzitter van de Stichting Museum Moffarts-Museum of Arts 83, 2004, 372-374
Nijssen, R., Kieckendieven, schelmen, deugnieten en caselconten: procesdossiers in beledigingszaken voor de schepenbank van Herk-de-Stad, 1761-1789 77, 1998, 135-148
Nijssen, R., Kluizenaars in Borgloon, 1720-1772 84, 2005, 175-180
Nijssen, R., Lonen in de bouwsector in Hasselt in 1716 98, 2019, 148-151
Nijssen, R., O Here Godt wilt se gratie geven 86, 2007, 381-382
Nijssen, R., Om alle differentiele puncten noopende de limiten wegh te nemen: een overeenkomst over de gemeentegrens tussen Gorsem en Sint-Truiden, 1741 88, 2009, 247-257
Nijssen, R., Om meerderen schaede ende ander inconventien voor te coemen: rentebrieven van de gemeente Ophoven en Geistingen, 1581-1715 82, 2003, 3-27
Nijssen, R., Om te verhueden allen dierte ende alle opcoepinge ende monipolien van graeijn: een reglement op de graanhandel in Beringen uit 1586 84, 2005, 357-360
Nijssen, R., Op het juiste uur komen vele treinen niet binnen: Hasselts spoornieuws uit 1922 89, 2010, 357-358
Nijssen, R., Pour tenir ce monsieur dans les bornes de la justice: een reglement voor de koster van Herk-de-Stad, 1812 86, 2007, 31-35
Nijssen, R., Soe dat dije ondersaeten tot alre tijt sullen bier vinden: de oprichting van het banpanhuis van Kozen in 1573 81, 2002, 325-334
Nijssen, R., Tienden, cijnzen, verheffingsrechten en renten: lasten op landerijen van het Onze-Lieve-Vrouw-der-Engelenklooster in Bilzen, 1692 85, 2006, 3-12
Nijssen, R., Tis hem strictelyk verboden te jaegen voor hem: de aanstelling van Peter Anthon als jachtwachter van baron de Collaert in Genk in 1787 85, 2006, 283-287
Nijssen, R., Tot vermeerderinge van d’eere ende dienst Godts: de stichtingsakte van de beurs Eijben, 1712 90, 2011, 45-66
Nijssen, R., Tussen zielenzorg en geldzorgen: pastoor Notté en de financiën van de kerkfabriek, de pastorij en de armentafel van Rosmeer, 1741-1787 80, 2001, 193-236
Nijssen, R., Twee zegels van de Erfbank van Donk, 1359-1604 85, 2006, 275-282
Nijssen, R., Uit het Rijksarchief: een plan van de gemeentegrens tussen Millen en Valmeer, 1841 89, 2010, 375-376
Nijssen, R., Voorsinnige protecteurs der bedruckde weesen: de schepenen van Herk-de-Stad en het toezicht op het beheer van wezengoederen (1751-1795) 78, 1999, 289-310
Nijssen, R., Wonen in Vliermaal, Kortessem, Guigoven en Wintershoven in 1842 90, 2011, 73-86
Nijssen, R., Zo ging dat in Halmaal in 1793: het beheer van de gemeentelijke financiën in oorlogstijd 97, 2018, 115-121
Nijssen, R., Zo ging dat in Hasselt in 1490: een pensioenregeling voor Henrick Sweerts, Heilige-Geestmeester 96, 2017, 241-243
Nijssen, R., Zo ging dat in Hasselt in 1530: een aanstellingsbrief voor een stadsvroedvrouw 98, 2019, 55-57
Nijssen, R., Zo ging dat in Mielen-boven-Aalst in 1730: de aanstelling van een vicaris 98, 2019, 77-80
Nijssen, R., Zo ging dat in Tichelrij in 1788: een reglement voor de wagenmeester 98, 2019, 70-76
Nijssen, R., Zo ging dat in Wijer in 1792: de verpachting van de gemeentelijke belastingen 98, 2019, 17-24
Nijssen, R., Een potloodtekening van het kasteel van Nieuwenhoven 83, 2004, 369-371
Nijssen, R., M. Oosterbosch & P. Van den Hove, Notariële muurgraffiti in de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek van Tongeren 86, 2007, 19-29
Nouwen, R. (rec.), A. Ervynck, K. Vandevorst & E. Oomen, De Onze-Lieve-Vrouw-Basiliek van Tongeren. Een ontzettend lang verleden 92, 2013,  381-382
Nouwen, R., De exploitatie van de heide. De turfwerktuigen uit de verzameling van het Provinciaal Openluchtmuseum Bokrijk 84, 2005, 27-44
Nouwen, R., De literaire bronnen en het historisch onderzoek van Gallia Belgica en Germania Inferior p. 239-252
