Inhoud van jaargang 76, 1997

Op zoek naar creativiteit! p. 3-4.
J. MOONS, Een terugblik. 75 jaargangen Limburg en 50 jaargangen Het Oude Land van Loon p. 5-38.
J. STINISSEN, School en schoolmeesters te Peer in het Ancien Régime p. 39-58.
G. MEEKERS, Limburgse religieuzen proeven de wereld. Chocolade in de rekeningen van reguliere geestelijken in de 18de eeuw p. 59-80.
W. BRAEKMAN, Wolven verscheuren kinderen in Nederlands Limburg (ca. 1810): twee marktliederen p. 81-93.
W. VANVINCKENROYE, Een Romeinse phalera uit Tongeren p. 95-96.
L. VANDEWEYER, Het activisme in Limburg tijdens de Eerste Wereldoorlog. Deel I: De geleidelijke infiltratie van een provincie p. 97-139; Deel II: De confrontatie met de bevolking p. 193-230.
Maaslandse Monografieën p. 140.
R. DRIESSEN, Daniëlsweert, Alden Biesen en de Maas p. 141-178.
W. VANVINCKENROYE, De Romeinse villa in het "Middelpadveld" te Vechmaal (Heers) p. 179-192.
B. INDEKEU, Aan de vergetelheid ontrukt: Ulrich Nicolas Kümmer (1792-1862), ingenieur van Bruggen en Wegen p. 231-242.
J. MOLEMANS (+), Hechtel verplicht buurgemeente Koersel in 1773 tot een opmeting van haar schatbare gronden p. 243-267.
S.M. Coninckx (1750-1839), Terugreis uit Rome doorheen Frankrijk, 1775 p. 268.
J. MOONS, De Herkenrodeabdij en haar domein op het einde van het Ancien Régime p. 269-286, p. 349-383.
'Een huis voor altijd' p. 287-288.
P. VIELFONT, Vluchtelingen als mijnwerker in Vucht (1946-1951) p. 289-298.
R. NOUWEN, Het Municipium Tungrorum en de cohors II Tungrorum milliaria equitata c.l. p. 299-348.

Inhoud van jaargang 77, 1998

F. DECAT, Liberalen versus katholieken in Montenaken. De perikelen rond onderwijzer Max Decat p. 3-13.
J. MERTENS, Hendrik Wagemans, pastoor van Gruitrode (1709-1719), jansenist? p. 15-19.
G. CREEMERS & A. VANDERHOEVEN (red.), Archeologische kroniek van Limburg 1996 p. 21-52.
R. VAN LAERE, Enkele 18de-eeuwse toneelprogramma's uit Belgisch Limburg bewaard in de Stadsbibliotheek van Maastricht p. 53-89.
C. VANTHILLO, (rec.) G. Hendrix, Ontmoetingen met Lutgart van Tongeren p. 91-93.
A. MERTENS, Financiën en fiscaliteit in het land van Loon en in het ambt Stokkem (1490-1541) p. 97-113.
L. ENGELEN, Stokkem in de ban van een epidemie (1826-1828) p. 115-124.
R. VAN LAERE, Enkele 18de-eeuwse toneelprogramma's uit Belgisch-Limburg bewaard in de Stadsbibliotheek van Maastricht (Vervolg) p. 127-134.
R. NIJSSEN, Kieckendieven, schelmen, deugnieten en caselconten: procesdossiers in beledigingszaken voor de schepenbank van Herk-de-Stad, 1761-1789 p. 135-148.
J. MOONS, De Herkenrodeabdij en haar domein op het einde van het Ancien Régime. Hoofdstuk II: Het domein p. 149-192.
P. LENDERS, Medicalisatie in Limburg onder Koning Willem I (1815-1830). De lijst van de medische zorgenverstrekkers van 1821 p. 193-212.
TH. COUN & M. WIJNEN, De Wachtendonckse psalmen en het kapittel van Munsterbilzen p. 213-219.
CH. VANCOPPENOLLE, De twintigste-eeuwse geschiedenis van Limburg anders bekeken. De archieven van de Kempense steenkoolmijnen als bron p. 221-242.
H. VERDONK, Stammen de heren van Herlaer af van de graven van Loon? p. 243-257.
B. INDEKEU, Een nieuw werkinstrument voor de stedelijke geschiedenis p. 258.
M. BOONEN, De laatste decennia van de Tachtigjarige Oorlog te Maaseik en omgeving (17de eeuw) p. 259-271.
R. DRIESSEN (rec.), Meeuwen 6 december 1648 St.-Niclaesdag. Naar aanleiding van de heruitgave van het gelijknamige werk van G. Geerkens p. 273-281.
J. STINISSEN, Na een afwezigheidsattest voor de universiteit te Leuven een doctoraat zonder licentie te Rome p. 283-286

 
Handelingen van het Colloquium "Migratie in Limburg"
D. CONINCKX, TH. COUN & D. JANSSEN, Woord Vooraf p. 291-292.
P. PASTURE, Migratie in Limburg: een belangrijk thema p. 293-297.
H. KEERIS, Immigratie en emigratie in Belgisch Limburg in de 19de en 20ste eeuw p. 299-307.
F. CAESTECKER, Vervanging of verdringing van de buitenlandse mijnwerkers in Limburg. De emancipatie van de Limburgse mijnwerkers. Migratie naar het Limburgse mijnbekken. Een vergelijking met de migratie naar de Waalse mijnen (1920-1940) p. 309-326.
L. VANDEWEYER, Steenkoolmijnen, politiek en migratie in Limburg. Een historische bijdrage betreffende politieke macht... en de vrees ze te verliezen p. 327-357.
L. RENDERS, De immigrant in de Limburgse literatuur p. 359-382.
B. KOOLEN, Limburg, een wijk van de stad die Wereld heet p. 383-398.

Inhoud van jaargang 78, 1999

L. VAN DE SIJPE, De breuk van de Sint-Barbaragilde uit Eksel (1628, 1723-1733) p. 3-10.
J. STINISSEN, Chirurgijns en doctoors te Peer (1576 tot midden 20ste eeuw) p. 11-51.
F. DECAT, De demografisch impact van de eerste Slag van Neerwinden (29 juli 1693). Enkele cijfers en beschouwingen p. 53-58.
J.M. GORIS, De Boerenkrijg (1798). Enkele algemene beschouwingen vooral met betrekking tot de Antwerpse en Limburgse Kempen en Noord-Brabant p. 59-79.
D. CONINCKX, Kroniek. Hedendaagse geschiedenis van Limburg p. 81-90.
R. VAN LAERE, Daguerreotypes van de priesters Johannes Ludovicus en Philippus Jacobus Peeters p. 91-95.
TH. COUN, Soe wel over de rycken als over d'armen. Nieuw licht op Maaslandse heksenprocessen (1601-1626) p. 97-144.
M. BOONEN, Van quaede woorden ende injuriën. Scheldwoorden in het 17de-eeuwse Maaseik p. 145-159.
R. VAN LAERE, Zegelmatrijs van Willem of Petri/y of Pe(e)ters uit 1567 p. 161-162.
J. VAN DER EYCKEN, Heideontginningen te Donk p. 163-191.
R. DRIESSEN (rec.), Regionale geschiedenis zonder grenzen. Opstellen aangeboden aan prof. dr. J.G.C.M. Jansen p. 192.
In memoriam Willy Vanvinckenroye (1937-1998) p. 193-199.
G. CREEMERS & A. VANDERHOEVEN (red.), Archelogische kroniek van Limburg 1997 p. 201-222.
D. LAINE & C. VANTHILLO (red.), Peter Heidbüchel, een "Kirchenmaler" te Sint-Truiden (1868-1949) p. 223-240.
R. NIJSSEN & M. PHILIPPE, Trouwlustige weduwnaars en alleenstaande moeders. Eénoudergezinnen in Overpelt, 1701-1770 p. 241-263.
M. PAULISSEN, De rol van Calvo "de dappere" in de Tongerse rampspoed van 1677. De nefaste nazomer van 1677: apocalyptische taferelen p. 265-286.
L. VAN DE SIJPE, (rec.) J. Hagen, M. Maes & B. Indekeu (red), Lommel-Barrrier en -Kolonie in de vorige eeuw. Twee door de overheid gestimuleerde landbouwontginningen p. 287-288.
R. NIJSSEN, Voorsinnige protecteurs der bedruckde weesen: de schepenen van Herk-de-Stad en het toezicht op het beheer van wezengoederen (1751-1795) p. 289-310.
R. VAN LAERE, Toneel uit het Hasselts augustijnencollege p. 311-314.
F. DECAT, Een episode uit de Boerenkrijg: pastoor Henri Herbots voor de Correctione Rechtbank van Roermond p. 315-321.
R. DRIESSEN, Het memorieboek van Willem Poul(i)ssen uit Stokkem (1672-1718) p. 323-360.
K. STEVAUX, Feestrede bij de viering van het 50-jarig bestaan van de Geschiedkundige Kring van Sint-Truiden p. 361-370.
R. NOUWEN, Enkele methodologische beschouwingen over de studie van de materiële volkscultuur van de 17de tot de vroege 20ste eeuw en het historisch onderzoek p. 371-382.

