A.D., Dunreslo OLL 1, 1946, antwoord 4
A.D., Inlichtingen over de familie Peelaers OLL 4, 1949, 63
A.D., Quelle est la signification des termes toponymiques «goor» et «most»? OLL 5, 1950, 64
A.D., Wat is een schans? OLL 2, 1947, antwoord 16
A.D., Wat is een apostolisch protonotaris? OLL 1, 1946, antwoord 8
A.D., Werd er ook reeds geschreven over het verleden van Vucht? OLL 4, 1949, 160
AERTS, J., De politieke macht der Sint-Truidense ambachten OLL 6, 1951, 169-177
AERTS, J., Het eerste Aquiria in het leven van de heilige Lutgart OLL 19, 1964, 23-33
AERTS, J., Het ontstaan der Sint-Truidensche ambachten OLL 2, 1947, 89-96
AERTS, J., Onuitgegeven gedichten van Rodulf van Sint-Truiden OLL 11, 1956, 47-60
ALENUS, W.D.F., De Lummense afstammelingen van de familie Alen van Herk-de-Stad, alias Alenus (XVIIde en XVIIIde eeuw) OLL 17, 1962, 175-184
ALLEMEERSCH, L., Heide in Limburg. Overzicht van de achteruitgang van het heide-areaal in Belgisch Limburg tijdens de laatste 2 eeuwen OLL 41, 1986, 5-39
ARTS, N., Mesolitische jagers, vissers en voedselverzamelaars in noordoost België en zuidoost Nederland OLL 42, 1987, 27-85
BAILLIEN, H., Brieven over de slag van Brustem en zijn nasleep OLL 30, 1975, 9-11
BAILLIEN, H. (& J. HELSEN), De afbraak van de middeleeuwse wallen te Tongeren OLL 40, 1985, 5-24
BAILLIEN, H., De Dalemolen te Lauw OLL 2, 1947, 31-36
BAILLIEN, H., De drinkwatervoorziening te Tongeren OLL 17, 1962, 127-144
BAILLIEN, H., De geneeskundige diensten der stad Tongeren in vroeger eeuwen OLL 5, 1950, 23-29, 33-45
BAILLIEN, H., De hervorming en haar repressie te Tongeren in de XVIe eeuw OLL 31, 1976, 93-111
BAILLIEN, H. (& M. FRERE), De kroniek van Willem van der Meer uitgegeven en van nota's voorzien OLL 11, 1956, 161-183
BAILLIEN, H. (& M. FRERE), De kroniek van Ulrik Cluts (1636-1685) uitgegeven met een inleiding en nota's OLL 8, 1953, 1-11
BAILLIEN, H., De lakenhal te Tongeren OLL 6, 1951, 27-31
BAILLIEN, H., De lakenmakerskamer van Tongeren gelocaliseerd OLL 7, 1952, 72-73
BAILLIEN, H., De lenen van de proost van Tongeren OLL 27, 1972, 55-67
BAILLIEN, H., De molens bij de Moerenpoort te Tongeren OLL 23, 1968, 169-202
BAILLIEN, H., De secretarissen der stad Tongeren onder het oud regime OLL 15, 1960, 295-310
BAILLIEN, H., De stadsmomber te Tongeren OLL 2, 1947, 83-87
BAILLIEN, H., De Tongerse schutterijen van de 14de tot de 16de eeuw 34 1979 5 -34
BAILLIEN, H., De torenspits van de O.L. Vrouwekerk te Tongeren, 1541-1598. Twee onuitgegeven pentekeningen OLL 26, 1971, 5-10
BAILLIEN, H., De zegels en het wapen der stad Tongeren OLL 1, 1946, 9-19, 36-44
BAILLIEN, H., De zegels van twee Tongerse schuttersgilden OLL 3, 1948, 129-131
BAILLIEN, H. (& J. GRAUWELS), Een poorterlijst van Tongeren 1487-1509 OLL 11, 1956, 91-96
BAILLIEN, H., Een windmolen te Tongeren OLL 1, 1946, 47-52
BAILLIEN, H., Gegevens over het Sint-Jacobsgasthuis van Tongeren uit verdwenen archiefbronnen OLL 19, 1964, 51-63
BAILLIEN, H., Genealogie van den Bosch (Millen, Val, Hoeselt, Tongeren) OLL 33, 1978, 5-28
BAILLIEN, H., Het begijnhof van Tongeren, zijn aanleg, plaatsnamen, gebouwen en bewoonsters OLL 25, 1970, 55-100
BAILLIEN, H., Het kasteel Rooi en zijn bezitters OLL 4, 1949, 33-44
BAILLIEN, H., Het leengoed «Genop» te Vliermaal OLL 24, 1969, 49-56
BAILLIEN, H., Het leengoed Mulken OLL 3, 1948, 17-25, 38-45
BAILLIEN, H., Het Leurenkwartier en de zuidelijke stadsverdediging van Tongeren OLL 9, 1954, 105-113
BAILLIEN, H. (& M. FRERE), Het Tongerse schepenhuis OLL 9, 1954, 95-100
BAILLIEN, H., Het Tongerse raadhuis door de eeuwen heen OLL 6, 1951, 66-86
BAILLIEN, H., Het verblijf der Annunciaten te Tongeren (1640-1677) OLL 7, 1952, 161-164
BAILLIEN, H., Het «Rhetorijcken-liedeken» van Tongeren OLL 7, 1952, 140-143
BAILLIEN, H., Hoe de parochianen van Lauw in de XVIIIe eeuw hun tranendal verlieten... OLL 29, 1974, 51-62
BAILLIEN, H., Huismerken te Tongeren en omgeving OLL 7, 1952, 119-124
BAILLIEN, H., In memoriam Paul Laminne OLL 3, 1948, 63-64
BAILLIEN, H., Lagere schepenbanken, leen- en cijnshoven in de vrijheid Tongeren OLL 16, 1961, 67-87
BAILLIEN, H., Nog over de stadsmomber te Tongeren OLL 2, 1947, 109-110
BAILLIEN, H., Om het «behoetcleedt» te dragen OLL 4, 1949, 78
BAILLIEN, H., Over "illegitimi" te Tongeren en omgeving OLL 18, 1963, 209-233
BAILLIEN, H., Over het archief van de ambachten en genootschappen te Tongeren OLL 12, 1957, 81-86
BAILLIEN, H., Parochiale omschrijvingen te Tongeren «intra muros» OLL 8, 1953, 89-94
BAILLIEN, H., Rijkswacht en gevangenis te Tongeren sinds de Franse Revolutie OLL 36, 1981, 151-168
BAILLIEN, H., Sprokkelingen over Tongeren en omgeving OLL 8, 1953, 175-179; OLL 9, 1954, 174-178
BAILLIEN, H., Tongeren onder de Luikse revolutie OLL 14, 1959, 193-268
BAILLIEN, H. (ed.) (& P. MUSYCK), Tongerse uithangborden en huisnamen OLL 12, 1957, 65-71
BAILLIEN, H. (& M. FRERE), Twee kronieken over de Frans-Hollandse oorlog 1672-1678 OLL 20, 1965, 81-116
BAILLIEN, H., Vier onuitgegeven tekeningen betreffende de St-Maternuskapel te Tongeren OLL 6, 1951, 178-182
BAILLIEN, H., Vondelingen te Tongeren OLL 13, 1958, 125-130
BAILLIEN, [H.], De commissaris van de prinsbisschop te Tongeren OLL 10, 1955, 139-144
B[AILLIEN], H., In memoriam E.P. Oger Ulrix OLL 10, 1955, 144
B[AILLIEN], H., In memoriam Paul Musyck OLL 8, 1953, 130-131
[BAILLIEN, H.], Het oudste Limburgse gildecharter OLL 16, 1961, 193-199
BEEX, G. (& H. ROOSENS), De opgravingen in het urnenveld «De Roosen» te Neerpelt in 1960 OLL 16, 1961, 5-56
BEEX, G. (& H. ROOSENS), Het onderzoek van het urnenveld «De Roosen» te Neerpelt in 1961 OLL 17, 1962, 145-173
BEEX, W. (2), Vroege en Midden Bronstijd in het Maas-Schelde-Demer gebied OLL 42, 1987, 87-109
BEHETS, J., De Jaar- en de voogdgedingen in het graafschap Loon en het omliggende OLL 21, 1966, 5-51
BEHETS, J., Keurboeken, dorpskeuren en jaarkeuren in het graafschap Loon en het omliggende OLL 20, 1965, 147-173
BELS, R., Nu, achthonderd jaar later... OLL 30, 1975, 7
BERNAERTS, N., Bijdrage over de historische bronnen van het kapittel van Loon OLL 23, 1968, 25-39
BOECKX, B., Politiek geweld tijdens de bezetting. Een prosopografische studie OLL 50, 1995, 183-200
BOONEN, M., Repressie van vaandelvluchtige soldaten te Maaseik (1629-1633) OLL 33, 1978, 29-51
BORREMANS, R., Middeleeuwse ceramiek uit Tongeren en Stokkem OLL 10, 1955, 13-17
BORREMANS, R., Vondst van middeleeuwse ceramiek te Neerharen OLL 9, 1954, 73-77
BORREMANS, R. (& Ch. LEVA), «De Mot» een middeleeuwse nederzetting te Alken OLL 10, 1955, 151-156
BOUVEROUX, J. (& A. WOLLANTS), Russische Partizanen in Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog OLL 50, 1995, 175-182
BOUVEROUX, P., Kessenich - vrije rijksheerlijkheid OLL 14, 1959, 83-99
BROUWERS, J., De heren van Brustem OLL 43, 1988, 55-92
BROUWERS, J., Evolutie van het dorpsmeesterschap en gemeentelijke zelfstandigheid in de dorpen van de bank Gelinden OLL 35, 1980, 63-84
BROUWERS, J., Gemeenten in opstand tegen hun tiendheffers en heren (1789-1790) OLL 41, 1986, 41-77
BROUWERS, J., Hervormingspogingen in de abdij van Hocht OLL 36, 1981, 169-198
BROUWERS, J., Hocht als monnikenabdij (1185-1216) OLL 45, 1990, 3-17
BROUWERS, J., Reformatie van het Sint-Odulphuskapittel te Borgloon in 1613 door Nuntius Antonio Albergati OLL 38, 1983, 5-25
BUDNY, M. (D. TWEDDLE & H. HEYMANS [vert.]), De vroeg-middeleeuwse stoffen te Maaseik OLL 38, 1983, 231-271
BURNY, J., Het landgebruik in en rond de vallei van de Zwarte Beek te Koersel (Limburgse Kempen), in het begin van de twintigste eeuw OLL 41, 1986, 79-111
BUSSELS, M., De Boerenkrijg OLL 28, 1973, 119-130
BUSSELS, M., De Dommelmolens der abdij van Floreffe OLL 3, 1948, 49-57
BUSSELS, M. (W. MUUSSE & R. ENCKELS), De familie de Heusch in de provincie Limburg OLL 16, 1961, 149-168
BUSSELS, M., De Kempische afkomst van de Franse maarschalk Exelmans OLL 21, 1966, 177-197
BUSSELS, M., De nalatenschap van een rijke Hamonter Teut OLL 27, 1972, 69-95
BUSSELS, M. (& G.V. LUX), De opgravingen in en om de kapel van het gasthuis te Borgloon OLL 24, 1969, 163-225
BUSSELS, M., De oudste bescheiden over de Kempische landbouw OLL 14, 1959, 305-330
BUSSELS, M., De stichtingsoorkonde van het Maaseiker Begijnhof OLL 10, 1955, 73-78
BUSSELS, M., De Teuten in de geschiedenis OLL 12, 1957, 169-183
BUSSELS, M., Een en ander over de rijksheerlijkheden van de Maasvallei OLL 10, 1955, 192-198
BUSSELS, M. (& PH. DE SCHAETZEN), Handelingen van het 8ste congres van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg OLL 8, 1953, 180-185
BUSSELS, M., Het kanaal van Hasselt naar Lummen: een nooit uitgevoerd plan OLL 17, 1962, 115-126
BUSSELS, M. (& J. VOLS), Het kasteel van Schoonbeek OLL 2, 1947, 37-43
BUSSELS, M., Het vrijheidscharter van Brustem OLL 30, 1975, 13-42
BUSSELS, M., Het zilveren O.L.Vrouwbeeld van de O.L.Vrouwkerk te Sint-Truiden OLL 26, 1971, 141-146