Nouwen, R., De Romeinse weg tussen Tongeren en Tienen 99, 2020, 69-95
Nouwen, R., De schuttersbreuk van de Sint-Sebastiaangilde uit Sint Joris-Alken (1666) 88, 2009, 289-293
Nouwen, R., Een atelier van een klompenmaker uit Lindel-Overpelt. Ambachtelijke werktuigen uit de klompenmakerij van Jozef Vanduffel (ca. 1914-ca. 1935) 84, 2005, 361-373
Nouwen, R., Een echte vlegel heeft het vel van een aal! 83, 2004, 375-380
Nouwen, R., Enkele methodologische beschouwingen over de studie van de materiële volkscultuur van de 17de tot de vroege 20ste eeuw en het historisch onderzoek 78, 1999, 371-382
Nouwen, R., Het huwelijk op koperblik. Twee wandplaten met spreuken uit het interbellum 83, 2004, 61-65
Nouwen, R., Het Municipium Tungrorum en de cohors II Tungrorum milliaria equitata c.l. 76, 1997, 299-348
Nouwen, R., Het Provinciaal Archief Limburg: een goudmijn voor historici 92, 2013,  67-78
Nouwen, R., Het Romeins wegennet van Tongeren: van mijlpaal tot de atlassen der buurtwegen 92, 2013,  337-355
Nouwen, R., Malen en molenstenen in het land van de Tungri 98, 2019, 134-138
Nouwen, R., Materiële bronnen en agrarische geschiedenis (17de-vroege 20ste eeuw). Een uitdaging voor historici! 86, 2007, 135-151
Nouwen, R., Nadenken over publieksgeschiedenis en erfgoed p. 193-203
Nouwen, R., Onder de vleugels van de adelaar. Keizer Augustus en de Lage Landen (31 v. Chr.-14 n. Chr.) 81, 2002, 129-165
Nouwen, R., Op zoek naar creativiteit! 76, 1997, 3-4
Nouwen, R., Signalement: een schild van de Sint-Jorisgilde uit Borgloon (1741) 88, 2009, 347-349
Nouwen, R., Tongeren als het bestuurlijke en economische centrum van een agrarische regio in relatie tot de ravitaillering van de Rijntroepen: een beknopte status quaestionis 86, 2007, 3-12
Nouwen, R., Twee andere schuttersbreuken bewaard in het Provinciaal Openluchtmuseum Bokrijk 82, 2003, 139-144
Nouwen, R., Twee schilden van schutterijen uit Zolder 84, 2005, 171-174
Nouwen, R., Twee schuttersbreuken uit Grote Spouwen bewaard in het Openluchtmuseum van Bokrijk 79, 2000, 321-338
Oosterbosch, M. & R. Nijssen, Gewoonterechtelijke regelingen over keurgoederen van de heren van Wideux in Sint-Lambrechts-Herk 95, 2016, 11-19
Oosterbosch, M., Eigenbilzen rond 1700: een “bedorven” parochie 89, 2010, 356
Oosterbosch, M.,  R. Nijssen & P. Van den Hove, Notariële muurgraffiti in de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek van Tongeren 86, 2007, 19-29
Papy, J., In memoriam Prof. dr. Andries Welkenhuysen 99, 2020, 3-10
Pasture, P., Migratie in Limburg: een belangrijk thema 77, 1998, 293-297
Paulissen, M., De rol van Calvo "de dappere" in de Tongerse rampspoed van 1677. De nefaste nazomer van 1677: apocalyptische taferelen 78, 1999, 265-286
Penders, R. & R. Van Laere, Een egodocument van Georges Arnold Gielen (Bilzen, 1811-1814) 82, 2003, 199-219 
Penders, R., Hasselts geheimschrift uit 1759-1760 eindelijk ontcijferd! 80, 2001, 283-286
Penders, R., Joannes Theodorus Joosten, een Bilzers rederijker 79, 2000, 119-131
Philippe, M. & R. Nijssen, Trouwlustige weduwnaars en alleenstaande moeders. Eénoudergezinnen in Overpelt, 1701-1770 78, 1999, 241-263
Raeymaekers, M. & R. Nijssen, Fries goud in Hoepertingen, 7de eeuw 98, 2019, 10-11
Raskin, E., Een uitzondering op de algemene regel. De gemeentepolitiek in Eigenbilzen van 1926 tot 1976 89, 2010, 155-188
Raskin, L., De vuile was van de abdij 93, 2014, 91-95
Renders, L., De immigrant in de Limburgse literatuur 77, 1998, 359-382
Reyniers, J., Een verborgen parel in Haspengouw. Het dertiende-eeuwse reliekschrijn van Sint-Odilia 92, 2013,  157-191
Reyniers, J., Onderzoek naar de inhoud van het middeleeuwse St.-Odiliaschrijn 99, 2020, 261-287
