Zowel natuurlijke personen, rechtspersonen als groepen kunnen lid worden van de Federatie. De statuten maken een onderscheid tussen werkende en toegetreden leden. Een werkend lid moet actief zijn op het gebied van het historisch onderzoek over Limburg en hij of zij maakt deel uit van de algemene vergadering van de vzw. Wie een van die twee bepalingen niet kan of wil vervullen, kan toegetreden lid worden. Toegetreden leden ontvangen alle mededelingen van de Federatie maar worden niet uitgenodigd op de algemene vergadering.