Inhoud van jaargang 79, 2000

R. NIJSSEN, Het laathof van Schoonbeek te Bilzen p. 3-26.
R. DRIESSEN, De paarden van Grevenbroek (1695) p. 27-37.
F. DECAT, Partijpolitiek in Sint-Truiden tijdens het interbellum. De strijd Cartuyvels-Blavier p. 41-96.
P. LENDERS, Limburgse chirurgiestudenten te Parijs in 1750-1789 p. 97-107.
J. VAN DER EYCKEN, De Sint-Quintinusdevotie in Hasselt p. 109-117.
R. PENDERS, Joannes Theodorus Joosten, een Bilzers rederijker p. 119-131.
J. MOONS, De Herkenrodeabdij en haar domein op het einde van het Ancien Régime (slot) p. 133-192.
TH. COUN, In memoriam Jos Moons (1932-2000) p. 193-202.
J. MOONS, 1914. Mijn verblijf te Munster-Lager van 23 Aug. Tot 20 Oktober. Het oorlogsdagboek van de Hasseltse burgerwachter Jozef Daniëls (1881-1944) p. 203-261.
E. WAUTERS, De kasteelhoeve van Heers. Historische hoeksteen en vergeten patrimonium p. 263-278.
J. LUYTEN, De familie Ballings en haar aandeel in de geschiedenis van het H. Catharinaklooster in Zonhoven p. 279-285.
L. VAN DE SIJPE, Toch Lombarden in Hamont (1309), p. 287-288.
R. NIJSSEN, De kerkrekeningen van Wijer, 1653-1674 en 1748-1777, p. 289-309.
F. DECAT, Velm, een dorp met een diepblauw verleden p. 311-319.
R. NOUWEN, Twee schuttersbreuken uit Grote Spouwen bewaard in het Openluchtmuseum van Bokrijk p. 321-338.
J. STINISSEN, Beneficianten en officianten te Peer sinds 1648 p. 339-352.
S. HENDRICKX, Maaseiker "geschiedschrijving" op het einde van de 17de eeuw? p. 353-373.
J. DE GRAEVE & R. VAN LAERE, Een loden zonnewijzer uit Hoeselt? p. 375-378.
L. VAN DE SIJPE, Jubileum in 1870 van De Roode Roos van Hasselt p. 379-382.

Inhoud van jaargang 80, 2001

J. STINISSEN, De studiebeurs van Bartholomeus Jansen-Baten p. 3-38
J. BAERTEN, Theorieën over het ontstaan van de Nederlands-Belgische grens in Limburg p. 39-48
C. WIJNEN, De schrikwekkende toename van het aantal herbergen in Hoepertingen tot 1920 p. 49-68
K. ELEN, Socialistisch-liberale verkiezingskartels bij de parlementsverkiezingen in Limburg (1946-1961) p. 69-88
TH. COUN, Geen losse woorden maar context. Enkele opmerkingen in verband met de Munsterbilzense oorkonde van 1096 p. 89-94
C. WIJNEN, Afscheiding van de kerkfabriek van Mettekoven en die van Hendrieken (1835) p. 95-96
J. LUYTEN, De evolutie van het gebouwencomplex van het Hasseltse begijnhof (1568-1798) p. 97-129 Studiedag Regionale en nationale instellingen in de Kempen tijdens het Ancien Régime p. 130
C. WIJNEN, De bouw van de kerk van Rijkel (1912). Laatste oplevering door provinciaal architect Leon Jaminé in 1921 p. 131-148
J. STINISSEN, De garderobe van Anna Catharina Van de Cruys (1743)  p. 149-155
B. INDEKEU, In memoriam Roger Knaepen (1932-2000) p. 156
K. STEVAUX, Uit het verleden van de Saffraanberg in Brustem p. 157-170
S. GYSENS, Twee uitgevers, één auteur. Een onbekende brief aan Gerardus Vossius (1605) p. 171-180
J. MAENEN, Gastronomie en levensomstandigheden in de burcht van Pietersheim (15de eeuw) p. 181-191
Algemene vergadering van de vzw Federatie van Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg p. 192
R. NIJSSEN, Tussen zielenzorg en geldzorgen: pastoor Notté en de financiën van de kerkfabriek, de pastorij en de armentafel van Rosmeer, 1741-1787 p. 193-236
W.L. BRAEKMAN, Twee 19de-eeuwse moordliederen uit Limburg: Hasselbroek en Kozen p. 237-245
Th. COUN & R. NIJSSEN, Naschrift p. 246
C. WIJNEN, De heropbouw van de kerktoren van Horpmaal (1842-1862) p. 247-265
B. INDEKEU, Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. Bibliografische nota met een kritische noot p. 266
R. NIJSSEN & R. VAN LAERE, Muntcirculatie in de zestiende en zeventiende eeuw: drie Limburgse teksten p. 267-282
R. PENDERS, Hasselts geheimschrift uit 1759-1760 eindelijk ontcijferd! p. 283-286
L. VAN DE SIJPE, (rec.) P.J.H. Ubachs, Handboek voor de geschiedenis van Limburg p. 287-288
F. DECAT, Clément Peten sr. (1866-1929). Herenboer en boegbeeld van liberaal Limburg p. 289-378
R. VAN LAERE, Van Romeins tot middeleeuws Tongeren. Twee losse vondsten  p. 379-382
J. STINISSEN, De inboedel van Anna Catherina van de Cruys (1743) p. 383-389
Gaston Renson overleden p. 390 Op zoek naar steenkool p. 390
Th. COUN, Het Middelnederlandse Lutsla(ch/g)t(e), Lut(c/s)ela(ch/gh)t, Lucslacht(e/s), Lucslac p. 391-394
B. INDEKEU, Een kleine “update” op het vlak van historische cartografie p. 395-398.