BUSSELS, M., Kroniek van Brustem (1798) OLL 9, 1954, 165-171
BUSSELS, M., Kunstenaars en ambachtslieden van de 18de eeuw, in dienst van de abdij van St.-Truiden OLL 16, 1961, 221-234
BUSSELS, M., Over de conscriptie onder het Frans bewind OLL 13, 1958, 247-261
BUSSELS, M., Over de Hasseltse twaalfmannen OLL 19, 1964, 225-239
BUSSELS, M., Over de privilegiën van Beringen OLL 3, 1948, 104-106
BUSSELS, M., Over de namen der Joodsche burgers OLL 1, 1946, 45-46
BUSSELS, M., Over den molen van Grevenbroek OLL 1, 1946, 65
BUSSELS, M., Over het ontstaan der abdij van Herkenrode OLL 1, 1946, 20-26
BUSSELS, M., Over het leven van Breugel OLL 15, 1960, 313-324
BUSSELS, M., Over strenge winters OLL 10, 1955, 18-20
BUSSELS, M., Pastoor Arnold Baeken (1607-1694) OLL 9, 1954, 152-164
BUSSELS, M., Persoonlijke eigendom van de kloosterlingen der abdij Herkenrode OLL 19, 1964, 157-166
BUSSELS, M., Verdeling en beheer van de goederen der St-Truidense abdij OLL 11, 1956, 331 -347
BUSSELS, M., Wachtdienst op den burcht van Grevenbroek en de stadswallen van Hamont OLL 1, 1946, 119-127
B[USSELS], M., Aantekeningen uit een gichtenregister van het Land van Grevenbroek (1595-1600) OLL 10, 1955, 167-168
B[USSELS], M., Armenmeester OLL 2, 1947, antwoord 11s
B[USSELS], M., Bedesetter OLL 2, 1947, antwoord 11i
B[USSELS], M., Bestaat er een wetenschappelijke biographie van de Beringenaar Sanctus of Heiligen? OLL 2, 1947, antwoord 25
B[USSELS], M., Bestaat er een handboek dat algemene begrippen over historiographie geeft? OLL 4, 1949, 61
B[USSELS], M., Boekbespreking OLL 7, 1952, 128
B[USSELS], M., Boekbespreking OLL 8, 1953, 129
B[USSELS], M., Boekenmarkt OLL 3, 1948, 79-80, 153
B[USSELS], M., Boekennieuws OLL 7, 1952, 173-175
B[USSELS], M., Borchgraeff of cipier der stad OLL 2, 1947, antwoord 11l
B[USSELS], M., De komp van Brustem OLL 1, 1946, 112
B[USSELS], M., De oude kerk van Asch OLL 2, 1947, 159-160
B[USSELS], M., Deken OLL 2, 1947, antwoord 11q
B[USSELS], M., Drossaard en luitenant-drossaard OLL 1, 1946, antwoord 11c
B[USSELS], M., Een brief aan de abdis van Munsterbilzen OLL 7, 1952, 171
B[USSELS], M., Een cour subalterne, is dat een laaggerecht met dezelfde schepenen als de schepenbank? OLL 3, 1948, antwoord 4
B[USSELS], M., Een merkwaardige prijsvraag van het Leesgezelschap te Hasselt OLL 8, 1953, 68
B[USSELS], M., Eigen als bepalend woord in plaatsnamen OLL 2, 1947, antwoord 12
B[USSELS], M., Estrapade OLL 1, 1946, antwoord 6
B[USSELS], M., Gerichtsbode en veldbode OLL 2, 1947, antwoord 11j
B[USSELS], M., Gezworen OLL 2, 1947, antwoord 11g
B[USSELS], M., Het schepengerecht OLL 3, 1948, antwoord 3
B[USSELS], M., Hoe komt het dat er in de Kempen zoo weinig heerlijkheden zijn? OLL 2, 1947, antwoord 22
B[USSELS], M., Hoe ontstond de heerlijkheid Grevenbroek? OLL 2, 1947, antwoord 18
B[USSELS], M., Hoe zijn de graven van Loon in het bezit geraakt van Chiny? OLL 3, 1948, antwoord 1
B[USSELS], M., In memoriam Hoogeerw. Heer Kan. P. Kubben OLL 2, 1947, 160-161
B[USSELS], M., In memoriam P.L. Peters OLL 4, 1949, 24
B[USSELS], M., In memoriam dokter J. Smets, oud-senator OLL 4, 1949, 158-159
B[USSELS], M., Inlichtingen over de familie Peelaers OLL 4, 1949 31
B[USSELS], M., Is er iets geschreven over generaal Jardon, die tijdens de Boerenkrijg over een deel der Franse troepen het bevel voerde? OLL 3, 1948, antwoord 21
B[USSELS], M., Is er iets geweten over de melaatsheid in Limburg? OLL 2, 1947, antwoord 24
B[USSELS], M., Is het waar dat Elen, een der bevelhebbers van het Boerenleger, (1798) van Limburgse afkomst is? OLL 3, 1948, antwoord 12
B[USSELS], M., Jager OLL 2, 1947, antwoord 11p
B[USSELS], M., Jan van Stijevoort OLL 2, 1947, 30
B[USSELS], M., Kerk- of kapelmeester OLL 2, 1947, antwoord 11r
B[USSELS], M., Knaep en knaepinne van een ambacht OLL 5, 1950, 211
B[USSELS], M., Kostbaar handschrift der 13e eeuw OLL 1, 1946, 110
B[USSELS], M., Kuerweide OLL 1, 1946, antwoord 7
B[USSELS], M., Landschrijver OLL 2, 1947, antwoord 11o
B[USSELS], M., Les deux abbayes des dammes guaire loing de la ville de Wystkerk OLL 3, 1948, antwoord 16
B[USSELS], M., Mag men nog geloof hechten aan de beweringen van kanunnik Daris? OLL 3, 1948, antwoord 20
B[USSELS], M., Metheer OLL 2, 1947, antwoord 11u
B[USSELS], M., Momber van een gemeente of parochie OLL 2, 1947, antwoord 11t
B[USSELS], M., Nog over rechte straten te Hasselt OLL 2, 1947, 50
B[USSELS], M., Over de graven van Loon en de graven van Hasselt OLL 9, 1954, 101-103
B[USSELS], M., Over de secretarissen der justitie te Stokkem OLL 2, 1947, 5
B[USSELS], M., Over de familie de Bussy OLL 5, 1950, 211
B[USSELS], M., Over de plaatsbenaming Mot OLL 5, 1950, 210
B[USSELS], M., Over het miraculeus beeld van O.L. Vrouw van Bijstand te Munsterbilzen OLL 8, 1953, 21-22
B[USSELS], M., Over kist en geraamte en andere vondsten ter plaatse Galgenberg te Rekem OLL 5, 1950, 210-211
B[USSELS], M., President-schepen OLL 2, 1947, antwoord 11f
B[USSELS], M., Schatheffer OLL 2, 1947, antwoord 11h
B[USSELS], M., Scheffener van een klooster OLL 2, 1947, antwoord 11m
B[USSELS], M., Schepen OLL 1, 1946, antwoord 11e
B[USSELS], M., Sekretaris OLL 2, 1947, antwoord 11n
B[USSELS], M., St. Truidensche grafzerk OLL 1, 1946, 133
B[USSELS], M., Staat het vast dat St-Trudo vele bezittingen had in de Kempen? OLL 4, 1949, 31
B[USSELS], M., Stadhouder OLL 1, 1946, antwoord 11d
B[USSELS], M., Uit boeken en tijdschriften OLL 6, 1951, 32, 168
B[USSELS], M., Uit welke gemeenten bestond het ambt Grevenbroek? OLL 3, 1948, antwoord 22
B[USSELS], M., Voogd OLL 1, 1946, antwoord 11b
B[USSELS], M., Vraagbaak OLL 6, 1951, 63-64
B[USSELS], M., Waar kan men gegevens vinden over de Limburgse fruitteelt in vroeger jaren? OLL 3, 1948, antwoord 11
B[USSELS], M., Waar vindt men de lijst der heren van Spalbeek? OLL 2, 1947, antwoord 20
B[USSELS], M., Waar vindt men gegevens over Mgr. Barett? OLL 3, 1948, antwoord 13
B[USSELS], M., Waarom werden in de 18e eeuw geen schansen meer gegraven? OLL 2, 1947, antwoord 17
B[USSELS], M., Wanneer begon en wanneer eindigde de Loonse successieoorlog? OLL 4, 1949, 32
B[USSELS], M., Wanneer is Bree stad geworden? OLL 3, 1948, antwoord 23
B[USSELS], M., Waren er vroeger in de stad Loon ook ambachten? OLL 4, 1949, 96
B[USSELS], M., Wat betekent hoefgoed? OLL 3, 1948, antwoord 10
B[USSELS], M., Wat dient verstaan door overste scholtet van Tongeren? OLL 5, 1950, 63
B[USSELS], M., Wat is een generaal geconstitueerde? OLL 1, 1946, antwoord 2a
B[USSELS], M., Wat is een guberneur? OLL 5, 1950, 63
B[USSELS], M., Wat is een francisbrecker? OLL 5, 1950, 31
B[USSELS], M., Wat is een jager? OLL 3, 1948, antwoord 17
B[USSELS], M., Wat is eigenlijk een stadhouder? OLL 3, 1948, antwoord 5
B[USSELS], M., Wat is een speelhof? OLL 1, 1946, antwoord 3
B[USSELS], M., Wat is er gepubliceerd over de burcht van Loon? OLL 4, 1949, 95-96
B[USSELS], M., Wat is een kwartkapel? OLL 2, 1947, antwoord 26
B[USSELS], M., Wat is een sentbode? OLL 3, 1948, antwoord 8
B[USSELS], M., Wat moet men verstaan door «Luiksche neutraliteit»? OLL 2, 1947, antwoord 15
B[USSELS], M., Wat verschil bestaat er tussen allodiaal en feodaal? OLL 3, 1948, antwoord 6
B[USSELS], M., Wat verstaat men door Maaslandse kerken? OLL 2, 1947, antwoord 23
B[USSELS], M., Wat verstaat men door oervrede? OLL 3, 1948, antwoord 14
B[USSELS], M., Wat verstaat men door vernaderingsrecht? OLL 2, 1947, antwoord 27
B[USSELS], M., Wat was een cour «subalterne liégoise»? OLL 3, 1948, antwoord 7
B[USSELS], M., Wat werd er gepubliceerd over Limburgse heksenprocessen OLL 2, 1947, antwoord 21
B[USSELS], M., Wat zijn serjeanten? OLL 3, 1948, antwoord 18
B[USSELS], M., Welk is het verschil tusschen Heerstraat en heirbaan OLL 2, 1947, antwoord 13
B[USSELS], M., Welke rol was aan de zaal van Kuringen toebedeeld? OLL 2, 1947, antwoord 19
B[USSELS], M., Welke rol heeft drossaard Clerx in de Boerenkrijg gespeeld? OLL 3, 1948, antwoord 15
B[USSELS], M., Werd er ook reeds geschreven over het verleden van Vucht? OLL 4, 1949, 95
B[USSELS], M., Wie hield een voogdgeding, een jaargeding? OLL 3, 1948, antwoord 9
B[USSELS], M., Wie was Ydens? OLL 5, 1950 31-32, 64
B[USSELS], M., Zijn er in Limburg klokken gekend, gegoten door de Tongerse klokkengieter Gaulard François-Alexandre? OLL 4, 1949, 183
B[USSELS], M., Zijn er buiten de gegevens uit de brieven van Voltaire zelf, nog meer inlichtingen gekend over het verblijf te Beringen (Juni 1739) van deze beroemde schrijver? OLL 5, 1950, 30
[BUSSELS, M.], In memoriam G. Wijnants OLL 2, 1947, 160
[BUSSELS, M.], In memoriam inspecteur P. Smets OLL 2, 1947, 52
[BUSSELS, M.], In memoriam G.H. Dexters OLL 2, 1947, 51-52
CAESTECKER, F., Het nazisme onder de Duitse mijnwerkers in Limburg. Een exploratief onderzoek OLL 50, 1995, 151-166
CALUWAERTS, G., Loonse muntslag te Brustem OLL 30, 1975, 43-55
CLAASSEN, A., Als mensen sterven. Inhumatie en crematie in prehistorie en protohistorie OLL 18, 1963, 121-163