Roosen, J., Het agrarische productenscala in het Limburgse Maasland tijdens de achttiende eeuw 95, 2016, 251-274
Rutten, J., De broederschappen in het kerkarchief van de Onze-Lieve-Vrouwe-Kerk te Sint-Truiden. Een bijdrage tot de pastoraaleconomie in het Ancien Régime 82, 2003, 313-369
Rutten, J., De Klerkenkapel in Sint-Truiden 1286-1798 84, 2005, 181-192
Sartori, P., “Tot herstelling van de roem van den zoo roemwaardigen Frans Tittelmans” van Hasselt. Bijdrage uitgaande van het geschil met Erasmus 86, 2007, 97-133
Seberechts, F., Joden in Limburg (1940-1941) 86, 2007, 37-67
Slegers, J., ’t Loopt zoo zoetjes door de tanden. Over het bier en de geschiedenis van de brouwerij van Schalkhoven… 93, 2014, 357-382
Slegers, J., Thomas Morren (Sint-Truiden 1584–Hasselt 1661): ‘de bekendste schilder-vergulder van Hasselt en omstreken’ 93, 2014, 161-191
Smeers, M., De scheiding van de parochies Vliermaal en Vliermaalroot, 1839-1840 84, 2005, 307-324
Smeers, M., Plattelandspastoors tijdens het ancien régime, rentmeesters van de kerk. Het beheer van de goederen van de pastorij, de kerkfabriek en de armentafel van Vliermaal (1466-1790) 85, 2006, 85-95, 97-136
Souvereyns, G. & A.-J. Bijsterveld, De gewestelijke en lokale overheidsinstellingen van het graafschap Loon tot 1795. Deel I: De graven van Loon 87, 2008, 111-152
Souvereyns, G., De gewestelijke en lokale overheidsinstellingen van het graafschap Loon tot 1795. Woord vooraf 87, 2008, 107-110
Souvereyns, G.,                De gewestelijke en lokale overheidsinstellingen van het graafschap Loon tot 1795. Deel 2: Drossaardambten in het graafschap Loon 93, 2014, 325-355
Stevaux, K., Feestrede bij de viering van het 50-jarig bestaan van de Geschiedkundige Kring van Sint-Truiden 78, 1999, 361-370
Stevaux, K., Uit het verleden van de Saffraanberg in Brustem 80, 2001, 157-170
Stinissen, J., Beneficianten en officianten te Peer sinds 1648 79, 2000, 339-352
Stinissen, J., Chirurgijns en doctoors te Peer (1576 tot midden 20ste eeuw) 78, 1999, 11-51
Stinissen, J., De garderobe van Anna Catharina Van de Cruys (1743) 80, 2001, 149-155
Stinissen, J., De heren van Peer 1473-1500: een rechtzetting 83, 2004, 87-92
Stinissen, J., De inboedel van Anna Catherina van de Cruys (1743) 80, 2001, 383-389
Stinissen, J., De roep aan het perron in de criminele rechtspraak 81, 2002, 57-62
Stinissen, J., De studiebeurs van Bartholomeus Jansen-Baten 80, 2001, 3-38
Stinissen, J., Het perron in de Loonse steden. Een actualisering 82, 2003, 29-42
Stinissen, J., Liesbeth van Lierde (+1366) tussen Vlaanderen en Loon 82, 2003, 299-312
Stinissen, J., Na een afwezigheidsattest voor de universiteit te Leuven een doctoraat zonder licentie te Rome 77, 1998, 283-286
Stinissen, J., School en schoolmeesters te Peer in het Ancien Régime 76, 1997, 39-58
Strauven, M., Boekaankondiging 88, 2009, 382
Theuwissen, J., Waar Pieter Bruegel geboren is, en waarom daar? 86, 2007, 69-79
Tournoy, G., Johannes Placentius en een vergeten brief aan Nicolaus Olahus 99, 2020, 11-20
Valkeneers, N. & R. Nijssen, Het reglement van de schuttersgilde van het Heilig Sacrament in Geneiken in Lummen, 18de eeuw 91, 2012, 329-338
Van  Impe, L., T. Waegeman & G. Creemers, De Sint-Quintinuskathedraal in Hasselt. Groei en aanpassingen in functie van een steeds ambitieuzere maatschappelijke en sacrale opdracht 89, 2010, 31-52
van Asseldonk, M., Het vervalste privilege van Lommel uit 1382 99, 2020, 105-124
Van de Konijnenburg, R., Een berg afval 89, 2010, 53-72
Van de Sijpe, L.  (rec.), Bruno Demoulin (redactie), Geschiedenis van Luik. Stad, Hoofdstad, Metropool 98, 2019, 139-141