Inhoud van jaargang 81, 2002

Br. INDEKEU, Een vreemde eend in de bijt. Waarom en hoe Lommel Limburgs en Belgisch werd (1800-1850) p. 3-56
J. STINISSEN, De roep aan het perron in de criminele rechtspraak p. 57-62
F. DECAT, Politiek rond de kazerne. De strijd om het burgemeesterschap in Leopoldsburg tijdens het eerste kwart van de 20ste eeuw p. 63-69
Br. INDEKEU, Een databank voor Limburgse Rome-gangers. Oproep tot medewerking p. 70
J. LUYTEN, Dominicanessen in Kermt, slotklooster op Limburgse bodem (1927-1928) p. 71-93 Postume publicatie van Piet Lenders s.j. p. 94
Th. COUN, (rec.) Kris Delcroix & Gert Partoen, Sint-Landoald en zijn gezellen p. 95-96
W. HENDRIKS, Sint-Truiden versus Floreffe. Een aanvulling p. 97-102
J. VIJGEN, Cusanus in Limburg. Met een uitgave van zijn preekfragmenten p. 103-128
R. NOUWEN, Onder de vleugels van de adelaar. Keizer Augustus en de Lage Landen (31 v. Chr.-14 n. Chr.) p. 129-165
Mededelingen: Toponymie van Eksel – 100 Jaar Ursulinenklooster en meisjesonderwijs in Overpelt p. 166
R. VAN LAERE, Schat van bankbiljetten uit Vechmaal p. 167-174
Th. COUN, (rec.) J. Stinissen, Geschiedenis van Agnetendal, het tertiarissenklooster van Peer 1437-1798  p. 175-176
C. WIJNEN, De suikerfabriek van Hoepertingen 1871-1937 p. 177-192
R. NIJSSEN, De aanstellingsakte voor Carolus Crol tot schout van Ophoven en Geistingen, 1651 p. 193-198
R. DRIESSEN, Godfried Meulenbergh, pastor in Elen (1745-1776) p. 199-223 Mededelingen. Heiligenbeelden in het Keramiekmuseum van AndenneGemeentewapens in België. Vlaanderen en Brussel    p. 244
G. CREEMERS & A. VANDERHOEVEN (red.), Archeologische kroniek 1998 p. 225-262
P. LAUWERS, Vaudeville in Peer op Servaesdag 1775 p. 263-275 Geschiedenisprijs van Dexia Bank 2003 p. 276
C. WIJNEN, Moeilijkheden bij het cijnskiesrecht in Hoepertingen (1831-1893) p. 277-288
A. VANDERHOEVEN & G. CREEMERS, Archeologische kroniek Limburg 1999 p. 289-320
R. VAN LAERE, Een Maastrichtse knoop uit de 18de eeuw p. 321-323 S. VANDEVELDE, Een merkwaardige losse aantekening p. 324
R. NIJSSEN, Soe dat dije ondersaeten tot alre tijt sullen bier vinden: de oprichting van het banpanhuis van Kozen in 1573 p. 325-334
F. DECAT, De odyssee van soldaat Gerard Leemans. Een verhaal in de marge van de Eerste Wereldoorlog p. 335-341
In memoriam Adriaan Claassen p. 342
W. ALENUS, ‘Battles on the Albert Canal’ volgens Generaloberst Kurt Student p. 343-357
Th. COUN, Het Middelnederlandse litcope p. 358
L. ENGELEN, Stokkem in de grote Europese oorlogen (1672-1763). Aflevering 1 p. 359-380
Br. INDEKEU, Literatuursignalement. De bevrijding van Limburg in september 1944 p. 381-382

Inhoud van jaargang 82, 2003

 
R. NIJSSEN, Om meerderen schaede ende ander inconventien voor te coemen: rentebrieven van de gemeente Ophoven en Geistingen, 1581-1715 p. 3-27
Kleine reeks, nr. 1 p. 28
J. STINISSEN, Het perron in de Loonse steden. Een actualisering p. 29-42
L. ENGELEN, Stokkem in de grote Europese oorlogen (1672-1763). Aflevering 2 p. 43-86
F. DECAT, Politieke troebelen in Maaseik tijdens de belle époque. De schaduw van Verkissen p. 87-92
R. NIJSSEN, Een goet ende deuchtsaem man, die den tijt wel heeft om op het veldt te passen: de aanstelling van Reijner Arden tot veldbode van Rosmeer, 9 juni 1707 p. 93-96
R. NIJSSEN, De Rentfortmolen in Bilzen van 1570 tot ca. 1800 p. 98-124
K. VERHELST, Inventaris van het archief van de Nicolaïkring uit Halen p. 125-136
B. INDEKEU, Interessante internet-sites. 1. Een Waalse site over historische cartografie p. 137-138
R. NOUWEN, Twee andere schuttersbreuken bewaard in het Provinciaal Openluchtmuseum Bokrijk p. 139-144
L. VAN DE SIJPE,  ‘Digten en lietjens’ ter gelegenheid van het huwelijksfeest van Joannes Jacobus Simons en Maria Ida Feyen te Hamont (1802) p. 145-150
M. VERWEIJ, De geboorteplaats van Pieter Breughel de Oude. Analyse van een schijnbaar onontwarbare puzzle p. 151-153
Limburgse Herdrukken 3. Verzamelde opstellen van Dr. C. Bamps, Hasselt p. 154 L. ENGELEN, Stokkem in de grote Europese oorlogen (1672-1763). Aflevering 3 p. 155-189
Th. COUN, Het Middelnederlandse godspenning of godsgeld p.190
L. VAN DE SIJPE, Een uitzonderlijk familiestuk. Gelegenheidsgedicht voor het zilveren huwelijksjubileum van Jacobus Feyen en Joanna Margarita Simons uit Hamont (1803) p. 191-192
R. NIJSSEN, Bilzen, 11 september 1791: de aanbesteding van het tractement p.193-198
R. PENDERS & R. VAN LAERE, Een egodocument van Georges Arnold Gielen (Bilzen, 1811-1814) p.199-219 
A. WELKENHUYSEN, Een Latijns lofdicht voor Theodoor Daniëls, pastoor van Waltwilder p. 221-226 
L. ENGELEN, Stokkem in de grote Europese oorlogen (1672-1763). Aflevering 4 (slot) p.227-270
R. DRIESSEN, Masseur Maria Helena Lucas (1752-1837). Een oud schilderij p. 271-282
D. CONINCKX, (rec.) A. Knotter  & W. Rutten, Maakbaar Limburg. Maastricht, 2000 p. 283-285
L. VAN DE SIJPE, (rec.) B. Demoulin & J.-L. Kupper, Histoire de la principauté de Liège. Toulouse, 2002 p.286-288
L. VAN DE SIJPE, Huldedicht voor pastoor P.J. Lemmens uit Hamont (1799) p. 289-290
R. NIJSSEN, De zegelmatrijs van de schepenbank van Gruitrode p. 291-297
In memoriam Camille Wijnen (1939-2003) p. 298
J. STINISSEN, Liesbeth van Lierde (+1366) tussen Vlaanderen en Loon p. 299-312
J. RUTTEN, De broederschappen in het kerkarchief van de Onze-Lieve-Vrouwe-Kerk te Sint-Truiden. Een bijdrage tot de pastoraaleconomie in het Ancien Régime p. 313-369
Limburgse Herdrukken 4. Verzamelde opstellen van Dr. M. Bussels, Hasselt p. 370
R. NIJSSEN, De verpanding van het schouts- en stadhoudersambt van Kermt aan Steven Geloes, 1529 p. 371-380
VZW Federatie van Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg. Rekening over het boekjaar 2003 p. 381-382

Inhoud van jaargang 83, 2004

TH. COUN, Het Luikse/Sint-Truidense Diatessaron en zijn liturgische context p. 3-60
R. NOUWEN, Het huwelijk op koperblik. Twee wandplaten met spreuken uit het interbellum p. 61-65
L. VAN DE SIJPE, Nieuwe publicaties p. 66
R. NIJSSEN, Het laathof van den Wijer in Hoeselt p. 67-86
J. STINISSEN, De heren van Peer 1473-1500: een rechtzetting p. 87-92
R. NIJSSEN, Een zegelmatrijs van de schepenbank van Stokkem 93-96
R. NIJSSEN, Een zegelmatrijs van de schepenbank van 's-Gravenvoeren p. 97-103
TH. COUN, De betekenis van het woord "korenhoop" p. 104
L. VAN DE SIJPE, Inventaris van het kerkarchief van Achel St.-Monulfus en Gondulfus p. 105-127
TH. COUN, Zavelkoren, ooikoren, hard en kort koren p. 128
J. LUYTEN, De Zonhovense priester Jan Constant Willems en de stichtingen van de fraters van Onze-Lieve-Vrouw, Moeder van Barmhartigheid, in Limburg p. 129-166
M. HENDRICKX (+) & ST. HENDRICKX, Overzicht en interpretatie van de geboortes en de sterfgevallen te Maaseik van 1610 tot 1809 p. 167-183
TH. COUN, Het Middelnederlandse "miedepenninc" p. 184
R. NIJSSEN, Drie documenten betreffende de kluis van Helshoven p. 185-192
W. ALENUS, De mobilisatie van het Geheim Leger in Limburg in september 1944. Een kritische kijk op de twee Lambrechts-verslagen p. 193-222
B. INDEKEU (rec.), M. Verweij, De Santa Maria dell'Anima te Rome. Bezoekersgids p. 223-227
Nieuwe publicaties p. 228
B. INDEKEU, Drie "Limburgers" op een Keizerlijke auditorszetel in de Rota (Rome, 17de eeuw) p. 229-249
Nieuwe publicaties p. 250
L. WINCKELMANS, Beneficies: iets over de vetpotjes van de Rooms-Katholieke maatschappij tijdens het Ancien Régime p. 251-273
R. NIJSSEN, De afschaffing van het banpanhuis in Munsterbilzen in 1572 p. 275-278
Congres: Film in de Kempen p. 279-280
TH. COUN, Een vergiftigd geschenk voor pastoors en inwoners van Neerharen p. 281-288
F. DECAT, Een politieke geschiedenis van Limburg van de late 18de eeuw tot de Tweede Wereldoorlog p. 289-367
Lapjesproef voor drie zussen p. 368
R. NIJSSEN, Een potloodtekening van het kasteel van Nieuwenhoven p. 369-371
R. NIJSSEN, In memoriam André de Moffarts (1925-2004), voorzitter van de Stichting Museum Moffarts-Museum of Arts p. 372-374
R. NOUWEN, Een echte vlegel heeft het vel van een aal! p. 375-380
R. DRIESSEN, De Munsterse vredeshandel vanuit Rekem gezien p. 381-382