CLAASSEN, A., Archeologisch overzicht betreffende de vroegste geschiedenis van de Limburgse Kempen OLL 12, 1957, 185-205
CLAASSEN, A., De Achelse Tomp OLL 23, 1968, 203-233
CLAASSEN, A. (& L. JANSSEN), De kerk van het norbertinessenklooster te Rekem OLL 34, 1979, 35-68
CLAASSEN, A., De motte van Stalen te Genk-Waterschei OLL 26, 1971, 11-59
CLAASSEN, A. (& L. JANSSEN), De opgraving bij de Sint-Petronella-Kapel te Rekem OLL 27, 1972, 5-52
CLAASSEN, A., De torenburcht van Brustem OLL 30, 1975, 57-59
CLAASSEN, A., Fragmenten van vloerbedekking OLL 34, 1979, 124-125
CLAASSEN, A., Het aardewerk OLL 34, 1979, 122-123
CLAASSEN, A., Het geheim van de Loostraat te Hamont OLL 7, 1952, 150-158
CLAASSEN, A., Het Merovingisch grafveld van het Lindel (Overpelt) OLL 15, 1960, 53-58
CLAASSEN, A., Het verschijnsel «Aardewerk» OLL 31, 1976, 5-66
CLAASSEN, A. (& H. HEYMANS), Merovingische graven op Romeinse begraafplaats te Ophoven OLL 29, 1974, 173-216
CLAASSEN, A., Nieuws over de oude Achelse tomp OLL 19, 1964, 195-206
CLAASSEN, A., Prehistorie te Kinrooi OLL 25, 1970, 155-166
CLAASSEN, A., Prehistorische mijnbouw OLL 24, 1969, 125-144
CLAASSEN, A., Romeinse vondsten in de Limburgse Maasvallei OLL 28, 1973, 9-23
CLAASSEN, A., Voorhistorisch nieuws. Een merkwaardige verzameling OLL 8, 1953, 40-52
CLAASSEN, A., Voorhistorisch nieuws! OLL 7, 1952, 91-92
COENEN, A., De kostschool in de kluis van Vrijhern 1797-1836 OLL 40, 1985, 25-36
COENEN, J., De Oeter of Boschbeek OLL 1, 1946, 173-174
COENEN, J., De vloer van Herckenrode OLL 7, 1952, 165-167
COENEN, J., Het kasteel van de kaartridder van Heppeneert OLL 3, 1948, 145-152
COENEN, J., Lanaken gestraft OLL 5, 1950, 120-121
COENEN, J., Waar werd Pieter Breugel geboren? OLL 9, 1954, 56-61
COENEN, J., Weerstand aan Napoleon in achttien Limburgse gemeenten OLL 6, 1951, 135-137
COLLEN, J., Geografisch-landschappelijke situering van Brustem OLL 30, 1975, 61-68
COLSON, M., Broeder Peter Hermans der Cruijsbroeders van Maaseik (+ 1723) OLL 6, 1951, 154-156
COLSON, M., De eigendommen der Kruisheren van Maaseik onder en na de Franse revolutie (1797-1855) OLL 11, 1956, 121-160
COLSON, M., Prior Jakob Wanzon der Kruisheren van Maaseik (1691-1700) OLL 7, 1952, 168-170
COLSON, M., Republikeinse feestroes en Boerenkrijg-onrust in 't kanton Maaseik ten jare 1798 OLL 9, 1954, 41-48
CONINCKX, D., De politieke elite in Limburg (1936-1946) OLL 50, 1995, 71-133
CONINCKX, D. (Th. COUN & W. MEYERS), Inleiding OLL 50, 1995, 5-6
COOLS, K. (& R. JANSSEN), Aantekeningen over Henricus Werner Herkenroode, kruisheer OLL 40, 1985, 37-42
COUN, Th., De financiële situatie van de gemeente Neerharen op het einde van het Ancien Régime OLL 39, 1984, 145-171
COUN, Th. (D. CONINCKX & W. MEYERS), Inleiding OLL 50, 1995, 5-6
COUN, Th., Limburgse handschriften in de Universiteitsbibliotheek te Leuven vóór 1940 OLL 29, 1974, 115-140
COUN, Th., Register op Het Oude Land van Loon 1(1946)-45(1990) OLL 49, 1994, 133-175
COUN, Th., Register op Het Oude Land van Loon 46(1991)-50(1995-1996) OLL 50, 1995, 245-247
COUN, Th. (& J. MOONS, J. MERTENS), Voorwoord OLL 50 (tweede stuk), 1996, 3-4
DE BOE, G., De landelijke bewoning in de Romeinse tijd OLL 28, 1973, 85-114
DE CLERCQ, C., De abdij Rolduc in 1796 OLL 8, 1953 80-88
DE CLERCQ, C., De pastoorsbenoemingen in het departement van de Nedermaas na het Concordaat (1801-1803) OLL 14, 1959, 149-192
DE CLERCQ, C., De Rolduciaan de la Hamayde, aalmoezenier in de Oostenrijkse legers (1796-1798) OLL 8, 1953, 101-107
DE CLERCQ, C., H.B. Bungeners, pastoor van Herk-de-Stad in het begin der XIXde eeuw OLL 11, 1956, 97-120
DE CLERCQ, C., L.J.M. Van de Wardt d'Onsel, pastoor en exegeet +1832 OLL 8, 1953, 142-152
DE CLERCQ, C., Over de beëdigde priesters in het departement der Nedermaas OLL 8, 1953, 190-200
DE HEMRICOURT DE GRUNNE, Histoire du chateau de Hamal OLL 13, 1958, 131-160
DE JONG, D., Broeder Peter Wijnants van Eynatten uit Eindhoven stichter-overste van de Achelse kluis OLL 5, 1950, 109-117
DE JONG, D., De lagere geestelijkheid van Achel tijdens het Ancien Régime OLL 18, 1963, 165-191
DE JONG, D., Is de Achelse Kluis een voortzetting van de grenskapel van Valkenswaard onder Achel? OLL 6, 1951, 59-62, 113-128
DE JONG, D., Over onze oude Kempische kloosters OLL 12, 1957, 141-167
DE JONG, D., Pastoorsbenoemingen voor Achel in de XVIIe en in de XVIIIe eeuw OLL 15, 1960, 115-153
DE LAET, S.J. (& M.E. MARIEN), Een grafveld uit de IJzertijd te Lommel-Kattenbosch OLL 6, 1951, 33 -54
DE SCHAETZEN, G., De weg Tongeren-Tienen en de «Laagte van Terhove» OLL 2, 1947, 6-13
DE SCHAETZEN, M., Halsband van het gilde of de schutterij van de HH. Monulphus en Gondulphus te St-Huibrechts-Lille OLL 7, 1952, 26-27
DE SCHAETZEN, M., Nog over de cijnshoven OLL 4, 1949, 52
D[E] S[CHAETZEN], M., In welke voorwaarden kan een gemeente een zegel uit het Oud Regime overnemen OLL 4, 1949, 61-62
D[E] S[CHAETZEN], M., Is het bezit van een wapen een teken van adellijke stand? OLL 4, 1949, 62-63
DE SCHAETZEN, Ph., De Belgo-Romeinse tombe van Riemst OLL 6, 1951, 87-92
DE SCHAETZEN, Ph., De datering van de eerste Romeinse stenen omheining van Tongeren OLL 10, 1955, 1-9
DE SCHAETZEN, Ph. (& M. VANDERHOEVEN), De Romeinse lampen in Tongeren OLL 11, 1956, 5-31
DE SCHAETZEN, Ph. (& M. BUSSELS), Handelingen van het 8ste congres van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg OLL 8, 1953, 180-185
DE SCHAETZEN, Ph. (& M. VANDERHOEVEN), Merovingisch grafveld te Engelmanshoven (provincie Limburg) OLL 9, 1954, 15-35
DE SCHAETZEN, Ph. (& M. VANDERHOEVEN), Twee Romeinse graven uit Tongeren OLL 10, 1955, 101-113
DE SMEDT, H., Het Antwerps retabel van Neerharen OLL 10, 1955, 157-163
DE VROEDE, M., Incidenten te Maaseik in januari 1832 OLL 13, 1958, 71-75
DE WEVER, B., Het Vlaams Nationaal Verbond in Limburg 1933-1944 OLL 50, 1995, 23-49
DESCHAMPS, J., Een Middelnederlandse prozavertaling van de "Vita sanctae Christinae Mirabilis" van Thomas van Cantimpré OLL 30, 1975, 69-103
DETHIER, T., G. Wendelen, de astronoom OLL 35, 1980, 35-41
DEXTERS, G.H., Selefderden uit de XVIe eeuw OLL 2, 1947, 1-5
DEXTERS, G.H., XVe eeuwse kunst te Eisden OLL 1, 1946, 107-110
DIELTIENS, H.J., Genk tijdens de prehistorie OLL 23, 1968, 155-168
DIERCKX, R.L., In memoriam Leopold Vrijsen OLL 6, 1951, 162-165
DRIESEN, W., Mathieu Christiaens, ingenieur-architect te Tongeren (1865-1934) OLL 40, 1985, 43-67
DUVERGER, J., De navorsing betreffende de Van Eyck's. Een balans OLL 9, 1954, 192-210
EME, R., Bedevaart naar Scherpenheuvel van uit de oude stad Tongeren OLL 6, 1951, 160-161
EME, R., Het oude Minderbroedersklooster te Tongeren. Begraafplaats voor verschillende vooraanstaande Tongerse families OLL 8, 1953, 65-66
EME, R., Tongerse minderbroeders in hun strijd tegen pestepidemiën OLL 9, 1954, 121-129
ENCKELS, R., Bijdrage tot de geschiedenis van Landwijk van de 18de eeuw af tot op heden OLL 16, 1961, 169-191
ENCKELS, R., Bijdrage tot de geschiedenis van de heerlijkheid Binderveld OLL 23, 1968, 5-24
ENCKELS, R., Bijdrage tot de geschiedenis van Landwijk van de 14de tot de 18de eeuw OLL 11, 1956, 79-90
ENCKELS, R. (M. BUSSELS & W. MUUSSE), De familie de Heusch in de provincie Limburg OLL 16, 1961, 149-168
ENCKELS, R., De familie de Fraiture in Rummen en in Herk-de-Stad OLL 21, 1966, 53-83
ENCKELS R., Nog enkele bijzonderheden over Landwijk OLL 13, 1958, 77-86
ENGELEN, L., Burgers en bestuurders. Een blik op de stedelijke organisatie en instellingen te Stokkem van 1605 tot het einde van het Ancien Régime OLL 47, 1992, 3-124
FEYEN, J.J., Limburgensia te Grimbergen OLL 7, 1952, 125-127
FLORENTIUS, P., Bijdragen tot de geschiedenis van de openluchtkruisen OLL 5, 1950, 173-183
FLORENTIUS, P. (& H. JANSSEN), Een Maaskruis te Rotem? OLL 6, 1951, 183-184
FRANÇOIS, L., Erasme Surlet de Chokier (1769-1839). Schets van zijn politieke loopbaan OLL 43, 1988, 5-26
FRERE, J. (& M. FRERE [ed.]), Limburgse schuttersgilden OLL 15, 1960, 5-42
FRERE, M. (& H. BAILLIEN), Het Tongerse schepenhuis OLL 9, 1954, 95-100
FRERE, M., Ambachtsgedingen in de 18de eeuw te Tongeren OLL 8, 1953, 201-207; OLL 10, 1955, 79-83
FRERE, M., Bij het oprichten van een nieuw paleis van justitie te Tongeren OLL 7, 1952, 144-149
FRERE, M., Burgemeesters J. Vandermeer «hofvaert» anno 1784 OLL 25, 1970, 147-154
FRERE, M., De 1 nivôse jaar VII te Eksel, een nasleep van de Boerenkrijg OLL 9, 1954, 145-149
FRERE, M., De eerste dagen van de rechtbank van Tongeren OLL 12, 1957, 125-134
FRERE, M., De kluis van Vrij-Hern OLL 5, 1950, 188-190
FRERE, M. (& H. BAILLIEN), De kroniek van Willem van der Meer uitgegeven en van nota's voorzien OLL 11, 1956, 161-183
FRERE, M. (& H. BAILLIEN), De kroniek van Ulrik Cluts (1636-1685) uitgegeven met een inleiding en nota's OLL 8, 1953, 1-11
FRERE, M., De Taters, 'n eeuwigdurend vraagstuk OLL 6, 1951, 152-153
