Redactie

Luk Van de Sijpe (voorzitter), Theo Coun (secretaris), Franz Aumann, Frank Decat, Raymond Driessen, Bruno Indekeu, Mark Lodewijckx, Jo Luyten, Jean Maenen, Rombout Nijssen, Jan Papy, Michel Oosterbosch, Jeroen Reyniers, Alain Vanderhoeven en Tony Waegeman

Richtlijnen voor de auteurs

De bijdragen worden best per email ingezonden. De tekst wordt ingetikt zonder opmaak: Times New Roman punt 10, na elke harde return een witregel, automatische nummering van de voetnoten met het tekstwerkingsprogramma, het maakt niet uit of de voetnoten onderaan de pagina dan wel op het einde van de tekst staan.

Een bijdrage mag maximaal 25 bladzijden tellen; voor langere teksten dient de auteur de secretaris van de redactie te contacteren.

Voor de bibliografische referenties moet de auteur een coherent en consequent systeem gebruiken. Eventueel kan hij van volgende regels gebruik maken:

Boek:

a) afzonderlijk

Auteur, Titel. Plaats, jaar.  of  jaar, p. (pp.) x-xi.

M.B. Parkes, English Cursive Book Hands1250-1500. Oxford, 1969.
M.B. Parkes, English Cursive Book Hands1250-1500. Oxford, 1969, pp. 25-26.

b) deel van een reeks

Auteur, Titel. Plaats, jaar, Reeksnaam nummer. of  nummer, pp. x-xi.

F. Ohly, Hohelied-Studien. Grundzüge einer Geschichte der Hoheliedauslegung des Abendlandes bis um 1200. Wiesbaden, 1958, Schriften der Wissenschaftlichen Gesellschaft an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, Geisteswissenschaftliche Reihe 1.
F. Ohly, Hohelied-Studien. Grundzüge einer Geschichte der Hoheliedauslegung des Abendlandes bis um 1200. Wiesbaden, 1958, Schriften der Wissenschaftlichen Gesellschaft an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, Geisteswissenschaftliche Reihe 1, pp. 25-26.

c) deel van één boektitel (en van een reeks):

Auteur, Titel. Dl. x, titel. Plaats, jaar, Reeksnaam nummer. of  nummer, pp. x-xi.

P.F. Lefèvre, L'Ordinaire de la collégiale, autrefois cathédrale, de Tongres d'après un manuscript du XVe siècle. Dl. 1, Le temporal. Leuven, 1967, Spicilegium Sacrum Lovaniense, études et documents 34.
P.F. Lefèvre, L'Ordinaire de la collégiale, autrefois cathédrale, de Tongres d'après un manuscript du XVe siècle. Dl. 1, Le temporal. Leuven, 1967, Spicilegium Sacrum Lovaniense, études et documents 34, pp. 25-26.

Artikel:

a) in een boek

Auteur, ‘Titel’, in: Titel. Plaats, jaar, pp. x-xi.

W. Lourdaux, ‘Het boekenbezit en het boekengebruik bij de Moderne Devoten’, in: Studies over het boekenbezit en boekengebruik in de Nederlanden vóór 1600. Brussel, 1974, pp. 247-325.

b) in een tijdschrift

Auteur, ‘Titel’, in: Titel jaargang (jaartal), pp. x-xi. 

Th. Mertens, ‘Er zullen tekenen zijn aan zon, maan en sterren. Het einde der tijden in Middelnederlandse evangeliepreken’, in: Queeste 7 (2000), pp. 128-142.

c) in een lexicon of encyclopedie

Auteur, ‘Titel’, in: Redacteur (red.), Lexicon/Encyclopedie. Deel. Plaats, jaar, pp. x-xi.

R. Chadabra, ‘Apokalypse der Johannes’, in: E. Kirschbaum (red.), Lexikon der christlichen Ikonographie. Dl. 1. Rome, 1990, pp. 124-142.

 

Afbeeldingen moeten ten minste 200 dpi tellen maar hoeven niet meer dan 300 dpi te tellen. Zwaardere digitale bestanden verstuurt men ofwel afzondelijk in bijlage bij een aparte mail of met aangepaste programma’s zoals WeTransfer. Nummer de afbeelding met uw naam en volgnummer (b.v. Ratzinger 01) en niet bijvoorbeeld afbeelding 1, want dat kan iedereen gebruiken.

Elke auteur onvangt een pdf van zijn artikel en indien hij geen abonnement heeft, een exemplaar van het nummer waarin zijn bijdrage is verschenen.