Inhoud van jaargang 84, 2005

K. VERHELST, Rundveehandel vóór de Tweede Wereldoorlog te Halen: het verhaal van Isidoor Dendas p. 3-25
De nieuwe statuten van de vzw Federatie van Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg      p. 26
R. NOUWEN, De exploitatie van de heide. De turfwerktuigen uit de verzameling van het Provinciaal Openluchtmuseum Bokrijk p. 27-44
R. NIJSSEN, De keuren van Wimmertingen, 1793 p. 45-56
R. DRIESSEN, Over brandrampen en het versteningsproces in het Maasland (17de-18de eeuw) p. 57-90
In memoriam Dr. Juul Stinissen (1921-2005)           p.91-96
R. DRIESSEN, Over brandrampen en het versteningsproces in het Maasland (17de-18de eeuw) (Vervolg) p. 97-169
L. VAN DE SIJPE (rec.), Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Bouwen 19n1-3. Turnhout, 2005 p. 170
R. NOUWEN, Twee schilden van schutterijen uit Zolder p. 171-174
R. NIJSSEN, Kluizenaars in Borgloon, 1720-1772 p. 175-180
J. RUTTEN, De Klerkenkapel in Sint-Truiden 1286-1798 p. 181-192
B. INDEKEU, Hulde aan Theo Coun p. 193-196
M. VAN GILS & M. DE BIE, Een paleolithische pleisterplek aan de Blokwaters. Hernieuwd archeologisch onderzoek op de Maatheide te Lommel p. 197-208
J.-M. GORIS, Nicolaas Theelen, promotor van de Boerensympathie in Belgisch-Limburg p. 209-260
G. HENDRIKS, Franse en Waalse douaneambtenaren op het Holven (Overpelt) van 1797 tot 1810 p. 261-273
W. ALENUS, Willem van der Marck II, bijgenaamd Lumey, heer van Lummen, admiraal van de watergeuzen, stadhouder en kapitein-generaal (1542-1578) p. 275-288
J. VAN DER EYCKEN, Handschrift nr. 35 van de abdij van Sint-Truiden p. 289-306
M. SMEERS, De scheiding van de parochies Vliermaal en Vliermaalroot, 1839-1840 p. 307-324
R. NIJSSEN, De Caerte der guldebroeders van Onse Lieve Vrouw gulde tot Donck, 1772 p. 325-338
G. CREEMERS & A. VANDERHOEVEN (red.), Archeologische kroniek van Limburg 2000 p. 339-356
R. NIJSSEN, Om te verhueden allen dierte ende alle opcoepinge ende monipolien van graeijn: een reglement op de graanhandel in Beringen uit 1586 p. 357-360
R. NOUWEN, Een atelier van een klompenmaker uit Lindel-Overpelt. Ambachtelijke werktuigen uit de klompenmakerij van Jozef Vanduffel (ca. 1914-ca. 1935) p. 361-373
Th. COUN, Een vergiftigd geschenk voor pastoors en inwoners van Neerharen (Vervolg) p. 375-378
R. NIJSSEN, Het achttiende-eeuwse zegel van de schepenbank van Stevoort p. 379-382

Inhoud van jaargang 85, 2006

R. NIJSSEN, Tienden, cijnzen, verheffingsrechten en renten: lasten op landerijen van het Onze-Lieve-Vrouw-der-Engelenklooster in Bilzen, 1692 p. 3-12
Opera omnia III. Een verzameling historische en heemkundige opstellen, uitgegeven door de Geschied- en Heemkundige Kring “Het Land van Thorn”. Thorn, 2005 p. 13
G. CREEMERS & A. VANDERHOEVEN (red.), Archeologische kroniek van Limburg 2001 p. 14-67
Historische bijdragen over Sint-Truiden en omgeving, deel 5 p. 68
R. NIJSSEN, De Caerte van de Sint-Sebastiaansgilde van Binderveld in 1769 p. 69-84  
M. SMEERS, Plattelandspastoors tijdens het ancien régime, rentmeesters van de kerk. Het beheer van de goederen van de pastorij, de kerkfabriek en de armentafel van Vliermaal (1466-1790) p. 85-95
Verslag van de statutaire algemene vergadering gehouden te Hasselt op donderdag 23 juni 2005 om 20 uur p. 96
M. SMEERS, Plattelandspastoors tijdens het ancien régime, rentmeesters van de kerk. Het beheer van de goederen van de pastorij, de kerkfabriek en de armentafel van Vliermaal (1466-1790) (Vervolg) p. 97-136
G. CREEMERS & A. VANDERHOEVEN (red.), Archeologische kroniek van Limburg 2002 p. 137-182
R. NIJSSEN, Het zegel van de schepenbank van Boorsem p. 183-188
R. NIJSSEN, Een reglement op het luiden van de doodsklokken in Bilzen in 1787 p. 189-191
L. VAN DE SIJPE (rec.), R. Hoven, Jean Chapeaville (1551-1617) et ses amis p. 192
R. NIJSSEN, Aenmerkingen over de plaetsen van het graefschap Loon van Willem Borghs. Tekstuitgave p. 193-246
B. INDEKEU & F. GEERTS, Licentiaatsverhandelingen over Limburgse onderwerpen. Een bibliografisch overzicht over de periode 1991-2005 p. 247-262
F. DUCHATEAU, Gedeputeerden in de klerkenkapel p. 263-265
Doodsbrief van Willem Borghs p. 266
U. MAES, De enquête van Coquebert de Montbret in de Nedermaas: Napoleons Limburgse dialectonderzoek p. 267-273
Limburgensia opnieuw raadpleegbaar p. 274
R. NIJSSEN, Twee zegels van de Erfbank van Donk, 1359-1604 p. 275-282
R. NIJSSEN, Tis hem strictelyk verboden te jaegen voor hem: de aanstelling van Peter Anthon als jachtwachter van baron de Collaert in Genk in 1787 p.283-287
Recente uitgaven van inventarissen in het Rijksarchief te Hasselt p. 288
G. CREEMERS & A. VANDERHOEVEN (red.), Archeologische kroniek van Limburg 2003 p. 289-321
TH. COUN, De heiligenkalender van het bisdom Luik p. 323-324
L. VAN DE SIJPE, Inventaris van het archief van de Sint-Laurentius­kerk van Hamont p. 325-359
Calendarium Leodiense a° 1592 - Januarius p. 360
R. NIJSSEN, Het reglement van de Sint-Hubertusschuttersgilde in Zolder, 1722-1792 p. 361-373
Calendarium Leodiense a° 1592 - Februarius p. 374
R. NIJSSEN, Conditiens wegens het school- en zanckmeesterschap: een reglement voor de stadsschoolmeester van Bilzen anno 1781 p. 375-381
Calendarium Leodiense a° 1592 - Martius p. 382  