FRERE, M., De Tongerse schepenbank OLL 5, 1950, 122-137
FRERE, M., Een eigenaardige figuur uit de Tongerse rechterlijke wereld. Schout Adam Fastré (1634-1711) OLL 7, 1952, 29-32
FRERE, M., Een stadsprivilege te Tongeren: het ijken van maten en gewichten OLL 7, 1952, 88-90
FRERE, M., Enkele beschouwingen betreffende het oneigenlijke vrijweiderecht in Limburg OLL 14, 1959, 285-301
FRERE, M., Enkele bijzonderheden over de geestelijke rechtsmacht te Tongeren onder 't Ancien Regime OLL 11, 1956, 273-282
FRERE, M., Enkele voorschriften over de volksgezondheid te Tongeren onder het Ancien Régime OLL 10, 1955, 171-180
FRERE, M., Heksenprocessen in de vrijheid Tongeren OLL 8, 1953, 23-39
FRERE, M., Het armenwerkhuis te Tongeren OLL 8, 1953, 108-114
FRERE, M., Het bedreigend karakter van ons oude strafrecht OLL 3, 1948, 132-144
FRERE, M., Het blazen van vlees OLL 5, 1950, 184-187
FRERE, M., Het briefgeheim voorheen OLL 9, 1954, 130-131
FRERE, M., Het Broederschap van O.L. Vrouw van Zeven Weeën te Tongeren OLL 6, 1951, 107-109
FRERE, M., Het geding der schepenen van Tongeren tegen die van Luik OLL 6, 1951, 55-58
FRERE, M., Het opsporen van misdrijven en misdadigers in ons oude strafrecht OLL 4, 1949, 65-78
FRERE, M., Het oud-Tongerse strafrecht. Aanvullingen en verbeteringen OLL 13, 1958, 43-54
FRERE, M., Het taalgebruik voor de Tongerse schepenbank OLL 6, 1951, 166-167
FRERE, M., Huwelijksrecht en huwelijkslist in de 18e eeuw OLL 6, 1951, 93-100
FRERE, M., Limburgse onderduikers ten tijde van Napoleon OLL 5, 1950, 86-90
FRERE, M. (ed.) (& J. FRERE), Limburgse schuttersgilden OLL 15, 1960, 5-42
FRERE, M., Louis-Lambert de Tiecken, hofkapelaan van koning Lodewijk-Napoleon OLL 10, 1955, 114-119
FRERE, M., Maurits van Saksen en madame Favart te Tongeren OLL 16, 1961, 57-65
FRERE, M., Nog over het opsporen van misdrijven OLL 7, 1952, 54-55
FRERE, M., Nog over de stadsmomber te Tongeren OLL 4, 1949, 150-155
FRERE, M., Onze brandweer weleer OLL 8, 1953, 153-174
FRERE, M., Over boetebedevaarten OLL 7, 1952, 159-160
FRERE, M., Over schapenteelt in Zuid-Limburg in de 18de en 19de eeuw OLL 17, 1962, 185-195
FRERE, M., Tongeren, anno 1830 OLL 19, 1964, 35-49
FRERE, M., Tungrensia OLL 18, 1963, 259-263
FRERE, M. (& H. BAILLIEN), Twee kronieken over de Frans-Hollandse oorlog 1672-1678 OLL 20, 1965, 81-116
GEERKENS, H.J. (& D. SNIJDERS), Acht generaties te Ophoven van de familie Reynders OLL 19, 1964, 5-22
GEERKENS, H.J., Bijzondere vondsten in Kinrooi en omstreken OLL 5, 1950, 46-55, 65-70
GEERKENS, H.J. (& D. SNIJDERS), De schutterijen van Ophoven en Geistingen OLL 15, 1960, 45-51
GEERKENS, H.J., Een Frankische waterkruik te Ophoven OLL 4, 1949, 156-157
GEERKENS, H.J. (& D. SNIJDERS), Oude hoeven te Ophoven-Geistingen OLL 16, 1961, 235-272
GEERKENS, H.J., Voorhistorische en Gallo-Romeinse vondsten in de Maasvallei en de omgeving van Maaseik OLL 3, 1948, 71-78, 81-86
GEERTS, F., Een archeologisch overzicht van de gemeente Lommel OLL 44, 1989, 41-74
GERITS, J., Aantekeningen over Zutendaal uit de tijd van pastoor Gerard Vander Scaeft (1490-1501) OLL 21, 1966, 85-124
GERITS, J., Aantekeningen over Zolder uit de tijd van pastoor Willem Beckers (1474-1511) OLL 23, 1968, 71-81
GERITS, J., De Luikse orgelbouwer Jan-Baptist Le Picard. Een bijdrage tot zijn leven en werk OLL 25, 1970, 101-145
GERITS, J., De Sint-Laurentiuskerk van Brustem en haar kunstpatrimonium in de late Middeleeuwen OLL 30, 1975, 105-124
GERITS, J., De Witheren te Kortenbos OLL 24, 1969, 57-124
GERITS, J., Gerlacus Claessens, Witheer van Averbode (1747-1829). Een bijdrage tot zijn leven en werk OLL 27, 1972, 97-114
GERITS, J., De Luikse orgelbouwer G. Robustelly. Een bijdrage tot zijn leven en werk OLL 20, 1965, 175-200
GERITS, J., De «caerte» van de Kolveniersgilde van St-Anna te Kwaadmechelen (1596) OLL 19, 1964, 133-143
GERITS, J., Wouter van Kermpt, schrijnwerker te Averbode (XVIe eeuw) OLL 18, 1963, 65-76
GESSLER, J., De Limburgsche toponiem «Klodderoye» OLL 1, 1946, 92
GESSLER, J., Het Christusbeeld van Maaseik in 't Antwerps museum OLL 5, 1950, 97-108
GESSLER, J., Het «mandaetsofficie» te Munsterbilsen in de XIVe eeuw OLL 2, 1947, 59-61
GESSLER, J., In den pijnkelder van Curingen OLL 1, 1946, 66
GESSLER, J., Loonsche plaats- of geslachtsnaam? OLL 1, 1946, 86
GESSLER, J., «De wazaro et wolda». Een bijdrage tot onze economische geschiedenis OLL 1, 1946, 90-92
GEUKENS, B., Jan Rosier en zijn tijd OLL 10, 1955, 184-191
GHELEN, G., Bij het gouden kloosterjubileum van Frater G. Smits OLL 6, 1951, 11-13
GHELEN, G., In memoriam Eerw. Frater Melanius Melis OLL 4, 1949, 59-60
GHELEN, G., In memoriam Z.E. Heer Constant Willems OLL 4, 1949, 22-24
GHINEAU, F., Hoe het Museum van het Gasthuis te Tongeren tot stand kwam OLL 6, 1951, 101-103
GOOLE, F., De Cavaliers van de Edele Leenzaal van Kuringen 1564-1794 OLL 37, 1982, 19-32
GOOLE, F. (& P. SEVERIJNS), De Tongerse rederijkerskamer "De Witte Lelie" en zijn verdwenen prinsenkraag OLL 40, 1985, 191-210
GOOLE, F. (& P. SEVERIJNS), Enkele familiewapens uit Herk-de-Stad OLL 35, 1980, 43-61
GOOLE, F., Heraldische merkwaardigheden te Brustem OLL 30, 1975, 125-158
GOOLE, F., Wapenschilden van de Hasseltse schepenen OLL 37, 1982, 175-191
GOOSSENS, J., De Limburgsche Kempen, een volks- en taalkundig gevarieerde landbouweenheid OLL 14, 1959, 271-284
GORIS, J., Waar stond de wieg van Jan Van Eyck? OLL 15, 1960, 327-334
GORISSEN, M., De geschiedenis van het Maasland. Valderen of de territoriale rechtbank van het Maasland OLL 4, 1949, 1-11
GORISSEN, M., De Lorreinen te Mechelen-aan-de-Maas OLL 2, 1947, 118-120
GORISSEN, M., Geschiedenis van het Maasland. Hocht, zetel van een graafschap OLL 5, 1950, 138-145
GORISSEN, M., Geschiedenis van het Maasland. Herberich OLL 7, 1952, 77-85
GORISSEN, M., Geschiedenis van het Maasland. Het Ledebos OLL 11, 1956, 61-77
GORISSEN, M., Geschiedenis van het Maasland. Toponymie van Smeermaas OLL 5, 1950, 212-214
GORISSEN, M. (& H. HERMANS), Geschiedenis van het Maasland. Opgrimbie OLL 18, 1963, 17-63
GORISSEN, M., Geschiedenis van het Maasland. Maaskruisen en lijnpad OLL 2, 1947, 137-145
GORISSEN, M., Geschiedenis van het Maasland. De stichtingsoorkonde van Hocht OLL 7, 1952, 129-139
GORISSEN, M. (& H. HERMANS), Geschiedenis van het Maasland. Dilsen OLL 13, 1958, 5-42
GORISSEN, M., Geschiedenis van het Maasland. De fiscus van Maastricht OLL 16, 1961, 113-134
GORISSEN, M., Geschiedenis van het Maasland. De heerbaan van Tongeren naar Nijmegen in het Maasland OLL 4, 1949, 177-182; OLL 5, 1950, 1-10
GORISSEN, M., Geschiedenis van het Maasland. De Maaslandse hoeve OLL 7, 1952, 97-109
GORISSEN, M., Het Maaslandsch dorp OLL 1, 1946, 134-138, 150-169, 175-179
GORISSEN, M., Maaskruis en lijnpad te Hocht OLL 3, 1948, 46-48
G[ORISSEN], M., De Joden te Mechelen a/Maas OLL 1, 1946, 97-98
GORISSEN, P., De economische beteekenis van «de wazaro et wolda» OLL 1, 1946, 128-130
GORISSEN, P., De versterkingen van Hasselt en de oudste geschiedenis der stad OLL 2, 1947, 67-82
GORISSEN, P., Diederik van Loon, seneschalk van Romanië OLL 7, 1952, 56-62, 65-71
GORISSEN, P., Een brief van prins-bisschop Ernest van Beieren aan de stad Hasselt (10 april 1595) OLL 6, 1951, 132-134
GORISSEN, P., Een Sohet met randnota's van een Hasselaar OLL 12, 1957, 73-80
GORISSEN, P., Enkele Latijnse spreuken OLL 27, 1972, 115-117
GORISSEN, P., Gedicht over de Calvinistische troebelen te Hasselt (1567) OLL 5, 1950, 191-192
GORISSEN, P., Hasselt-Hilst. Lekebroers te Sint-Truiden OLL 3, 1948, 97-103, 113-117
GORISSEN, P., Hasselts meisje hofdwerg te Brussel (1674) OLL 2, 1947, 43-44
GORISSEN, P., Hasseltse stadsaccijnzen OLL 5, 1950, 95-96
GORISSEN, P., Nieuws over van Veldeke OLL 5, 1950, 21-22
GORISSEN, P., Nog over Mulken OLL 3, 1948, 64
GORISSEN, P., Rechte straten te Hasselt OLL 2, 1947, 18-20
GORISSEN, P., Rondom een rente ten laste van de abdij Herkenrode OLL 1, 1946, 93-96
GORISSEN, P., Uit de veldtocht van Farnèse in Brabant (mei 1583) OLL 10, 1955, 10-12
G[ORISSEN], P., Archievenzorg te Borgloon OLL 2, 1947, 104
G[ORISSEN], P., Nog de St-Maternuskapel te Tongeren OLL 7, 1952, 20
G[ORISSEN], P., Nog over de handschriften der Minderbroeders te Hasselt OLL 5, 1950, 10
G[ORISSEN], P., Verspreide archiefstukken aangaande St-Truiden en Lummen OLL 7, 1952, 55
GOVAERTS, P., Nog over de handschriften der Minderbroeders te Hasselt OLL 5, 1950, 55
GOYENS, M., Enige processen over het leen «De Nachtegael» te Kortenbosch OLL 3, 1948, 26-37
GOYENS, M., Geschiedenis van de winningen Nicolaï te Wilderen en omgeving OLL 31, 1976, 112-194
GRAUWELS, J., Bibliografie over de geschiedenis van Hasselt OLL 37, 1982, 5-18
GRAUWELS, J., De aartsdekenale visitaties van Groot-Hasselt (1613-1763) OLL 37, 1982, 33-121
GRAUWELS, J., De aartsdiakenale visitaties van het dekenaat Beringen (1646-1726) OLL 32, 1977, 33-190
GRAUWELS, J., De aartsdiakenale visitaties van het dekenaat Maaseik (1646-1726) OLL 38, 1983, 27-230