Van de Sijpe, L. (rec.), B. Demoulin & J.-L. Kupper, Histoire de la principauté de Liège. Toulouse, 2002 82, 2003, 286-288
Van de Sijpe, L. (rec.), Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Bouwen 19n1-3. Turnhout, 2005 84, 2005, 170
Van de Sijpe, L. (rec.), Bulletin de la Société d’Art et d’Histoire du Diocèse de Liège, Tome 59 (Exercice 2010), Liège 2011 93, 2014, 311-314
Van de Sijpe, L. (rec.), Christine Maréchal, Le jardin des délices de Remacle Leloup. Dessins et lavis du pays de Liège au XVIIIe siècle - Frank Hovens (eindredactie), De geschiedenis van Limburg 89, 2010, 377-378
Van de Sijpe, L. (rec.), J. Hagen, M. Maes & B. Indekeu (red), Lommel-Barrrier en -Kolonie in de vorige eeuw. Twee door de overheid gestimuleerde landbouwontginningen 78, 1999, 287-288
Van de Sijpe, L. (rec.), Jozef Mertens, ‘Onder invloed van Jan Frans Willems en Pieter Ecrevisse: 19de-eeuwse mythevorming rond taal, herkomst, handel en wandel van de Kempense teuten’ 89, 2010, 189-192
Van de Sijpe, L. (rec.), L’art mosan. Liège et son pays à l’époque romane du XIe au XIIIe siècle 87, 2008, 96
Van de Sijpe, L. (rec.), P.J.H. Ubachs, Handboek voor de geschiedenis van Limburg 80, 2001, 287-288
Van de Sijpe, L. (rec.), Philippe George, Jean-Louis Kupper, Charles le Téméraire, de la violence et du sacré 86, 2007, 308
Van de Sijpe, L. (rec.), R. Hoven, Jean Chapeaville (1551-1617) et ses amis 85, 2006, 192
Van de Sijpe, L., ‘Digten en lietjens’ ter gelegenheid van het huwelijksfeest van Joannes Jacobus Simons en Maria Ida Feyen te Hamont (1802) 82, 2003, 145-150
Van de Sijpe, L., Boekaankondiging 88, 2009, 314
Van de Sijpe, L., Boekaankondiging 88, 2009, 350
Van de Sijpe, L., Briefwisseling aan Juliaan Melchior voor zijn studie De Teuten, Hasselt 1915 91, 2012, 7-49
Van de Sijpe, L., Dagboekaantekeningen over de Franse Tijd in de Limburgse Kempen (Grote Brogel, Hamont, Neeroeteren) 86, 2007, 207-239
Van de Sijpe, L., De breuk van de Sint-Barbaragilde uit Eksel (1628, 1723-1733) 78, 1999, 3-10
Van de Sijpe, L., De executieplaats van de bokkenrijders in Kleine-Brogel (1789) 91, 2012, 343-344
Van de Sijpe, L., De Sint-Monulfus en Gondulfuskerk te Achel. Een reconstructie van de bouwgeschiedenis op basis van het kerkarchief 89, 2010, 193-212
Van de Sijpe, L., Een beroemde gravure ontleed: de Sancta Filia Legia van Michaël Natalis (1642) 95, 2016, 187-190
Van de Sijpe, L., Een groots opgezette tentoonstelling over het graafschap Loon in 1947 97, 2018, 19-29
Van de Sijpe, L., Een inkijk in de bibliotheek van dokter Constant Bamps uit Hasselt (1847-1907) 94, 2015, 193-199
Van de Sijpe, L., Een Luiks prijsboek uit 1664 86, 2007, 181-185
Van de Sijpe, L., Een uitstekende publicatie over bisschop Cornelius Van Bommel (Leiden 1790-Luik 1852) 98, 2019, 142-144
Van de Sijpe, L., Een uitzonderlijk familiestuk. Gelegenheidsgedicht voor het zilveren huwelijksjubileum van Jacobus Feyen en Joanna Margarita Simons uit Hamont (1803) 82, 2003, 191-192
Van de Sijpe, L., Een uitzonderlijk jubileum: 100 jaar tijdschrift Limburg (Limburg-Het Oude Land van Loon) hertogdom Neder-Lotharingen 98, 2019, 37-54
Van de Sijpe, L., Het Loonse landrecht. Handschrift van Florens Hamelarts, schepen van Tongeren 1778 99, 2020, 97-102
Van de Sijpe, L., Huldedicht voor pastoor P.J. Lemmens uit Hamont (1799) 82, 2003, 289-290
Van de Sijpe, L., In memoriam  erelid Simon Vandevelde (1920-2011) 91, 2012, 87-90
Van de Sijpe, L., Inventaris van het archief van de Sint-Laurentius­kerk van Hamont 85, 2006, 325-359
Van de Sijpe, L., Inventaris van het kerkarchief van Achel St.-Monulfus en Gondulfus 83, 2004, 105-127
Van de Sijpe, L., Inventaris van het kerkarchief van Kleine-Brogel 87, 2008, 253-273