Inhoud van jaargang 86, 2007

R. NOUWEN, Tongeren als het bestuurlijke en economische centrum van een agrarische regio in relatie tot de ravitaillering van de Rijntroepen: een beknopte status quaestionis p. 3-12
L. ENGELEN, De uitroeiing van het driedoornenhout te Stokkem (18de eeuw) p. 13-16
R. NIJSSEN (& M. OOSTERBOSCH & P. VAN DEN HOVE), Notariële muurgraffiti in de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek van Tongeren p. 19-29
Calendarium Leodiense a° 1592 - Aprilis p. 30
R. NIJSSEN, Pour tenir ce monsieur dans les bornes de la justice: een reglement voor de koster van Herk-de-Stad, 1812 p. 31-35
Calendarium Leodiense a° 1592 - Maius p. 36
F. SEBERECHTS, Joden in Limburg (1940-1941) p. 37-67
Calendarium Leodiense a° 1592 – Junius p. 68
J. THEUWISSEN, Waar Pieter Bruegel geboren is, en waarom daar? p. 69-79
R. NIJSSEN, De pandheren van Kerkom, Muizen, Buvingen, Borlo en Jeuk, 1589-1796 p. 81-95
Hulde-album Jean Maenen p. 96
P. SARTORI, “Tot herstelling van de roem van den zoo roemwaardigen Frans Tittelmans” van Hasselt. Bijdrage uitgaande van het geschil met Erasmus p. 97-133
Calendarium Leodiense a° 1592 - Julius p. 134
R. NOUWEN, Materiële bronnen en agrarische geschiedenis (17de-vroege 20ste eeuw). Een uitdaging voor historici! p. 135-151
Calendarium Leodiense a° 1592 - Augustus p. 152
I. LECOCQ, De heraldische glasramen uit de provincie Limburg p. 153-173
L. VAN DE SIJPE, Nieuwe publicaties over Limburg p. 174
R. NIJSSEN, Een 18de-eeuws reglement voor de koster van de Sint-Gangulfuskerk in Sint-Truiden p. 175-179
L. VAN DE SIJPE, Op de Luikse boekenplank p. 180
L. VAN DE SIJPE, Een Luiks prijsboek uit 1664 p. 181-185
TH. COUN, Het passieretabel in de Sint-Lambertuskerk in Neerharen p. 187-190, 361-380
Nieuwe publicatie over de 19de eeuw in Hasselt p. 191-192
M. GIELIS, Van Besloten Tijd tot Concordaat. Kerk en religie in de periode 1794-1802 p. 195-205
L. VAN DE SIJPE, Dagboekaantekeningen over de Franse Tijd in de Limburgse Kempen (Grote Brogel, Hamont, Neeroeteren) p. 207-239
F. VAN GEHUCHTEN, De Beloken Tijd in West-Limburg p. 241-250
W. HENDRIKS, De Beloken Tijd in Overpelt p. 251-267
B. INDEKEU, Lommel, draaischijf van verzet tegen de Franse overheid (1797-1800) p. 269-301
R. GOORTS, Troepenbewegingen in het land van Loon tijdens de regeringsperiode van Lodewijk XIV en hun gevolgen p. 303-307
L. VAN DE SIJPE, (rec.) Philippe George, Jean-Louis Kupper, Charles le Téméraire, de la violence et du sacré p. 308
R. NIJSSEN, Een regeling over de hooidienst van de keurlieden van de heren van Wideux in Sint-Lambrechts-Herk, 1609 p. 309-316
J. LUYTEN, Geroepen naar West-Vlaanderen. Limburgse religieuzen in de congregatie van de Zusters van Maria te Pittem p. 317-340
R. NIJSSEN, De gemeenterekeningen van Rukkelingen, 1766-1793 p. 341-380
R. NIJSSEN, O Here Godt wilt se gratie geven p. 381-382

Inhoud van jaargang 87, 2008

R. DRIESSEN, Umb die hoffreijsz und stockgoet in eren te halden: een Elense pastoor en zijn stamhuis p. 3-28
J. LUYTEN, Limburg voor Christus. Repertorium van kloosters, priorijen en abdijen van vrouwelijke religieuzen in Limburg, 1822-2007 p. 29-95
L. VAN DE SIJPE, (rec.) L’art mosan. Liège et son pays à l’époque romane du XIe au XIIIe siècle p. 96
L. VAN DE SIJPE, Verzen gedrukt ter gelegenheid van de Eerste Mis van Antonius Truyens te Eksel in 1824 p. 97-106
De gewestelijke en lokale overheidsinstellingen van het graafschap Loon tot 1795.
G. SOUVEREYNS, Woord vooraf p. 107-110
G. SOUVEREYNS & A.-J. BIJSTERVELD, Deel I: De graven van Loon p. 111-152
G. LIAGRE, Sola scriptura. Notitie over de protestantse aanwezigheid te Hasselt van de reformatie tot de officiële staatserkenning p. 153-192 
R. NOUWEN, Nadenken over publieksgeschiedenis en erfgoed p. 193-203 Calendarium Leodiense a° 1592 – September p. 204
H. VERDONK, Is graaf Gerard van Gelre een broer van graaf Arnold van Loon?    p. 205-223
Calendarium Leodiense a° 1592 – October p. 224
A. WELKENHUYSEN i.s.m. L. VAN DE SIJPE,Het Luikse prijsboek van 1664 nader bekeken p. 225-237
Calendarium Leodiense a° 1592 – November p. 238
R. NOUWEN, De literaire bronnen en het historisch onderzoek van Gallia Belgica en Germania Inferior p. 239-252
L. VAN DE SIJPE, Inventaris van het kerkarchief van Kleine-Brogel p. 253-273   Calendarium Leodiense a° 1592 – December p. 274
Boekaankondiging: Raymond Driessen, Emundt van Oeteren, canonick tot Thorn (ca. 1580-1634). Leven langs de Maas in de zestiende en zeventiende eeuw: een tijdsbeeld p. 275-277
TH. COUN, De cijnsregisters van de heerlijkheid Pietersheim 1499-1781 p. 279-288
H. DELEU, Tot behoeff der arme weezen. Het rooms-katholiek burgerlijk weeshuis van Maaseik (1729-1794) p. 289-332
G. MAGERMAN & M. DE SMEDT, Het haarspit p. 333-349
Bokrijk. Van kloosterdomein tot openluchtmuseum   p. 350
P. VAN HAUWERMEIREN, Het Bargoens van de Teuten. Een bronnenstudie p. 351-375
Tongeren. De vrijheid gemeten. De prekadastrale kaart van de stadsvrijheid en de kadastrale kaart van de stad binnen de wallen p. 376
TH. COUN, De cijnsregisters van de heerlijkheid Pietersheim 1499-1781 (Vervolg) p. 377-382