GRAUWELS, J., De bevolking van Maaseik in 1796 OLL 12, 1957, 87-102
GRAUWELS, J., De bouw van de Hasseltse laken- en vleeshalle in 1670 OLL 37, 1982, 135-158
GRAUWELS, J., De Code Rural in het departement van de Nedermaas OLL 34, 1979, 127-155
GRAUWELS, J., De deportatie van J. Purnal, pastoor te Stevoort, naar het eiland Rhé OLL 16, 1961, 273-307
GRAUWELS, J., De Hasseltse schepenen (1500-1795) OLL 37, 1982, 159-174
GRAUWELS, J., De parochie van Ordingen tijdens de 17de en 18de eeuw OLL 30, 1975, 159-175
GRAUWELS, J., De reisweg van prins-bisschop Erard van de Marck OLL 11, 1956, 249-263
GRAUWELS, J., De samenvoeging van gemeenten in Limburg (1800-1829) OLL 19, 1964, 105-132
GRAUWELS, J., De slag bij Hasselt OLL 28, 1973, 131-159
GRAUWELS, J., De suikerbietenkultuur in het departement van de Nedermaas OLL 14, 1959, 101-131
GRAUWELS, J. (& H. BAILLIEN), Een poorterlijst van Tongeren 1487-1509 OLL 11, 1956, 91-96
GRAUWELS, J., Hasselt tijdens de jaren 1838-1843 OLL 29, 1974, 71-113
GRAUWELS, J., Het Loons leenregister van Jan van Beieren (1390-1413) OLL 36, 1981, 5-149
GRAUWELS, J., Het Loons leenregister van Arnold van Hornes (1379-1389) OLL 33, 1978, 53-185
GRAUWELS, J., Het Oude Land van Loon. Registers op de delen 1-20 (1946-1965) OLL 21, 1966, 125-160; 22 1967 1-214
GRAUWELS, J., Kroniek van de abdij Herkenrode, 1672-1675 OLL 37, 1982, 123-133
GRAUWELS, J., Lijst der ambtenaren, afhangend van de abdij van Sint-Truiden OLL 27, 1972, 119-177
GRAUWELS, J., Limburgse soldaten van Napoleon in Spanje OLL 19, 1964, 167-193
GRAUWELS, J., Politieke strijd te Hasselt in 1798 OLL 15, 1960, 257-265
GRAUWELS, J., Processen tegen refractaire priesters en rozenkransbidders in het departement van de Nedermaas OLL 13, 1958, 177-245
GRAUWELS, J., Verslag over het 40-jarig bestaan van de G.O.S.K. Hasselt OLL 8, 1953, 186-189
GRAUWELS, M., De heerlijkheid en de heren van Ordingen OLL 26, 1971, 61-139
GROMMEN, J., De buitenbank van Bilzen een oppergerecht van het graafschap Loon (Tweede helft van de 18de eeuw) OLL 32, 1977, 191-232
GYSSELING, M., Etymologie van Haspengouw OLL 7, 1952, 86-87
HANSAY, A., Muiterij te Meer in 1789 OLL 1, 1946, 132-133
HANSAY, A., Oorlogsschade te Opoeteren in 1651 OLL 1, 1946, 131
HANSON, M., Het middelbaar onderwijs in Tongeren, in het bijzonder de taalsituatie en het moedertaalonderricht (1830-1914) OLL 40, 1985, 69-111
HELSEN, J. (& H. BAILLIEN), De afbraak van de middeleeuwse wallen te Tongeren OLL 40, 1985, 5-24
HENDRIX, G., Kerstine de Wonderbare als «Präcedenzfall»? OLL 20, 1965, 227-232
HERMANS, H., De oude kerktoren van Dilsen OLL 19, 1964, 99-103
HERMANS, H. (& M. GORISSEN), Geschiedenis van het Maasland. Opgrimbie OLL 18, 1963, 17-63
HERMANS, H. (& M. GORISSEN), Geschiedenis van het Maasland. Dilsen OLL 13, 1958, 5-42
HEUSCHEN, J.M., Herdenking Boerenkrijg OLL 28, 1973, 116-118
HEYMANS, H. [vert.] (M. BUDNY & D. TWEDDLE), De vroeg-middeleeuwse stoffen te Maaseik OLL 38, 1983, 231-271
HEYMANS, H. (& A. CLAASSEN), Merovingische graven op Romeinse begraafplaats te Ophoven OLL 29, 1974, 173-216
HEYNEN, G., Onderzoek naar de demografische toestand van Aalst, Brustem en Ordingen in 1576 en 1470 OLL 30, 1975, 177-192
HOEBAERT, A., Joannes van Brustem. Minderbroeder - kroniekschrijver +1549 OLL 1, 1946, 180-182
HOUTMAN, E. (& J. MOLEMANS), Cijnsregister van het Bruyninxhof te Brustem (1300). Tekstkritische uitgave en toelichting OLL 30, 1975, 239-282
HOUTMAN, E., Gasdistributie en openbare verlichting in Hasselt 1856-1914 OLL 37, 1982, 193-203
HOUTMAN, E., Geschiedenis van het Waerdenhof-huis Stellingwerff in Hasselt en zijn bewoners OLL 35, 1980, 85-116
HOUTMAN, E., Het gemeentebestuur van Brustem van de 18de tot de 20ste eeuw OLL 30, 1975, 193-236
IMPE, M., De gebouwen van de Herkenrode-abdij OLL 34, 1979, 157-228
INDEKEU, B., Aspekten van het middeleeuwse Lommel (tot 1648) OLL 44, 1989, 75-137
INDEKEU, B., Heksenvervolging in het gebied van de huidige provincie Limburg OLL 34, 1979, 229-262
INDESTEGE, L., Bij het zevenhonderdvijftigjarig bestaan van de Orde van het Heilig Kruis OLL 16, 1961, 201-220
INDESTEGE, L., Een 16de-eeuws manuscript in zijn oorspronkelijk stempelbandje uit een convent van cisterciënsernonnen op de taalgrens tussen Loon en Luik OLL 12, 1957, 57-64
JACQUES, E., Bijdrage tot de geschiedenis van de parochie Hechtel OLL 16, 1961, 339-397; OLL 17, 1962, 33-101
JACQUES, E., De gevechten te Hechtel in 1831 OLL 20, 1965, 117-134
JACQUES, E., Hechtel en zijn naburen OLL 15, 1960, 217-255
JANSSEN, H. (& P. FLORENTIUS), Een Maaskruis te Rotem? OLL 6, 1951, 183-184
JANSSEN, H., Over oude paalstenen in het Maasland OLL 3, 1948, 107-109
JANSSEN, L. (& M. VANDERHOEVEN), De archeologische verzameling Coenegracht uit Rekem OLL 29, 1974, 141-171
JANSSEN, L. (& M. VANDERHOEVEN), De gallo-romeinse villa van Rekem-Neerharen OLL 31, 1976, 67-92
JANSSEN, L. (& A. CLAASSEN), De kerk van het norbertinessenklooster te Rekem OLL 34, 1979, 35-68
JANSSEN, L. (& A. CLAASSEN), De opgraving bij de Sint-Petronella-Kapel te Rekem OLL 27, 1972, 5-52
JANSSEN, R. (& K. COOLS), Aantekeningen over Henricus Werner Herkenroode, kruisheer OLL 40, 1985, 37-42
JANSSEN, R., De "Van Willigens", promotoren van het onderwijs in de gemeente Schulen OLL 29, 1974, 63-69
JANSSEN-AERTS, H., De Neermolen te Neeroeteren OLL 7, 1952, 74-76
JANSSEN-AERTS, H., Openbare verpachting van de visvangst op de Maas OLL 4, 1949, 18-20
JANSSEN-AERTS, H., Oprichting ener stadswaag te Maaseik OLL 6, 1951, 20-23
JANSSENS, P., Anthropologisch en paleopathologisch onderzoek van de beenderresten, gevonden bij de opgravingen van de norbertinessenkerk te Rekem (Belgisch Limburg) (met gegevens over laat-middeleeuwse lichaamsbalseming) OLL 34, 1979, 69-112
JANSSENS, P. (G.V. LUX & H. ROOSENS), Een Gallo-Romeins grafveld te Gors-Opleeuw OLL 25, 1970, 5-52
JANSSENS, P., Het anthropologisch onderzoek van de beenderresten uit de gasthuiskapel te Borgloon OLL 24, 1969, 226-231
JENNES, R., De slag bij Brustem, 28 oktober 1467 OLL 30, 1975, 283-290
JORISSEN, R., Bibliographie [van Kan. H. Van de Weerd] OLL 10, 1955, 85-88
JORISSEN, R., Schuttersgilden te Brustem OLL 30, 1975, 291-306
KEERSMAEKERS, F., Joden uit Antwerpen naar Limburg OLL 50, 1995, 201-208
KESTERS, H., Het graf van Sint Trudo OLL 11, 1956, 305-329
KESTERS, H., Over cijns, landpacht en erfrente in de 15de-16de eeuw te Brustem, Aalst en Ordingen OLL 30, 1975, 307-334
KESTERS, [H.], De abdij Sint-Truiden in de cultuurgeschiedenis der Nederlanden OLL 8, 1953, 213-216
KNAEPEN, R., De economische betekenis van de heide OLL 34, 1979, 263-308
KNAEPEN, R., De strijd om het bestaan: het ekonomisch verleden van Lommel OLL 44, 1989, 209-398
KNAEPEN, R., Een der laatste oude huizen aan het Lommels Marktplein OLL 28, 1973, 253-274
KNAEPEN, R., Het geografisch profiel van Lommel OLL 44, 1989, 1-40
KOHLBACHER, J., Krijgsgevangenen in Limburg OLL 50, 1995, 167-173
KUBBEN, P., De kalendaria van Groot-Gelmen OLL 3, 1948, 1-8
KUBBEN, P., Lotgevallen der abdij van Sint-Truiden van de Fransche Omwenteling af tot aan de inrichting van het Klein-Seminarie OLL 1, 1946, 27-35, 53-62
KUSTERS, J., De voeding van de Hasselaar in de 18de eeuw OLL 37, 1982, 205-222
LAUWERS, P. (& J. STINISSEN), Peer verheven tot graafschap in 1623. Uitgave van de oorkonde OLL 46, 1991, 129-139
LEFEVRE, Pl., Les ornaments historiés de l'abbaye de Herkenrode au XVIe siècle OLL 20, 1965, 135-145
LEMMENS, M., Andries Severijn (+ 1673) bouwde twee orgels te Tongeren OLL 40, 1985, 113-118
LENDERS, P., Vrachtvoerders en Teuten. Retourmigranten in de oude Brabantse en Luikse Kempen (1500-1920). Zin, opkomst en ondergang van de stroming OLL 47, 1992, 167-211
LENS, R., Naschrift OLL 15, 1960, 325
LEUNIS, J., De bevolking van Tongeren toeststeen voor het graafschap Loon en het prinsdom Luik OLL 15, 1960, 267-293
LEUNIS, J., De legende «Een zee te Tongeren» en de Duinkerkse zeeïnval OLL 11, 1956, 33-46
LEUNIS, J., De oudste Limburgse uurwerkmakers (14de-17de eeuw) OLL 13, 1958, 273-298
LEUNIS, J., Herinrichting en teloorgang van het «Bontwerkersambacht» te Tongeren (1700-1787) OLL 9, 1954, 87-94
LEUNIS, J., Limburgse ambachtslieden der 15de en 16de eeuw in Italië. Een bijdrage tot de uitwijkingsgeschiedenis OLL 10, 1955, 24-51, 89-100
LEVA, Ch. (& R. BORREMANS), «De Mot» een middeleeuwse nederzetting te Alken OLL 10, 1955, 151-156
LEYNEN, P., Familiekundige kroniek Lynen - Leynen - Leijnen (tak Houthalen) OLL 16, 1961, 89-112
LOENDERS, S. (F. VANDUFFEL & A. VANDEN BOER), Van landbouwgemeenschap tot geïndustrialiseerde gemeente OLL 44, 1989, 399-485
LUX, G. V., De vroegste geschiedenis van Rosmeer OLL 12, 1957, 5-36
LUX, G.V., Bij de ontdekking van de Merovingische begraafplaats te Rosmeer OLL 6, 1951, 157-159
LUX, G.V., De Monnikenhoeve te Rosmeer OLL 1, 1946, 82-86