Van de Sijpe, L., Jubileum in 1870 van De Roode Roos van Hasselt 79, 2000, 379-382
Van de Sijpe, L., Nieuwe publicaties 83, 2004, 66
Van de Sijpe, L., Nieuwe publicaties over Limburg 86, 2007, 174
Van de Sijpe, L., Op de Luikse boekenplank 86, 2007, 180
Van de Sijpe, L., Op de Luikse boekenplank 99, 2020, 96
Van de Sijpe, L., Op de Luikse boekenplank: over pauselijke aflaatbrieven 98, 2019, 145
Van de Sijpe, L., Toch Lombarden in Hamont (1309), 79, 2000, 287-288
Van de Sijpe, L., Twee magistrale studies over Luikse kerken 96, 2017, 187-189
Van de Sijpe, L., Varkens, klaverzaad en uurwerken. Een uitzonderlijke handel van Kempense Textielteuten 88, 2009, 63-70
Van de Sijpe, L., Verzen gedrukt ter gelegenheid van de Eerste Mis van Antonius Truyens te Eksel in 1824 87, 2008, 97-106
Van de Sijpe, L., Recente publicaties van de Luikse historiografie 92, 2013,  377-380
Van den Hove, P., M. Oosterbosch &  R. Nijssen, Notariële muurgraffiti in de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek van Tongeren 86, 2007, 19-29
Van der Eycken,  J., Heideontginningen te Donk 78, 1999, 163-191
Van der Eycken, J., Adel in het graafschap Loon, een methodologische benadering 91, 2012, 167-192
Van der Eycken, J., De Sint-Quintinusdevotie in Hasselt 79, 2000, 109-117
Van der Eycken, J., Handschrift nr. 35 van de abdij van Sint-Truiden 84, 2005, 289-306
Van Gehuchten, F., De Beloken Tijd in West-Limburg 86, 2007, 241-250
Van Gils, M. & M. De Bie, Een paleolithische pleisterplek aan de Blokwaters. Hernieuwd archeologisch onderzoek op de Maatheide te Lommel 84, 2005, 197-208
Van Hauwermeiren, P., De stelling van Jozef Mertens gestaafd. De Kempense Teuten hadden geen eigen Bargoens 88, 2009, 193-194
Van Hauwermeiren, P., Het Bargoens van de Teuten. Een bronnenstudie 87, 2008, 351-375
Van Laere, R.  & R. Nijssen, Muntcirculatie in de zestiende en zeventiende eeuw: drie Limburgse teksten 80, 2001, 267-282
Van Laere, R. & J. De Graeve, Een loden zonnewijzer uit Hoeselt? 79, 2000, 375-378
Van Laere, R. & R. Penders, Een egodocument van Georges Arnold Gielen (Bilzen, 1811-1814) 82, 2003, 199-219 
Van Laere, R.,  Enkele 18de-eeuwse toneelprogramma's uit Belgisch Limburg bewaard in de Stadsbibliotheek van Maastricht 77, 1998,  53-89
Van Laere, R., Daguerreotypes van de priesters Johannes Ludovicus en Philippus Jacobus Peeters 78, 1999, 91-95
Van Laere, R., Een Maastrichtse knoop uit de 18de eeuw p. 321-323
Van Laere, R., Enkele 18de-eeuwse toneelprogramma's uit Belgisch-Limburg bewaard in de Stadsbibliotheek van Maastricht (Vervolg) 77, 1998, 127-134
Van Laere, R., Schat van bankbiljetten uit Vechmaal 81, 2002, 167-174
Van Laere, R., Toneel uit het Hasselts augustijnencollege 78, 1999, 311-314
Van Laere, R., Van Romeins tot middeleeuws Tongeren. Twee losse vondsten 80, 2001, 379-382
Van Laere, R., Zegelmatrijs van Willem of Petri/y of Pe(e)ters uit 1567 78, 1999, 161-162
Van Meerbeek, W., De heilige Eucherius (c. 691-738). Bisschop van Orléans, heilige in Sint-Truiden 93, 2014, 63-74
van Ormelingen, J.-J., Tongerse notabelen (eerste helft van de 17de eeuw). Weldoeners van het regulierenklooster en hun gearmorieerde brandramen 99, 2020, 21-57
van Ormelingen, J.-J., De zilveren platen van de Loonse rederijkerskamer en de 17de-eeuwse elite van Borgloon 98, 2019, 93-133
van Ormelingen, J.-J., Een deurklopper en een wijwatervat met het wapen van Willem Schroots en Joanna de Selys (Tongeren, midden 17de eeuw) 97, 2018, 9-14
van Ormelingen, J.-J., Een poortnaald met het wapen van Hendrik Princen en Suzanna Abberaens uit Sint-Truiden (midden 17de eeuw) 97, 2018, 51-56