Inhoud van jaargang 88, 2009

 
H. DELEU, Tot behoeff der arme weezen. Het rooms-katholiek burgerlijk weeshuis van Maaseik (1729-1794) (Vervolg) 3-62
L. VAN DE SIJPE, Varkens, klaverzaad en uurwerken. Een uitzonderlijke handel van Kempense Textielteuten 63-70
TH. COUN, De cijnsregisters van de heerlijkheid Pietersheim 1499-1781 (Vervolg) 71-96
H. DELEU, Tot behoeff der arme weezen. Het rooms-katholiek burgerlijk weeshuis van Maaseik (1729-1794) (Slot) 97-134
B. INDEKEU, Zeventien Limburgse primi aan de Oude Universiteit Leuven (1425-1797) 135-157
TH. COUN, De cijnsregisters van de heerlijkheid Pietersheim 1499-1781 (Slot) 159-165
T. WAEGEMAN, Het Dr. Willemshuis te Hasselt. Een archeologisch onderzoek 167-186
R. NIJSSEN, Een akkoord tussen de heer en de gemeente van Genoelselderen over hun heerwagen, 13 november 1431 187-191
P. VAN HAUWERMEIREN, De stelling van Jozef Mertens gestaafd. De Kempense Teuten hadden geen eigen Bargoens 193-194
R. NIJSSEN, De Caerte van de handboogschuttersgilde Sint-Sebastiaan te Donk, 1718 195-205
Inventaris van archieven van  het Rijkskamergerecht 206
T. WAEGEMAN, De Royermolen in Diepenbeek. Archeologische studie van een eeuwenoude banmolen 206-226
S. GOVAERTS, Limburgse soldaten in de 18de eeuw 227-246
R. NIJSSEN, Om alle differentiele puncten noopende de limiten wegh te nemen: een overeenkomst over de gemeentegrens tussen Gorsem en Sint-Truiden, 1741 247-257
Algemene Vergadering van de Federatie 258
TH. COUN, De rechtshervorming van 7 juli 1566 in de heerlijkheid Pietersheim 259-288
R. NOUWEN, De schuttersbreuk van de Sint-Sebastiaangilde uit Sint Joris-Alken (1666) 289-293
R. NIJSSEN, Bouwovertredingen in Opkanne, 1759 295-296
Th. COUN, De rechtshervorming van 7 juli 1566 in de heerlijkheid Pietersheim (Vervolg) 297-306
T. WAEGEMAN, Het Bandkeramisch graf in de waterburcht van Millen en de nieuwe site ontdekt in het nabije Riemst 307-313
L. VAN DE SIJPE, Boekaankondiging 314
G. CREEMERS & A. VANDERHOEVEN (red.), Archeologische kroniek van Limburg 2004 315-346
R. NOUWEN, Signalement: een schild van de Sint-Jorisgilde uit Borgloon (1741) 347-349
L. VAN DE SIJPE, Boekaankondiging 350
G. CREEMERS & A. VANDERHOEVEN (red.), Archeologische kroniek van Limburg 2005 351-381
M. STRAUWEN, Boekaankondiging 382

Inhoud van jaargang 89, 2010

G. CREEMERS & A. VANDERHOEVEN (red.), Archeologische kroniek van Limburg 2006 3-29
Met klinkende munt betaald - Muntcirculatie in de beide Limburgen 1770-1839 30
T. WAEGEMAN, L. VAN IMPE & G. CREEMERS, De Sint-Quintinuskathedraal in Hasselt. Groei en aanpassingen in functie van een steeds ambitieuzere maatschappelijke en sacrale opdracht 31-52
R. VAN DE KONIJNENBURG, Een berg afval 53-72
R. NIJSSEN & B. VANDIONANT, De verpachting van de tienden in Berbroek in de achttiende eeuw (1725-1787) 73-86
TH. COUN, Een Middelnederlandse rol van ca. 1420 over de betwistingen tussen Jan II, heer van Pietersheim, en de stad Maastricht 87-96
G. CREEMERS & A. VANDERHOEVEN (red.), Archeologische kroniek van Limburg 2007 97-154
E. RASKIN, Een uitzondering op de algemene regel. De gemeentepolitiek in Eigenbilzen van 1926 tot 1976 155-188
L. VAN DE SIJPE (rec.), Jozef Mertens, ‘Onder invloed van Jan Frans Willems en Pieter Ecrevisse: 19de-eeuwse mythevorming rond taal, herkomst, handel en wandel van de Kempense teuten’ 189-192
L. VAN DE SIJPE, De Sint-Monulfus en Gondulfuskerk te Achel. Een reconstructie van de bouwgeschiedenis op basis van het kerkarchief 193-212
R. NIJSSEN  & TH. MOENS, Tot een siraet en een ambellissement van haere goederen: een akkoord tussen de kasteelvrouw van Loye en de gemeente Schulen over de aanleg van een dreef, 1768 213-219
Correctie 220
R. DRIESSEN, Waar is mijn vaderland? “Limburgers” en hun natiegevoel in de 19de eeuw. Apart en toch één? 221-260
R. NIJSSEN, De aanstelling van een meier in Haccourt in 1604     261-267
TH. COUN, Een Middelnederlandse rol van ca. 1420 over de betwistingen tussen Jan II, heer van Pietersheim, en de stad Maastricht (Vervolg) 269-284
P. VRIJENS, Hubert Vrijens, ruiter in het Staatse leger en minderbroeder 285-287
Correctie 288
D. VANGHELUWE, Bergeijk een tweeheerlijkheid? (1285-1469) 289-338
R. NIJSSEN, De aanstelling van Eustachius Robijns tot secretaris van de schepenbank van Muizen, 1724 339-344
TH. COUN, Een Middelnederlandse rol van ca. 1420 over de betwistingen tussen Jan II, heer van Pietersheim, en de stad Maastricht (Slot) 345-355
M. OOSTERBOSCH, Eigenbilzen rond 1700: een “bedorven” parochie 356
R. NIJSSEN, Op het juiste uur komen vele treinen niet binnen: Hasselts spoornieuws uit 1922 357-358
J. EVERS, Een dorsmachine van 1 pk.  Dorsen met een paardenmanege in Zonhoven en omstreken      359-373
R. NIJSSEN, Uit het Rijksarchief: een plan van de gemeentegrens tussen Millen en Valmeer, 1841 375-376
L. VAN DE SIJPE (rec.), Christine Maréchal, Le jardin des délices de Remacle Leloup. Dessins et lavis du pays de Liège au XVIIIe siècle - Frank Hovens (eindredactie), De geschiedenis van Limburg 377-378
R. NIJSSEN, Dat sij neerstigh en voorsichtigh haer functie sal doen: de aanstelling van een stadsvroedvrouw in Borgloon in 1759 379-381
Aanvulling 382

Inhoud van jaargang 90, 2011

R. NIJSSEN, Tot vermeerderinge van d’eere ende dienst Godts: de stichtingsakte van de beurs Eijben, 1712 45-66
R. NIJSSEN, De aanstelling van Christiaan Vrydaghs tot koster en schoolmeester van Hoepertingen, 1790 3-8
R. DRIESSEN, Carel Croll: van Maaseiker burger tot heer van Beegden en Ommerstein (1620-1680). Adellijke teloorgang: Pollart van Aldeneik 9-43
Wie was wie in Sint-Truiden? Bijdrage tot een biografisch woordenboek 44
R. NIJSSEN, Tot vermeerderinge van d’eere ende dienst Godts: de stichtingsakte van de beurs Eijben, 1712 45-66
TH. COUN, Tellen na de z 67-71
R. NIJSSEN, Wonen in Vliermaal, Kortessem, Guigoven en Wintershoven in 1842 73-86
R. NIJSSEN, De aanstelling van kapelaan Swennen van Herk-de-Stad, 1795 87-94
Sagalassos, City of dreams 95-96
TH. COUN, Het Loonse landrecht. Inleiding, tekstuitgave, vertaling en aantekeningen 97-368
R. NIJSSEN, De aanstelling van Eustachius Cartuijvels tot schout van Borlo en Buvingen, 1704 369-377
160 jaar Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap en 25 jaar Tongerse Annalen 378
Marc Lodewijckx onderscheiden 378
J. MERTENS, “Alles war Lust, alles Munterkeit”. De blijde intrede van landcommandeur Belderbusch in de Kempense heerlijkheden Diepenbeek en Gruitrode, en in de Brabantse enclave Gemert (1767-1768) 379-413
De kadastrale reducties 414-415