LUX, G.V. (& M. BUSSELS), De opgravingen in en om de kapel van het gasthuis te Borgloon OLL 24, 1969, 163-225
LUX, G.V., De parochiekerk van Rosmeer hulpkerk van Vlijtingen (1803-1835) OLL 8, 1953, 62-64
LUX, G.V., De verkoop van de heerlijkheid Mopertingen in 1648 OLL 8, 1953, 115-116
LUX, G.V., Een en ander over de Merovingische begraafplaatsen en de systematische opgravingen te Rosmeer OLL 6, 1951, 185-188
LUX, G.V. (H. ROOSENS & P. JANSSENS), Een Gallo-Romeins grafveld te Gors-Opleeuw OLL 25, 1970, 5-52
LUX, G.V., Een voorstel tot samenvoeging van de gemeenten Rosmeer en Hees in 1827 OLL 5, 1950, 159
LUX, G.V., Geschiedenis van het onderwijs te Rosmeer OLL 2, 1947, 96-98
LUX, G.V., Het leengoed Udenberg onder Rosmeer OLL 14, 1959, 133-148
LUX, G.V., Het O.L. Vrouwkapittel van Maastricht, tiendheffer en grondbezitter te Rosmeer OLL 5, 1950, 202-204
LUX, G.V., Merkwaardige prehistorische vondsten te Rosmeer OLL 8, 1953, 139-141
LUX, G.V., Over de parochie Martenslinde OLL 3, 1948, 10-13
LUX, G.V., Rechtspleging te Rosmeer tijdens de XVIIe en XVIIIe eeuw OLL 5, 1950, 157-159
L[UX], [G.]V., Is het waar dat de moeder van P.-P. Rubens te Kuringen geboren is? OLL 3, 1948, antwoord 19
L[UX], [G.]V., Rookkamer in de Monnikenhoeve te Rosmeer OLL 1, 1946, antwoord 5
LYNA, J., De middeleeuwsche maatschappij en het onstaan van de dorpen OLL 1, 1946, 2-8
LYNA, J., De plundering van het kasteel van Vogelsanck, 30 mei 1790 OLL 4, 1949, 121-123
LYNA, J., Het munitio-raadsel van Hasselt OLL 2, 1947, 115-117
LYNA, J., Middeleeuwse contracten OLL 8, 1953, 208-212
LYNA, J., Wanneer kwam het ambt Montenaken in het bezit van de Luiksche kerk OLL 1, 1946, 170-172
LYNA, J., Was Tongeren ooit een bisschopsstad? OLL 9, 1954, 36-40
L[YNA], J., Een strafrechterlijke uitspraak uit het begin der XVIe eeuw OLL 2, 1947, 82
L[YNA], J., Naamverandering tijdens de Middeleeuwen OLL 1, 1946, 169
L[YNA], J., Over het plaatsen van grensstenen OLL 1, 1946, 169
L[YNA], J., Richter, schout, meier OLL 1, 1946, antwoord 11a
L[YNA], J., Valsmunterij te Rekem in 1386 OLL 2, 1947, 150-151
L[YNA], J., Wat is het verschil tussen een schepenbank, een leenhof, une cour de tenants (cijnshof) [en] une cour foncière (laathof)? OLL 3, 1948, antwoord 2
L[YNA], J., Wat is een kapitein? OLL 1, 1946, antwoord 2b
MAES, F., Breese studenten aan de Leuvense Hogeschool 1426-1797 OLL 24, 1969, 27-47
MAES, S.F., De kluis van Mariëndal te Beek bij Bree OLL 1, 1946, 99-106
MALCORPS, A., De Beethovens uit Limburg en Brabant OLL 10, 1955, 134-138
MALCORPS, A. (& J. RUTTEN), De Rutten-stam van Kessenich OLL 10, 1955, 21-23
MALCORPS, A., Een Ballet-stam uit Alken en St. Lambrechts-Herk OLL 9, 1954, 172-173
MALCORPS, A., Een Malcorps-stam uit Blokkem (Blehen) OLL 9, 1954, 150-151
MALCORPS, A., Een Smeets-stam uit Widdingen onder Kuttekoven (1666-1803) OLL 9, 1954, 62-63
MALCORPS, A., Een Smets-stam uit Groenschild (1610-1853) OLL 8, 1953, 127-128
MALCORPS, A., Elisabeth Vuskens OLL 7, 1952, 172
MALCORPS, A., Montferrant. Een Limburgs epos OLL 12, 1957, 37-56
MARIEN, M.E. (& S.J. DE LAET), Een grafveld uit de IJzertijd te Lommel-Kattenbosch OLL 6, 1951, 33-54
MARTENS, [F.], Jean-Guillaume Rosier. Een groot Limburgsch schilder OLL 2, 1947, 45-49
MARTENS, J., Kozen in de achttiende eeuw. Sociaal-economische en demografische momentopnamen OLL 24, 1969, 5-25
MARTENS, M., De schutterijen van Helchteren OLL 11, 1956, 265-271
MARTENS, M., Enkele nota's aangaande Laak OLL 7, 1952, 47-53
MARTENS, M., Helchterenia. Dagboek van de Eerw. G. Houben, kapelaan te Helchteren (1775-1813) OLL 9, 1954, 1-14
MARTENS, M., Houthalen. Inventaris der parochiale registers en uittreksels OLL 14, 1959, 5-21
MASSIN, W., Bouwstenen voor de geschiedenis van enkele dorpen in de omgeving van Montenaken en Walshoutem OLL 28, 1973, 197-252
MASSIN, W., Van K.V.V. tot V.N.V. Vlaamse ondertonen in Limburg, 1929-1940 OLL 45, 1990, 211-262
MELIS, M., De kerk van Zonhoven OLL 1, 1946, 67-76
MELIS, M., Over de schansen te Zonhoven OLL 2, 1947, 21-30
MENNEN, V., Ontginnings- en nederzettingsgeschiedenis OLL 44, 1989, 139-208
MERSCH, B., De stadswording van Maaseik 1265-1418. Deel I OLL 45, 1990, 129-162
MERSCH, B., De stadswording van Maaseik 1265-1418. Deel II OLL 47, 1992, 213-237
MERTENS, A., De verpachting van het paanhuis (1386), de toelating tot een volmolen (1388) en de twee 15de-eeuwse kerkregisters van Sint-Pieters-Voeren. Tekstuitgave OLL 48, 1993, 189-219
MERTENS, J., De vier dorpen van de Bank van Pelt (16de-17de eeuw). Bijdrage tot de kennis van de Loonse Kempen en van de teutenhandel OLL 39, 1984, 5-144
MERTENS, J. (& Th. COUN, J. MOONS), Voorwoord OLL 50 (tweede stuk), 1996, 3-4
MEYERS, W. (D. CONINCKX & Th. COUN), Inleiding OLL 50, 1995, 5-6
MICHIELS, G. (& C. VANDERSTRAETEN), Gedichten van F.J. Mantelius OLL 20, 1965, 201-226
MICHIELS, J., De gezellen van de Groene Tent OLL 8, 1953, 69-79
MICHIELS, J., De lijdensgeschiedenis van Wellen 1672-1713 OLL 11, 1956, 195-227
MICHIELS, J., De pastorij te Wellen OLL 1, 1946, 143-149
MICHIELS, J., De schutterij te Wellen OLL 7, 1952, 93-96
MICHIELS, J., De vroegste geschiedenis van Wellen OLL 13, 1958, 161-176
MICHIELS, J., De Wellense cijns- en laathoven OLL 8, 1953, 133-138
MICHIELS, J., Het meierambt te Wellen OLL 5, 1950, 118-119
MICHIELS, J., Het onderwijs te Wellen OLL 10, 1955, 121-133
MICHIELS, J., Hoe de abdis [van Munsterbilzen] in haar heerlijkheid Wellen moest gehuldigd worden OLL 3, 1948, 154-155
MIGNON, Ch., De sociaal-economische positie van de St.-Truidense schepenen (1408-1467) OLL 23, 1968, 83-101
MILKERS, J., Het retabel van 's Herenelderen OLL 9, 1954, 114-120
MINTEN, G., Beschouwingen omtrent de betekenis van het verdrag van Meerssen (870) als mijlpaal in de voortschrijdende verbrokkeling van Maas- en Haspengouw OLL 38, 1983, 273-289
MINTEN, G., Husce (Huste) of Hufte, Hoei of Hocht? OLL 35, 1980, 117-138
MINTEN, L., De tewerkstelling van de incivieken in de Limburgse mijnen (1946-1950) 225-242
MOLEMANS, J., Brustem toponymisch doorgelicht OLL 30, 1975, 335-358
MOLEMANS, J. (& E. HOUTMAN), Cijnsregister van het Bruyninxhof te Brustem (1300). Tekstkritische uitgave en toelichting OLL 30, 1975, 239-282
MOLEMANS, J., De eerste kadastrale meting van Overpelt (1761-1763). Achtergronden van een jarenlang conflict met de abdij van Floreffe OLL 43, 1988, 27-53
MOLEMANS, J., De Luikse Revolutie OLL 46, 1991, 3-128
MOLEMANS, J., De politieke en rechterlijke instellingen van het graafschap Loon (ca. 1015-1794) OLL 50 (tweede stuk), 1996, 5-256
MOLEMANS, J., Jaarkeuren van Kuringen OLL 43, 1988, 117-136
MOLEMANS, J., Reële en personele belastingen in Hasselt tijdens het Ancien Régime OLL 42, 1987, 111-181
MOLEMANS, J., Stand en perspektief van het naamkundig onderzoek in Limburg OLL 28, 1973, 161-196
MOONS, J., De graven van Loon OLL 47, 1992, 125-153
MOONS, J., De Keltische beschaving OLL 49, 1994, 3-34
MOONS, J., In memoriam L. Van der Capellen (1871-1949) OLL 4, 1949, 58
MOONS, J., Karel van Velbrück, prins-bisschop van Luik 1772-1784 OLL 43, 1988, 93-115
MOONS, J. (& Th. COUN, J. MERTENS), Voorwoord OLL 50 (tweede stuk), 1996, 3-4
MULLENERS, F., Het Tongerse politiekorps 1796-1899 OLL 40, 1985, 119-159
MULLENS, M., De kommissarissen van het kanton Millen tijdens het Directoire (1796-1800) OLL 19, 1964, 207-223
MULLENS, M., Politieke strijd, partijvorming en Vlaams-Waalse wrijvingen in het kanton Millen tijdens het Directoire (1796-1800) OLL 23, 1968, 103-153
MULLER, J., Oude plannen van de Franse genie betreffende Tongeren (1694-1814) OLL 9, 1954, 133-144
MUSYCK, P., Oude Tongerse uitdrukkingen OLL 4, 1949, 20-21; OLL 6, 1951, 104-106
MUSYCK, P. (& H. BAILLIEN, ed.), Tongerse uithangborden en huisnamen OLL 12, 1957, 65-71
MUUSSE, W. (R. ENCKELS & M. BUSSELS), De familie de Heusch in de provincie Limburg OLL 16, 1961, 149-168
NIJSSEN, J., Gietijzeren grafkruisen te Tongeren OLL 34, 1979, 309-325
NIJSSEN, R., Register der Heerlijckheden en groote leenen der Edele Leensael van Curingen. Tekstuitgave van een Loons leenregister OLL 45, 1990, 163-210
NOUWEN, R., Attuatica, hart van de "civitas Tungrorum" OLL 46, 1991, 177-220
OOMS, H., Archief en geschiedenis van het klooster der Minderbroeders te Sint-Truiden OLL 2, 1947, 64-66
OOSTERBOSCH, M., Het openbare notariaat in Hasselt tijdens de middeleeuwen (14e-15e eeuw) OLL 37, 1982, 223-273
ORMELINGEN, J.J. van, Aannemingen van begijnen in het Tongers begijnhof van 1574 tot 1673 OLL 32, 1977, 5-32
ORMELINGEN, J.J. van, De zilveren kraag van het Tongerse smedenambacht OLL 39, 1984, 173-185
ORMELINGEN, J.J. van, Het armoriaal van de Tongerse rederijkerskamer "De Witte Lelie" (1677-1700) OLL 33, 1978, 233-254
ORMELINGEN, J.J. van, Oorkonden uit Sint-Truiden en omgeving in de verzamelingen van het "Office généalogique et héraldique de Belgique" OLL 36, 1981, 199-214
ORMELINGEN, J.J.M. van, Verkoop van Antwerpse schilderijen te Tongeren in 1686 OLL 40, 1985, 211-221