van Ormelingen, J.-J., Een zegelmatrijs van het Hasseltse Augustijnenklooster (1770) 96, 2017, 245-248
van Ormelingen, J.-J., Het gearmorieerde parenteelboek van de Tongerse predikheer Hyacinth van der Meer (1715) 94, 2015, 239-284
van Ormelingen, J.-J., Het zilveren kenteken van de Tongerse rederijkers (18de eeuw) 95, 2016, 153-160
van Ormelingen, J.-J., Levering van grafstenen te Tongeren (1645-1713) 95, 2016, 29-48
van Ormelingen, J.-J., Monialen de Joncis Addendum 98, 2019, 146
van Ormelingen, J.-J., Monialen uit het Luikse geslacht Joncis in de abdijen van Nonnemielen en Herkenrode (1549-1781) 98, 2019, 25-32
Vancoppenolle, Ch., De twintigste-eeuwse geschiedenis van Limburg anders bekeken. De archieven van de Kempense steenkoolmijnen als bron 77, 1998, 221-242
Vanderhoeven, A. & G. Creemers (red.), Archelogische kroniek van Limburg 1997 78, 1999, 201-222
Vanderhoeven, A. & G. Creemers (red.), Archeologische kroniek 1998 81, 2002, 225-262
Vanderhoeven, A. & G. Creemers (red.), Archeologische kroniek Limburg 1999 81, 2002, 289-320
Vanderhoeven, A. & G. Creemers (red.), Archeologische kroniek van Limburg 1996 77, 1998, 21-52
Vanderhoeven, A. & G. Creemers (red.), Archeologische kroniek van Limburg 2000 84, 2005, 339-356
Vanderhoeven, A. & G. Creemers (red.), Archeologische kroniek van Limburg 2001 85, 2006, 14-67
Vanderhoeven, A. & G. Creemers (red.), Archeologische kroniek van Limburg 2002 85, 2006, 137-182
Vanderhoeven, A. & G. Creemers (red.), Archeologische kroniek van Limburg 2003 p. 289-321
Vanderhoeven, A. & G. Creemers (red.), Archeologische kroniek van Limburg 2004 88, 2009, 315-346
Vanderhoeven, A. & G. Creemers (red.), Archeologische kroniek van Limburg 2005 88, 2009, 351-381
Vanderhoeven, A. & G. Creemers (red.), Archeologische kroniek van Limburg 2006 89, 2010, 3-29
Vanderhoeven, A. & G. Creemers (red.), Archeologische kroniek van Limburg 2007 89, 2010, 97-154
Vanderhoeven, A. & G. Creemers, In memoriam Willy Vanvinckenroye (1937-1998) 78, 1999, 193-199
Vandevelde, S., Een merkwaardige losse aantekening 81, 2002, 324
Vandewal, S., Hreotio en Littemala: op zoek naar de geschiedenis van Rutten, Lauw en de regio Tongeren in de vroege middeleeuwen 99, 2020, 125-161
Vandeweyer, L., Het activisme in Limburg tijdens de Eerste Wereldoorlog. Deel I: De geleidelijke infiltratie van een provincie 76, 1997, 97-139
Vandeweyer, L., Het activisme in Limburg tijdens de Eerste Wereldoorlog. Deel II: De confrontatie met de bevolking 76, 1997, 193-230
Vandeweyer, L., Steenkoolmijnen, politiek en migratie in Limburg. Een historische bijdrage betreffende politieke macht... en de vrees ze te verliezen 77, 1998, 327-357
Vandionant, B. & R. Nijssen, De verpachting van de tienden in Berbroek in de achttiende eeuw (1725-1787) 89, 2010, 73-86
Vangheluwe, D., Bergeijk een tweeheerlijkheid? (1285-1469) 89, 2010, 289-338
Vanoppen, Ph., Huwelijken in tempore clauso in de stad Maaseik, 1619 tot 1796 96, 2017, 171-186
Vanthillo, C. & D. Laine (red.), Peter Heidbüchel, een "Kirchenmaler" te Sint-Truiden (1868-1949) 78, 1999, 223-240
Vanthillo, C. (rec.), G. Hendrix, Ontmoetingen met Lutgart van Tongeren 77, 1998, 91-93
Vanvinckenroye, W., De Romeinse villa in het "Middelpadveld" te Vechmaal (Heers) 76, 1997, 179-192
Vanvinckenroye, W., Een Romeinse phalera uit Tongeren 76, 1997, 95-96
Verdonk, H., Is graaf Gerard van Gelre een broer van graaf Arnold van Loon? 87, 2008, 205-223
Verdonk, H., Stammen de heren van Herlaer af van de graven van Loon? 77, 1998, 243-257
Verhelst, K. , Bijzondere erfgoedstukken op het internet: De Provinciale Bibliotheek Limburg digitaliseerde een selectie documenten uit haar erfgoedcollecties 93, 2014, 3-12