Inhoud van jaargang 91, 2012

R. NIJSSEN, Een nachtwacht in Bree in 1764: de stadts tuyters oft kleppermannen 3-5
Zoeken in collecties van het stadsarchief Sint-Truiden 6
L. VAN DE SIJPE, Briefwisseling aan Juliaan Melchior voor zijn studie De Teuten, Hasselt 1915 7-49
Nieuwe publicatie: Robert Nouwen, Tongeren. Een Romeinse stad in het land van de Tungri 50
R. NIJSSEN, Een ordonnantie van de stadsmagistraat van Beringen op het jaarlijks onderhoud van de wegen, 10 juni 1727 51-54
B. MERSCH, Archief van het Rooms-Katholiek Burgerlijk Weeshuis van Maaseik 55-72
TH. COUN, Loons, Loonser, Loonst 73-86
In memoriam  erelid Simon Vandevelde (1920-2011) 87-90
In memoriam erelid E.H. Jan Rutten (1916-2012) 91-93
Nieuwe publicaie: Kamiel Mertens (redacteur): Sint-Truiden in de Eerste Wereldoorlog – Bronnenboek 94-96
R. NIJSSEN, Heren en heerlijkheden in het rechtsgebied van de Buitenbank van Bilzen, 14de-18de eeuw 97-154
J. EVERS, Engelenhof of de Engelse Hof op de Engstegen in Zonhoven 155-166
J. VAN DER EYCKEN, Adel in het graafschap Loon, een methodologische benadering 167-192
R. NIJSSEN, Een lering van de schout en schepenen van Spalbeek voor de meier van Donk, 1450 193-198
R. NIJSSEN, De aanstellingsbrief voor Philips van Mettecoven, geldwisselaar in Sint-Truiden, 1540 199-203
T. WAEGEMAN, De heren van Millen en hun kasteel 205-276
R. NIJSSEN, Een politiereglement in Beringen, 11 maart 1727 277-280
R. NIJSSEN, De botermarkt van Bree, 1746 281-283
Nieuwe handleiding voor familiegeschiedenis 284
R. NIJSSEN, De aanstelling van een nieuwe stadtsdienaer in Borgloon in 1695 285-287
TH. COUN, Aanvullingen op Het Loonse landrecht 288
T. WAEGEMAN, De heren van Millen en hun kasteel (Vervolg)   289-327
L'Office de l'Étoile 328
R. NIJSSEN & N. VALKENEERS, Het reglement van de schuttersgilde van het Heilig Sacrament in Geneiken in Lummen, 18de eeuw 329-338
R. NIJSSEN, De verpachting van het stedelijk gasthuis van Borgloon in 1714 339-342
L VAN DE SIJPE, De executieplaats van de bokkenrijders in Kleine-Brogel (1789) 343-344
GH. GIELEN, Documenten van en aan Adelain Beine uit Montenaken tijdens Wereldoorlog I 345-382

Inhoud van jaargang 92, 2013

J. MERTENS & U. ARNOLD, Het Historisch Studiecentrum Alden Biesen (1988-2013): een kwarteeuw grensoverschrijdend onderzoek naar de Duitse Orde 3-51
J. MAENEN, Het Lanakens onderwijslandschap tijdens en na de Eerste Wereldoorlog:  strubbelingen rond de benoeming van Theodoor Vanderlinden tot schoolhoofd 53-66
R. NOUWEN, Het Provinciaal Archief Limburg: een goudmijn voor historici 67-78
TH. COUN, Pietje de leugenaar of de historische betrouwbaarheid van de Notices historiques et archéologiques (1888) van Pieter Keelhoff 79-96
R. DRIESSEN, Een doodslag in Elen in 1643 97-110
F. DECAT, Van Rijn tot Main. Het ‘Duitse’ verhaal van de graven van Loon 12de-begin 13de eeuw 111-156
J. REYNIERS, Een verborgen parel in Haspengouw. Het dertiende-eeuwse reliekschrijn van Sint-Odilia 157-191
Een aantal e-boeken 192

Referaten van het congres De adel in de Kempen in de waterburcht van Pietersheim (Lanaken) op 27 oktober 2012 193-196
J.-M. GORIS, Ten geleide 197-200
A.C.M. KAPPELHOF, Het Huis Oranje-Nassau: een dynastie van overlevers 201-223
T. WAEGEMAN, Grondrechten en opportuniteiten. Evolutie van het patrimonium van de heren van Pietersheim 225-295
K. DOUMA, De ridderschap van Noord-Brabant, 1814-1850 297-316
Personalia 317-320
TH. COUN, Een graduale uit de Sint-Albanuskerk in Vlijtingen 321-322
B. MERSCH, De plaatsnaam Maaseik in de loop der eeuwen 323-335
R. NOUWEN, Het Romeins wegennet van Tongeren: van mijlpaal tot de atlassen der buurtwegen 337-355
J. MAENEN, Sjiek volk in kasteel Kiewit te Gellik. De bewoners vanaf de confiscatie door de Franse overheid in 1797 tot aan het sekwester door de Belgische Staat na de Tweede Wereldoorlog 357-376
L. VAN DE SIJPE, Recente publicaties van de Luikse historiografie 377-380
R. NOUWEN (rec.), A. Ervynck, K. Vandevorst & E. Oomen, De Onze-Lieve-Vrouw-Basiliek van Tongeren. Een ontzettend lang verleden 381-382

Inhoud van jaargang 93, 2014

F. AUMANN, In memoriam Kamiel Stevaux (1922-2014) 289-291
F. DECAT, Fort Loncin 1914. Het Limburgse luik van een oorlogsdrama 293-301
F. DECAT, Halen 1914. De slag in de kranten 141-159
F. DECAT, Lodewijk van Loon en Ada. Een Hollandse tragedie 49-62, 97-123
R. DRIESSEN, Joannes Brouwers (1696-1731): kroniek van een vergooid leven 315-324
J. EVERS, Garibaldi bij de Bessembinders in Zonhoven? 81-90
R. JANSSEN, De kruisherengemeenschap in Maaseik in de zeventiende eeuw 13-48
B. MERSCH, De zegels van Maaseik 75-79
J. MERTENS, De Duitse Orde in Rijkhoven-Bilzen, de vestiging van de Biesense hoofdzetel en de relatie met de Loonse stad 193-288
L. RASKIN, De vuile was van de abdij 91-95
J. SLEGERS, ’t Loopt zoo zoetjes door de tanden. Over het bier en de geschiedenis van de brouwerij van Schalkhoven… 357-382
G. SOUVEREYNS, De gewestelijke en lokale overheidsinstellingen van het graafschap Loon tot 1795. Deel 2: Drossaardambten in het graafschap Loon 325-355
W. VAN MEERBEEK, De heilige Eucherius (c. 691-738). Bisschop van Orléans, heilige in Sint-Truiden 63-74
J. SLEGERS, Thomas Morren (Sint-Truiden 1584–Hasselt 1661): ‘de bekendste schilder-vergulder van Hasselt en omstreken’ 161-191
K. VERHELST, Bijzondere erfgoedstukken op het internet: De Provinciale Bibliotheek Limburg digitaliseerde een selectie documenten uit haar erfgoedcollecties 3-12
K. VERHELST, Flandrica.be: nieuwe gedigitaliseerde documenten uit de erfgoedcollecties van de Provinciale Bibliotheek Limburg 303-310
T. WAEGEMAN, De Provinciale School voor Vroedvrouwen in Hasselt 125-140

Inhoud van jaargang 94, 2015

D. BERTRANDS, Het keiengraf van de geleerde norbertijn Jacob Claes, pastoor van Oostham (1801-1828) 5-13
TH. COUN, Is alleen “Belgisch” erfgoed in Franse instellingen geroofd erfgoed? 285-287
E. DAS, Poging tot reconstructie van de bezitsgeschiedenis van kasteeldomein het Lobos in Zelem 145-192
J. EVERS, Migratie vanuit Zonhoven naar Amerika in de periode 1900-1925. Met een kort overzicht van de andere Limburgse emigranten 201-238
J. EVERS, Petrus Dorlix uit Zonhoven, professor en rector aan de Leuvense universiteit 15-69
BR. INDEKEU, Lommel-Barrier: de brug voor “een brug te ver” (11-12 september 1944) 71-96
J. MERTENS, ‘Sic luceas ut ardeas’. Het pastorale concept van de gebrandschilderde glaspanelen in de norbertijnenpastorie van Oostham (1680) 97-131
R. NIJSSEN, Een akkoord over het toezicht op het financieel beheer van de armentafel en van de kerkfabriek van Lummen, 1726 137-143
T. WAEGEMAN, Naar aanleiding van... Het achthoekige Heusden. De achthoek in de burchtbouw 133-135
L. VAN DE SIJPE, Een inkijk in de bibliotheek van dokter Constant Bamps uit Hasselt (1847-1907) 193-199
J.-J. van ORMELINGEN, Het gearmorieerde parenteelboek van de Tongerse predikheer Hyacinth van der Meer (1715) 239-284