PAQUAY, J., De heiligen van Munsterbilzen en hunne verering OLL 18, 1963, 1-15
PAULISSEN, E., Het landschap van de Romeinse Maasvallei in Belgisch-Limburg OLL 28, 1973, 25-55
PERSOONS, E., Franse bronnen over Limburgse bibliotheken OLL 16, 1961, 309-337; OLL 17, 1962, 5-32
PETERS, E. (& R. VAN LAERE), De hervorming in Limburg: het verhaal van een Tongers boek OLL 40, 1985, 161-166
POTARGENT, P., De toondichtersfamilie Hamal OLL 22, 1967, V-XXIX
PUT, Cl., Het dorp met de twee namen OLL 1, 1946, 139-142
PUT, Cl., Nog over Zuurbroek-Zutendaal OLL 2, 1947, 151-152
PUT, Cl., «L'affaire de Zutendael» in de Luikse omwenteling OLL 3, 1948, 120-128
RAMAEKERS, A., In memoriam oudheidkundige Dr. H. Van Lieshout, kruisheer OLL 4, 1949, 124-128
RASKIN, E., Datering en redactie van de Paweilhar, het oudste Luikse rechtsboek OLL 20, 1965, 5-31
RASKIN, E., Gerard Romsée: gouverneur en secretaris-generaal in Wereldoorlog II OLL 50, 1995, 51-70
REMANS, A., Bijdragen tot de geschiedenis van het Land van Grevenbroek (17e eeuw) OLL 19, 1964, 65-98
REMANS, A., De korenmolen van Genk (1345-1773) OLL 23, 1968, 41-70
REMANS, A., Een rechtsgeding tegen Genker Brigands (1799-1807) OLL 15, 1960, 69-114
REMANS, A., Genker kroniek uit de 18de eeuw OLL 24, 1969, 145-162
REMANS, A., Limburgers over Van Eyck OLL 9, 1954, 180-191
REMANS, A., Over huwelijkse voorwaarden te Genk omstreeks 1500 OLL 14, 1959, 59-81
REMANS, A. (& R. VERBOIS), Rekem tijdens de Franse revolutie OLL 13, 1958, 55-70
REMANS, A., Rond een gewapend conflict over Sipernau (Elen) in de XVIe en XVIIe eeuw OLL 20, 1965, 33-80
REMANS, A., Uit het verleden van Kaulille (16e eeuw) OLL 21, 1966, 161-176
REMANS, G., Bestond er in de middeleeuwen geen goed omschreven bepaling der parochie? OLL 6, 1951, 24-26
REMANS, G., Handschriften in de boekerij der Minderbroeders te Hasselt OLL 4, 1949, 173-176
REMANS, G., Heerwagen, buurschap OLL 4, 1949, 148-149
REMANS, G., Het verblijf der Annunciaten te Tongeren (1640-1677) OLL 8, 1953, 67
RENDERS, L., Limburgse schrijvers en de Tweede Wereldoorlog OLL 50, 1995, 135-150
RENSON, G., De grondheerlijke rechten van het Sint Janskapittel te Jeuk OLL 8, 1953, 122-126
RENSON, G., De heerlijkheid Hasselbroek (Jeuk) OLL 10, 1955, 145-150
RENSON, G., De statuten der stad Maaseik OLL 2, 1947, 61-63, 111-115, 147-149
RENSON, G., Nota's over het ontstaan van Maaseik 3, 1949, 92-96
RENSON, G., Oudste geschiedenis van de gemeente Jeuk OLL 4, 1949, 45-51
RENSON, G., Over armentafel, geestelijkheid te Jeuk en van Jeuk OLL 5, 1950, 76-85
RENSON, G., Over de bezitters der heerlijke rechten te Jeuk OLL 8, 1953, 95-99
ROCHUS, J., De St. Servatiuskerk te Berg bij Tongeren OLL 2, 1947, 121-132
ROGGEN, H., De 'Witte Nonnen' van Hasselt (1430-1797) OLL 49, 1994, 177-203
ROOSENS, H. (& G. BEEX), De opgravingen in het urnenveld «De Roosen» te Neerpelt in 1960 OLL 16, 1961, 5-56
ROOSENS, H. (G.V. LUX & P. JANSSENS), Een Gallo-Romeins grafveld te Gors-Opleeuw OLL 25, 1970, 5-52
ROOSENS, H. (& M. VANDERHOEVEN), Een Merovingisch grafveld in Romeins puin te Rosmeer OLL 7, 1952, 110-118
ROOSENS, H. (& M. VANDERHOEVEN), Een verdwenen tumulus te Rosmeer OLL 10, 1955, 52-59
ROOSENS, H. (& G. BEEX), Het onderzoek van het urnenveld «De Roosen» te Neerpelt in 1961 OLL 17, 1962, 145-173
ROPPE, L., Beroerde dagen in Zonhoven 14-15 april 1799 OLL 9, 1954, 65-72
ROPPE, L., Woord vooraf OLL 30, 1975, 5-6
RUTTEN, J. (& A. MALCORPS), De Rutten-stam van Kessenich OLL 10, 1955, 21-23
RYMEN, C., De bevrijding van Limburg OLL 50, 1995, 209-224
SCHEYS, F., In memoriam Prof. Dr. Hubert Van de Weerd OLL 7, 1952, 21-22
SCHREURS, E., Bouwstenen voor het muziekleven in de Tongerse basiliek in de negentiende eeuw OLL 40, 1985, 167-182
SEVERIJNS, P. (& F. GOOLE), De Tongerse rederijkerskamer "De Witte Lelie" en zijn verdwenen prinsenkraag OLL 40, 1985, 191-210
SEVERIJNS, P., Een tweede kroniek Van der Meer uit Tongeren OLL 40, 1985, 183-189
SEVERIJNS, P. (& F. GOOLE), Enkele familiewapens uit Herk-de-Stad OLL 35, 1980, 43-61
SMEESTERS, J., Archeologische vondsten te Brustem OLL 30, 1975, 359-366
SMITS, G., Repertorium der Limburgse gemeenten OLL 7, 1952, 33-46
SMITS, G., Voorhistorische vondst te Zonhoven OLL 3, 1948, 70
SMITS, G., Voorhistorische vondsten OLL 1, 1946, 87-89; OLL 2, 1947, 14-17; OLL 3, 1948, 118-119; OLL 6, 1951, 14-19; OLL 7, 1952, 23-25; OLL 9, 1954, 54-55
SMITS, G., Voorhistorische werktuigen OLL 4, 1949, 83-90, 108-120
SNIJDERS, D. (& H.J. GEERKENS), Acht generaties te Ophoven van de familie Reynders OLL 19, 1964, 5-22
SNIJDERS, D. (& H.J. GEERKENS), De schutterijen van Ophoven en Geistingen OLL 15, 1960, 45-51
SNIJDERS, D. (& H.J.GEERKENS), Oude hoeven te Ophoven-Geistingen OLL 16, 1961, 235-272
SPRENGER, J., Romeinse muntvondsten in de Limburgse Maasvallei OLL 28, 1973, 65-83
STEENWEGEN, A., In het voetspoor van de Wondere Christina OLL 30, 1975, 367-396
STERKEN, J., De Feller te St-Truiden OLL 4, 1949, 138-139
STERKEN, J., De strijd tegen het Jozefistisch dirigisme te St-Truiden OLL 4, 1949, 25-30, 54-57, 91-94, 97-107
STERKEN, J., Een geestelijk bestek in 1799 OLL 19, 1964, 145-156
STERKEN, J., Opkomst van de ketterij te St. Truiden OLL 6, 1951, 138-143, 145-151
STERKEN, J., Over anabaptisme te St-Truiden en St-Truidense wederdopers OLL 5, 1950, 193-198
STERKEN, J., Uit de beloken tijd. Beëdigde en niet beëdigde priesters te St-Truiden OLL 4, 1949, 129-137
STERKEN, L., Het bepalend woord «Stapel» in de St-Truidense toponymie OLL 2, 1947, 132-136
STEVAUX, K., Een tweede kroniek van Brustem OLL 12, 1957, 103-123
STEVAUX, K., J.L. Coelmont, agent municipal en maire te Brustem OLL 30, 1975, 397-434
STEVENS, A., Het Oostgetelands en de Truierlandse dialecten van Brustem, Aalst en Ordingen OLL 30, 1975, 435-470
STEVENS, A., Nota over Koninksem « Gjoeot » gemeentekudde OLL 14, 1959, 302-303
STEVENS, A., Struktuur en historische ondergrond van het Haspengouws taallandschap OLL 7, 1952, 4-20
STINISSEN, J., De ontwikkeling van de parochie Peer, met haar annex Wijchmaal, tot ca. 1648 OLL 45, 1990, 19-84
STINISSEN, J., De schepenen van Peer. Een prosopografische studie OLL 49, 1994, 35-131
STINISSEN, J., Het lakenmakersambacht te Peer OLL 47, 1992, 155-166
STINISSEN, J., Levoldi de Northof Chronica Comitum de Marka. Een kritische studie OLL 43, 1988, 137-187
STINISSEN, J. (& P. LAUWERS), Peer verheven tot graafschap in 1623. Uitgave van de oorkonde OLL 46, 1991, 129-139
S[TEVAUX], K., In memoriam Georges De Tilloux OLL 8, 1953, 132
THOMASSEN, H., Bedenkingen bij «Maaskruisen en lijnpad» OLL 3, 1948, 8-9
THOMASSEN, H., De oude kerk van Lanaken OLL 4, 1949, 16-17
THOMASSEN, H., Heerlijke rechten in de vrije rijksbaronnie Pietersheim OLL 2, 1947, 53-58
THOMASSEN, H., Het Marottenhof te Lanaken OLL 2, 1947, 153-158
THOMASSEN, H., Hoe de vrije rijksbaronnie Pietersheim Loons werd OLL 9, 1954, 78-86
THOMASSEN, H., Over grenswijzigingen te Smeermaas (Lanaken) OLL 8, 1953, 117-121
THOMASSEN, H., Rondom het ontstaan der kerk van Lanaken OLL 1, 1946, 113-118
THOMASSEN, H., Wat een «staat van ontfangst van 's lands penningen» verklapt OLL 2, 1947, 103
THOMASSEN, H., Wetenswaardigheden over Lanaker klokken OLL 4, 1949, 140-142
TIJMS, W., De effracties van Tongeren, Sint-Truiden en Hasselt OLL 41, 1986, 113-157
TILLO, Br., Zonderlinge schoolstrijd te Hamont (1854-1857) OLL 18, 1963, 77-95
TIMMERS, J.J.M., Romeins Maastricht en de eerste getuigenissen van de kerstening aldaar OLL 28, 1973, 57-63
TWEDDLE, D. (M. BUDNY & H. HEYMANS [vert.]), De vroeg-middeleeuwse stoffen te Maaseik OLL 38, 1983, 231-271
ULRIX, Fl., Het Romeins stadsplan van Tongeren OLL 13, 1958, 263-272
ULRIX, Fl., Nieuwe bijdragen tot de kennis van het Romeins stadsplan van Tongeren OLL 18, 1963, 193-208
VAN BAELEN, P., De Blijde Inkomst van de landcommandeur te Gruitrode OLL 10, 1955, 164-166
VAN BAELEN, P., De militaire doortochten te Gruitrode tijdens de Oostenrijkse successieoorlog OLL 11, 1956, 185-194
VAN BAELEN, P., Over het optreden van rentmeester Cox te Gruitrode OLL 12, 1957, 135-139
VAN BAELEN, P., Parochieherders te Gruitrode van 1600 af OLL 18, 1963, 235-240
VAN BOCKRIJCK, K., De schoolstrijd 1879-84 op het provinciaal politiek plan OLL 11, 1956, 229-248
VAN DE WEIJER, M., Aantekeningen bij de geschiedenis van het geslacht Van de Weijer uit Sint-Huibrechts-Lille OLL 18, 1963, 97-119
VAN DEN BROEKE, P.W., De Maas: een handelsweg van belang in de IJzertijd OLL 42, 1987, 19-26
VAN DEN BRANDEN, L., Jan Steels OLL 30, 1975, 471-475
VAN DER EYCKEN, M., Bedenkingen rond een niet-uitgevoerd wegenprojekt: een steenweg van Hasselt naar Diest op het einde van de 18e eeuw OLL 37, 1982, 275-281
VAN DER EYCKEN, M., Een spoorweg door de heide: de lijn Hasselt-Maaseik en de S.A. du Chemin de fer de Maeseyck OLL 41, 1986, 159-188
VAN DYCK, A.H., Asch. Verkoop van gemeentegrond OLL 1, 1946, 111-112
