Lidgelden en abonnementen (inclusief verzending en BTW)

Binnenland 27,50 €

Buitenland 32,50 € per jaar 
 

Abonnementen en lidgelden gelden voor een volledige jaargang; wie bijvoorbeeld in september abonneert, ontvangt ook de reeds verschenen nummers van dat jaar. Nieuwe abonnees vermelden als reden op hun overschrijving:nieuwe abonnee, gevolgd door de jaargang waarmee het abonnement een aanvang neemt.