Verhelst, K. , Flandrica.be: nieuwe gedigitaliseerde documenten uit de erfgoedcollecties van de Provinciale Bibliotheek Limburg 93, 2014, 303-310
Verhelst, K. , Flandrica.be: nieuwe gedigitaliseerde documenten uit de erfgoedcollecties van de Provinciale Bibliotheek Limburg 95, 2016, 3-9
Verhelst, K. , Inventaris van het archief van de Nicolaïkring uit Halen 82, 2003, 125-136
Verhelst, K. , Rundveehandel vóór de Tweede Wereldoorlog te Halen: het verhaal van Isidoor Dendas 84, 2005, 3-25
Verhelst, K. , Volksdevotie in Limburg: een korte geschiedenis van de belangrijkste bedevaartsoorden aan de hand van de devotieprenten van de 17de tot het begin van de 20ste eeuw 96, 2017, 225-240
Verweij, M., De geboorteplaats van Pieter Breughel de Oude. Analyse van een schijnbaar onontwarbare puzzle 82, 2003, 151-153
Vielfont, P., Vluchtelingen als mijnwerker in Vucht (1946-1951) 76, 1997, 289-298
Vijgen, J., Cusanus in Limburg. Met een uitgave van zijn preekfragmenten 81, 2002, 103-128
Vrijens, P., Hubert Vrijens, ruiter in het Staatse leger en minderbroeder 89, 2010, 285-287
Waegeman, T., De heren van Millen en hun kasteel (Vervolg) 91, 2012, 289-327
Waegeman, T., De heren van Millen en hun kasteel 91, 2012, 205-276
Waegeman, T., De Provinciale School voor Vroedvrouwen in Hasselt 93, 2014, 125-140
Waegeman, T., De Royermolen in Diepenbeek. Archeologische studie van een eeuwenoude banmolen 88, 2009, 206-226
Waegeman, T., Grafstenen van broederschapsleden in de O.-L.-Vrouwkerk te Hasselt 95, 2016, 173-180
Waegeman, T., Grondrechten en opportuniteiten. Evolutie van het patrimonium van de heren van Pietersheim 92, 2013,  225-295
Waegeman, T., Het Bandkeramisch graf in de waterburcht van Millen en de nieuwe site ontdekt in het nabije Riemst 88, 2009, 307-313
Waegeman, T., Het Dr. Willemshuis te Hasselt. Een archeologisch onderzoek 88, 2009, 167-186
Waegeman, T., Naar aanleiding van... Het achthoekige Heusden. De achthoek in de burchtbouw 94, 2015, 133-135
Waegeman, T., L. Van  Impe & G. Creemers, De Sint-Quintinuskathedraal in Hasselt. Groei en aanpassingen in functie van een steeds ambitieuzere maatschappelijke en sacrale opdracht 89, 2010, 31-52
Wauters, E., De kasteelhoeve van Heers. Historische hoeksteen en vergeten patrimonium 79, 2000, 263-278
Welkenhuysen, A. & J. Ector, De levensloop van polyhistor Govaart Wendelen. Deel I: 1580-1633 97, 2018, 35-50
Welkenhuysen, A. & J. Ector, De levensloop van polyhistor Govaart Wendelen. Deel II: 1633-1650. Govaart pastoor van Herk 97, 2018, 103-114
Welkenhuysen, A. i.s.m. L. Van de Sijpe, Het Luikse prijsboek van 1664 nader bekeken 87, 2008, 225-237
Welkenhuysen, A., Een Latijns lofdicht voor Theodoor Daniëls, pastoor van Waltwilder 82, 2003, 221-226 
Welkenhuysen, A. & J. Ector, De levensloop van polyhistor Govaart Wendelen. Deel III: 1650-1667. In Doornik en Gent 97, 2018, 253-260
Wijnen, C., Afscheiding van de kerkfabriek van Mettekoven en die van Hendrieken (1835) 80, 2001, 95-96
Wijnen, C., De bouw van de kerk van Rijkel (1912). Laatste oplevering door provinciaal architect Leon Jaminé in 1921 80, 2001, 131-148
Wijnen, C., De heropbouw van de kerktoren van Horpmaal (1842-1862) 80, 2001, 247-265
Wijnen, C., De schrikwekkende toename van het aantal herbergen in Hoepertingen tot 1920 80, 2001, 49-68
Wijnen, C., De suikerfabriek van Hoepertingen 1871-1937 81, 2002, 177-192
Wijnen, C., Moeilijkheden bij het cijnskiesrecht in Hoepertingen (1831-1893) 81, 2002, 277-288
Wijnen, M. & Th. Coun, De Wachtendonckse psalmen en het kapittel van Munsterbilzen 77, 1998, 213-219
Winckelmans, L., Beneficies: iets over de vetpotjes van de Rooms-Katholieke maatschappij tijdens het Ancien Régime 83, 2004, 251-273