VAN DYCK, A.H., De spelling der plaatselijke benamingen OLL 2, 1947, 99-102
VAN DYCK, A.H., Kleine kroniek van Uikhoven OLL 2, 1947, 87-88
VAN DYCK, A.H., Mijnekom OLL 1, 1946, 77-81
VAN DYCK, A.H., Schepenen te Vucht (L.) OLL 5, 1950, 91-92
VAN LAERE, R., De Heeswijck (+ 1783) over de geschiedenis van de abdij van Sint-Truiden OLL 38, 1983, 291-301
VAN LAERE, R. (& E. PETERS), De hervorming in Limburg: het verhaal van een Tongers boek OLL 40, 1985, 161-166
VAN LAERE, R., Het interieur van de abdijkerk van Herkenrode OLL 37, 1982, 283-301
VAN LAERE, R., Randbemerkingen bij twee Hasseltse grafstenen OLL 37, 1982, 303-312
VAN LAERE, R., Twee Limburgse muntschatten OLL 46, 1991, 151-176
VAN LUIJK, B., Het Kruisheren-ideaal en de intensivering van de volkszielzorg in de dertiende eeuw OLL 16, 1961, 135-147
VAN MOLLE, F., Oude edelsmeedkunst in Limburg OLL 18, 1963, 241-257
VAN SCHIJNDEL, B. W., Aantekeningen betreffende pater Serenus, capucijn, gardiaan te Hasselt (1646) en zijn familie OLL 3, 1948, 14-16
VAN VINCKENROYE, F., Achttiende-eeuws toneel te St.-Truiden, Hasselt en Stokkem OLL 15, 1960, 59-67
VAN VINCKENROYE, F., David Traets (1813-1895). Animator van het vlaamse cultuurleven OLL 38, 1983, 303-323
VAN VINCKENROYE, F., Jan-Baptist De Grove (1813-1867), een wekker van Vlaams taal- en cultuurbewustzijn in Limburg OLL 39, 1984, 187-205
VAN VINCKENROYE, F., Nieuwe gegevens over de Rederijkers te Sint-Truiden en te Borgloon OLL 17, 1962, 103-113
VAN VINCKENROYE, F., Pieter Hubert Creten 1823-1894 OLL 45, 1990, 105-127
VAN VINCKENROYE, F., Refereyn van Hasselt, 1567 OLL 13, 1958, 119-123
VAN WINKEL, F., De gevangenis van het voormalig ambt Pelt OLL 10, 1955, 60-72
VANDEBROEK, P., Parlementaire verkiezingen in het arrondissement Hasselt 1830-1857 OLL 29, 1974, 5-50
VANDEN BOER A. (S. LOENDERS & F. VANDUFFEL), Van landbouwgemeenschap tot geïndustrialiseerde gemeente OLL 44, 1989, 399-485
VANDERHOEVEN, M. (& L. JANSSEN), De archeologische verzameling Coenegracht uit Rekem OLL 29, 1974, 141-171
VANDERHOEVEN, M. (& L. JANSSEN), De gallo-romeinse villa van Rekem-Neerharen OLL 31, 1976, 67-92
VANDERHOEVEN, M. (& Ph. DE SCHAETZEN), De Romeinse lampen in Tongeren OLL 11, 1956, 5-31
VANDERHOEVEN, M. (& H. ROOSENS), Een Merovingisch grafveld in Romeins puin te Rosmeer OLL 7, 1952, 110-118
VANDERHOEVEN, M. (& H. ROOSENS), Een verdwenen tumulus te Rosmeer OLL 10, 1955, 52-59
VANDERHOEVEN, M., Glas uit de kerk van het norbertinessenklooster te Rekem OLL 34, 1979, 113-121
VANDERHOEVEN, M. (& Ph. DE SCHAETZEN), Merovingisch grafveld te Engelmanshoven (provincie Limburg) OLL 9, 1954, 15-35
VANDERHOEVEN, M. (& Ph. DE SCHAETZEN), Twee Romeinse graven uit Tongeren OLL 10, 1955, 101-113
VANDERSTRAETEN, C., De predikstoelen van de Hasseltse Augustijnenkerk OLL 6, 1951, 129-131
VANDERSTRAETEN, C. (& G. MICHIELS), Gedichten van F.J. Mantelius OLL 20, 1965, 201-226
VANDERSTRAETEN, C., Hoe verdween het eerste Hasseltsche Begijnhof? OLL 1, 1946, 64-65
VANDERSTRAETEN, C., Hoofdkerk van Hasselt: hellebaard en plaat van den kerkwachter - klokken OLL 1, 1946, 63
VANDERSTRAETEN, C., Oude remediën OLL 2, 1947, 158; OLL 3, 1948, 16
VANDERSTRAETEN, C., Pontus Heuterus OLL 6, 1951, 1-5
VANDERSTRAETEN, C., Twee onbekende Hasseltse toneelspelen OLL 5, 1950, 199-201
VANDERSTRAETEN, C., Van oude Hasseltse drukkers en druksels OLL 5, 1950, 146-156
VANDEWEYER, L., De jeugdjaren van het Limburgse Vlaams-nationalisme OLL 50, 1995, 7-22
VANDIKKELEN, J., Bij de vierhonderdste verjaardag van de geboorte van Govaart Wendelen (1580-1667) OLL 35, 1980, 5-33
VANDUFFEL, F. (S. LOENDERS & A. VANDEN BOER), Van landbouwgemeenschap tot geïndustrialiseerde gemeente OLL 44, 1989, 399-485
VANHEUSDEN, R., De inrichting van het lager onderwijs te Munsterbilzen in de 16e, 17e en 18e eeuwen OLL 5, 1950, 205-209
VANHEUSDEN, R., De titel en de territoriale rechten der abdissen van Munsterbilzen OLL 33, 1978, 187-232
VANHEUSDEN, R., De vroeg-middeleeuwse adel en de abdij van Munsterbilzen OLL 35, 1980, 139-150
VANHEUSDEN, R., Een blijde intrede te Munsterbilzen in 1729 OLL 3, 1948, 87-92
VANHEUSDEN, R., Het kruis van de H. Landrada te Munsterbilzen OLL 8, 1953, 12-20
VANHEUSDEN, R., Munsterbilzen: overbrenging van relieken naar Amorbach in 1449 OLL 5, 1950, 56-62
VANTHOOR, R., Aantekeningen over de accijnsrechten te Hasselt onder het oud regime OLL 4, 1949, 161-172; OLL 5, 1950, 11-20
VANTHOOR, R., Geld en geldwaarde te Hasselt onder het oud regime OLL 4, 1949, 79-82
VENNER, J., Bestuur en bestuurders in Maaseik 1550-1572 OLL 48, 1993, 221-234
VENNER, J., Maaseik 1566-1567. Een kleine Luikse stad, beroerd door godsdiensttroebelen, in opstand tegen de prins-bisschop OLL 39, 1984, 207-228
VERBOIS, R. (& A. REMANS), Rekem tijdens de Franse revolutie OLL 13, 1958, 55-70
VERHELST, K., De domeingroep Halen. Een onderzoek naar de historisch-geografische, economische, politieke en religieuze structuren van de parochies Donk, Halen, Linkhout, Berbroek, Zelk, Schulen en Loksbergen tijdens de vroege en volle middeleeuwen OLL 48, 1993, 3-187
VERHELST, K., Inventaris van het archief van de kerkfabriek van Sint-Martinus te Stevoort OLL 45, 1990, 85-103
VERHELST, K., Inventaris van het archief van de kerkfabriek van Sint-Martinus te Stevoort (Tweede deel) OLL 46, 1991, 141-149
VERMEERSCH, P.M., De paleolitische bewoning in Noord-Oost België OLL 42, 1987, 5-18
VERWILGHEN, F., Kempische bedevaarders bij Ste Gertrudis te Kuringen OLL 2, 1947, 105-109
VERWILGHEN, H., Culturele actie in Limburg OLL 5, 1950, 161-164
VERWILGHEN, H., Een eeresaluut aan «Het Oude Land van Loon» OLL 1, 1946, 1
VOLLMER, Leenmannen van Gulik OLL 1, 1946, antwoord 10
VOLS, J., Folklore te Beverst OLL 8, 1953, 53-61
VOLS, J. (& M. BUSSELS), Het kasteel van Schoonbeek OLL 2, 1947, 37-43
VOLS, J., Hoe Beverst een zelfstandige parochie werd OLL 4, 1949, 143-147
VOLS, J., St. Annaverering te Tongeren OLL 6, 1951, 6-10
VOLS, J., Uit het verleden van Beverst. De pastorij OLL 9, 1954, 49-53
VOLS, J., Uit het verleden van Beverst. De toren OLL 4, 1949, 12-15
VOLS, J., Uit het verleden van Beverst OLL 3, 1948, 58-62, 65-70
VOLS, J., «Praumetoir» OLL 6, 1951, 110-111, 165
V[AN] D[ER] S[MISSEN], L., Hasseltse uithangborden en huisbenamingen (intra muros) OLL 15, 1960, 155-215
V[OLS], J., Over een oud boek OLL 3, 1948, 64
WAEGEMAN, T., De kapel van Teneikenen te Zonhoven in het licht van het archeologisch onderzoek OLL 46, 1991, 221-235
WAEGEMAN, T., Opgravingen rond de romaanse St.-Dionysius- en St.-Niklaaskerk te Gotem (Borgloon) OLL 43, 1988, 189-208
WEIJNS, J., De studie van het landbouwwerk in de Kempen OLL 12, 1957, 207-213
WELLENS, J., De Romaanse doopvont van Wellen OLL 5, 1950, 93-94
WILLEMS, A., Christina de Wonderbare van Sint-Truiden (Ca. 1150-1224) OLL 5, 1950, 71-75, 165-172
WILLEMS, D.E., La correspondance de Herkenrode OLL 11, 1956, 283-303; OLL 13, 1958, 87-117; OLL 14, 1959, 23-57
WOLLANTS, A. (& J. BOUVEROUX), Russische Partizanen in Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog OLL 50, 1995, 175-182
X, 4e Congres van de Federatie OLL 4, 1949, 64
X, Bedrijvigheid der Kringen OLL 9, 1954, 64
X, Bedrijvigheid der Kringen 1953 OLL 8, 1953, 100, 235
X, Bedrijvigheid der Kringen OLL 7, 1952, 64, 192
X, Bedrijvigheid der Kringen OLL 6, 1951, 200
X, Bibliographie OLL 2, 1947, 145-146
X, Boekenmarkt OLL 3, 1948, 57, 110-111
X, Boekenmarkt OLL 4, 1949, 11
X, Boekenmarkt OLL 5, 1950, 117, 160
X, Boekenmarkt OLL 6, 1951, 144
X, Comité H. van Veldeke. Prijs Eugeen Leen voor belletristisch proza OLL 4, 1949, 53
X, Comité H. van Veldeke. Prijsstichting. Prijs «Mantelius» in 1948 voor geschiedenis en aanverwante vakken OLL 3, 1948, 111-112
X, Congres 1973 OLL 28, 1973, 115
X, De heer Henry Baillien aan de eer OLL 10, 1955, 169-170
X, Een eresaluut aan het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap OLL 6, 1951, 65
X, Handelingen van het 9de congres van de Federatie OLL 9, 1954, 179
X, Handelingen van het tweede algemeen Kempisch Congres en het dertiende congres van de Federatie OLL 14, 1959, 269-270
X, Handelingen van het vijftiende congres van de Federatie OLL 15, 1960, 312
X, Handelingen van het 12de congres van de Federatie OLL 12, 1957, 140
X, Handelingen van het 10de congres van de Federatie OLL 10, 1955, 181-183
X, Handelingen van het 11de congres van de Federatie OLL 11, 1956, 304
X, In memoriam Mgr. Simenon 1871-1951 OLL 6, 1951, 137
X, In memoriam prof. Dr. J. Gessler (1878-1952) OLL 7, 1952, 63-64
X, In memoriam Hoogeerw. Heer Kan. H. Van de Weerd OLL 10, 1955, 84-85
X, Mathias Kemp prijs OLL 7, 1952, 28
X, Negende congres van de Federatie OLL 9, 1954, 104
X, Nog het jubeljaar van de Tongerse kring OLL 7, 1952, 1-3
X, Oktobercongres 1970 van de Federatie OLL 28, 1973, 5-7
X, Tiende congres van de Federatie OLL 10, 1955, 121
X, Veertiende congres van de Federatie OLL 15, 1960, 311