Inhoud van jaargang 95, 2016

Th. Coun, De familie van Cranevelt en de heerlijkheid Neerharen in de 16de en 17de eeuw 103-150
F. Decat, Heren van de Euregio. Hoe Loon en zijn graven het Middeleeuwse  Maas-Rijngebied mee vorm gaven 1150-1300 199-245
B. Indekeu, Jean-Jacques-Arnaud Gérardot de Sermoise (1769-1852). Over zijn soms “hobbelige” carrière bij de dienst Bruggen & Wegen (1803-1838) 63-81
R. Nijssen, Adjunct-burgemeester Vanminsel van Zolder over de veteranen van Napoleon in zijn gemeente, 1815 161-172
R. Nijssen, De aanstelling van Joannes Adrianus Van den Abeele tot meier van Kleine-Spouwen, 1773 97-102
R. Nijssen, De aanstelling van Willem Tenaers tot koster, kapelaan en onderwijzer in Mielen-boven-Aalst, 1691 21-27
R. Nijssen, De installatie van kanunnik Michiel Walram de Borchgrave als heer van Genoelselderen, 22 juni 1754 181-186
R. Nijssen, De verpachting van de Rijkhovenmolen in Bilzen, 2 maart 1720 49-55
R. Nijssen, Een concessie voor een postkoets op het traject Hasselt-Luik, 1821    277-286
R. Nijssen, Een obool van Jan I, hertog van Brabant, in Herderen   93 -96
R. Nijssen, Een ordonnantie van de abdis van Munsterbilzen op de bestrijding van veeziekte, 1770      193-197
R. Nijssen, Een Romein in Hoepertingen 151-152
R. Nijssen, Een zilveren groot van Lodewijk van Male in Vroenhoven 247-249
R. Nijssen, Gents zilver in Sint-Lambrechts-Herk: twee zilveren penningen uit de eerste helft van de dertiende eeuw 59-62
R. Nijssen (& M. Oosterbosch), Gewoonterechtelijke regelingen over keurgoederen van de heren van Wideux in Sint-Lambrechts-Herk 11-19
R. Nijssen, Het testament en het grafkruis van Arnold Thijs uit Membruggen, 1792 83-89
M. Oosterbosch (& R. Nijssen), Gewoonterechtelijke regelingen over  keurgoederen van de heren van Wideux in Sint-Lambrechts-Herk 11-19
J. Roosen, Het agrarische productenscala in het Limburgse Maasland tijdens de achttiende eeuw 251-274
L. Van de Sijpe, Een beroemde gravure ontleed: de Sancta Filia Legia van Michaël Natalis (1642) 187-190
J.-J. van Ormelingen, Het zilveren kenteken van de Tongerse rederijkers  (18de eeuw) 153-160
J.-J. van Ormelingen, Levering van grafstenen te Tongeren (1645-1713) 29-48
K. Verhelst, Flandrica.be: nieuwe gedigitaliseerde documenten uit de erfgoedcollecties van de Provinciale Bibliotheek Limburg  3-9
T. Waegeman, Grafstenen van broederschapsleden in de O.-L.-Vrouwkerk te  Hasselt 173-180

Inhoud van jaargang 96, 2017

A. Convents (& Th. Coun), Geschiedenis van het onderwijs in Kuringen van 1900 tot 1930 277-295
Th. Coun (& A. Convents), Geschiedenis van het onderwijs in Kuringen van 1900 tot 1930 277-295
Th. Coun, Het ledenregister van de Broederschap van Sint-Gertrudis in Kuringen 1-144
Th. Coun, Index bij het ledenregister van de Broederschap van Sint-Gertrudis in Kuringen 145-169
E. Cuppens, Opoeteren en de 80-jarige oorlog (1568-1648) 297-332
T. Daerden (& R. Nijssen), Een obool van Hendrik I van Verdun, bisschop van Luik (1075-1091) 191-192
F. Decat, Oorlog in tijden van Bevrijding. Limburg als uitvalsbasis van de geallieerde strijdkrachten aan het einde van de Tweede Wereldoorlog 193-223
R. Driessen, Over nationale en Limburggevoelens 259-276
R. Nijssen (& T. Daerden), Een obool van Hendrik I van Verdun, bisschop van Luik (1075-1091)   191-192
R. Nijssen, Een verslag over de verpachting van de tienden in Brustem in 1773 249-258
R. Nijssen, Zo ging dat in Hasselt in 1490: een pensioenregeling voor Henrick Sweerts, Heilige-Geestmeester 241-243
L. Van de Sijpe, Twee magistrale studies over Luikse kerken  187-189
Ph. Vanoppen, Huwelijken in tempore clauso in de stad Maaseik, 1619 tot 1796     171-186
J.-J. van Ormelingen, Een zegelmatrijs van het Hasseltse Augustijnenklooster (1770) 245-248
K. Verhelst, Volksdevotie in Limburg: een korte geschiedenis van de belangrijkste bedevaartsoorden aan de hand van de devotieprenten van de 17de tot het begin van de 20ste eeuw  225-240

Inhoud van jaargang 97, 2018

Th. Coun, De graven van Loon. Loons, Luiks, Limburgs. Betrouwbaar naslagwerk of holklinkend slagwerk? 57-73
Th. Coun, Een editie van de oorkonden van de graven van Loon  268-286
E. Cuppens, Opoeteren en de 80-jarige oorlog (1568-1648) (Tweede stuk)          75-96, 147-158
R. Driessen, Over wishout, manjelen en geletterdheid: korvers en korverij in Stokkem (16de-18de eeuw) 123-146
J. Ector (& A. Welkenhuysen), De levensloop van polyhistor Govaart Wendelen. Deel I: 1580-1633 35-50
J. Ector (& A. Welkenhuysen), De levensloop van polyhistor Govaart Wendelen. Deel II: 1633-1650. Govaart pastoor van Herk 103-114
J. Ector (& A. Welkenhuysen), De levensloop van polyhistor Govaart Wendelen. Deel III: 1650-1667. In Doornik en Gent  253-260
J. Evers, Zonhovenaren werkzaam in (Belgisch) Congo, Rwanda of Burundi tijdens de twintigste eeuw 159-252
R. Nijssen, De aanstelling van een schoolmeester in Melveren bij Sint-Truiden, 1741 15-18
R. Nijssen, De aanstelling van Hubert Gevers tot koster, gemeentesecretaris en schoolmeester in Berbroek in 1766 31-34
R. Nijssen, De verpachting van de watermolen van Binderveld, 1727  3-8
R. Nijssen, Een akkoord tussen de pastoor en de gemeentenaren van Aalst over onderhoudskosten aan de pastorij, 7 mei 1759  97-102
R. Nijssen, Een regeling tussen de inwoners en de heer van Heers over het gebruik van het banpaanhuis, 1764 261-267
R. Nijssen, Zo ging dat in Halmaal in 1793: het beheer van de gemeentelijke financiën in oorlogstijd  115-121
L. Van de Sijpe, Een groots opgezette tentoonstelling over het graafschap Loon in 1947  19-29
J.-J. van Ormelingen, Een deurklopper en een wijwatervat met het wapen van Willem Schroots en Joanna de Selys (Tongeren, midden 17de eeuw)   9-14
J.-J. van Ormelingen, Een poortnaald met het wapen van Hendrik Princen en Suzanna Abberaens uit Sint-Truiden (midden 17de eeuw)   51-56
A. Welkenhuysen (& J. Ector), De levensloop van polyhistor Govaart Wendelen. Deel I: 1580-1633   35-50
A. Welkenhuysen (& J. Ector), De levensloop van polyhistor Govaart Wendelen. Deel II: 1633-1650. Govaart pastoor van Herk  103-114
A. Welkenhuysen (& J. Ector), De levensloop van polyhistor Govaart Wendelen. Deel III: 1650-1667. In Doornik en Gent  253-260