X, 160 jaar Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap en 25 jaar Tongerse Annalen 90, 2011, 378
X, 16de Genealogische Ontmoetingsdag Limburg 98, 2019, 147
X, Aanvulling 89, 2010, 382
X, Artikels in Nederlandse kranten op Delpher beschikbaar  96, 2017, 224
X, Boekaankondiging: Raymond Driessen, Emundt van Oeteren, canonick tot Thorn (ca. 1580-1634). Leven langs de Maas in de zestiende en zeventiende eeuw: een tijdsbeeld 87, 2008, 275-277
X, Bokrijk. Van kloosterdomein tot openluchtmuseum 87, 2008, 350
X, Congres: Film in de Kempen 83, 2004, 279-280
X, Correctie 89, 2010, 220
X, Correctie 89, 2010, 288
X, De kadastrale reducties 90, 2011, 414-415
X, De leenregisters van de abdij Thorn ontsloten 93, 2014, 80
X, Doodsbrief van Willem Borghs 85, 2006, 266
X, Een aantal e-boeken 92, 2013,  192
X, 'Een huis voor altijd' 76, 1997, 287-288
X, Gaston Renson overleden 80, 2001, 390
X, Het Transcriptorium-project 94, 2015, 200
X, Historische bijdragen over Sint-Truiden en omgeving, deel 5 85, 2006, 68
X, Hulde-album Jean Maenen 86, 2007, 96
X, In memoriam Camille Wijnen (1939-2003) 82, 2003, 298
X, In memoriam Dr. Juul Stinissen (1921-2005) 84, 2005, 91-96
X, Inventaris van archieven van  het Rijkskamergerecht 88, 2009, 206
X, Kleine reeks, nr. 1 82, 2003, 28
X, Lapjesproef voor drie zussen 83, 2004, 368
X, Limburgensia opnieuw raadpleegbaar 85, 2006, 274
X, Limburgse Herdrukken 3. Verzamelde opstellen van Dr. C. Bamps, Hasselt 82, 2003, 154
X, Limburgse Herdrukken 4. Verzamelde opstellen van Dr. M. Bussels, Hasselt 82, 2003, 370
X, L'Office de l'Étoile 91, 2012, 328
X, Maaslandse Monografieën 76, 1997, 140
X, Marc Lodewijckx onderscheiden 90, 2011, 378
X, Mededelingen. Heiligenbeelden in het Keramiekmuseum van Andenne – Gemeentewapens in België. Vlaanderen en Brussel 81, 2002, 244
X, Mededelingen: Toponymie van Eksel – 100 Jaar Ursulinenklooster en meisjesonderwijs in Overpelt 81, 2002, 166
X, Met klinkende munt betaald - Muntcirculatie in de beide Limburgen 1770-1839 89, 2010, 30
X, Met maagdelijke blik. De reliekenschat van Herkenrode doorgelicht 99, 2020, 103-104
X, Nieuwe handleiding voor familiegeschiedenis 91, 2012, 284
X, Nieuwe publicaie: Kamiel Mertens (redacteur): Sint-Truiden in de Eerste Wereldoorlog – Bronnenboek 91, 2012, 94-96
X, Nieuwe publicatie over de 19de eeuw in Hasselt 86, 2007, 191-192
X, Nieuwe publicatie: Robert Nouwen, Tongeren. Een Romeinse stad in het land van de Tungri 91, 2012, 50
X, Nieuwe publicaties 83, 2004, 228
X, Nieuwe publicaties p. 250
X, Op zoek naar steenkool 80, 2001, 390
X, Opera omnia III. Een verzameling historische en heemkundige opstellen, uitgegeven door de Geschied- en Heemkundige Kring “Het Land van Thorn”. Thorn, 2005 85, 2006, 13
X, Personalia 92, 2013,  317-320
X, Raymond Driessen, De Hof van der Capellen in Elen. Een kapel, een laathof, een jonker en zijn afstammelingen 96, 2017, 170
X, Recente uitgaven van inventarissen in het Rijksarchief te Hasselt 85, 2006, 288
X, Referaten van het congres De adel in de Kempen in de waterburcht van Pietersheim (Lanaken) op 27 oktober 2012 92, 2013,  193-196
X, S.M. Coninckx (1750-1839), Terugreis uit Rome doorheen Frankrijk, 1775 76, 1997, 268
X, Sagalassos, City of dreams 90, 2011, 95-96
X, Studiedag Regionale en nationale instellingen in de Kempen tijdens het Ancien Régime 80, 2001, 130
X, Tongeren. De vrijheid gemeten. De prekadastrale kaart van de stadsvrijheid en de kadastrale kaart van de stad binnen de wallen 87, 2008, 376
X, Wie was wie in Sint-Truiden? Bijdrage tot een biografisch woordenboek 90, 2011, 44
X, Zoeken in collecties van het stadsarchief Sint-Truiden 91, 2012, 6